Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv
 

Jaunākās grāmatas

Cena: 12.05 10.00 eur
Cena: 5.00 4.50 eur
Cena: 5.00 4.50 eur
Cena: 7.40 6.70 eur
Cena: 6.10 5.40 eur
Cena: 4.65 4.20 eur
Cena: 6.30 5.70 eur
Cena: 5.10 4.60 eur
Cena: 4.20 4.00 eur
Cena: 3.20 2.95 eur
Cena: 3.80 3.45 eur
Cena: 6.20 5.70 eur
Cena: 3.50 3.20 eur
Cena: 2.00 1.80 eur
Cena: 5.00 4.20 eur
Cena: 5.00 4.20 eur
Cena: 3.50 3.20 eur
Cena: 3.00 2.70 eur
Cena: 4.50 4.20 eur
Cena: 3.30 2.95 eur

Grāmatu veikala jaunumi

Mosties, Latvija!

"Tas Kungs ir ar jums, kamēr jūs esat ar Viņu, un, ja jūs vien Viņu meklēsit, jūs Viņu arī atradīsit" (2.Laiku 15:2).
15.06.2014

File0002.JPG

 

  Mosties, Latvija! 

 

"Tas Kungs ir ar jums, kamēr jūs esat ar Viņu, un, ja jūs vien Viņu meklēsit, jūs Viņu arī atradīsit" (2.Laiku 15:2). Latvija, tas Kungs bija ar Tevi barikāžu laikā, un akcijā "Baltijas ceļš", kur plecu pie pleca stāvēja Tavi dēli un meitas. Šeit visi kā viens bija vienotībā par brīvu Latviju, brīvu Baltiju. Tu saņēmi ilgi gaidīto brīvību, jo Dievs salauza šo jūgu, kas gulēja pār Tevi šos 50 gadus. Tas nav Tavu dēlu un meitu nopelns, tā ir Viņa žēlastība, kas tika dota avansā, lai Tu varētu atrast to Kungu, pateikties Viņam par doto brīvību, kļūt par demokrātisku valsti, pildīt Dieva gribu.

Bet tagad Tu esi sabrukusi, savu pašu kungu izlaupīta, parādos slīkstoša, bojā ejoša, un lielākajai daļai no taviem bērniem tas nemaz neinteresē.

Mosties, tauta, celies augšā no miega, meklē Dieva vaigu ar visu savu sirdi un prātu! "Tad nāciet, turēsim tiesu!- saka tas Kungs.- Kaut jūsu grēki arī būtu kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs; kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie būs balti kā vilna. Ja jūs būsit man padevīgi un paklausīgi, tad jūs baudīsit zemes svētību" (Jesajas 1:18 - 19). Tev ir vajadzīgs Bībeles Dievs, Jēzus Kristus, kas var glābt visu Latviju no krīzes, kas var dziedināt slimo ekonomiku, izglītību un zinātni, mākslu un kultūru, aizsargāt pret visiem Taviem ienaidniekiem. Politiķi ir mēģinājuši to izvest; ja viņi to būtu spējuši, tad izdarītu, bet viņi ir nonākuši strupceļā, jo nevienam tautas kopējās intereses neatradās pirmajā vietā. Valstī pieaug nodokļu slogs, mums ir lielākais bezdarbs Eiropā, paaugstinās inflācija, ārējais parāds sasniedz 8.5 miljardus euro (ap 4.000 euro uz katru personu, ieskaitot mazus bērnus un pensionārus).

Latvija, Tu esi izlaupīta, sagrauta un iznīcināta, un Tu to pat neapzinies!. Tevi, Latvija, neglābs Rietumi, pasaules bankas un starptautisko organizāciju kredīti, ne Eiropas Savienība vai NATO, vai Krievija. Tu aiziesi bojā, bet Tavus bērnus spēj izglābt vienīgi Jēzus, jo, kas paļaujas uz to Kungu, tas nekrīt kaunā. Tu vēl vari glābties, tev ir izeja no strupceļa, no šīm bēdām un nabadzības. Jēzus tevi gaida. Viņš 2000 gadus atpakaļ Golgātā ir uznesis visus tavus grēkus, lāstus, slimības un nabadzību. Kristus ir izlējis savas asinis tevis dēļ, lai tu neietu bojā, jo, kur ir asinis, tur ir grēku piedošana.

