Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv
 

Jaunākās grāmatas

Cena: 5.59 5.05 usd
Cena: 7.15 6.45 usd
Cena: 5.32 4.84 usd
Cena: 8.71 7.85 usd
Cena: 5.32 4.84 usd
Cena: 6.34 5.75 usd
Cena: 8.71 7.85 usd
Cena: 7.85 7.04 usd
Cena: 7.63 6.88 usd
Cena: 6.02 usd
Cena: 12.96 10.75 usd
Cena: 12.96 7.53 usd
Cena: 6.08 5.48 usd
Cena: 3.55 3.17 usd

Grāmatu veikala jaunumi

Latvija!

Latvija, ir pienācis tavs laiks, tava diena un tava stunda. Mēs par tevi lūdzam!
13.06.2017

 PASLUDINĀJUMI PAR LATVIJU 
 

Latvija, Dieva Tā Kunga Gars ir pār tevi, jo Tas Kungs tevi svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, tevi sūtījis dziedināt sagrauztas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību. Pasludināt Tā Kunga žēlastības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu un iepriecināt visus noskumušos.

Latvija, ir pienācis tavs laiks, tava diena un tava stunda.

Latvija, Dievs liek pieaugt lūgšanām un gavēšanām tavā zemē, svēto lūgšanas piepildīs mērus.

Latvija, šis ir labvēlīgais laiks, šis ir Mans laiks, lai atmaksātu par visu, ko vēsture sabojājusi – komunistiem un visiem pirms viņiem, ikvienai valstij, kas nākusi laupīt un iznīcināt, par ikvienu kristiešu asaru, kas izlieta šajos gados, ikvienu asaru, kas slacījusi zemi!

Latvija, paldies par tavām lūgšanām! Paldies par tavām asarām! Tomēr Mans Vārds nedrīkst tikt izsmiets, Es celšos aizstāvēt Savu Vārdu. Es rīkošos! Es noārdīšu velna cietokšņus par godu Savam Vārdam neskatoties uz to, ko dara valdības, neskatoties, ko dara Eiropas Savienība, neskatoties uz visiem likumiem! Neviena valdība, neviena augstākā tiesa, neviens nevar apturēt Dieva mūžīgos nodomus.

Latvija, tev bijis pietiekami daudz pelnu. Es došu skaistumu pelnu vietā! Tu esi pietiekami ilgi skumusi. Es došu prieku! Es došu tev svētku drēbes!

No tevis un Lietuvas pacelsies godība, viena no lielākajām slavas izpausmēm, kāda jebkad nākusi no kādas zemes. Tas būs godības un slavas fontāns un to atvēršu Es. Latvija, ikvienā vietā, kur ir bijusi draudze, vienalga - kaut vai pirms 300 gadiem – katrā vietā, kur bijis kāds, kas sauc uz Dievu, kas meklē Dievu, Es izveidošu jaunu kalpošanu. Latvijā celsies jauna paaudze, jauni ticības vīri. Viņi atjaunos vecās posta vietas, uzcels nopostīto. Ikvienā pilsētā, kur bijis kāds liecinieks, kur asaras slacījušas zemi, Es došu augļus. Sētā sēkla ir gulējusi zemē, taču tā nav mirusi, jo Mana sēkla nemirst, lūgšanu sēkla nekad nemirst. Ir bijuši tēvi, dievbijīgi vīri un sievas, Ciānas mātes, sen, sen atpakaļ, bet viņu lūgšanas joprojām tiek atbildētas.

Latvija, Es darbošos tur, kur tavuprāt tas nekad nevarētu notikt – garīgi visnocietinākajās vietās, kur ienaidnieks nesis postu un iznīcību.
Latvija, Es pacelšu sludinātājus tavā zemē. Tev būs vesels pulks jaunu mācītāju, sludinātāju, evaņģēlistu un praviešu.
Latvija, tavus ļaudis nesauks par baptistiem, metodistiem vai vasarsvētku ticīgajiem, bet Garā Es jūs saukšu vienā vārdā – Tā Kunga priesteri.

Latvija, tā būs brīnišķīga vienotība - kā eļļa, kas plūst pār galvu.

