Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv
 

Jaunākās grāmatas

Cena: 6.65 6.00 eur
Cena: 4.95 4.50 eur
Cena: 8.10 7.30 eur
Cena: 4.95 4.50 eur
Cena: 5.90 5.35 eur
Cena: 8.10 7.30 eur
Cena: 7.30 6.55 eur
Cena: 7.10 6.40 eur
Cena: 5.60 eur
Cena: 12.05 10.00 eur
Cena: 12.05 7.00 eur
Cena: 5.65 5.10 eur
Cena: 3.30 2.95 eur

Grāmatu veikala jaunumi

Visu uzvarošais godības pilnais Eklēzijas spēks/H.Šafraneks

Brāļi, man gribas jūsos aizdedzināt liesmas, lai jūs spētu saskatīt, cik lieli un spēcīgi jūs esat, jo jūs piederat šai Eklēzijai un jūs piedzīvosit laiku, kad Dievs atjaunos Eklēziju, Viņa varenos ļaudis. Eklēzijā, kas tiks atjaunota šeit uz zemes, slēpjas varens uzvarošs spēks.
16.10.2011

Visu uzvarošais godības pilnais Eklēzijas spēks

šeit, Latvijā, un visā pasaulē

un kādas izmaiņas tā atnesīs nākotnē

Šī brošūra ir Horsta Šafraneka lekcijas pieraksts, kuras vācu valodas oriģināls ir “Die alles bezwingende herrliche Macht der Ekklesia”, brochure No.D-222, Lemgo, 1995
 

Eklēziju nespēs apturēt nekas!

Brāļi, man gribas jūsos aizdedzināt liesmas, lai jūs spētu saskatīt, cik lieli un spēcīgi jūs esat, jo jūs piederat šai Eklēzijai un jūs piedzīvosit laiku, kad Dievs atjaunos Eklēziju, Viņa varenos ļaudis. Eklēzijā, kas tiks atjaunota šeit uz zemes, slēpjas varens uzvarošs spēks. Tas ir paša Kristus spēks, nāvi uzvarošais otrā Ādama spēks, visspēcīgākā Valdītāja spēks. Pat ja atrodies vietā, kur velnam ir uzcelts tronis un nekas nemainās, pat tad šī varenā atjaunotā DRAUDZE ir pilnīgi un galīgi uzvaroša. Nāves spēku vidū šis uzvarošais spēks pat būs daudz redzamāks un ievērojamāks!

Ejot tālāk, jautājums: “Ko nākotne mums atnesīs?” tev nesniegs pārsteigumu. Jo, kamēr Kristus nav aizrāvis Savu DRAUDZI no šīs zemes, pasaules notikumus ietekmēs divi faktori:

  • - zemišķais-politiskais pasaules notikumu centrs ir Jeruzāleme un tās tauta- Israēls.
  • -viss, ieskaitot visumu, ieskaitot pasaules notikumus un Israēla vēsturiskos notikumus, atrodas Viņa pārziņā. Viņš ir dots kā Galva DRAUDZEI, kas šeit uz zemes ir saņēmusi īpašu uzdevumu. DRAUDZE ir ļoti īpašs veidojums un tai ir ļoti īpašs mērķis, kas jāsasniedz pirms Viņa atgriešanās.

Man šovakar nav daudz laika, lai jums atklātu, kāda bagātība slēpjas skaidri izklāstītajos noslēpumos, kas atspoguļoti Jaunajā Derībā. Vai esat pazīstami ar Jaunās Derības dokumentiem? Vai jūtaties labi ar šiem brīnišķīgajiem tekstiem? Vai pazīstat Pāvilu pēc būtības, kā viņš tiek atklāts caur Rakstiem, iesākot ar 1. nodaļu līdz pat beigām, vai pazīstat pantus un to saturu? Mums ir būtiski svarīgi zināt tur aprakstītos noslēpumus, citādi mēs nespēsim paskatīties nākotnē, jo to atklāj tur aprakstītie fakti.

Ecehiela 38. un 39. nodaļas pravietojumi būs īstenojušies. Tad mēs atradīsim, ka pravietojumi, kas aprakstīti Daniēla grāmatā un ir jau īstenojušies, atkal no jauna izlauzīsies cauri vēsturei un sevi pieteiks šai paaudzei. Eklēzija spēj un tai ir jāzina savs ceļš, iesākot ar šo vietu, lai tā spētu iet tālāk un īstenot sev uzticēto trīskārtīgo uzdevumu:

1.Lai atklātu Kristu, kas atkal ir klātesošs Miesā caur Saviem svētajiem.

2.Lai atklātu Kristu, Viņa visuvareno pestīšanas pārpilnību caur Evaņģēliju visai pasaulei.

3.Lai atklātu Kristu visā Tā varenībā, kas turēs dzelzs scepteri mesiāniskajā impērijā, lai tiesātu tautas. Tagad DRAUDZĒ Viņam ir atšķirīgs un iznīcinošs iespaids un es to esmu šajā runā īpaši izdalījis: viss, kas nepatīk Kristum un nekalpo Eklēzijas atkalatjaunošanai, aizturēs tās rašanos un padarīs mazvērtīgu vai pat tai uzbruks.

Iznīcība DRAUDZĒ

Brāļi, šodien mums kļūst pilnīgi skaidrs, ka iznīcība notiks DRAUDZĒ, un DRAUDZE nebūs tā, kas iznīcinās pasaules spēkus- un, ja tu paliksi patiesībā un gaismā tā Kunga priekšā Debesu Ciānas dēļ, tad arī tu to sapratīsi.

Tev var būt tūkstotis atbrīvošanu no dēmonu varas ikdienas, bet tev uzbruks desmit tūkstoši daudz lielāku un mazāku pārbaudījumu, pastāvīgi sevi piesakot, pastāvīgi rāpojot uz tevi, vienmēr sevi slēpjot zem tavas baznīcas zāles paklājiem, kas ir atvērta svētdienās, bet nevis pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās vai piektdienās. Es šādi gribu runāt par kalpošanas veidu, kur tu sevi atdod par upuri uz altāra (Romiešiem 12:1). Dieva ļaudis piedzīvo daudz vairāk sagrāves un iznīcības nekā to atrod pasaulē. Viņiem ir daudz vairāk nāvīgas indes sevī nekā sāls, kas sāla pasauli. Cik ilgi Dievs turpinās to pieļaut? Kamēr Viņa ļaudis nesāks saukt- tas ir, kamēr viņi neizmainīsies. Citādi jums būs jākļūst pirmajiem, kas skaļi sauks un tad gulsies uz asfalta- lai lūgtu. Īstenībā tie varētu būt arī citi, kas gulsies uz asfalta, skaļi saucot un lūdzoties, lai viņi tiktu pestīti. Dievs atļaus visiem filistiešiem, visiem kānaāniešiem un visiem citiem spēkiem izlauzties līdz Saviem ļaudīm, ja Viņa ļaudis nepieņems lēmumu atjaunot šo varenību un majestāti, šo uzvaras stāvokli debesīs, kas ir atklāts Efeziešiem 2:6. Mēs esam pacelti ar Kristu un esam nosēdināti ar Viņu debesīs, lai sagrautu un iznīcinātu visu, kas ir pretējs Kristus atklāsmei šajā trīspusīgajā veidā. Tad dēmoni bēgs no tām sfērām, kur tu tos vēl neesi izdzinis ārā.

Piemēram- esmu nostājies lielas universitātes durvīs Berlīnē. Līst lietus, un kāds students, cenšoties izvairīties no salīšanas, ir nostājies man blakus. Pēc minūtes viņš skaļi sauc: “Es nevaru paciest jūsu garu!” un izskrien ārā uz ielas lietusgāzē. Tu vari sagaidīt, ka velns nespēj atrasties tavā klātbūtnē, ja esi Kristus iemiesojums un zini to vareno spēku, kas mīt DRAUDZĒ; tu pazīsti patieso DRAUDZI!

Vai arī tu tikai pazīsti draudzi, kāda tā bija- kā institūtu, iestādījumu pēc tam, kad tā pārdzīvoja izmaiņas caur reformāciju; kā brīvās draudzes apvienojoties veidoja viltus ainu par “reālo draudzi”? Jo “draudze” tāda, kāda tā ir šodien, ir karikatūra.

Tev jāzina, kāda izskatījās DRAUDZE, kādu Viņš vēlējās redzēt. Tagad Viņš to atjauno saskaņā ar to, kas rakstīts 1.Korintiešiem 12:28: “pirmkārt, par apustuļiem, otrkārt, par praviešiem, treškārt, par mācītājiem,…” Un atkal, “Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem” (Efeziešiem 4:11). Aleluja, kāda varena pakārtotība! Kāda varena secība!

Tu vari mani uzklausīt; tu vari to izlasīt arī pats. Ar dažām no šīm lekcijām ir iespējams iepazīties brošūru veidā. Paņem vienu no tām šajā vakarā. Iepazīsties ar bībelisko, Jaunās Derības un apustulisko programmu patiesajai DRAUDZEI, ko atjauno Svētais Gars Kungam Jēzum Kristum.

Lielā Gara izliešanās pirms 20 vai 30 gadiem bija ar paliekošu mērķi- uzcelt Kristus Miesu. Bet daži no līderiem bija pārāk gļēvulīgi, lai kļūtu par Jeremiju. Viņi bija pie ticības, ka viens Dieva Nams varētu tikt uzcelts tajā pašā laikā, kad citi mazie namiņi (dažādo denomināciju namiņi) tajā pašā laikā arī pastāvētu un paliktu stāvam viens iepretī otram. Un tā Svētais Gars izlēja Savus pāriplūstošā spēka plūdus, bet kanāli aizsērēja un no straumēm palika pāri tikai sīkas pilītes. Dažas piles palika tikai ar mērķi aizvadīt citus projām no viņu ceļa un sekojoši tas viss tika ļaunprātīgi izlietots.

Man nav jums jāsaka kaut kas jauns; Viņš, Kas ir patiesais sargs, zina patiesību par “draudzi”, kas, lai arī ir saņēmusi Gara izliešanos un saņēmusi dāvanas, faktiski tikai ar lielām grūtībām spēj izpaust Kristu. Jūs, sludinātāji un līderi, varat vairāk un vairāk dziedāt dziesmas par to. Ja būsit pilnīgi patiesi tajā, jūs arī zināsit, kuras melodijas ir dziedātas kļūdaini un nesaskan ar patiesību, ko tikko kā dziedājāt.