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas tic uz Viņu, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību" (Jāņa 3:16). Tad nu es vēršos pie tevis, cilvēk, pirmām kārtām Tu, augstākā valsts amatpersona un viss Tavs valdības un deputātu sastāvs kā tautas kalpi: apstājies un padomā. Izvēle ir tavās rokās- atzīt savus personīgos grēkus Dieva priekšā un tos nožēlot, pieņemt Jēzu kā savu personīgo Izglābēju, iegūstot mūžīgo dzīvību un pārpilnību visā; vai atteikties no šīs žēlastības un iet bojā mūžīgajā nāvē, jo grēka alga ir nāve.

Tauta, Tu saki: man ir Dievs, es Viņu zinu, Viņš mani sargā. Paskaties, kā Tev ir klājies! Atnāca ienaidnieki no austrumiem un tad no rietumiem, uzsāka karu, daudzi Tavi dēli krita, daudziem bija jādodas cietumā un trimdā uz Sibīriju. Tu gan ieguvi brīvību, bet to apēda privātīpašnieciskais savtīgais domāšanas veids un Tavas rūpes par Tavu personīgo labklājību. Un tā šī pati Tavu dēlu un meitu tagad jau lietotā fantastiskā brīvība kļuva par Tavu kā tautas ienaidnieci. Padomā, kāpēc mēs esam viena no nabadzīgākajām brīvajām zemēm Eiropā, kāpēc šīs nabago ļaužu asaras un bēdas, vai tiešām ar Tevi bija Dievs?!"Tādēļ Manai tautai jāiet trimdā un cietumā saprāta trūkuma dēļ" (Jesajas 5:13). Tādēļ nāc, atjauno derību ar savu Dievu Radītāju, lai Tu iemantotu visus Viņa apsolījumus!

Šodien ir brīvība, ir daudz partiju un savienību, kas ārēji cenšas kalpot savai tautai, bet pietrūkst šīs mērķa apziņas, šīs vienprātības,- tā palika aiz barikādēm. Vienprātība varētu būt tas spēks, kas spētu atjaunot ticību Latvijas ekonomikas, rūpniecības un lauksaimniecības augšupejai, bet tā atkal nāk tikai no Dieva atzīšanas. "Ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas labad, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to viņiem dos. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā VĀRDĀ, tur Es Esmu viņu vidū" (Mateja 18:19). Latvija, Dievs būs ar Tevi visos Tavos ceļos, Viņš pašķirs Tavu roku darbu, tikai, ja Tu sāksi pildīt Viņa Vārdu, jo iesākumā visam bija VĀRDS, viss caur Viņu ir radies. Nožēlo savus grēkus Dieva priekšā un atgriezies pie Dzīvā Dieva, jo Viņš ir svētības avots it visam!

Didzis Dīķis


 
 
 
 

Grāmata

Grāmatas atšķirībā no žurnāliem un avīzēm izdod, kā neperiodiskus izdevumus. Grāmata ir iespieddarbs ar ne mazāk kā trīs iespiedloksnēm vai 48 lapaspusēm. Grāmatas lapas sastiprinātas "muguriņā". Grāmatas teksts ir izteikts ar rakstu zīmēm un grāmatā var būt arī fotoattēli, ilustrācijas, shēmas un kartes. Tiek isgatavotas arī elektroniskās grāmatas. Elektroniskās grāmatas ir uz elektroniskā informācijas nesēja. Elektroniskās grāmatas galvenokārt tiek izplatītas caur Internetu.