Latvija, tu baudīsi pagānu bagātības! Daudzi no citām tautām teiks, Tev jābrauc uz Latviju, lai redzētu, ko Dievs dara Latvijā.
Latvija, pagātnes kauna dēļ zem komunisma un citiem apspiedējiem, par visu, kam esat gājuši cauri, Jūs saņemsiet divkāršu atlīdzību. Par kaunu tiks atlīdzināts divkārši, jūs mantosiet savā zemē divkāršu īpašumu un jums būs mūžīgs prieks.
Latvija, ir pienācis laiks, kad tie, kas meklēs Dieva vaigu un uzticēsies Man, būs Mana svētā sēkla, kuru pazīs visā pasaulē: ”Šis ir Mans dzimums, šī ir Mana sēkla, šie ir cilvēki, ko Tas Kungs svētījis!” Līgava, kas nāks no Baltijas valstīm – viņai būs dārglietas, rotas. Vislielākie grēcinieki valstī, sliktākie alkoholiķi, tie, kas ir elles saistīti, mirdzēs kā rota Jēzus Kristus Miesā, Kristus līgavas rotā!

Latvija, sēkla ir sēta. Daudz dārgu sēklu ir iesēts.” Es likšu taisnībai un slavai uzplaukt tautu priekšā.

Latvija, Dieva debesis ir atvērtas par tavu zemi un Dieva uguns kritīs par katru namu, nevienu neizlaižot, tā šķīstīs tevi no pagātnes grēkiem, bet tad atjaunos un atgriezīs tev visu, ko ienaidnieks ir nozadzis. Pār tevi kritīs Atmodas Uguns.

Latvija, Es ievedīšu tavus ļaudis 23 Psalma dziļunos.

Latvija, tu saņemsi tādu ticības līmeni, kad veselas pilsētas tiks glābtas vienā dienā. Tu piedzīvosi pļauju kā Amosa 9:13: ”Raugi, nāks dienas, saka Tas Kungs, kad vienā laikā varēs kārtot zemi sējai un pļaut, varēs spiest vīnogas un sēt, kad visi kalni pilēs no salda vīna, visi pakalni būs auglīgi un tos klās augļu pārpilnība.”Sēkla tiks sēta, un, tiklīdz tā būs iesēta, tā jau būs pļaujama. Līdz sējas dienām būs ražas novākšana un ražas novākšana līdz sējas dienām – nerimtīga, svēta sējas un pļaujas pārklāšanās. Kad šis paātrinājums īstenosies, vīri un sievas sauks: ”Kas man ir jādara, lai es tiktu glābts?” Dāvida celtais Tā Kunga nams atraisīs Amosa 9:13 pļauju. Baznīcas ir iesētas un Svētais Gars nāks gan pār ticīgajiem pagāniem, gan jūdiem. Pēc tam Es atgriezīšos un atkal uzcelšu Dāvida sabrukušo namu, to, kas bija drupās, Es atkal uzcelšu un atjaunošu, lai atlikušie ļaudis dzītos pēc Tā Kunga.

Latvija, pār tevi būs lūgšanas dienu un nakti, divdesmit četras stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā, tās atraisīs pēdējo laiku zīmju un brīnumu kustību, dziedināšanas atmodas un ģeogrāfiski dziedināšanas centrus.

Latvija, lai gan neveiksmju vēji pūš pret tevi, Es darīšu tevi kā lielu buru kuģi. Vējš, kas sūtīts, lai tevi iznīcinātu, nokļūs aiz burām un vadīs tavu ekonomiku. Es lietošu neveiksmes kā meistarīga keramiķa rokas, kas tevi pārveidos par skaistu tautu.

Latvija, Es gribu, tevi padarīt par ES kroņa dārgakmeni, modeli kultūras reformācijai. Zelts būs tavas jūras, sudrabs tavi meži un bronza tava tūrisma nozare. Radošums, kreativitāte izplūdīs no tevis kā liela upe. Teātris, filmas, televīzija un mākslas būs ūdens. Tiks izveidots pasaules līmeņa centrs aktieriem, māksliniekiem un sapņotājiem.

Latvija, sirmgalvji atkal sapņos. Kā brīvības apliecinājums, atkal skanēs zvani, bet šoreiz tā būs vārda brīvība! Reliģija noņems masku un atklāsies smejoties.

Latvija, būs mākslas augstskolas, kas tiks veidotas tur, kur rūpnīcas reiz apspieda cilvēkus. Pelēkais tiek aizstāts ar krāsu. Tā būs zīme jaunā laikmeta sezonai.