Dieva darbības panorāma

Mūsu temats ir: “Visu uzvarošais, godības pilnais Eklēzijas spēks, tās ietekme uz nākotni un kādu rezultātu “šī varenā un uzvarošā Miesa” atnesīs”.

Pirmkārt, man jāatzīmē kaut ko, kas ir absolūti un vitāli nepieciešams šim visu uzvarošajam spēkam. Brāļi, jums jāiegūst visaptverošs ieskats šajā dievišķīgajā panorāmā, nevis no vakardienas, nevis no šodienas prizmas raugoties, bet lielo Dieva darbības panorāmu kopumā. Es to rādu, lai jūs nevis tikai sevi barotu ar Sālamana pamācību ikdienišķu pārlasīšanu un īsiem bībeliskiem veltījumiem, bet lai daudzi no jums justos kā mājās, izdzirdot šīs lielās un varenās patiesības. Vai jūs patiesi jūtaties kā mājās? Vai esat pārliecināti par to, ko Kristus iesēja, kas īsti caur Viņu notika un kas joprojām notiek, mūžīgi mūžos? Vai varat redzēt lielo un brīnišķīgo Dieva plānu? Pāvils runā par “oikonomia” (Efeziešiem 1:10 izskaidro šī grieķu vārda īsto nozīmi) un atzīmē, ka svētie to zina. Cik daudz svēto ir jūsu vidū, kas var apliecināt, ka zina Dieva pilnīgos nodomus? Vai esat pazīstami ar pilnīgo Dieva darbības vēsturi, kas atklājas caur Eklēziju? “Es jūs vairāk nesaucu par kalpiem, bet draugiem!” Ja jūs neesat pazīstami ar to, tad jūs izniekosit savus spēkus. Gara dāvanu spēks ir ļoti liels. Bet ja kāds sāks vicināt zobenu un ar pietiekošu muskuļu spēku nespēs to savās rokās noturēt, tad visas šīs garīgās dāvanas spēji izkritīs ar visai zīmīgu garīgu skatu.

Tomēr caur Gara spēku atziņa par Dieva ceļiem pieaugs. DRAUDZES uzvarošais spēks ņem lielu dalību Dieva plānā un piepilda šo skatu.

Man nav iespējams būt ar tevi kopā ikdienas mēnešiem, lai dalītos Dieva daudzajos padomos, kā tie atklāti Jaunajā Derībā un visā Bībelē; kā Dievs ir darbojies pasaulē, lai tev rādītu ainu, kā no tiem, kas Israēlā atgriezās, izveidojās Eklēzija. Tas ir īpašs ļaužu pulks, kas ticis izvēlēts pirms pasaules radīšanas. Vai esi ar to pazīstams? Citādi tu stāvēsi ar vājām kājām un sāksi grīļoties, līdzko es tev teikšu, ka šodien tas Kungs izmainīs Savu DRAUDZI.

Tu vari vaicāt: “Kāpēc tagad?” Jo šī ir diena, kad es tev sniedzu šo vēsti! Ja tu neesi ievērojis pasaules Pestītāja ierašanos pirms laika iesākuma, tad tu arī nebūsi pazīstams ar Viņa nodomiem. Kristieša skatījumam par Mesijas, brīnišķīgā Pestītāja, atnākšanu ir daudzas šķautnes. Ja tu nezini, ko īsti nozīmē Jēzus vārds un ko nozīmē trīs Kristus izpausmes, tad tu, protams, arī nezināsi, kas īsti bija Viņa misija vēsturē; tu nezināsi, kad Viņš saņēma šo uzdevumu kā Kristus un kad Viņš īsti piedzima. ”Mans Dēls Tu esi, šodien Es tevi esmu dzemdinājis…” (skat. Ebrejiem 1:5). Tev jābūt lietas kursā arī attiecībā uz attieksmi pret Debesu Valstību un Viņa skata vērsumu. Kas ir Dieva Valstība, “Debesu Valstība” vai lielā cīņa Golgātā? Uz ko tā tika vērsta? Kas tika sakauts, kas tika sasniegts, kādu lomu tumsības spēki visā tajā spēlēja un kāpēc?

Ko tu zini par to, kā Augšāmcelšanās uzvarai ir jāizpaužas šodien? Lai gan mēs joprojām atrodamies savos uz nāvi notiesātajos ķermeņos, mums joprojām ir vairāk spēka šajā mirstošajā miesā nekā kādam citam, kas reiz mīlēja Dievu, kas tika lietots kā Viņa kalps. Vai esi pazīstams ar mūsu Uzvarētāja uzbraukšanu debesīs? Viņa stāvoklis debesīs mums sniedza Svēto Garu: pēc tam, kad Viņš tika pacelts, tika izliets Tēva apsolījums. Vai esi pazīstams ar Dieva Valstības atklāšanos? Vēro Vasarsvētkus, vēro Pētera runu? Cik daudz lietu tika atsvabinātas caur viņa runu, un kad DRAUDZE īsti tika nodibināta? Ja īsti neiepazīsi tos jaunos Dieva ļaudis, ko aprakstījis Pāvils, tu sevi atradīsi izniekotu, ar lielu daudzumu Rakstu vietu tavā bagāžā. Liberālie teologi, kas ir ieguvuši savas zināšanas no miesas, cenšas ieberzēt savas teorijas Dieva ļaudīs.

Kādas ir neizmērojās Kristus bagātības, kas tagad ir kļuvušas pazīstamas ticīgajiem? Kāds īsti ir Dieva liktais jaunais pamats? Kā visa tā gaismā izskatās šodienas personīgā pestīšana? Kādas ir tās robežas; vai vēl joprojām kādas pestīšanas sfēras mums nav zināmas? Kādas lietas ir jāatdzīvina, lai tās tiktu lietotas? Un kā ar paraušanu un pirmo augšāmcelšanos? Kā ar Kristus Tiesu? Kā ar Antikristu? Kur tas tiks atrasts? Kurās sfērās viņš jau darbojas?

Kā ar zvēru? Un kā ar Bābeli? Kas ir sieviete no Atklāsmes 12? Kāda tā ir? Kādas izskatās zvēra metodes, kas pašlaik tiek apgūtas un kuras var atmaskot un iznīcināt DRAUDZE, jo daudzas no šīm metodēm nav derīgas, lai izplatītu Evaņģēliju? Kādas spējas sniegtas DRAUDZEI, lai izjauktu šo metožu darbību, jo viņas laiks vēl nav beidzies; viņas darbs nav pat padarīts līdz pusei (2/3 cilvēces vēl nav izdzirdējušas Evaņģēliju, kas tiem tiktu sludināts.) Kādas vēsturiskās iespējas pieder Antikristam? Kur cilvēki tiks ar viņu iepazīstināti? Kāda ir Dieva ļaužu vaina tajā visā? Kur viņiem ir jāaizsargājas? Kāda ir sprieduma izpildes procedūra pār zvēru, viņa valstību un Bābeli? Kā mēs varam aizdzīt Bābeli no sevis šodien? Šī staigule iegūst atzinību, jo Līgava vēl nav visskaistākā un visiespaidīgākā; tā ir ne tikai inficēta, bet pilna strutām. Ko darīs DRAUDZE, kad Viņš atnāks visā Savā godībā un krāšņumā? Kas notiks, kad tika radīta jaunā zeme? Kas būs Jaunā Jeruzāleme jaunajā zemē? Kur tad atradīsies Līgava? Kur atradīsies Kristus Miesa? (nosaucot tikai dažas lietas…)

DRAUDZE visā Dieva darbības panorāmā atrodas mājās, tomēr tas, protams, ir atkarīgs no tā, vai tā ir saņēmusi pareizu atziņu un sapratni, ne atziņu, kas rada sajukumu, bet tādu atziņu, kas atļauj DRAUDZEI kļūt pilnīgi drošai un ka tai pieder spēks pat pāri nāvei. DRAUDZEI pieder nāvi uzvarošs spēks!

Es biju klāt, kad Heidelbergas medicīnas iestādes priekšā mašīna pārbrauca pāri bērnam. Caur apgaismojumu no augšienes es pavēlēju bērnam palikt neievainotam, un manu un to, kas atradās tuvumā, acu priekšā, mēs izvilkām šo bērnu no mašīnas apakšas neievainotu. DRAUDZES visu uzvarošais godības pilnais spēks! Tad es pavēlēju mums visiem palikt turpat, kur atradāmies pirms šī atgadījuma. Mums nav sevi jāpiepilda ar domām par gadījumiem, kur ienaidnieks rāda savus zobus. Mēs pat nedrīkstam sajust viņa elpu. Bet mēs zinām, kāds spēks stāv mums pretī, un zinām, ka esam daudz spēcīgāki nekā tas, kas cenšas mūsu priekšā izturēt. Esmu vadīts attiecībā uz šo tēmu runāt uz jums. Citas pilsētas, kas šo brošūru varbūt lasīs, zinās, ka arī tām ir iespējams iegūt izpratni par šo vareno, visu iekarojošo Eklēziju. Un tā, nākotnes priekšā viņi ir tas Kungs, jo taču Kristus ir viņu Galva. Starp citu, tas esmu es, kas nosaka, kā es kustinu savu roku, jo mana galva to kontrolē. Es nolemju, vai paceļu savu kāju vai nē, jo mana galva to darbina. Kristus DRAUDZĒ viena Galva valda un nosaka, tai nekas nav neiespējams un visas citas varas tai pakļaujas. Tas var realizēties tikai DRAUDZĒ.

Evaņģēlija spēks

Esmu apgaismojis faktu, ka Eklēzijai visās tās daļās ir jāzina, kāds ir Dieva nodrošinājums un Viņa plāns. Šeit ņem dalību visi skolotāji, šeit pamatu savai kalpošanas iegūst pravieši.

Kā Viņš visu ir sakausējis kopā un nolicis zem vienas galvas caur Kristu un kā šis neiedomājamais, visu uzvarošais spēks ietekmē eklēziju šodien? Attiecībā uz to ir daudz dārgumu gan jūsos, gan jūsu vidū; daudzi no tiem vēl joprojām nav atklāti. Jūs tagad atklāsit daudzas jaunas akas jūsos, kas sāks starp jums mutuļot, līdzko no jums tiks izvilka visa inde un tiks noņemti visi ierobežojumi. Tad jūs sapratīsit, cik spēcīgs ir Evaņģēlijs; Evaņģēlijs, kas ir Dieva Likums un Spēks.