Kur cēlies vārds grāmata

Vārds grāmata cēlies no grieķu valodas. 13. gs vārds grāmata sāka ieviesties Latvijas teritorijā. Tas notika sakarā ar kristīgo misiju. Kristīgā misija ir Dieva un Jēzus pasludināšana. Domājams, kristīgie misionāri nāca arī no tagadējā Krievijas puses. Par pareizticības ietekmi Latvijas kultūrā liecina kristīgo terminu -- baznīca, zvans, kristīt, svece, grēks, gavēt -- aizgūšana no senkrievu valodas. Iesākumā par grāmatu uzskatīja vienīgi Svētos Rakstus -- Bībeli kopumā vai Jauno Derību. Svētajos Rakstos runāts par Dievu un Jēzu. Termins grāmata var apzīmēt arī lapu tīstokli. Tomēr kopš 15. g.s. ar vārdu grāmata galvenokārt apzīmē iespieddarbus, kur lapas vienā sānā ir savstarpēji sastiprinātas.

Grāmatu garīgais nozīmīgums cilvēku dzīvē

Grāmata vēsturiski ir viens no pirmajiem ētiskā un tikumiskā mantojuma nodošanas līdzekļiem. Pirmsgrāmatu periodā dzīvesziņa no vecākiem pie bērniem tika pārmantota mutiski. Būtisku vēstures periodu grāmata un mutiskā ziņu nodošana no paaudzes uz paaudzi, bija vienīgie līdzekļi zināšanu pārmantošanai. Henhūtes misionāri Vidzemē no 1736. gada līdz pat 19. gs. sākumam organizēja un atbalstija brāļu draudžu kustību. Tas bija Latvijā nozīmīgākais garīgās atmodas fenomens. Saprotams, ka Bībele, Dieva Svētie Raksti, kā arī Svētā Gara iniciēti vēstījumi no pagātnes ieņēma svarīgu vietu jaunatnes ētiskajā un tikumiskajā izaugsmē 19. gs. un 20.gs. sākumā. Apgaismības laikmetā, sākoties Jaunlatviešu kustībai, pamatskolās tika mācīta ticības mācība, bija rīta lūgšanu stundas, lasīja Bībeli kā arī garīgu (kristīgu ) literatūru. Tas varēja turpināties līdz Latvijas Valsts okupācijai 1940. gada jūnijā. Blakus kristīgai literatūrai tika cienīti latviešu autoru darbi par latviešu tautas dzīvesveidu, par mīlestību uz dabu un darbu, par saskanīgām ģimenes attiecībām un normālām vecāku un bērnu attiecībām. Desmit baušļi, Jēzus Kristus pasniegtā Labās Vēsts mācība Jaunajā Derībā turpināja pastāvēt kā nesalīdzināmi stiprākais pamats morālei audzinot jaunatni un pauudžu pēctecībā pārmantojot veselīgas ģimenes attiecības - tas turpināja veicināt un nostiprināt kristiešu garīgo izaugsmi.

Paaudzēs izauklētā daile silda latvieša sirdi visos vēstures likteņgriežos. Tomēr Vecajā Derībā un Jaunajā Derībā dotā, vispusīgā un visaptverošā Dieva morāle dod pamatu motivējot šodienas vispārcilvēcisko izturēšanos un dzīves praksi. Blakus tam ir arī vēl kristiešu dzīves un ticības vēsturiskās liecības. To visu nav spējis sagraut vairāk kā pusgadsimtu ilgušais komunistiskās verdzības laiks. Sātans pielietojot velna enģeļus un dēmonu spēkus totālam teroram, izvedot izsūtījumā gaišākos un stiprākos tautas cilvēkus, nevarēja sadragāt dievišķās morāles klinti. Kristīgās grāmatas veic Labās Vēsts -- Evanģēlija izplatību. Grāmatas, kas balstītas uz Svēto Rakstu vēsti ir bijušas, ir un būs svarīgs latviešu tautas identitātes saglabāšanas spēks un līdzeklis.

Veidi kā iespiež grāmatu

* Pirmās, senākās grāmatas, kas rakstītas rokrakstā, sauc manuskripti. Manuskriptus raksta un lieto vēl ilgu laiku arī iespiesto grāmatu periodā.Vairums no viduslaikos tapušajām grāmatām rakstītas un pārrakstītas klosteros. Lielākā daļa no grāmatām bija dažādi noraksti. Īpašā telpa klosterī, kas paredzēta grāmatas pārrakstīšanai saucas - skriptorijs.