Latvija, starp citām tautām tu esi vērtīgs dārgakmens.

Latvija, tu esi brīnišķīga roze starp citām tautām un tava smarža izplatīsies to vidū.

Latvija, Visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars tevi apciemos.

Latvija, Dieva pestīšana Jēzū Kristū atspīdēs pār tevi. Viņa pestīšana nesīs gara, miesas un dvēseles dziedināšanu un Viņš tevi atbrīvos no sāpēm par tavu saplosīto vēsturi. Dievs dziedinās tavu salauzto sirdi un atjaunos tevi caur savu mīlestību.

Latvija, tu atkal dziedāsi, bet dzīvajam Dievam Debesīs, Dievs tevi apveltīs ar jaunu dziesmu.

Latvija, Dievs atjaunos tavas radošās spējas dziedāt, rakstīt un radīt mākslas darbus, lai pagodinātu Viņu.

Latvija, Dieva mīlestības uguns sāksies no Liepājas un izplatīsies pāri visai valstij, aizskarot Saldu, Jelgavu, Jēkabpili un Rēzekni. No Rēzeknes tā tālāk plūdīs uz Daugavpili, un tad uz Krāslavu.

Latvija, Dieva godība aizskars Saldu, Brocēnus, Liepāju, Ventspili, Valmieru, Daugavpili, Rēzekni, Jēkabpili, Aizkraukli, Rīgu un Jelgavu.

Latvija, kad Dievs atbrīvos Ventspili, tad arī Kuldīga atgūs brīvību.

Latvija, tu esi trauks, ko Dievs piepildīs ar savas klātbūtnes uguni un tā plūdīs tālāk uz citām tautām, ietekmējot Igauniju, Lietuvu, Baltkrieviju, Poliju, Somiju, Zviedriju, Norvēģiju, Dāniju un citas zemes. Tu priecīgi dejosi tautu vidū, apliecinot Dieva labestību un laipnību.

Latvija daudzi ļaudis no citām tautām tiks aicināti Dieva darbam un spēka izpausmēm tavā zemē.

Latvija, Dievs radīs svētu ceļu starp tevi un Spāniju, iedrošinot ļaudis starp abām valstīm.

Latvija, daudzu gadu gaitā Dievs ir dzirdējis tavas lūgšanas un Viņš uz tām atbildēs ar uguni un spēku. Tu nebūsi spējīga kontrolēt Dieva darbu, bet Viņš tev atļaus strādāt kopā ar Viņu.

Latvija, Dievs tev parādīs kā sagatavoties ražas laikam, un kā to nosargāt. Gatavo savas klētis lielai ražai, jo daudzi tūkstoši saņems pestīšanu Jēzū Kristū.

Latvija, ebreju asins izliešana uz tavas zemes altāra nesusi lāstu. Ebreju asinis vēl joprojām sauc uz Dievu. Vienīgais veids kā no tā atbrīvoties, ir grēku nožēla Dieva priekšā Jēzus vārdā. Jēzus izlietās asinis nomazgā ikvienu grēku. Kad tas tiks izdarīts, Dievs darbosies vēl lielākā spēkā, kā rezultātā tiksi svētīta gan tu, gan arī citas tautas.

Latvija, Dievs tev iecerējis labus plānus.

Latvija, turpini lūgt. Turpini meklēt Dievu, esi pacietīga un cerību pilna, jo Dievs nāks pie tevis.

Latvijas, gatavojies!

Latvija, Es aicinu tevi, izej ticībā un sauc: ”Es ticu Dievam! Dievs var darboties manā pilsētā! Dievs var darboties manā valstī! Dievs var darboties manā ģimenē! Es tiekšos pēc Dieva, kas man devis apsolījumu!”

LATVIJA, ES TEVI SVĒTĪJU! 
 
 

Grāmata

Grāmatas atšķirībā no žurnāliem un avīzēm izdod, kā neperiodiskus izdevumus. Grāmata ir iespieddarbs ar ne mazāk kā trīs iespiedloksnēm vai 48 lapaspusēm. Grāmatas lapas sastiprinātas "muguriņā". Grāmatas teksts ir izteikts ar rakstu zīmēm un grāmatā var būt arī fotoattēli, ilustrācijas, shēmas un kartes. Tiek isgatavotas arī elektroniskās grāmatas. Elektroniskās grāmatas ir uz elektroniskā informācijas nesēja. Elektroniskās grāmatas galvenokārt tiek izplatītas caur Internetu.