Šodien mums tiek sludināts Evaņģēlijs, kas ir tikai 29% no patiesā Evaņģēlija. Kad kāds runā par “Pilno evaņģēliju”, viņš ar to pareizi saprot Gara izlieto spēku; bet ”pilnais Evaņģēlijs”? Cik daudz patiesības tiek apzagts, saīsināts vai noliegts. Pēc šādas pasludināšanas piedzimst tik daudz garīgi neizauguši nepilnīgi bērni tikai trīs mārciņas svarā un tiek pieliktas milzīgas rūpes, lai tie izaugtu. Tie kļūst par lielu problēmu patiesiem svētajiem. Pat pēc 30 gadiem daudzi no tiem staigā apkārt savās apcirptajās, sarautajās un sakaltušajās garīgajās dzīvēs. Bēdīgi, ka viņu sirdis nespēj aptvert daudzas lietas, jo tie bija piedzimuši pārāk mazi un pārāk vāji. Viņu vājuma dēļ tie tiek joprojām turēti siltumā viņu mācītāju inkubatoros, nemaz nepieļaujot izdarīt kaut soli aukstā, reālā, patiesā cīņā ar ienaidnieku.

Vai nākošās tavas nedēļas būs pildītas ar drosmi? Vai tu mācīsi? Ja esi saderinājies, saki savai saldajai sirsniņai “Uz redzēšanos; mēs atkal redzēsimies pēc trim mēnešiem un tad vēlreiz visu labi apdomāsim. Pa šo laiku Bībele būs mana līgava.” Ja tu neizšķirsies doties šajā ceļā, tu nespēsi gūt nevienu uzvaru bez pūlēm. Tu teiksi: “Vai arī tu tā esi rīkojies?” Es neguvu izšķiršanos 3 mēnešos, bet meklēju vairākus desmitus gadu, jo gribēju būt svēts, sapratis un izšķīries,- nolēmis Viņu iepazīt no sākuma. Tomēr tu nedrīksti arī apprecēties tik vēlu kā es. Faktiski tev nav jāprecas, ja tev netiek dota atbilstoša pavēle to darīt. Ja tu centīsies sevi pielāgot savai dabai, tas Kungs tevi izglītos saskaņā ar tavu brīnišķīgo dabu un šeit tu arī paliksi, kamēr neliksi savu dabisko dzīvi uz altāra, caur ko tava garīgā dzīve pilnīgi izmainīsies. Iedomu paradīzes vairāk nepastāv, kur tu vari turpināt sev līdz vilkties tavai dabiskajai dzīvei. Viss, kas nekļūst par tavu garīgo dzīvi tevī, būs tev par postu, pat vismīļākās konfektes.

Jēzus dzīvo tevī, vai arī tu esi viesnīca?

Eklēzijas spēkam ir kāda sakars ar faktu, ka Viņš ir vienmēr klātesošs. Viņa Vārds nav papīra gabaliņš ar parakstu uz tā, ar kuru tu skrien apkārt, lasot šo vārdu citiem. Nē, tu esi apsegts ar Viņa Vārdu! Ne kā kāds, kam iedotas konfektes, bet tieši zem tavas ādas: viss ir Viņa vārds. Tu esi nosaukts par Jēzu! Jēzus vārdā: Vai zini, cik daudz lūgšanas apsolījumu ir efektīvi, kad pielieto šo vārdu? Vai tu to pielieto? Vai atbrīvo Pēteri no cietuma, vai arī cietuma durvis joprojām paliek aizvērtas? Tu saki: ”Bet mēs pat nevaram dabūt naudu no savas bankas, kad tā ir aizslēgta.” Jēzus vārdam nav atslēgu, kas nevarētu tikt atslēgtas. Tomēr es tevi neaicinu doties uz banku un pielietot Jēzus vārdu, lai iegūtu naudu, kad tev tā tagad ir vajadzīga. Svētie ir apsegti ar Jēzus vārdu, jo Viņš dzīvo viņu visdziļākajā iekšējā būtībā.

Viņš grib dzīvot. Ja kāds ierodas tevi apciemot, tu taču visu mājās sakārto. Tu piedāvā viņam ēst un tad viņam parādi viņa istabu. Tavs ciemiņš ir apmierināts un saka: “O, šeit ir ziedi; šeit ir skaista lampa, glezna.” Varbūt viņš pagriež lampu, lai labāk varētu lasīt, varbūt citur noliek krēslu. Viņš var gribēt nedaudz pagriezt galdu pa labi. Bet viņš visu pārējo atstās savā vietā; tas ir, kamēr viņš ir ļoti tuvs draugs. Kad es atstāju sava drauga māju Šneverdingenā, mājkalpotājai vienmēr ir jāpārkārto grāmatu plaukts, jo es parasti pārvietoju citur dažas lietas, kas man nav vajadzīgas. Redziet, esmu sava drauga mājā kā savās mājās. Citādi ciemiņš visu laiku jutīsies, ka viņš ir kā viesnīcā!

Ja tu kaut kur jūties kā mājās, tad tu noliec visu tā, kā tu gribi visam atrasties. Ja esat jauna ģimene, tad jūs pārvietosit mēbeles vismaz reizi gadā. Pēc trīs vai četrām maiņām jūs atradīsit, ka jums vairāk nav daudz iespēju un ka jāatgriežas pie pirmā varianta. Bet tā ir jūsu māja. Ja tā ir tava māja, tu nevienam nelūdz atļauju iesist sienā naglas; tu to dari. Kamēr man nebija pašam savas mājas (Es tagad dzīvoju koka namiņā mežā), es prasīju īpašniekam atļauju iesit kaut vienu naglu tur, kur gribēju. Kādas varenas izmaiņas bija, kad pārgāju dzīvot uz savu paša māju!

Jēzus vārds ir Viņa tuvums. “Esmu šeit. Es dzīvoju tevī. Es pārvietošu dažas mēbeles. Esmu šeit Savās mājās. Es šeit dzīvoju!” Bet daudz kristiešu ir gadiem un gadiem mācīti būt tikai kā viesnīca Kristum. Viņi saka: “Kungs, lūdzu, apciemo mani atkal kaut kad.” Ar to viņi pasludina, ka Viņš atrodas ārpus viņu sirds durvīm. Viņi saka: “Kungs, Tev nav jāklauvē, Tu vari ienākt.” Bet Viņš neieiet. Un ja Viņš arī būtu ienācis, viņi To pat nepazītu un neievērotu. Tāpēc viņiem tika veikta mākslīgā elpināšana no ārpuses, kā mākslīga sūkņu sistēma ar vārdu “mana draudze.” …Karikatūra un negods Dievam!

Eklēzija ir iemājošana; mūsdienu Jaunās Derības telts. Kristus ir šeit! Jēzus vārds tev ir pieejams, jo Viņš ir ieguvis Sev mājvietu, kas esi tu; nevis draudzes sapulcē, kur par to tiek teikts šādi: “Šī ir vieta, kur mīt tas Kungs.” Tas it tikai jauks mācītāja un citu piedzīvojums, kas var teikt: ”Mēs varam sajust tā Kunga tuvumu.” –Es sajūtu šo tuvumu katru rītu manā vannas istabā. Sajūtu to, kad tīru savu māju! Sajūtu to, kad lasu Bībeli! Sajūtu to, kad smagi strādāju! Sajūtu to Svētajā Piemiņas mielastā; tas ir Dieva atklāšanās visai augsts punkts!

Kad mēs sniegsim Viņam tiesības dzīvot mūsos katru dienas minūti un darīt visas lietas caur mums, lielas un mazas, Jēzus vārdā? Kamēr mēs vēl neesam ieguvuši tiesības uz to, katrs individuāli vai visi kopā, vai Kristus var būt mūsos uz šīs zemes? Vai mums ir spēks, vai mēs neuzvarami darbojamies Jēzus vārdā pie bērniem, pie cilvēkiem ar autoritāti, katrā vietā, visās politiskajās sfērās?

Vienīgi puspatiesība

Es rīkojos kā Jēzus! Šāda uzdrīkstēšanās un bezbailība netiek mācīta daudzās skolās, vislabākajās organizācijās un vislabākajā sludināšanā. “Vai tas nozīmē, ka mums, sludinātājiem, būs jāpazūd?” Noteikti! Kādiem no jums nekavējoties šajā pašā mirklī, citiem pēc zināma karantīnas laika un vēl citiem, kad būsit iemācījušies par jaunu un tagad pasludināsit: “Līdz šodienai mēs esam snieguši tikai puspatiesību, it kā tā būtu visa patiesība.” Jums būs tas jāatzīst un to jāizlabo. Tad Dievs nekavējoties jūs apgraizīs un jūs būsit pirmie. Citādi daudzi, daudzi rindas galā nostājušies pēdējie cilvēki tiks izvēlēti pārstāvēt skaidrību. Daudzi pasaules galvenie tiks atsēdināti malā Dieva skolas solā, jo tie ir- pārāk ilgi- pasnieguši pusi vai trīs ceturtdaļas no patiesības, izliekoties, ka tā ir visa patiesība. Kur tā visu laiku atradās?

Reiz bija kāds Dieva vīrs, kas šeit, manā mežā, pasludināja: “Jēzus ir tagad Ķēniņš Hotcenvaldē.” Ap to brīdi viņa kristīgaiscentrs izjuka un viņa ļaudis izklīda. Viņš neko nesasniedza. Nevis tāpēc, ka Jēzus nebūtu Ķēniņš, bet gan tāpēc, ka šādiem vārdiem- Jēzum likt kājas uz zemes- nav pamata. Dievam ir cits plāns, un mums ir jādara kaut kas cits.

Tikai ar triumfa dziesmām un tikai ar Gara dāvanām ienaidniekam var tikt nodarīts nopietns uzbrukums un tas var uz brīdi pat tikt aizdzīts, bet neviens nevar ar to iekarot zemi. Tas, kas nepazīst Dieva plānu un nepazīst, ko Kristus vēlas tagad darīt, kā lietot Jēzus vārdu, var sasniegt kādus noteiktus mērķus, bet pēc tam, kad no istabas ir izdzinis visas mušas, tur joprojām atrodas zināms daudzums čūsku.

