Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv
 

Jaunākās grāmatas

Cena: 5.59 5.05 usd
Cena: 7.15 6.45 usd
Cena: 5.32 4.84 usd
Cena: 8.71 7.85 usd
Cena: 5.32 4.84 usd
Cena: 6.34 5.75 usd
Cena: 8.71 7.85 usd
Cena: 7.85 7.04 usd
Cena: 7.63 6.88 usd
Cena: 6.02 usd
Cena: 12.96 10.75 usd
Cena: 12.96 7.53 usd
Cena: 6.08 5.48 usd
Cena: 3.55 3.17 usd

Grāmatu veikala jaunumi

Mana līgava / Kunga Vārdi šai pēdējai paaudzei / Debora Melisa Millere

PĒDĒJAIS AICINĀJUMS Pirmā no četrām grāmatām, kas ietvertas kopējā grāmatā ar nosaukumu "Mana līgava"
31.03.2018

 

PASKAIDROJUMI

Ješua – mūsu Kunga oriģinālais VĀRDS (ivr.); pazīstams ar vārdu Jēzus

VĀRDS – Ješua Vārds

Vārds, Vārdi – Dieva un Ješua izteiktie vārdi, Bībele

HaMašiahs – Mesija, mūsu Kunga otrais VĀRDS; pazīstams ar vārdu Kristus

Elohim – Dieva Tēva VĀRDS ebreju valodā, El daudzskaitļa forma; latviski pazīstams ar vārdu Dievs

Jahve – Dieva Tēva (Radītāja) oriģinālais personas VĀRDS (ivr.); latviešu valodā netiek izdalīts

Ruah HaKodeš – Svētais Gars (ivr.)

 

 

PĒDĒJAIS AICINĀJUMS

Pirmā grāmata, iesākta 2011.g. 22.aprīlī

 

AUTORES PATEICĪBA

Es vēlos pateikties Dievam Tēvam, Viņa Dēlam Ješua HaMašiaham un Viņa Ruah HaKodeš par man uzticēto lietu izpildīt Tēva gribu. Paldies Tev par to, ka vēl pirms pasaules radīšanas Tu izredzēji mani, lai palīdzētu aicināt sagatavoties savu dārgo līgavu. Pateicos Tev par Tavu parādīto žēlastību un mīļumu. Paldies Tev, ka Tu kļuvi par manu personīgo Dievu, ka Tu kļuvi par manu Tēvu, ka kļuvi par manu Ķēniņu un Palīgu, paldies Tev par Tavu iedvesmojumu un svētībām man katru dienu. Es Tevi mīlu, mans Kungs!

Es vēlos izteikt pateicības vārdus visiem tiem, kas ik dienas lūdz par mani, nemainīgi demonstrējot manis dēļ savu mīlestību un pieņemot mani tādu, kāda es esmu. Īpaša pateicība manai ģimenei un draugiem. Paldies tev, aizlūdzēja manis labā un mana draudzene Helēna!

Es tāpat vēlos pateikties Renē un Johannai Marē par to, ka viņas kļuva par mana darba dalībniecēm. Bez tam paldies Petram van den Voltam, Retei Battsai un Ellijai Landmanei par viņu palīdzību šīs grāmatas tapšanā.

Slava Tēvam!

Slava Dēlam!

Slava Garam

Šie trīs ir Viens!

 

PRIEKŠVĀRDS

2010.gada 19.jūlijā es lūdzu Kungu. Es pierakstīju šo lūgšanu savā dienasgrāmatā.

Es lūdzos sekojoši: “Tēvs, mana vislielākā vēlēšanās ir būt ar Tevi. Bet, Kungs, kāds gan ir mērķis manai radīšanai - kamdēļ es esmu šeit? Es tik ļoti vēlos būt ar tevi, Dievs!” (Kungs agrāk jau man bija atgādinājis, ka tas ir līdzīgi kā ar karadienestu: jūs nevarat atstāt dienestu armijā, līdz nebūsiet nokalpojis noteiktu laiku, neskatoties uz to, ka jūs zināt, ka jūsu Mīlestība gaida jūs Mājās). Es turpināju lūgt: “Tēvs, lūdzu, atceries par mani un neaizmirsti mani, bet manas dzīvības grāmata lai pastāvīgi ir Tavu acu priekšā. Jo es vēlos no Tevis daudz ko vairāk. Lūdzu, saki: Ej! Un es iešu pa ūdeni Tev pakaļ. Pretējā gadījumā kam tad Tu mani gatavo? Iespējams, tas ir kaut kas ļoti tuvs Tavai sirdij. Varbūt Tu gatavojies mani ziedot kā Hepsibu?”