Kur cēlies vārds grāmata

Vārds grāmata cēlies no grieķu valodas. 13. gs vārds grāmata sāka ieviesties Latvijas teritorijā. Tas notika sakarā ar kristīgo misiju. Kristīgā misija ir Dieva un Jēzus pasludināšana. Domājams, kristīgie misionāri nāca arī no tagadējā Krievijas puses. Par pareizticības ietekmi Latvijas kultūrā liecina kristīgo terminu -- baznīca, zvans, kristīt, svece, grēks, gavēt -- aizgūšana no senkrievu valodas. Iesākumā par grāmatu uzskatīja vienīgi Svētos Rakstus -- Bībeli kopumā vai Jauno Derību. Svētajos Rakstos runāts par Dievu un Jēzu. Termins grāmata var apzīmēt arī lapu tīstokli. Tomēr kopš 15. g.s. ar vārdu grāmata galvenokārt apzīmē iespieddarbus, kur lapas vienā sānā ir savstarpēji sastiprinātas.

Grāmatu garīgais nozīmīgums cilvēku dzīvē

Grāmata vēsturiski ir viens no pirmajiem ētiskā un tikumiskā mantojuma nodošanas līdzekļiem. Pirmsgrāmatu periodā dzīvesziņa no vecākiem pie bērniem tika pārmantota mutiski. Būtisku vēstures periodu grāmata un mutiskā ziņu nodošana no paaudzes uz paaudzi, bija vienīgie līdzekļi zināšanu pārmantošanai. Henhūtes misionāri Vidzemē no 1736. gada līdz pat 19. gs. sākumam organizēja un atbalstija brāļu draudžu kustību. Tas bija Latvijā nozīmīgākais garīgās atmodas fenomens. Saprotams, ka Bībele, Dieva Svētie Raksti, kā arī Svētā Gara iniciēti vēstījumi no pagātnes ieņēma svarīgu vietu jaunatnes ētiskajā un tikumiskajā izaugsmē 19. gs. un 20.gs. sākumā. Apgaismības laikmetā, sākoties Jaunlatviešu kustībai, pamatskolās tika mācīta ticības mācība, bija rīta lūgšanu stundas, lasīja Bībeli kā arī garīgu (kristīgu ) literatūru. Tas varēja turpināties līdz Latvijas Valsts okupācijai 1940. gada jūnijā. Blakus kristīgai literatūrai tika cienīti latviešu autoru darbi par latviešu tautas dzīvesveidu, par mīlestību uz dabu un darbu, par saskanīgām ģimenes attiecībām un normālām vecāku un bērnu attiecībām. Desmit baušļi, Jēzus Kristus pasniegtā Labās Vēsts mācība Jaunajā Derībā turpināja pastāvēt kā nesalīdzināmi stiprākais pamats morālei audzinot jaunatni un pauudžu pēctecībā pārmantojot veselīgas ģimenes attiecības - tas turpināja veicināt un nostiprināt kristiešu garīgo izaugsmi.

Paaudzēs izauklētā daile silda latvieša sirdi visos vēstures likteņgriežos. Tomēr Vecajā Derībā un Jaunajā Derībā dotā, vispusīgā un visaptverošā Dieva morāle dod pamatu motivējot šodienas vispārcilvēcisko izturēšanos un dzīves praksi. Blakus tam ir arī vēl kristiešu dzīves un ticības vēsturiskās liecības. To visu nav spējis sagraut vairāk kā pusgadsimtu ilgušais komunistiskās verdzības laiks. Sātans pielietojot velna enģeļus un dēmonu spēkus totālam teroram, izvedot izsūtījumā gaišākos un stiprākos tautas cilvēkus, nevarēja sadragāt dievišķās morāles klinti. Kristīgās grāmatas veic Labās Vēsts -- Evanģēlija izplatību. Grāmatas, kas balstītas uz Svēto Rakstu vēsti ir bijušas, ir un būs svarīgs latviešu tautas identitātes saglabāšanas spēks un līdzeklis.