Nozīmīga ir grāmatu lapu pergamenta izgatavošana.Grāmatu lapas izgatavoja no teļu ādām pēc līdzīga izmēra.Šāds teļādas pergaments bija ļoti dārgs.Pergamenta izgatavotāji un rakstu darbu veicēji centās izmantot teļādu pēciespējas pilnīgāk. Grāmatai tika noteikts standarta izmērs. Pilns grāmatas formāts saucas - foliants. Vienreiz salocīts - folio, bet nākamais saucas oktāva. Izmēri lapai sakrita ar dievišķo jeb zelta griezumu ( zelta šķēlumu ) ar proporciju 1,61. Tas liecina ka arī te darbojas Dieva Griba par pasules kārtību. Pasaules kārtību, pārrakstot katru nākošo grāmatu, uzturēja mūku grupa. Ikvienam mūkam grāmatas izgatavošanā bija jāveic konkrēts uzdevums un mūks nedrīkstēja iejaukties cita mūka darbā. Pastāvēja viedoklis par to ka ikvienam mūkam dzīvojot virs zemes ir atvēlēta sava vieta, kas ietverta lielajā Dieva plānā. Turpmākā laikā, kad izveidojās ģildes līdzīga kārtība bija arī šajās amata brāļu biedrībās.

Grāmatu iespiešanas sākumā, grāmatas, kas izdotas līdz 1500. gadam sauc par inkunābulām. Inkunābulas līdzīgas rokraksta grāmatām. Iniciāļus - teksta sākuma lielos burtus un ilustrācijas pirmsākumos iezīmēja ar roku. Turpmākajā laikā kokgriezuma ilustrācijas ar roku tikai iekrāso. Burtu formas kā arī teksta izkārtojums grāmatā ilgu laiku tiek veidots pēc rokraksta tekstu tradīcijām. Pat vēl 19. gs. grāmatu iespiešana bija nošķirta no iesiešanas. Grāmatas varēja nopirkt neiesietas. Par iesiešanu rūpējās grāmatas jaunais īpašnieks.

Inkunābula grāmatas tika iesietas koka vākos, kas apsisti ar ādu un apdarināti ar apkalumiem, slēdzenēm un ķēdi. Ķēde grāmatu savienoja ar lasāmpulti vai grāmatplauktu. Redzams, grāmatas tikušas augstu vērtētas arī pēc mantiskās vērtības.

Laikaposmā no 1501. līdz 1550. gadam tika izdotas paleotipu grāmatas. Grāmatu izdevēji pamazām maina iesējuma tradīcijas - vairs netiek lietoti masīvie apkalumi kā arī ķēdes. Grāmatas tiek iesietas dažādos īpatnējos iesējumos. Parādās nebijuši izdevumu veidi - raksti ar polemisku ievirzi, pamfleti. Neskatoties uz minētajām izmaiņām grāmatas nezaudē savu izskatīgumu. Grāmatu bagātīgās ilustrācijas ir kā mākslas darbi, kas iespiesti kokgrebuma tehnikā.

Iespēja pietiekamā ātrumā pavairot tekstus lielos apjomos rodas pielietojot vairākus mūslaiku iespiedtehnikas veidus.Šādi pavairotas grāmatas sauc par iespieddarbu grāmatām.

Revolucionārs pavērsiens grāmatu iespiešanā ir ofseta process. Ofseta procesā grāmatu iespiešanas sagatavošana, iespiešanas ātrums un kvalitāte ir nesalīdzināmi ar agrāko laiku iespiešanas paņēmieniem. Ofseta iespiedtehnika piedzīvo strauju attīstību arī unifikācijas laukā, ļaujot četrkrāsu ātras darbības ekonomiskā tehnoloģijā izgatavot vērtspapīrus, dokumentus, t.sk pases u.citus dokumentus.

Grāmatu iespiesšana jaunākajās tehnoloģijās ir pilnīgi atbrīvota no fotoķīmiskajiem procesim. Fotoķīmisko procesu vietā tiek lietotas digitālās matrices. Digitālā veidā grāmatas var izvietot internetvidē, bet pārsūtīšanu elektroniskā veidā.