Tev jāzina, cik daudz ieroču tev pieder!

Ja tu gribi ievest darbībā Eklēzijas uzvarošo spēku- un tev tas jādara, citādi Dieva vārds tiks zaimots visās tautās,- tad tev jābūt pārliecinātam par to, kādi ir tavi ieroči.

2.Korintiešiem 10:3 saka: “Mēs dzīvojam gan pasaulē…” (grieķu valodā “en sarki” nozīmē miesā) “…bet necīnāmies pasaulīgi” (kata sarka). Mums ir citi līdzekļi, un mēs nelietojam cilvēku iespējas, taktiku, diplomātiju, organizēšanu- pat caur organisku Kristus Miesas raksturu- kas sevi izteic organizācijās.

Mums ir pilnīgi atšķirīgi ieroči. Šie cīņas ieroči (“strateias,” šeit jūs izdzirdat vārdu “stratēģijas”) nav no miesas (sarkikos). Loģiski šeit vajadzētu sekot: “…bet ir garīgi;” bet Pāvils sacīja: “…bet ir spēcīgi…” (dynatos). Viņam nav vajadzīgs teikt, ka tie ir garīgi. Spēcīgi! Ko miesa var darīt? Cik ātri tai ir jāaiziet! Mēs tikko kā apglabājām NATO vadošo ģenerāli Briselē. Nē, spēcīgi Dievam, lai sagrautu lielās varas (cietokšņus) un priekšstatus un viedokļu ēkas (prātojumus un visas augstprātīgās iedomas)! Visu, kas ir ieņēmis mūsos vietu; visu, kas ir lauzis savu ceļu ļaužu domās ar to loģiku (“logismos” grieķu valodā viedokļu ēkas): visu uzvarošais brīnišķīgais Eklēzijas spēks spēj sagraut un iznīcināt visus prātojumus un iedomu ēkas.

Kas ir šie varenie ieroči?

a) atziņa par Dieva ceļiem,
b) patreizējā atklāsme,
c) atziņa par to, ko vēlas Dievs,
d) atziņa par to, kas atrodas cilvēkā, un to atklāt,
e) patiesības pasludināšana.

“Pasludini Dieva vārdus…” saka Pāvils Timotejam (2.Timotejam 4:2). Pasludini Vārdu! Apustuļu darbu beigās Lūkas raksta par Pāvilu, ka viņš stāstījis par Cīru, kas ir ar Kungu Jēzu un viņš sludināja Dieva spēku, Dieva Valstību. Kāds spēks pavada šo Dieva Vārda atklāsmi, kas ir dzīva DRAUDZĒ un iet cauri tai ārpusē! Šeit ir pāri palikusī pasaule, kas gaida, kamēr Dievs sasniegs Savus mērķus.

Tu teiksi: “Bet tā ir atmoda, ko mēs gaidām!” Vai tu vēlējies kaut ko citu? Nav vajadzīgs zināt, kādas būs šīs vai tās atmodas pazīmes; tai būs jaunas pazīmes. Bet ja tā neradīs bailes bezdievībai un ļaunprātībai tajos, kas tai pretojas, neuzmodinās izslāpušos un izsalkušos, tos, kas pārāk ilgi bijuši atstāti un nožēlojami, neizraisīs ilgas pēc pestīšanas un dziedināšanas tiem, kas bijuši izslāpuši un vēlētos nākt dzert un ticēt- tad nebūs nekādas atmodas.

Tāpēc arī nav atmodas daudzās vietās daudzās pilsētās; tas ir tāpēc, ka trūkst dziļas cieņas un Dieva bijāšanas- un tas izriet no fakta, ka svētie paši nestaigā pirmajā mīlestībā un tiem nav patiesas bijāšanas. Kad pilnīga mīlestība ir izdzinusi no tevis nepareizās bailes, tu pats radi bailes pasaulē. Tas sagatavo ceļu Evaņģēlijam, citādi vislabākais un jaukākais evaņģēlists savās sapulcēs iegūs vismaz 80% ticīgo uz 1.000 cilvēkiem, 20% tos, kas ir bijuši ticīgi agrāk, un tikai dažus vērotājus. Un tie, kas nāk un tiek izglābti, vairumā gadījumu ir ticīgo bērni. Bet cilvēki ar Evaņģēliju netiek aizsniegti.

Ieroči? Brīnišķīga atklāsme, Dieva vārda publicitāte, kas izraisa bailes. Pārējie? Namā valda brīnišķīgas mācības, skaidrs priekšstats par pasauli, skaidrība attiecībā par grēku, skaidrība par cilvēkiem, skaidrība attiecībā par tumšo velna pasauli, skaidrība par Dievu.

Kas attiecas uz velna pasauli, tev vienīgi vajadzīgs pietiekoši daudz izmaņas, lai tu zinātu, kādu spēku ienaidnieks lieto. Mums nav jādzer litrs kanalizācijas ūdeņu, lai zinātu, kas tie ir. Atturies no viltus apgaismojamības; tas ir no ļaunā.

Atbrīvo vietu Dievam!

Kad Pāvils saka: “…apgāžam… uzvaram…” (2.Korintiešiem 10:5), tad tas notiek arī caur DRAUDZES eksistenci. Svētie Efezā, Dieva DRAUDZE Korintā, brīnišķīgā visu uzvarošā DRAUDZE šajā apkārtnē- tās eksistence pati par sevi jau sagrauj visu, ko ir uzcēlis ienaidnieks. Tā jau reiz ir bijusi, un ienaidnieks ir nobijies. Es brīnos, kāpēc vecajs baptistu draudzē tik ilgu laiku cieta mokas. Viņa dzīvoklis atradās netālu no publiskā nama, kur bieži notika piedauzīgas lietas un visu nakti skanēja skaļa mūzika. Viņš jutās savādi, kad es viņam vaicāju: “Kāpēc jūs kopā nesoļojat apkārt šim namam, kāpēc jūs nepasludiniet Dieva visvarenību šajā situācijā?” (Reiz, atrodoties Spīkerogas salā Ziemeļjūrā, arī mēs sadūrāmies ar kādiem šķēršļiem un no publiskā nama dzirdējām skaļas balsis. Mēs toreiz iestājāmies cīņā pret to.) “Kāpēc jūs nenokārtojat, lai to apņem liesmas? Es šeit nedomāju, ka jums būtu tagad tur jādodas ar aizdegtu skalu un petroleju! Nē, bet Dievs atnesīs sodu. Dievs atbrīvos. Atbrīvo vietu Dievam!”

Iznīcinošu efektu attiecībā pret tavu pretinieku sniedz tava garīgā spēka pārākuma apziņa. Citādi tu nespēsi izglābt citus. Sātans vilks savus tīklus tālāk apkārt tiem, kuriem tu gribēsi atklāt Jēzus vārdu. Tie ļaudis, kas ielaiduši sevī neticību, kļūs par cietoksni, pārāk ilgi dzīvojot grēkā, no kura vairāk nav spējīgi paši izbēgt. Tajos cilvēkos dēmoni vairosies, lai saglabātu viņu saistību. Tu vari paļauties, ka varenais Jēzus Kristus spēks ir iznīcinātājs spēks visam ļaunajam, kas tevi apņem, un ir dots tavā rīcībā. Vai tad Raksti nesaka, ka Dieva Dēls ir nācis, lai iznīcinātu velna darbus? Mēs iznīcinām tādā pašā veidā, kad atklājam tumsības darbus un tos atsedzam citiem.

Svētajiem ir spēks, lai arī kur tie dzīvotu,- darbā, skolā, apkārtnē u.t.t. Ar savām dzīvēm un saviem vārdiem tie saka un liecina: “Tas ir grēks, tie ir grēki.” To darot, viņi var iesākumā dažos cilvēkos izraisīt dusmas, bet viņi atbrīvos vietu. Daži cilvēki atteiksies runāt rupjus jokus, viņi sāks izturēties un ģērbties daudz savādāk.

Vai kādam ir ausis un viņš dzird, ko Gars saka DRAUDZEI tagad,- kā tas Kungs vēlas to atjaunot? Vai mācekļa auss tagad ir nomodā, lai spētu uztvert: Dieva varenība atgriežas Viņa namā, ko Viņš dziedina?

2.Korintiešiem 10:6 Pāvils saka; kad paklausība korintiešu vidū tiks īstenota, tad var nākt sods pār tiem, kas atrodas nepaklausībā ir gatavi sabojāt DRAUDZI. “Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi, un esam gatavi nosodīt visu nepaklausību, kad jūsu paklausība būs tapusi pilnīga.” (2.Korintiešiem 10:5-6)

Atjaunota paklausība

Daudziem no jums no pirmās mīlestības ir palikušas tikai atmiņas. Jūs to atceraties kā spirgtu sava garīgā pavasara laiku. Dažreiz jūs esat centušies šīs atmiņas atsaukt dzīvē, bet šo filmu attīt atpakaļ nav iespējams. Vai, par to domājot, jums negribas raudāt un skumt?

1954. gadā es atrados Apollo teātrī Diseldorfā, kad Billijs Grehems runāja uz 3000 Dieva Valstības strādniekiem par pirmās mīlestības atjaunošanas akūtu vajadzību Dieva strādniekiem. Pirmā mīlestība ir tā, kas viņam deva drosmi un spēku. Es tur redzēju atzītus Baznīcas līderus, ievērojamus Dieva vīrus. Tajā laikā es biju tikai iesācējs kalpošanas darbā. Nav pierasts, ka vīrieši raud, bet tur bija kādi, kas tajā dienā raudāja. Man blakus sēdēja brālis, vadoša personība; viņš centās sevi visādi valdīt un kontrolēt, lai neraudātu. Bet viscaur telpā skanēja šņuksti. Visas šīs emocijas nāca caur kādu gara auguma blondu jaunekli, kas vienkārši bezrūpīgi mīlēja Jēzu. Cik daudz mācību Vācijā ir ieliktas teoloģisko sistēmu rāmjos! Organizācijās tiek ieguldīts liels darbs. Bet tur atradās cilvēks, kas bija bez rūpēm, vienkārši pildīts ar pirmo mīlestību uz savu Kungu. Viņš dega pirmajā mīlestībā! Mācības, mācības, mācības… kāda tām jēga…?! Ir vajadzīga pilnīgas paklausības atjaunošana!