Tieši tajā laikā es lasīju Hepsibas Moricas grāmatas “Elles noslēpumi atklāti” un “Debesu noslēpumi atklāti.” Es lūdzu Kungu man parādīt manas radīšanas mērķi tāpēc, ka es biju tik ļoti aizkustināta no tā, kā Kungs nodarbojās ar mani caur augstāk minētajām šīs sievietes grāmatām, kuru uzrakstīšana viņas gadījumā (kā viņai to atklāja pats Kungs) arī bija Hepsibas radīšanas mērķis. Es saucu uz Kungu: “Kāds gan ir manas radīšanas mērķis?”

Nākošajā naktī (2010.g.20.jūlijā) es vienkārši gulēju savā gultā, gatavojoties lasīt Hepsibas grāmatas pēdējo nodaļu, kad Kungs sāka teikt man sekojošo: “Tu uzrakstīsi grāmatu par laiku beigām. Tas arī ir tavas radīšanas mērķis.” Pēc tam Kungs man teica (un es to sajutu), ka to izdarīt nebūs viegli, jo cilvēki nepieņems to, izņemot atlikumu. Grāmata būs veltīta atlikumam - Viņa līgavai. Grāmata būs par sagatavošanos Ķēniņa atnākšanai, tā kalpos par brīdinājumu tiem, kas to vēl nezina. “Tā būs dāvana Manai līgavai; tas ir, tiem, kas Mani mīl, kas meklē patiesību, saucot: “Kungs, saki mums ko vēl! Tikai patiesību, Kungs!” Grāmata būs par Ješua. Ješua ir Atslēga, tieši uz Viņa jums ir jākoncentrējas, jo tikai Viņš ir jūsu Liktenis.

Mani sauc Melisa. Mans vārds nozīmē medus savācēju biti. Kungs man atklāja, ka Ješua HaMašiaha Tūkstošgadu valstības laikā uz zemes mans vārds tiks izmainīts par Deboru, kas man par pārsteigumu arī nozīmē medus savācēju biti. Tādā veidā mani augļi paliks tie paši.

Es sajutu, kā Kungs vēl teica, ka es kā medus savācēja bite atnesīšu medu Viņa līgavai. “Tas būs līdzīgi Rebekai. Šī grāmata sagatavos viņas lasītājus savam Ķēniņam, jo viņas Ķēniņš nāk! Tu tiksi gatavota tam, lai pieceltos cilvēku priekšā un tiem paziņotu, ka esmu izvēlējies tevi šim mērķim un esmu tevi paaugstinājis Tēva priekšā.”

 

Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu, un, pirms tu piedzimi no mātes miesām, Es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām. (Jeremijas 1:5)

 

“Līdz ar šo grāmatu tu būsi pravietis tautām.”

2010.gada 7.augustā Kungs sacīja man šādus vārdus:

“Es gatavojos atvērt “mazo grāmatiņu” no Atklāsmes 10.nodaļas. Šis atklājums sagatavos Manas tautas sirdis, Manus izredzētos un Manu līgavu. Mana līgava pieņems to pa patiesību un apēdīs kā ēd medu. Lai gan tā būs rūgta viņu miesā, bet tad viņi skaidrāk ieraudzīs un sapratīs, ka Es viņus mīlu un kā mīlošs Tēvs vēlos jau agrāk brīdināt savus bērnus tāpēc, ka Es patiešām viņus mīlu un nekad neatstāšu tos un nepametīšu. Es apmierināšu tavas slāpes un daudzu citu slāpes, kas ir izsalkuši pēc patiesības, atklāsmēm, noslēpumu atklāšanos un daudz kā cita.

Es mīlu savu tautu. Saki tiem, ka Es nāku, ka laiks ir īss. Mēs esam gatavi ierasties, lai paņemtu līgavu. Tagad tai ir ātri uz to jāsagatavojas. Šī grāmata (Atklāsme 10, mazais tīstoklis vai grāmata) kļūs par vienu no instrumentiem, ko Mēs pielietosim, lai sagatavotu līgavu. Šī grāmata tos uzmodinās un satricinās, tā tos “patiesīgos” un no jauna “uzstādīs” un “noskaņos.” Jā, kā Jeremiju, ar 4 negatīvām un 2 pozitīvām funkcijām: izplēst un izraut, sagraut un izpostīt, tad uzcelt un dēstīt – lūk, kā ir jābūt. Sirdī šķīstie ieraudzīs un iepazīs patiesību. Jūs ieraudzīsit patiesību tikai tad, kad atļausiet Man jūs nošķīstīt ar savu uguni. Tikai tajā gadījumā, kad jūs atļausiet Man iesākumā novākt nezāles no jūsu sēklu lauka, es spēšu no jauna jūs iesēt un jūs no jauna nonāksiet augšanas stāvoklī. Tad un tikai tad jūs būsiet gatavi ieraudzīt Manu vaigu un svinēt ar Mani un Manu Tēvu. Es daru un runāju tikai to, ko redzu un dzirdu, kā dara Mans Tēvs.