Veidi kā iespiež grāmatu

* Pirmās, senākās grāmatas, kas rakstītas rokrakstā, sauc manuskripti. Manuskriptus raksta un lieto vēl ilgu laiku arī iespiesto grāmatu periodā.Vairums no viduslaikos tapušajām grāmatām rakstītas un pārrakstītas klosteros. Lielākā daļa no grāmatām bija dažādi noraksti. Īpašā telpa klosterī, kas paredzēta grāmatas pārrakstīšanai saucas - skriptorijs.

Nozīmīga ir grāmatu lapu pergamenta izgatavošana.Grāmatu lapas izgatavoja no teļu ādām pēc līdzīga izmēra.Šāds teļādas pergaments bija ļoti dārgs.Pergamenta izgatavotāji un rakstu darbu veicēji centās izmantot teļādu pēciespējas pilnīgāk. Grāmatai tika noteikts standarta izmērs. Pilns grāmatas formāts saucas - foliants. Vienreiz salocīts - folio, bet nākamais saucas oktāva. Izmēri lapai sakrita ar dievišķo jeb zelta griezumu ( zelta šķēlumu ) ar proporciju 1,61. Tas liecina ka arī te darbojas Dieva Griba par pasules kārtību. Pasaules kārtību, pārrakstot katru nākošo grāmatu, uzturēja mūku grupa. Ikvienam mūkam grāmatas izgatavošanā bija jāveic konkrēts uzdevums un mūks nedrīkstēja iejaukties cita mūka darbā. Pastāvēja viedoklis par to ka ikvienam mūkam dzīvojot virs zemes ir atvēlēta sava vieta, kas ietverta lielajā Dieva plānā. Turpmākā laikā, kad izveidojās ģildes līdzīga kārtība bija arī šajās amata brāļu biedrībās.

Grāmatu iespiešanas sākumā, grāmatas, kas izdotas līdz 1500. gadam sauc par inkunābulām. Inkunābulas līdzīgas rokraksta grāmatām. Iniciāļus - teksta sākuma lielos burtus un ilustrācijas pirmsākumos iezīmēja ar roku. Turpmākajā laikā kokgriezuma ilustrācijas ar roku tikai iekrāso. Burtu formas kā arī teksta izkārtojums grāmatā ilgu laiku tiek veidots pēc rokraksta tekstu tradīcijām. Pat vēl 19. gs. grāmatu iespiešana bija nošķirta no iesiešanas. Grāmatas varēja nopirkt neiesietas. Par iesiešanu rūpējās grāmatas jaunais īpašnieks.

Inkunābula grāmatas tika iesietas koka vākos, kas apsisti ar ādu un apdarināti ar apkalumiem, slēdzenēm un ķēdi. Ķēde grāmatu savienoja ar lasāmpulti vai grāmatplauktu. Redzams, grāmatas tikušas augstu vērtētas arī pēc mantiskās vērtības.

Laikaposmā no 1501. līdz 1550. gadam tika izdotas paleotipu grāmatas. Grāmatu izdevēji pamazām maina iesējuma tradīcijas - vairs netiek lietoti masīvie apkalumi kā arī ķēdes. Grāmatas tiek iesietas dažādos īpatnējos iesējumos. Parādās nebijuši izdevumu veidi - raksti ar polemisku ievirzi, pamfleti. Neskatoties uz minētajām izmaiņām grāmatas nezaudē savu izskatīgumu. Grāmatu bagātīgās ilustrācijas ir kā mākslas darbi, kas iespiesti kokgrebuma tehnikā.

Iespēja pietiekamā ātrumā pavairot tekstus lielos apjomos rodas pielietojot vairākus mūslaiku iespiedtehnikas veidus.Šādi pavairotas grāmatas sauc par iespieddarbu grāmatām.

Revolucionārs pavērsiens grāmatu iespiešanā ir ofseta process. Ofseta procesā grāmatu iespiešanas sagatavošana, iespiešanas ātrums un kvalitāte ir nesalīdzināmi ar agrāko laiku iespiešanas paņēmieniem. Ofseta iespiedtehnika piedzīvo strauju attīstību arī unifikācijas laukā, ļaujot četrkrāsu ātras darbības ekonomiskā tehnoloģijā izgatavot vērtspapīrus, dokumentus, t.sk pases u.citus dokumentus.

Grāmatu iespiesšana jaunākajās tehnoloģijās ir pilnīgi atbrīvota no fotoķīmiskajiem procesim. Fotoķīmisko procesu vietā tiek lietotas digitālās matrices. Digitālā veidā grāmatas var izvietot internetvidē, bet pārsūtīšanu elektroniskā veidā.