Tad tev nāksies meklēt, kur tu neesi paklausījis, kur neesi klausījies. Tu neesi to darījis, jo nepiederēji Viņam. Tu piederēji sev, bet dziedāji dziesmas par to, ka esi Viņa īpašums. Tu sludināji citiem, bet tavas vēsts saturs nebija gādāt par visaptverošu, skaidru piederības izmaiņu. Tu biji apmierināts, ka viņi tev sniedza savas desmitās tiesas. Bijušajās dienās visi mācekļu ienākumi piederēja tam Kungam. Man nav nekas pret faktu, ka tiek dota nauda, bet Jaunajā Derībā pakļaušanās nozīmē pilnīgu visa cilvēka būtības pakļaušanos un pilnīgu piederību.

Iesākumā mēs atstājam savus grēkus, tie mums tiek piedoti. Tad mēs atstājam savu vecā cilvēka dabu. Treškārt, mēs iegūstam jaunu, tikko saņemtu augšāmcēlušā dzīvi un nonākam Viņa rīcībā. Kad tagad piederam Viņam, mūsu vienīgā vēlēšanās ir paklausība; tā ir mūsu jaunās dabas izteiksme, kas izriet no mūsu piederības Viņam.

Apkārtnē, kur es dzīvoju, mīt brieži. Vakar tie dižojās. Viņiem nebija vajadzīgs sevi izstiept, tie nemēģināja būt sprinteri, tie nebija ziloņi. Tāpat tie necentās riet, jo riešana briežu dabai nepiemīt. Tie bija brieži. Tiem bija lielas ausis, tie uzmanīgi vērās apkārt un eleganti demonstrēja savus ķermeņus tā, ka katra jauna meitene varētu nodomāt: “Kaut man būtu tāda brīnišķīga figūra!” Meitenēm ir skaistas figūras, bet tās neizskatās kā brieži. Jaunu vīriešu domas saistās ar tām. Tam Kungam patīk tāds Līgavas tips, kas ir precīzā saskaņā ar to dabu, ko Viņš tai sniedzis. Viņam pieder tie ļaudis, kas ir paklausīgi Viņam; paklausība ir jaunais un Dievam patīkamais princips.

Kad tu sniedzi maziem bērniem konfektes un tiem piekodini: “Izņemiet no kūkas ārā visas zemenes, visus šokolādes gabaliņus, visus riekstus,” vēlāk, kad viņi pieaugs, tie teiks: ”Tētis gan bija jocīgs!” Lielākoties bērni grib kaut ko darīt, bet viņiem tas netiek atļauts. Ja tu liksi viņiem ko darīt, tu atradīsi, ka viņi dara tieši to, ko grib paši. Kad tas Kungs tev pavēl kaut ko darīt un tevī ir izveidojusies Viņa daba, tava iekšējā daba apstiprina Viņa pavēles un ir apmierināta. Viņš pastāvīgi tev piedāvā to, kas saskan ar tavas iekšējās noslieces likumu- studē Romiešiem 8- un Raksti iegūst pilnīgi jaunu nozīmi. Viņš tev vienkārši pasaka, ko tu vari darīt. Un tad Viņš saka: “Vai tu to nedarīsi?”

Es saku savai meitai Kezijai: “Vai tu negribi 5 DM?” Viņa saka: “Bet tēt, tik daudz tu nevari dot. Esmu pelnījusi tikai 3 DM.” Šī aina ir tik mīļa, ka mēs pēc abi kopā to apspēlējam. Viņa saka: “Tēt, es nevaru to pieņemt ne par kādu cenu! Tas nav iespējams; tas ir par daudz. Neesmu pelnījusi šādu naudas daudzumu. Nē, tas nav pareizi, tu nevari ar mani tā rīkoties!” Bet skaties, man ir liela vēlēšanās tev uzdāvināt 5 DM!” “Tēt, bet tas nav iespējams!” –“Bet lūdzu, pieņem tās, vai tad tu negribi mani darīt laimīgu, izpildīt manu vēlēšanos un paņemt šīs 5 DM?” “Labi,” viņa beidzot saka un sniedz man atpakaļ skūpstu. “4 DM es ielikšu lādītē nākotnei, bet par 1 DM kaut ko sev nopirkšu.”

Cik labi! Vai tava attieksme attiecībā pret Viņa pavēlēm arī ir šāda? Agri no rīta tu saki: ”Dārgais Tēt, iedod man kaut ko garšīgu!” Tās būs Viņa pavēles. Vēlāk dienā Viņš tev sniegs vienu porciju, un tā sevi izpaudīs daudzos niecīgākos izteiksmes veidos. “Labi,” tu saki, “un arī šo, kaut gan es vienmēr esmu tik daudz sevi piepūlējis, lai Tev patiktu.”

Piepūle, ja tā ir mērķēta virzienā piederēt Viņam, būt par Viņa īpašumu, nobeigsies ar lielu apspirdzinājumu un prieku. Piepūle, kas cilvēkam liek censties īstenot bauslību un Dieva likumus ar mērķi tikt taisnotam, nozīmē, ka zilonis jau no agra rīta sevi liek šaustīt, notur ilgu pielūgšanas laiku pusdienā, pēcpusdienā lasa 10 nodaļas no Bībeles, bet vakarā zilonis joprojām vēl nav pārvērties par briedi! Nē, jūs, lempīgie ziloņi! Ja gribat būt no jauna iestiprināti Kungā, tad pamatprasība ir šī: lai tava piederība tiek nodota citās rokās. “Bet es to jau esmu darījis!” Kad tas bija pēdējo reizi? Ja mēs staigājam ar Jēzu, tad mūsu dzīve ir pastāvīga savas piederības un savu tiesību uz sevi nodošana citās rokās. Ja nokļūsti lidmašīnā, tad tu uztici savu piederību un savas tiesības uz sevi lidmašīnai un kompānijai, kam tā pieder. Tu uzticies pilotam, ka viņš prot vadīt lidmašīnu. Un tā, tu tajā iekāp. Tev tikai jāsamaksā par tavu tiesību uz sevi nodošanu citās rokās. Bet tev nav pilnīgi nekāda spēka ietekmēt to, ko dara pilots; pretējā gadījumā viņš var likt tev krist. Tajā mirklī, kad tu iekāp lidmašīnā, tiek noslēgta tavas piederības un tavu tiesību uz sevi nodošana citās rokās. Vienīgā lieta, ko tu vēl vari darīt, ir skaļi kliegt, kad lidmašīna pārāk strauji tuvojas zemei.

Jēzus ir visa Kungs!

Mēs pastāvīgi tiekam tā Kunga uzvarēti. “Tu mani uzvarēji,” saka Jeremija, “Tu, Kungs, pārliecināji mani, un es ļāvos pārliecināties…” (Jeremijas 20:7). Mūsu piederības izmaiņai un tiesību uz sevi nodošanai Viņa rokās būs daudz dažādu aspektu, bet tā būs patīkama: ”Jā, Kungs, šeit es esmu. Kāds jauns miers iestājas pār mani!” Es sajūtu tā Kunga sirds apmierinājumu, kas izstaro virzienā uz mums. Viņa īpašums! Un bēdas? Mums nav jāsaka: “Uz redzēšanos, jums šeit vairs nekas nav jāmeklē!” Nē, tās vienkārši paliek ārpus jūsu būtības; nedaudz vēlāk tās iegūst zaļu un tad bālu nokrāsu un tad atgriežas pilnīgi izmisušas atpakaļ velna priekšā.- “Bet tās patiešām ir bēdas!” Ko tas mums vairs nozīmē? Tas Kungs ir Tas, kura acis mums seko. Es pilnīgi piederu Viņam. Bet ko tagad, šajā grūtajā situācijā? Es piederu Viņam.

Es atrodos kuģī, kuram jādodas uz Hamburgas ostu. Hamburgā man jātiek lidmašīnā, kas lido uz Izraēlu. Tomēr pirms ieejas ostā kuģis uzskrien uz sēkļa un apstājas. Es skatos pulkstenī; laiks paliek aizvien mazāk un mazāk. Kādi skatās ūdenī, kā tas pieplūst ar smiltīm. Tad kuģis sāk griezties ap savu asi. Kapteinis ir labi apmācīts un diplomātiski saka: “Lūdzu, palieciet mierīgi, mēs visu esam paredzējuši.” Bet kuģis turpina griezties uz riņķi. Tas nav iespējams! Man jāpaspēj uz lidmašīnu, citādi es pazaudēšu visus savus kontaktus. Tad es saku saviem grupas locekļiem: “Izmainīsim šos apstākļus. Vai mums tagad būtu vajadzīga kāda atklāsme? Cik minūšu vajadzētu, lai kuģis tiktu atbrīvots? Mēs negaidīsim vairāk par desmit minūtēm. Vairāk tas tā nevar turpināties. Neizskatās, ka mums būtu jānoslīkst.” Dažreiz Dievs pārbauda, kā mēs tiekam galā ar šādām lietām. Kāpēc?

Iedod mazam bērnam kasešu atskaņotāju, un tu drīz vien redzēsi, ka tas ir izārdīts pa grīdu. Maniem zēniem patīk iztīt kasetes pa visu istabu. Kad atklājas, ka tās var iztīt, kļūst vēl interesantāk!

Caur to Kungu mēs varam pārvaldīt visas lietas. Tāpēc es saņēmu atklāsmi un pieņēmu lēmumu. Teicu: “Brāli, dodies pie kapteiņa un viņam saki: “Mēs tikko kā runājām ar to Kungu. Pēc desmit minūtēm kuģis tiks atbrīvots!” Brālis, kam es to liku darīt, bija ar mani. Un tomēr pirms viņš cēlās un gāja, viņš man bija jāpagrūž uz priekšu. “Pastāsti viņam, ka tas esmu es, kas tev to teica, ne tu,- es redzu, ka tava ticība nedarbojas.” Beidzot viņš gāja. Kapteinis teica: “Es ticu, tas pagriezīsies pareizā virzienā, tā būs.” Labi, mums nav jāzina, vai viņš ticēja vai neticēja, ka tas tā būs. Mēs skatījāmies pulkstenī. Pēc 10 minūtēm zem kuģa pakļuva vairāk ūdens, tas pacēlās augstāk, un mēs ieradāmies laikā.