Aicini Manu līgavu uzmosties, jo “vasaras nometne” tai ir beigusies. Es vēlos viņu šķīstīt un balināt. Uzmosties, Mana līgava! Uzmosties un piesauc savu Līgavaini, ķēniņu Ķēniņu un kungu Kungu. Viss jau ir sagatavots un atrodas savās vietās. Bēdz kopā ar Mani. Mēs aizbēgsim, lai grieztos nebeidzamā dejā divatā, Mana līgava. Izeita no Bābeles un viltus pielūgšanas sistēmām. Ieejiet savā iekšējā slepenajā kambarī, aizslēdziet aiz sevis no ārpuses durvis un sauciet pēc Manis, šķīstieties, mazgājieties Manās asinīs - tad Mēs atvērsim sevi jums un sagatavosim jūs tam, kam vēl ir jānotiek turpmākajos gados.

Ej un saki Manai tautai, ka Es nāku. Viņiem ir jāsagatavojas šim notikumam (atcerieties piecas gudrās jaunavas); pretējā gadījumā Mana atnākšana tos sastaps pārsteigtus kā pie zagļa apciemojuma naktī. Es mīlu savu tautu, savu līgavu, tāpēc aicinu jūs tagad: nāciet un piespiedieties Man personīgi. Atstājiet elku pielūgšanu, kas notiek jūsu vidū, atgriezieties un koncentrējieties tikai uz Mani. Es esmu tavs liktenis, un Es tevi mīlu, Mana līgava no mūžības uz mūžību.

O, kaut jūs ilgotos pēc Manis tā, kā Es ilgojos pēc jums! Bet tagad Es sāku vētīt, attīrīt un pazudināt viltus pielūgsmi un elku kalpību jūsu vidū dēļ tā, lai iestādītu mūžīgas sēklas. Man nāksies pārmācīt tos, ko Es mīlu. Un Es darīšu to no mīlestības uz jums tāpēc, ka Es zinu, kas priekš jums ir labāk. Paļaujieties uz Kungu visā, kas jums pieder, un ar jums viss būs labi. Koncentrējiet savu uzmanību uz Mani, Kungu, un Es jūs vadīšu, darīdams jūsu ceļu taisnu.

Celies augšā, Mana līgava, jo Es vēlos paņemt tevi Mājās. Daudz visa kā tevi tur sagaida, ko tavas acis nekad nav redzējušas un par ko pat tavas ausis nav dzirdējušas. Kam ir ausis dzirdēt, tas lai dzird, ko Ruah saka.

Mana tauta ir iestigusi izlaidībā. Nošķirieties, atdalieties no grēka un šķīstiet paši sevi. Es sniedzu žēlastību, bet pienāks laiks, kad žēlastības durvis aizvērsies (atcerieties piecas nesaprātīgās jaunavas) un jūs būsiet nokavējuši, - tad jūs vairs nespēsit ņemt dalību kāzu mielastā un Es jūs nepazīšu.

Ja jūs vēlaties noslēgt ar Mani laulību, jums ir jāmīl Mani un jāiegūst ticību uz Mani. Vai tas nav vienkāršs galvenā principa – mīlestības principa koncepts? Es precos ar to, kas Mani mīl un Man paklausa kā Rebeka, kas izgāja par sievu Īzakam. Viņa pirms tam viņu nebija redzējusi, bet, neskatoties uz to, piekrita iziet viņama par sievu, esot šķīsta un skaista. Par to viņai tika dāvināts zelts un dāsnas dāvanas. Bet Manai līgavai tiks dotas vēl lielākas bagātības. Tie, kas uzvarēs šī laikmeta viltus sistēmas un pievilšanas, iegūs lielu godu un bagātību. Nāciet pie Manis, sēdieties pie Manām kājām. Es došu jums mieru un mācīšu jūs patiesībā un mīlestībā. Piesauciet Mani; un Es jūs izglābšu, Es parādīšu jums ko lielu, kas vēl nav atklājies. Mana līgava, gatavojies, jo Es drīz nāku.”

2011.gada aprīļa 3.nedēļas laikā es uzdevu jautājumus Kungam par grāmatu, ko Viņš gribēja, lai es uzrakstu, jo man tajā laikā bija atvērtas arī citas durvis. Bez tam es nebiju pārliecināta, kad un kur tai ir jātiek uzrakstītai un cik tuvu ir Viņa atnākšana. Vai vispār man pietiks laika šīs grāmatas uzrakstīšanai?