Satura dažādība grāmatās

Grāmatu satura klasifikācija veicama vairākos veidos. Visvienkāršāk grāmatas iedalīt divos tipos - daiļliteratūrā un specializētajā literatūrā. Veicot abu galveno tipu sadali apakštipos grāmatas tiek iedalītas detalizētāk.

Apakštipi, kuros iedala daiļliteratūru :

1. proza jeb epika - stāsti, garstāsti, noveles, romāni, esejas, miniatūras, tēlojumi, literārās pasakas un humoreskas.
2. dzeja jeb lirika - romance, oda, epigramma, elēģija, idille, himna, sonets, trioleta, rondo, rondele, haiku, glosa.
3. dramaturģijas iedalījums : drāma, traģēdija, komēdija
4. liroepikas iedalījums : poēma, eposs, balāde, fabula un sāga.

Pēc lasītāju mērķauditorijas vecuma daiļiteratūru iedala sekojoši : pieaugušo, pusaudžu un bērnu grāmatas.

Specializētā literatūra pēc sava satura ir ļoti daudzveidīga tāpēc šos literatūras veidus ir grūti viennozīmīgi klasificēt. Lielākās no grāmatu grupām - kategorijām ir : 1)reliģiskās grāmatas, kristietības grāmatas vai kristīgās grāmatas ( grāmatas par Dievu, Jēzu Kristu, Svēto Garu, grāmatas par Baznīcas vēsturi u.c. ). Kristīgo grāmatu grupai pieskaitāmi arī Svētā Gara dāvanu apraksti, kristīgie dzīvesstāsti, grāmatas par kristīgu ģimeni, kristīgie vēstījumi, kristīgās liecības, kalpošanas mācība, sprediķi, pravietojumi par nākotni, grāmatas par kristīgām attiecībām u.c.
2) grāmatas par zinātņu nozaru tēmām
3) populārzinātniskās grāmatas un rokasgrāmatas.

Latvijas grāmatu vēsture

-- Pirmā vēsturiski noskaidrotā grāmata Latvijas teritorijā nokļuvusi 1203. gadā.Pāvests Inocents III caur Kaupo un Teoderihu (kuri viesojās pie pāvesta ). bīskapam Albertam nosūtīja Bībeli ( Dieva un Jēzus mācību ).

-- Pirmā grāmata Latvijas teritorijā - Livonijas Indriķa hronika - sarakstīta 1225.- 1227. g

-- Patreizējā Latvijas Akadēmiskā biblioteka Rīgā ir pirmā publiskā biblioteka, kas izveidota Latvijā.Pēc Rīgas Rātes locekļa Paula Dreilinga uzdevuma mācītājam Nikolajam Rammam nodeva pirmās grāmatas. Grāmatas tika paredzētas "lai tās tiktu lietotas un kalpotu vispārīgam labumam" Tas notika 1524. gada 6. martā..

-- 1585. gadā tika pabeigts tulkot un izdots latviešu valodā Pētera Kazīnija sastādītais katoļu katehisms.Šī grāmata vēsturiski ir pirmā grāmata latviešu valodā.

-- N. Mollīna grāmatu spiestuve Rīgā ir pirmā Latvijas teritorijā. Šī tipogrāfija izveidota 1588. gadā.

-- Pirmā grāmata latviešu valodā, kas iespiesta Latvijas teritorijā ir 1615. gadā iznākusī baznīcas rokasgrāmata

-- Pirmā latviešu vārdnīca, kas iespiesta 1638. gadā ir G. Manceļa "Lettus".

-- Pirmā vēstures grāmata par latviešiem, kas iespiesta 1649. gadā ir P. Einhorna "Historia Lettica".

-- Periodā no 1685. gadam līdz 1691.gadam Ernests Gliks Alūksnē ar Zviedrijas karaļa protekciju pirmo reizi iztulko un izdod pilnā apjomā Bībeli latviešu valodā. Šo Bībeles tulkojumu var arī uzskatīt par latviešu literārās valodas aizsākumu.

-- Pirmā laicīgā latviešu ābece izdota 1782. gadā. Šo grāmatu sastādijis G.F.Stenders.

-- Pirmie latviešu tautasdziesmu krājumi izdoti periodā no 1807. gada līdz 1808. gadam.