Ja mēs piederam Viņam, Viņš vienmēr būs mūsu pusē. Vēl vairāk, tas ir Viņš, kas noorganizē lietu kārtību mums visapkārt. Dažreiz Viņam ir prieks mūsu ceļā nolikt dažādus apstākļus. Un kāpēc gan nē? Viņš var tos uzvarēt. Viņš grib mums parādīt, cik Viņš ir mums labs. Kad Viņš vadīja Israēlu ārā no Ēģiptes zemes, Viņš to nevadīja pa vieglāko ceļu uz Kānaānu. Sākumā Viņš tos ieveda lielās lamatās. Aizmugurē bija dzirdamas ēģiptiešu kaujas ratu skaņas, un viņiem nebija iespējams izbēgt. Pa labi un pa kreisi viņu bēgšanu traucēja kalnu grēdas. Kādas mīlīgas lamatas! “Tas Kungs karos par jums, bet jūs stāvēsit klusu” (2.Mozus 14:14). Un Mozus izteica tā Kunga vēsti, bet savā sirdī kliedza. “Mozu, pat ja citi to nepamanīja, vai tu tomēr nevarētu izturēties kā mazs bērns?” Bet Mozus negribēja mainīties un turpināja kurnēt. Tad tas Kungs tika saniknots. Viņš teica: “Kāpēc Mani vārdi derīgi citiem un nevis tev? Dari taču kaut ko, lai iestājas miers. Tev ir skaists zizlis. Tagad ņem šo zizli un sit pa ūdeni, un tas to pārdalīs uz pusēm.” Tik vienkārši.

Kad piederam Viņam, Viņam ir prieks mūsu priekšā nolikt apstākļus, lai mums mācītu, kā tos sagraut un iznīcināt, pielietojot visu uzvarošo, brīnišķīgo DRAUDZES spēku. Tā nepiekrāps nevienā no šiem cīņas veidiem. Līdz šim tā vēl nav tikusi visā pilnībā salauzta. Tu teiksi: “Bet es tev, brāli, gribu uzdot jautājumu. Kā ar citām lietām, tādām kā islams un komunisms un daudzām citām šausmīgām lietām?” Mums nav tiesību izdarīt spriedumus, par pamatu izmantojot tikai vienu skatu punktu. Vai tas Kungs vēlas tikt pagodināts Viņa ļaužu ciešanās, kas piedzīvoja Jēzus Kristus nāvi savās miesās? Kāpēc viņi nevarēja novērst ciešanas; vai tad viņi nezināja, kā rīkoties ar sev uzticēto varu un autoritāti? Vai varbūt Kristus Miesa savā pagātnē vēl nav iemācījusies iegūt un pielietot savu autoritāti?

Esmu vienmēr izjutis vadību attiecībā uz darbību komunistiskās teritorijās. Zinu, kā doties uz Maskavu bez jebkādiem ceļošanas dokumentiem. Būdams komunistiskajā Ķīnā, esmu apmeklēju tādas vietas, kas man bija aizliegtas, un es arī zināju, kā tur rīkoties. Es ievedu daudz Bībeļu, neviens mani neizkratīja. Kad mani notvēra, viņi mani izprašņāja, bet neviens neievēroja, ka man uz pleciem ir liela soma, pilna ar Bībelēm. Interesanti, ka tā tur vienkārši karājās, un viņi kliedza un kliedza un neievēroja manu somu. Tikko kā tajā pašā vietā es biju stāvējis un caur atziņas vārdu uzzināju, kurš ir no cilvēkiem kristietis. Redzēju jaunu laulātu pāri. Svētais Gars sacīja: ”Tie ir kristieši.” Tā es devos pie viņiem. Es nezināju viņu valodu, ne kantoniešu, ne ķīniešu. Vienkārši uzgriezu muguru pārējiem cilvēkiem un izņēmu vienu no savām Bībelēm. Es pat nezināju, vai to esmu pareizā virzienā paņēmis,- ķīniešu valoda ir ļoti grūti saprotama. Bet viņi skatījās, skatījās uz mani, skatījās atkal un viņu sejas staroja. Es pabīdīju roku ar Bībeli tiem tuvāk. Viņi to paņēma, pateicās, apgriezās un pazuda. Kad beidzot divi ķīniešu komunisti un Honkongas ķīniešu spiegi mani pamanīja, viņi neko nebija redzējuši. Viņi tikai kliedza. Iespējams, ka viņi prata runāt angliski, bet es nesapratu, ko viņi runā.

Atjaunota paklausība vada pie atjaunotas DRAUDZES

Vai vēlies Viņam piederēt? Es vaicāju šeit un tagad tev, brāli visiem pārējiem brāļiem, rādi kādu zīmi, kaut ko, kas parāda, ka par jaunu sevi uztici Viņam, lai Viņš var tevi apskaut. Viņš nesalauzīs tavas ribas, kad nāks tevi apskaut. Bet Viņš gan tevi mācīs raudāt par kādām noteiktām lietām, kas laiku gaitā ir aizskalotas projām. Cik muļķīga un cik dumja ir bijusi tava paša griba! Cik muļķīga ir bijusi tava paša cīņa, cik smieklīgs tavs paša izslietais stāvs, lai gūtu uzvaru. Beigās tu esi nokļuvis starp zobiem un kādi no jums ir tik smagi sasisti, tik smagi piekauti. “Nāciet, atgriezīsimies atkal pie tā Kunga! Viņš mūs gan ir saplosījis, Viņš mūs arī dziedinās…” (Hozejas 6:1). Nāciet! Lai visi tie, kas atrodas šeit, krīt ceļos, brāļi visiem pārējiem brāļiem! Atrodi sev kādu klusu vietu. Kritīsim ceļos un sacīsim Viņam: “Kungs, Tu esi mūs saplosījis. Mēs Tev pilnībā neesam piederējuši. Mēs esam tikuši no Tevis nozagti. Mēs sevi esam atgrūduši no Avota un esam dzēruši rāvas ūdeni; tāpēc izskatāmies tik izkaltuši, tik noguruši. Mēs neesam spējuši padarīt Kristus Līgavu skaistu. Mēs to esam padarījuši neglītu. Mēs to esam aptraipījuši ar netīrumiem un vēl ticējuši, ka tas ir bijis Jēzus Vārda spēks.”

Brāļi, jūs varat atkal kļūt uzticīgi. Vai vēlaties visu savu interesi un uzticamību tagad vērst pret Viņu un atrauties no citu neuzticamības? Tad palieciet ceļos kopā ar pārējiem, palieciet ceļos, iestājieties viņu vietā, kā starpnieki starp viņiem un Mani. Un tu: ja arī tu neesi kā Daniēls, kas palika tīrs un nesamaitāts, krīti tagad ceļos! Kritīsim visi ceļos un lūgsimies. Atkārto pēc manis šo lūgšanu, ja to vēlies: Tu esi mūs saplosījis, tad tagad nāc un mūs dziedini. Mēs esam sevi no Tevis atrāvuši, esam sevi atļāvuši tikt aizrautiem no Tevis projām. Ņem mūs atpakaļ. Ņem mūs atpakaļ. Šķīstī mani. Atbrīvo mani no patmīlības smirdoņas, no pārkāpumu radītajiem iekaisumiem, no visām šausmīgajām un nepatīkamajām lietām, caur kurām esmu atļāvis savai dvēselei tikt piesārņotai; no rūgtuma, ienaida, ļaunuma, kas man sekoja manos ceļos. Pieņem mani, Kungs. Izdziedini mani pilnīgi. Es Tev sniedzu atpakaļ visu, kas man ir. Neaizej no manis. Esmu bijis tikai pa pusei ticīgs. Neesmu cienījis Tavus ceļus. Esmu lietojis Tavu vārdu un Tavus Vārdus, bet miesīgi un savā paša spēkā. Esmu nepareizi lietojis to, ko Tu man esi uzticējis. Esmu centies dzīvot pēc Tava Vārda, bet ar mērķi apmierināt savu paša “es”. Esmu turējis Tavu Vārdu apslēptu citiem. Tūkstošiem cilvēku caur mani nav Tevi sadzirdējuši. Neesmu savus kaimiņus pievedis Tev, Viņi tikai ar grūtībām ir dzirdējuši manu liecību. Atpestī mani no manas vainas atprasīšanas, neatprasi upura asinis no manas rokas. Nepazudini mani; jo esmu vainīgs citu bojāejā, jo esmu atļāvis viņiem iet bojā viņu pašiznīcībā un pašapmānā. Esmu vainīgs, ka neesmu iedrošinājis savus brāļus palikt uz Patiesības ceļa un esmu pieļāvis viņu novirzīšanos no Patiesības. Neesmu centies izjust atbildību par viņiem un viņiem stāstīt, kas ir bijis nepareizi, esmu tos norakstījis. Kungs, Kungs, piedod man! Esmu izmisis un bezizejā. Esmu nosaukts Tavā vārdā, bet mana izturēšanās ir tāda, it kā es Tev nepiederētu. Esmu kļuvis par sveša dieva īpašumu. Pār mani ir valdījis cits gars, valdījusi miesa. Bieži tur valdījis sātans. Kungs, vai Tu mani pieņemsi atkal no jauna?”

Tas Kungs saka: “Atgriezieties pie Manis, jūs, kas vēl neesat kļuvuši par Maniem ļaudīm. Kļūstiet par Maniem ļaudīm atkal. Jūs Man esat sagādājuši smagas ciešanas ar visiem jūsu grēkiem, lielas un smagas ciešanas, bet atgriezieties pie Manis. Es jūs nošķīstīšu. Es jums piedošu, Sevis dēļ. Esmu šeit. Es, Jēzus, esmu jūsu tuvumā. Ar visu savu bezdievību jūs esat izaicinājuši Manu svētumu jums atriebties un jūs nogalināt. Bet esmu uzņēmies jūsu vainu un jūsu sodu uz Sevis. Esmu jūsu pārkāpums, jūsu sods, jūsu nāves spriedums. Jūs bijāt nolemti nāvei un to esat nopelnījuši. Un tomēr Es pasludināšu jūs brīvus un sniegšu jums dzīvību. es iedvesīšu dievbijīgu dzīvību jūsos. Es jūs piecelšu augšā jaunām žēlastībām, jaunai piederībai Man, jaunai brīnumainai, priekpilnai spējai Man paklausīt.”