Piektdienā (2011.g.22.aprīlī), kad es vienkārši gaidīju Kungu klusumā, nometusies Viņa priekšā ceļos, mīlot Viņu, Viņš uz mani runāja, palūdzot mani paņemt manu dienasgrāmatu. Es sāku pierakstīt visu, ko Viņš man teica. Tajā laikā, kad es rakstīju, Viņš man teica, ka šai grāmatai ir jātiek uzrakstītai tieši tā, kā Viņš man to diktēs.

Sakarā ar to es vēlos lūgt jūs, lasītāj, Mesijas līgava: ja kaut kas jums šķitīs neskaidrs, nereāls vai nebībelisks, tad vienkārši nāciet ar to pie Kunga un palūdziet Viņu jums atklāt, vai tas tā ir. Tikai Kungs spēj atklāt jums pilnīgu patiesību, un Viņš jums to atklās, ja jūs tikai lūgsiet Viņu par to. Vai vēlaties uzklausīt patiesību no paša Kunga? Ja Kungs jums kaut ko atklāj, tad tas vairs nav padots šaubām – nekam, nekādam spēkam nav varas sagraut vai izmainīt to, ko Kungs jums ir atklājis.

Bet es esmu tikai Viņa šim mērķim pielietots trauks. Es esmu vienkārši viena no Viņa negudrajām, kas līdzīgi bērnam stāv Viņa priekšā. Es tikai vēlos būt paklausīga tajās lietās, ko no manis vēlas Tēvs. Es varu tikai pierakstīt to, ko Kungs man uztic. Ilgu laiku Kungs mani pārbaudīja. Daudzreiz Viņš man deva grūtus uzdevumus, kuru izpildei Viņš mani nodrošināja ar visu nepieciešamo drosmi un vīrišķību. Bet pie tā visa Viņš arī mani pārbaudīja, lai pārliecinātos, vai es Viņu mīlu un vai Viņam paklausīšu pāri visam citam, vai es klausīšu Kungu pat tad, kad baznīcas garīdznieki un kalpotāji nostāsies pret mani. Man ir jāuzticas tikai Dievamm un es nedrīkstu nonākt kompromisā ar Jezebeles garu.

Tātad, kam jūs pakļausieties: Kungam vai tomēr cilvēkam? Kungs ir Vienīgais, ko jums vienmēr būtu jāizjautā Pirmo un no kā būtu jāsagaida apstiprinājums. No otras puses, ja jūs uzticieties cilvēkiem, tad jūs vienkārši varat izrādīties apkrāpts. Jo ir tikai viens Kungs Ješua HaMašiahs - mūsu Galva. Nevis daudz galvu, bet Viņš ir Viens. Bet viss pārējais ir Viņa miesa.

Es esmu tikai “ saucēja balss tuksnesī: sataisait Tam Kungam ceļu, darait līdzenas Viņa tekas.” (Marka 1:3)

 

1. NODAĻA

IZEITA NO “BĀBELES”

(2011.g.22.aprīlī)

 

Kungs man teica: Mana līgava atrodas kustībā. Es sūtu viņu. Es pats parādīšu viņai ceļu, vienkārši seko Man.

Es prasīju Kungam, uz kurieni šī līgava dodas, uz ko Viņš man atbildēja:

Viņa paklausa Manai balsij. Kā avis seko savam ganam, tā Mana līgava seko Man.

Atkal es jautāju Kungam, kurp viņa dodas, un Viņš teica:

Viņa seko Man, un pēc tam sekos arī citi, un tad Mēs kļūsim Miesa, viena Miesa. Kad Mana līgava sāks klausīties Manu balsi, tad tā uzmodīsies un sekos Man. Lūk, kam ir jānotiek. Un Es stāstu tev par to tagad, pirms tas notiks.

 

Mani dēli

Mani dēli, Dieva dēli, celieties augšā un runājiet! Viņi (Līgava) pazīs Manu balsi, uzklausīs to un sekos Man. Es darīšu tos spēcīgus Manī, un viņi paklausīs Man un mīlēs Mani. Es gatavojos parādīt, atklāt savus dēlus. Viņi runās ar autoritāti, un Dieva spēks būs viņiem uz lūpām. Tu esi viena, Mans bērns. Tāpēc bīsties no vilkiem, kas tērpušies avju ādās, kas atnāks pie tevis tāpēc, lai tevi atrautu no Manas gribas izpildīšanas. Tas ir Jezebeles gars, un greizsirdība stāv aiz tiem.