Satura dažādība grāmatās

Grāmatu satura klasifikācija veicama vairākos veidos. Visvienkāršāk grāmatas iedalīt divos tipos - daiļliteratūrā un specializētajā literatūrā. Veicot abu galveno tipu sadali apakštipos grāmatas tiek iedalītas detalizētāk.

Apakštipi, kuros iedala daiļliteratūru :

1. proza jeb epika - stāsti, garstāsti, noveles, romāni, esejas, miniatūras, tēlojumi, literārās pasakas un humoreskas.
2. dzeja jeb lirika - romance, oda, epigramma, elēģija, idille, himna, sonets, trioleta, rondo, rondele, haiku, glosa.
3. dramaturģijas iedalījums : drāma, traģēdija, komēdija
4. liroepikas iedalījums : poēma, eposs, balāde, fabula un sāga.

Pēc lasītāju mērķauditorijas vecuma daiļiteratūru iedala sekojoši : pieaugušo, pusaudžu un bērnu grāmatas.

Specializētā literatūra pēc sava satura ir ļoti daudzveidīga tāpēc šos literatūras veidus ir grūti viennozīmīgi klasificēt. Lielākās no grāmatu grupām - kategorijām ir : 1)reliģiskās grāmatas, kristietības grāmatas vai kristīgās grāmatas ( grāmatas par Dievu, Jēzu Kristu, Svēto Garu, grāmatas par Baznīcas vēsturi u.c. ). Kristīgo grāmatu grupai pieskaitāmi arī Svētā Gara dāvanu apraksti, kristīgie dzīvesstāsti, grāmatas par kristīgu ģimeni, kristīgie vēstījumi, kristīgās liecības, kalpošanas mācība, sprediķi, pravietojumi par nākotni, grāmatas par kristīgām attiecībām u.c.
2) grāmatas par zinātņu nozaru tēmām
3) populārzinātniskās grāmatas un rokasgrāmatas.

Latvijas grāmatu vēsture

-- Pirmā vēsturiski noskaidrotā grāmata Latvijas teritorijā nokļuvusi 1203. gadā.Pāvests Inocents III caur Kaupo un Teoderihu (kuri viesojās pie pāvesta ). bīskapam Albertam nosūtīja Bībeli ( Dieva un Jēzus mācību ).

-- Pirmā grāmata Latvijas teritorijā - Livonijas Indriķa hronika - sarakstīta 1225.- 1227. g

-- Patreizējā Latvijas Akadēmiskā biblioteka Rīgā ir pirmā publiskā biblioteka, kas izveidota Latvijā.Pēc Rīgas Rātes locekļa Paula Dreilinga uzdevuma mācītājam Nikolajam Rammam nodeva pirmās grāmatas. Grāmatas tika paredzētas "lai tās tiktu lietotas un kalpotu vispārīgam labumam" Tas notika 1524. gada 6. martā..

-- 1585. gadā tika pabeigts tulkot un izdots latviešu valodā Pētera Kazīnija sastādītais katoļu katehisms.Šī grāmata vēsturiski ir pirmā grāmata latviešu valodā.

-- N. Mollīna grāmatu spiestuve Rīgā ir pirmā Latvijas teritorijā. Šī tipogrāfija izveidota 1588. gadā.

-- Pirmā grāmata latviešu valodā, kas iespiesta Latvijas teritorijā ir 1615. gadā iznākusī baznīcas rokasgrāmata

-- Pirmā latviešu vārdnīca, kas iespiesta 1638. gadā ir G. Manceļa "Lettus".

-- Pirmā vēstures grāmata par latviešiem, kas iespiesta 1649. gadā ir P. Einhorna "Historia Lettica".

-- Periodā no 1685. gadam līdz 1691.gadam Ernests Gliks Alūksnē ar Zviedrijas karaļa protekciju pirmo reizi iztulko un izdod pilnā apjomā Bībeli latviešu valodā. Šo Bībeles tulkojumu var arī uzskatīt par latviešu literārās valodas aizsākumu.

-- Pirmā laicīgā latviešu ābece izdota 1782. gadā. Šo grāmatu sastādijis G.F.Stenders.

-- Pirmie latviešu tautasdziesmu krājumi izdoti periodā no 1807. gada līdz 1808. gadam.