Ja vēlies kopā ar mani sniegt savu atbildi tam Kungam, tad tagad līdz ar mani atkārto: “Kungs, es redzu, kā Tu mani mīli. Es redzu, kā Tu man pieskaries un man sniedz jaunas drēbes, jaunu sirdi, jaunu kalpošanu, jaunu mīlestību, jaunus brīnišķīgus brāļus un māsas. Un Tu man arī sniedz atpakaļ atjaunotu mani. Man tagad būs jauna persona, kas būs Tava, izvēlēta, mīloša, godājama, brīnišķīga, efektīva kalpošanai, taisnības ierocis, augšāmcēlusies no nāves. Es būšu tas, kam tagad būs autoritāte pār visiem tumsības spēkiem savu brāļu labumam un dēļ tiem, kas tiks izglābti. Es būšu savienots kopā ar saviem brāļiem. Es būšu Tavs vainags. Es būšu gods saviem brāļiem, un viņi būs mans gods. Kungs, šeit es esmu, triumfāls Kristus spēks šajā Eklēzijā, šajā vienībā, kas nav sašķēlusies vienā apkārtnē, kas esi Tu Pats. Tu, Galva visiem tiem, kas Tev pieder. Es slavinu šo patiesību, kas ir arī mana brīvība, un pavēlu visiem izmisuma un nedrošības gariem tagad pazust. Visi dēmoni pazūdiet zem manām kājām, izejiet no šīs vietas un ārā no šīs teritorijas! Jo Jēzus šeit ir uzvarējis! Jēzus ir uzvarētājs manī, Viņš ir varonis manī! Es piederu šai varenajai DRAUDZEI, ko nevar uzvarēt un kas uzvar visus ienaidnieka spēkus un visu, kas nostājas pretī Kristum un visam, kas nostājas pretī Dieva plānam. Katra doma, kas pretojas Dieva gribai, tiks sagūstīta zem Kristus kājām caur Viņa DRAUDZI, kas ir viena katrā apdzīvotā vietā, kas ir visi Dieva kalpi, ko Tu esi izvēlējies man: “Ko lai Es sūtu?” Kungs, es vēlos Tev atbildēt, jo esmu saņēmis jaunu žēlastību, jaunu šķīstumu, jaunu uzvaru. Esmu atkal Tev dārgs un Tevis izredzēts. Šeit es esmu, sūti mani!”

Es lūdzu visus tā Kunga kalpus tagad piecelties, visus tos, kas ir sludinājuši Dieva vārdu, visus tos, kas ir strādājuši jūsu vidū kā padomdevēji. Pārējie lūdzu palieciet uz ceļiem. Piecelieties un atkārtojiet šo teikumu kopā ar mani divas reizes: “Šeit es esmu, sūti mani!” Patiesi, Viņš pieliks degošu ogli pie tavām lūpām. No visas tavas iekšējās saprašanas, visas tavas runāšanas tiks izdedzināts tas, kas līdz šim bija miesa, kompromisi, kas ir bijusi doktrīna. Dievs tev parādīs no jauna, kāda izskatās Viņa DRAUDZE un kā tai jātiek atjaunotai.

Kā Viņš vēlas turpināt to celt, izejot no jauna atjaunotas paklausības līmeņa? Kā Viņš to tagad atjaunos šim Kristus spēkam, kas valdīs nākotnē, kas pieaugs pa labi un pa kreisi? Un kā tā aizliegs Bābelei un zvēram iznākt pasaules arēnā, kamēr Eklēzijas misija nebūs pilnībā pabeigta? Viņš tevi mācīs. Tu spēsi izšķirt nākotni, tu spēsi izšķirt un pazīt tagadni. Tā Kunga autoritāte caur DRAUDZI izpletīsies cauri zemei, pāri visiem kontinentiem līdz pasaules galam. Tu esi nosaukts par thereto!

Esmu kalpojis tev tā Kunga vārdā Dieva vadībā ar Svētā Gara pilnvarām. Tagad es jūs aicinu iet atsevišķās istabās vai arī uz ielām un saukt uz Dievu vismaz pus stundu, piesaucot Viņu un Viņam pateicoties. Pēc tam jūs to turpināsit darīt visu nakti. Rītdien jūs pavadīsit visu dienu, lasot Rakstus, lūdzot, esot sadraudzībā. Pēc pus stundas es atkal atnākšu un runāšu uz jums, kā jaunās paklausības principiem kļūt par nosacījumiem jaunās Dieva celtnes, atjaunotās Eklēzijas, radīšanai, kas nenovēršami noteiks visas nākotnes lietas. Es jums atklāšu, kā jūs spēsit īstenot valdīšanu nākotnē, šeit, šajā kontinentā, un viscaur pasaulē. Jūsu vidū jums būs apustuļi un pravieši, kuriem būs atklāts, kam ir jātiek izdarītam un kā. Jūsu priekšā atklāsies jauns Dieva Vārda ieskats un jūs tiksit uzmodināti, darīti dzīvi, spēcināti. Uzvarētāju slavas pilnībā Jēzus vārdā! Slava uzvarētājam! Dziedāsim uzvaras dziesmu brīnišķīgajam Kungam un Meistaram Jēzum!

Un tagad izpaud un godini tā Kunga varenību. Ja ieraugi kādus, kas ir kļuvuši kurli un mēmi, akli un ļauni, tad pavēli šiem viņus saistošajiem gariem un atzīsti, ka tie ir ļauni, bez jebkādas cieņas pret tiem. Ja atrodi pasaules līderus un skolotājus, kas nav atzinuši to, ka Dievs uz tiem ir runājis, noliec tos tieši zem Dieva tiesas un paliec paklausīgs brīnišķīgajam Dieva vārdam, kas ir dzīvs Bībeles kontekstā, kas ir dzīvs saistībā ar pamata apgalvojumiem, kas izteikti šajā vakarā. Un uzmaniet viens otru, lai jūs paliktu uzticami tam, ko tas Kungs jums ir atklājis,- varenajai, visu uzvarošajai Eklēzijai,: būt vienai katrā apdzīvotā vietā, vienai no tiem septiņiem zelta lukturiem.

Es apliecinu, ka Dievs caur mani uz tevi ir runājis šovakar un ka es esmu Viņa vēstnesis šajā laika posmā. Teiksim visi Amen un atzīsim, ka patiesība valda mūsu vidū. “Amen!”

 

Brāļi, man gribas jūsos aizdedzināt liesmas, lai jūs spētu saskatīt, cik lieli un spēcīgi jūs esat, jo jūs piederat šai Eklēzijai un jūs piedzīvosit laiku, kad Dievs atjaunos Eklēziju, Viņa varenos ļaudis. Eklēzijā, kas tiks atjaunota šeit uz zemes, slēpjas varens uzvarošs spēks. Tas ir paša Kristus spēks, nāvi uzvarošais otrā Ādama spēks, visspēcīgākā Valdītāja spēks. Pat ja atrodies vietā, kur velnam ir uzcelts tronis un nekas nemainās, pat tad šī varenā atjaunotā DRAUDZE ir pilnīgi un galīgi uzvaroša. Nāves spēku vidū šis uzvarošais spēks pat būs daudz redzamāks un ievērojamāks!

  
 
 

Grāmata

Grāmatas atšķirībā no žurnāliem un avīzēm izdod, kā neperiodiskus izdevumus. Grāmata ir iespieddarbs ar ne mazāk kā trīs iespiedloksnēm vai 48 lapaspusēm. Grāmatas lapas sastiprinātas "muguriņā". Grāmatas teksts ir izteikts ar rakstu zīmēm un grāmatā var būt arī fotoattēli, ilustrācijas, shēmas un kartes. Tiek isgatavotas arī elektroniskās grāmatas. Elektroniskās grāmatas ir uz elektroniskā informācijas nesēja. Elektroniskās grāmatas galvenokārt tiek izplatītas caur Internetu.

Kur cēlies vārds grāmata

Vārds grāmata cēlies no grieķu valodas. 13. gs vārds grāmata sāka ieviesties Latvijas teritorijā. Tas notika sakarā ar kristīgo misiju. Kristīgā misija ir Dieva un Jēzus pasludināšana. Domājams, kristīgie misionāri nāca arī no tagadējā Krievijas puses. Par pareizticības ietekmi Latvijas kultūrā liecina kristīgo terminu -- baznīca, zvans, kristīt, svece, grēks, gavēt -- aizgūšana no senkrievu valodas. Iesākumā par grāmatu uzskatīja vienīgi Svētos Rakstus -- Bībeli kopumā vai Jauno Derību. Svētajos Rakstos runāts par Dievu un Jēzu. Termins grāmata var apzīmēt arī lapu tīstokli. Tomēr kopš 15. g.s. ar vārdu grāmata galvenokārt apzīmē iespieddarbus, kur lapas vienā sānā ir savstarpēji sastiprinātas.

Grāmatu garīgais nozīmīgums cilvēku dzīvē

Grāmata vēsturiski ir viens no pirmajiem ētiskā un tikumiskā mantojuma nodošanas līdzekļiem. Pirmsgrāmatu periodā dzīvesziņa no vecākiem pie bērniem tika pārmantota mutiski. Būtisku vēstures periodu grāmata un mutiskā ziņu nodošana no paaudzes uz paaudzi, bija vienīgie līdzekļi zināšanu pārmantošanai. Henhūtes misionāri Vidzemē no 1736. gada līdz pat 19. gs. sākumam organizēja un atbalstija brāļu draudžu kustību. Tas bija Latvijā nozīmīgākais garīgās atmodas fenomens. Saprotams, ka Bībele, Dieva Svētie Raksti, kā arī Svētā Gara iniciēti vēstījumi no pagātnes ieņēma svarīgu vietu jaunatnes ētiskajā un tikumiskajā izaugsmē 19. gs. un 20.gs. sākumā. Apgaismības laikmetā, sākoties Jaunlatviešu kustībai, pamatskolās tika mācīta ticības mācība, bija rīta lūgšanu stundas, lasīja Bībeli kā arī garīgu (kristīgu ) literatūru. Tas varēja turpināties līdz Latvijas Valsts okupācijai 1940. gada jūnijā. Blakus kristīgai literatūrai tika cienīti latviešu autoru darbi par latviešu tautas dzīvesveidu, par mīlestību uz dabu un darbu, par saskanīgām ģimenes attiecībām un normālām vecāku un bērnu attiecībām. Desmit baušļi, Jēzus Kristus pasniegtā Labās Vēsts mācība Jaunajā Derībā turpināja pastāvēt kā nesalīdzināmi stiprākais pamats morālei audzinot jaunatni un pauudžu pēctecībā pārmantojot veselīgas ģimenes attiecības - tas turpināja veicināt un nostiprināt kristiešu garīgo izaugsmi.