Dzeriet no Manis, Dzīvības avota, smeliet Dzīvo ūdeni, un Es jūs atveldzēšu.”

Es prasīju Kungam, ko Viņš grib no manis. Viņš atbildēja:

Es sūtīšu tevi pie savām pēc patiesības izslāpušajām avīm, kurām tu norādīsi ceļu pie Manis, un Es tām došu Dzīvo ūdeni.

Es atļaušu tām iet pa kalniem. Kad tās ies kā viens ganāmpulks, tad tās kļūs spēcīgākas un spilgtākas – kā spīdoša līgava - karotāja.

 

Esošā baznīcas sistēma

Mūsu laikā draudze ir vāja dēļ vienotības trūkuma tās rindās (1.Korintiešiem 3), pie kam tās pamats ir likts “Bābeles” sistēmā (Atklāsme 17). Bet Es uzmodināšu savu līgavu. Es atvēršu kurlās ausis un aklās acis, un tad jūs ieraudzīsiet, ka Mana līgava sekos Man. Es to izsaukšu ārā no sistēmas. Lai arī kādi uzklausīs, bet nepaklausīs, tomēr būs arī tādi, kas uzklausīs un sekos Man ticībā. Viņi arī būs tie, kas sapratīs, kāda gudrība slēpjas vienotībā.

Nebīstieties no pastāvošās baznīcu sistēmas, ko jūs tagad redzat un kas jūs satrauc. Mani dārgie bērni tagad tajās atrodas (Atklāsme 17:4), bet Es tos izsaukšu ārā no turienes, un daudzi uzklausīs Mani. Esmu Kungs, es saukšu: “Izeita no viņas [lielās Bābeles], Mana tauta... ” (Atklāsme 18:4)

Daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu (Mateja 22:14). Daudzi izdzirdēs Manu saucienu, bet tā arī neatsauksies uz to. Vēl vairāk, Es svētīšu un atalgošu tos, kas paklausīs, un tikai tie saņems vainagu.

Es mīlu visus savus ļaudis kā izraēliešus Toras laikā, bet viņu nepaklausības dēļ Man Es tos nodevu Nebukadnēcara rokās Bābelē (Atklāsme 17:16). Tas pats notiks laiku beigās, kā par to ir rakstīts Atklāsmes 17.nodaļā. Es tos nodošu antikristam. Jā, līdzīgā veidā Es disciplinēšu tos pirms 1000 gadu valsts iesākuma, līdz viņi sapratīs, ka tā bija viņu pašu izvēle, un atcerēsies, ka Es viņus aicināju, piedāvājot visiem viņiem izvēli.

Mans bērns, to visu tev ir jāuzraksta grāmatā, ko tu gatavojies rakstīt. Viss tas, ko Es tev saku, tev ir jāpieraksta. Šie vārdi liks Manai līgavai saprast, kāpēc Es viņu aicinu palikt tikai Manā klātbūtnē, bet nevis kādā sistēmā, kuras dibināšana nav bijusi likta uz Mana pamata. Esmu greizsirdīgs Dievs, kas ilgojas pēc patiesiem, sirdsskaidriem cilvēkiem - tādiem, kam ir Dāvida sirds. Nāciet pie Manis ar grēknožēlu, lūdziet Mani šķīstīt jūsu sirdis un atjaunot jūsu prātu (Psalmi 51). Es vilkšu jūs tuvu sev un jūs mīlēšu. Es jūs aizsargāšu, apsargāšu un vadīšu. Bet tagad:

Izeita no viņas, Mana tauta, lai jums nebūtu dalības viņas grēkos un jūs neķertu viņas mocības (Atklāsme 18:4).

Jūs nevarat dzert Tā Kunga biķeri un ļauno garu biķeri. Jūs nevarat būt Tā Kunga galda un ļauno garu galda dalībnieki (1.Korintiešiem 10:21).

Cilvēks tagad stāv ceļu krustojumā, un izvēle, ko viņš tagad izdarīs, uz visiem laikiem izmainīs viņa personīgo likteni. Bet Es stāvu pie durvīm un klaudzinu. Un ja jūs patiešām un pilnībā Mani ielaidīsiet, ļaujot Man būt jūsu Dievam, Līderim un Ķēniņam, tad Es vadīšu jūsu ceļu. Koncentrējieties uz Mani. Izbeidziet veidot no cilvēkiem elkus. Izbeidziet uzklausīt cilvēkus, ko Es neesmu sūtījis. Tikai tie, kas runā par vienotību Miesā un par Kristu kā par Centru, ir no Manis. Visi pārējie tikai runā no savas miesas un no personīgas mācības. Saki tiem, ka, ja viņi atliks malā visas savas teoloģiskās mācības un doktrīnas, koncentrēsies tikai uz Manu Dēlu Ješua HaMašiahu, kas ir Viss, tikai tad viņi cels Miesu un ieraudzīs Tēva gribu un Viņa radīšanas plānu.

Izbeidziet stādīt savus plānus, kuros nav Manai tiešajai vadībai vietas. Daudzreiz jūs uzskatījāt, ka Es atvēru durvis, kad patiesībā tas nebiju Es. Kāpēc jūs Mani lūdziet, bet atbildes no Manis negaidiet? Kad durvis ir atvērtas, jūs uzskatāt, ka tas ir no Manis, bet vēlāk Mani vainojat, ja kaut kas neiet tā, kā vajag. Kad Es atveru durvis, Es jums par to paziņošu, un tad jūs zināsiet, ka tas ir no Manis un ir no Manis svētīts.

Kāpēc Mani ļaudis negaida uz Mani? Kādi vienkārši nesaprot, ka viņiem ir jāsēž klusumā un jāgaida uz Mani. Citi tieši otrādi - tie pasmejas par tiem, kas gaida, pie tam sakot, ka Dievs vēlas, lai ļaudis kaut ko darītu. Bet paklaustieties, ir atslēga - brīnišķīga atslēga: ja jūs gaidīsiet uz Mani klusumā, nākot pie Manis, šķīstoties savā sirdī, ja jūs gaidīsiet, kad Es sākšu runāt uz jums vai pieskaršos jums, jūs tiksiet piepildīti ar eļļu. Jūs saņemsiet šo eļļu no Tēva, un Viņš pats jūs sagatavos pacelšanai debesīs. Tajā laikā, kad jūs sēžat Manā priekšā klusumā, Es piepildīšu jūs ar eļļu un jūs svētīšu. Tā ir liela atslēga. Mans dēls Dāvids to savā laikā brīnišķīgi pielietoja.

Es arī došu Zobenus tiem ļaudīm, kas vēlēsies iet ar Mani, Mani ēst un dzert. Tikai tie, kas Mani ēdīs un dzers ik dienas caur Mana Vārda pielietošanu, iegūs Zobenu. Es tos vedīšu Armagedona kaujā, jo tikai tie, kas iegūs Zobenu, spēs cīnīties kopā ar Mani pret antikristu. Jūs iegūsiet šo Zobenu un eļļu, gaidot uz Mani un pielietojot Mani (Manu Vārdu) kā patiesu ēdienu un patiesu dzērienu.

Tikai tie, kas nepieder “Bābeles sistēmai,” spēs kļūt par Manas līgavas daļu. Es nākšu tikai pēc šķīstas un nevainīgas līgavas. Ja jūs esat daļa no “bābeles sistēmas,” tad jūs neesat nevainīgi. Mans Dēls piedzima “tempļa sistēmā.” Par Viņa dzimšanu tika paziņots ganiem un gudrajiem, bet nevis tempļa priesteriem. Mans Dēls nebija tempļa tradīciju un laiku skaitīšanas sastāvdaļa. Viņš runāja un ar vārdiem pieskārās tiem, kas meklēja patiesību un bija izsalkuši pēc tās. Vai jūs varat saskatīt paralēles? Jūs uzzināsiet Manu līgavu, ja pameklēsiet to starp nepieņemtajiem, kas vairāk nav “baznīcas sistēmas” daļa. Pēc savas žēlastības Es vēl joprojām apciemoju draudzes, bet Es pārstāšu to darīt, kad beigšu aicināt tos, kam vēl ir Man jāseko. Tas būs Mans pēdējais aicinājums.

Viss, kas ir pierakstīts Mateja evaņģēlija 24.nodaļā, pašlaik jau notiek uz zemes. Manas domas un plāni attiecībā uz Manu līgavu ir labi. Pašlaik Es audzinu līgavu – karavīru, un Es, tās Kungs, to turpināšu pilnīgot. Es, kas esmu Kungs, to visu izdarīšu ar sava Gara spēku.

Vai vēlaties būt Manas līgavas daļa? Tad iemīliet Mani, pazemojieties Man, ēdiet un dzeriet Mani. Gaidiet Mani un sekojiet Man. Es daru un runāju tikai to, ko redzu un dzirdu, kā Mans Tēvs dara. Jums ir jārīkojas tāpat.

Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu! - saka Tas Kungs Cebaots (Caharijas 4:6).