Paaudzēs izauklētā daile silda latvieša sirdi visos vēstures likteņgriežos. Tomēr Vecajā Derībā un Jaunajā Derībā dotā, vispusīgā un visaptverošā Dieva morāle dod pamatu motivējot šodienas vispārcilvēcisko izturēšanos un dzīves praksi. Blakus tam ir arī vēl kristiešu dzīves un ticības vēsturiskās liecības. To visu nav spējis sagraut vairāk kā pusgadsimtu ilgušais komunistiskās verdzības laiks. Sātans pielietojot velna enģeļus un dēmonu spēkus totālam teroram, izvedot izsūtījumā gaišākos un stiprākos tautas cilvēkus, nevarēja sadragāt dievišķās morāles klinti. Kristīgās grāmatas veic Labās Vēsts -- Evanģēlija izplatību. Grāmatas, kas balstītas uz Svēto Rakstu vēsti ir bijušas, ir un būs svarīgs latviešu tautas identitātes saglabāšanas spēks un līdzeklis.

Veidi kā iespiež grāmatu

* Pirmās, senākās grāmatas, kas rakstītas rokrakstā, sauc manuskripti. Manuskriptus raksta un lieto vēl ilgu laiku arī iespiesto grāmatu periodā.Vairums no viduslaikos tapušajām grāmatām rakstītas un pārrakstītas klosteros. Lielākā daļa no grāmatām bija dažādi noraksti. Īpašā telpa klosterī, kas paredzēta grāmatas pārrakstīšanai saucas - skriptorijs.

Nozīmīga ir grāmatu lapu pergamenta izgatavošana.Grāmatu lapas izgatavoja no teļu ādām pēc līdzīga izmēra.Šāds teļādas pergaments bija ļoti dārgs.Pergamenta izgatavotāji un rakstu darbu veicēji centās izmantot teļādu pēciespējas pilnīgāk. Grāmatai tika noteikts standarta izmērs. Pilns grāmatas formāts saucas - foliants. Vienreiz salocīts - folio, bet nākamais saucas oktāva. Izmēri lapai sakrita ar dievišķo jeb zelta griezumu ( zelta šķēlumu ) ar proporciju 1,61. Tas liecina ka arī te darbojas Dieva Griba par pasules kārtību. Pasaules kārtību, pārrakstot katru nākošo grāmatu, uzturēja mūku grupa. Ikvienam mūkam grāmatas izgatavošanā bija jāveic konkrēts uzdevums un mūks nedrīkstēja iejaukties cita mūka darbā. Pastāvēja viedoklis par to ka ikvienam mūkam dzīvojot virs zemes ir atvēlēta sava vieta, kas ietverta lielajā Dieva plānā. Turpmākā laikā, kad izveidojās ģildes līdzīga kārtība bija arī šajās amata brāļu biedrībās.

Grāmatu iespiešanas sākumā, grāmatas, kas izdotas līdz 1500. gadam sauc par inkunābulām. Inkunābulas līdzīgas rokraksta grāmatām. Iniciāļus - teksta sākuma lielos burtus un ilustrācijas pirmsākumos iezīmēja ar roku. Turpmākajā laikā kokgriezuma ilustrācijas ar roku tikai iekrāso. Burtu formas kā arī teksta izkārtojums grāmatā ilgu laiku tiek veidots pēc rokraksta tekstu tradīcijām. Pat vēl 19. gs. grāmatu iespiešana bija nošķirta no iesiešanas. Grāmatas varēja nopirkt neiesietas. Par iesiešanu rūpējās grāmatas jaunais īpašnieks.

Inkunābula grāmatas tika iesietas koka vākos, kas apsisti ar ādu un apdarināti ar apkalumiem, slēdzenēm un ķēdi. Ķēde grāmatu savienoja ar lasāmpulti vai grāmatplauktu. Redzams, grāmatas tikušas augstu vērtētas arī pēc mantiskās vērtības.

Laikaposmā no 1501. līdz 1550. gadam tika izdotas paleotipu grāmatas. Grāmatu izdevēji pamazām maina iesējuma tradīcijas - vairs netiek lietoti masīvie apkalumi kā arī ķēdes. Grāmatas tiek iesietas dažādos īpatnējos iesējumos. Parādās nebijuši izdevumu veidi - raksti ar polemisku ievirzi, pamfleti. Neskatoties uz minētajām izmaiņām grāmatas nezaudē savu izskatīgumu. Grāmatu bagātīgās ilustrācijas ir kā mākslas darbi, kas iespiesti kokgrebuma tehnikā.

Iespēja pietiekamā ātrumā pavairot tekstus lielos apjomos rodas pielietojot vairākus mūslaiku iespiedtehnikas veidus.Šādi pavairotas grāmatas sauc par iespieddarbu grāmatām.

Revolucionārs pavērsiens grāmatu iespiešanā ir ofseta process. Ofseta procesā grāmatu iespiešanas sagatavošana, iespiešanas ātrums un kvalitāte ir nesalīdzināmi ar agrāko laiku iespiešanas paņēmieniem. Ofseta iespiedtehnika piedzīvo strauju attīstību arī unifikācijas laukā, ļaujot četrkrāsu ātras darbības ekonomiskā tehnoloģijā izgatavot vērtspapīrus, dokumentus, t.sk pases u.citus dokumentus.

Grāmatu iespiesšana jaunākajās tehnoloģijās ir pilnīgi atbrīvota no fotoķīmiskajiem procesim. Fotoķīmisko procesu vietā tiek lietotas digitālās matrices. Digitālā veidā grāmatas var izvietot internetvidē, bet pārsūtīšanu elektroniskā veidā.

Satura dažādība grāmatās

Grāmatu satura klasifikācija veicama vairākos veidos. Visvienkāršāk grāmatas iedalīt divos tipos - daiļliteratūrā un specializētajā literatūrā. Veicot abu galveno tipu sadali apakštipos grāmatas tiek iedalītas detalizētāk.

Apakštipi, kuros iedala daiļliteratūru :

1. proza jeb epika - stāsti, garstāsti, noveles, romāni, esejas, miniatūras, tēlojumi, literārās pasakas un humoreskas.
2. dzeja jeb lirika - romance, oda, epigramma, elēģija, idille, himna, sonets, trioleta, rondo, rondele, haiku, glosa.
3. dramaturģijas iedalījums : drāma, traģēdija, komēdija
4. liroepikas iedalījums : poēma, eposs, balāde, fabula un sāga.

Pēc lasītāju mērķauditorijas vecuma daiļiteratūru iedala sekojoši : pieaugušo, pusaudžu un bērnu grāmatas.

Specializētā literatūra pēc sava satura ir ļoti daudzveidīga tāpēc šos literatūras veidus ir grūti viennozīmīgi klasificēt. Lielākās no grāmatu grupām - kategorijām ir : 1)reliģiskās grāmatas, kristietības grāmatas vai kristīgās grāmatas ( grāmatas par Dievu, Jēzu Kristu, Svēto Garu, grāmatas par Baznīcas vēsturi u.c. ). Kristīgo grāmatu grupai pieskaitāmi arī Svētā Gara dāvanu apraksti, kristīgie dzīvesstāsti, grāmatas par kristīgu ģimeni, kristīgie vēstījumi, kristīgās liecības, kalpošanas mācība, sprediķi, pravietojumi par nākotni, grāmatas par kristīgām attiecībām u.c.
2) grāmatas par zinātņu nozaru tēmām
3) populārzinātniskās grāmatas un rokasgrāmatas.

Latvijas grāmatu vēsture

-- Pirmā vēsturiski noskaidrotā grāmata Latvijas teritorijā nokļuvusi 1203. gadā.Pāvests Inocents III caur Kaupo un Teoderihu (kuri viesojās pie pāvesta ). bīskapam Albertam nosūtīja Bībeli ( Dieva un Jēzus mācību ).

-- Pirmā grāmata Latvijas teritorijā - Livonijas Indriķa hronika - sarakstīta 1225.- 1227. g

-- Patreizējā Latvijas Akadēmiskā biblioteka Rīgā ir pirmā publiskā biblioteka, kas izveidota Latvijā.Pēc Rīgas Rātes locekļa Paula Dreilinga uzdevuma mācītājam Nikolajam Rammam nodeva pirmās grāmatas. Grāmatas tika paredzētas "lai tās tiktu lietotas un kalpotu vispārīgam labumam" Tas notika 1524. gada 6. martā..

-- 1585. gadā tika pabeigts tulkot un izdots latviešu valodā Pētera Kazīnija sastādītais katoļu katehisms.Šī grāmata vēsturiski ir pirmā grāmata latviešu valodā.

-- N. Mollīna grāmatu spiestuve Rīgā ir pirmā Latvijas teritorijā. Šī tipogrāfija izveidota 1588. gadā.

-- Pirmā grāmata latviešu valodā, kas iespiesta Latvijas teritorijā ir 1615. gadā iznākusī baznīcas rokasgrāmata

-- Pirmā latviešu vārdnīca, kas iespiesta 1638. gadā ir G. Manceļa "Lettus".

-- Pirmā vēstures grāmata par latviešiem, kas iespiesta 1649. gadā ir P. Einhorna "Historia Lettica".

-- Periodā no 1685. gadam līdz 1691.gadam Ernests Gliks Alūksnē ar Zviedrijas karaļa protekciju pirmo reizi iztulko un izdod pilnā apjomā Bībeli latviešu valodā. Šo Bībeles tulkojumu var arī uzskatīt par latviešu literārās valodas aizsākumu.

-- Pirmā laicīgā latviešu ābece izdota 1782. gadā. Šo grāmatu sastādijis G.F.Stenders.

-- Pirmie latviešu tautasdziesmu krājumi izdoti periodā no 1807. gada līdz 1808. gadam.