 

2. NODAĻA

MANAS AVIS DZIRD MANU BALSI

(2011.g. 23.aprīlī)

 

Šodien Es pasludinu ko jaunu – to, kas notiek Garā. Plūdīs ūdens upes, un visi, kam slāpst, lai nāk un dzer. Šodien ir jauna diena. Sasniedziet mērķus un pabeidziet savu plūdumu līdz galam. Tā jūs saņemsiet savu balvu. Lielais liecinieku mākonis nevar būt pilnīgs bez jums, tāpēc ejiet cauri šim laika posmam ar izturību un cienīgi to pabeidziet (Ebrejiem 12:1-2).

Mans bērns, šodien Es vēlos tev mācīt kaut ko jaunu.

Es prasīju Kungam, ko īpaši Viņš gribēja man mācīt. Par atbildi Viņš man uzdeva pretjautājumu:

“Vai zini, ka visas Manas avis spēj sadzirdēt Manu balsi?”

Es atbildēju, ka zinu, tas nebija klaut kas jauns priekš manis.

Bet Viņš teica:

“Ne visas ir Manas avis un ne visas ir Mana līgava. Daudzi spēj klausīties Mani un labi dzirdēt, ko Es saku, bet ne visas Manas avis Man paklausa. Es neesmu viņu dzīves Pirmais. Viņu dzīvēs ir pārāk daudz elku, kādēļ viņi nespēj atpazīt Mani. Viņiem Es esmu vienkārši miglains tēls. Tu labi dzirdi Mani, Mans bērns. Bet vai zini, kāpēc tas ir tā?”

Par atbildi es prasīju: “Vai tas nav no Tavas žēlastības, Kungs?”

Viņa atbilde bija šāda: “Jā, daļēji, bet galvenais - tu Mani darīji par Pirmo savā dzīvē. Tu Man paklausīji, un tev ir šķīsta sirds un rokas Manā priekšā. Lūk, kāpēc tu Mani dzirdi tik skaidri. Visas Manas avis spēj Mani dzirdēt līdzīgi tev. Tikai dariet Mani par Pirmo savā dzīvē un paklausiet Man visā, kā Es par to lūdzu, un dzīvojiet jaunu, šķīstu dzīvi. Tātad, novāciet visus grēkus un nožēlojiet tos Manā priekšā. Bet pēc tam pagriezies par 180 grādiem pretējā virzienā no saviem grēkiem. Tad Es būšu jūsu Dievs un jūs būsiet Mana tauta. Jūs sadzirdēsiet Mani, jo Es novākšu aizsegu no jūsu acīm un ausīm, lai jūs spētu staigāt ar Mani.”

Piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas (Jeremijas 33:3).

Vai esat gatavi pazaudēt savu dzīvi, tādu, kādu jūs to pazīstat, lai iegūtu jaunu - īstu dzīvi? Es, Kungs, spēju vienā mirklī izdarīt priekš jums vairāk nekā jūs spējat sasniegt ar saviem personīgajiem spēkiem visā savā dzīvē. Es atbrīvošu un izglābšu tos, kas piesauc Manu VĀRDU [Ješua Mesijas VĀRDU]. Ievērojiet, ka Mans plāns ir labs un ka Es vēlos jums dot tikai vislabāko.

 

Nāciet pie Manis

Klausiet Man un paklausiet Man, lai Es varētu jūs aizvest uz apsolīto zemi, ko esmu jums novēlējis. Es nekad tevi neatstāšu un nepametīšu, Mans bērns. Ir pienācis laiks atstāt visu, ko pēc jūsu prāta Es pārstāvu, un pievērsties tieši Man, tiešā veidā. Nāciet, sēdieties Man pie kājām. Nāciet un gaidiet Manā klātbūtnē. Tikai Es spēju uzpildīt jūs ar eļļu un dot jums mieru. Ieejiet savā slepenajā kambarī.

Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā (Psalmi 91:1).

Es došu saviem eņģeļiem norādes jūs aizsargāt. Nāciet, ieejiet Manī, dzeriet no Mana Dzīvības avota. Tikai Es, Kungs Ješua HaMašiahs, spēju dot jums dzīvības pilnību, mieru un atdusu. Pirms pasaules radīšanas Man jau bija sapnis un plāns priekš jums. Vai jūs atļausiet Man īstenot šo sapni un plānu jūsu dzīvē? Vai vēlaties īstenot savu likteni Manī, likteni, ko esmu izredzējis priekš jums, kad Es liku zemei pamatus? Nāciet, Manas avis, nāciet pie Manis, atļaujiet Man jūs vest un stiprināt. Es došu jums ūdeni, mieru un atdusu. Nāciet dzert no Manis!

 

Tēvs ir Mīlestība

Neviens nevar nākt pie Tēva kā tikai caur Mani – Ješua HaMašiahu. Es jūs vedīšu pie Tēva. Pie Tēva jūs atradīsiet neizsakāmu mīlestību, jo Viņš jūs jau iepriekš ir iemīlējis. Tēvs vēlas parādīt jums savu mīlestību. Nāciet pie Tēva. Tiecieties pie Viņa sirds, jo Viņš ilgojas pēc jums tāpat kā Viņš jūs mīl! Mana Tēva mīlestības dziļumi pret Viņa avīm ir tik lieli un plaši, ka pat visas mūžības laikā tos būs grūti pilnībā sasniegt.

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību (Jāņa 3:16).

Savas lielās mīlestības uz jums dēļ Viņš atdeva Mani par upuri. Bet vai arī jūs esat gatavi upurēt savas dzīvības tās dzīves dēļ, ko Es vēlos jums dot, arī tā sapņa dēļ, kas Man ir par jums?

Es zinu beigas no iesākuma un otrādi, uzticieties Man, jo Es zinu, kas priekš jums ir labi.

Kad Es iejāju Jeruzalemē, lai noslēgtu Man nolemti Tēva gribas ceļu un aicinājumu Manā dzīvē, Es neizsakāmi priecājos par jums, jo Es zināju Tēva plānu attiecībā uz jums. Es apzinājos Tēva iedarbību, kurai bija jāņem vietu jūsu dzīvē, tāpēc ka Es biju paklausīgs sava Tēva gribai un plānam. Tagad jūs līdzvērtīgi varat ņemt līdzdalību pie Maniem augļiem, ko Es ieguvu pirms 2000 gadiem. Vai jūs saprotat, ka tikai viens paklausības akts spēj izmainīt daudzas dzīves? Vai jūs saprotat, ka tikai viens paklausības akts spēj ietekmēt un svētīt kādu uz visu mūžību?

Mans bērns, Es aicinu savas avis uz paklausību Man. Ne tikai sevis dēļ, jo Es zinu, kas ir labākais priekš viņiem, bet arī tādēļ, lai svētītu citus ar to, lai viņi ieaugtu un kļūtu pilnīgi vienā Miesā, palīdzot cits citam. Ja jūs patiešām Mani mīlat, tad jūs Man paklausīsiet un padosieties Man.

Tikai Es esmu vienīgais patiesais Dievs - Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Jahve Elohim. Es esmu dzimis no Dāvida troņa, lai būtu vīna koks, lai patiktu savam Tēvam, kura mīlestība ir tik liela uz jums.

Nāciet un meklējiet Manu vaigu. Nāciet meklēt Mana Tēva sirdi.

Bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst (Jesajas 40:31).

 

3. NODAĻA

PAKĻAUJIETIES!

(2011.g. 24.aprīlī)

 

Šodien, Mans bērns, Es noņemu zīmogu. Šis zīmogs ir Manas tautas sirds. Es gatavojos salauzt to čaulu, kas notur Manu ļaužu sirdis gūstā. Es vēlos novākt to pārakmeņojušos apvalku, kas atrodas apkārt viņu sirdīm, un dot tiem miesas sirdi. Tad ļaudis kļūs par Dzīvā Dieva bērniem. Es, Kungs, to izdarīšu. Tieši šis apvalks ap viņu sirdīm traucē Manai tautai dzirdēt Manu kluso balsi. Es ilgojos, lai viņiem būtu sadraudzība ar Mani, bet no iesākuma ir jātiek salauztai šai sienai ap viņu sirdīm. Bet ziniet, kā Es satriekšu šo sienu?

... un Mana tauta, kas ir pēc Mana VĀRDA nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi (2.Laiku 6:14).

Es izdziedināšu jūsu sirdis! Padodies Man, Mana tauta, Mana dārga, pakļaujies Man un novērsies no sava grēka. Nožēlo savus grēkus un piedod tiem, kas bija netaisni attiecībā pret tevi. Atļauj Man pašam būt tiesnesim šajā situācijā. Pakļaujies, pakļaujies, pakļaujies! Tad Es sagraušu apvaklu, kas apņem jūsu sirdis. Es piedošu jums un attīrīšu jūsu sirdis. Es sveicināšu jūs troņa zālē un pieņemšu jūs savā klātbūtnē!

Kas uzvar, tas to iemantos, un Es būšu viņa Dievs, un viņš būs Mans dēls (Atklāsme 21:7).

Nāciet, nolieciet savas problēmas, grēku un cerības pie Manām kājām. Es varu dot jums mieru. Atdodiet Man arī visus tos ļaudis, kas kaut kā sagrēkoja pret jums. Piedodiet viņiem un atdodiet tos Man. Novāciet rūgtumu, kas ir jūsos, atdodiet to Man. Es vēlos jums piešķirt šķīstu sirdi, miesas sirdi. Tikai Es, Kungs, spēju to izdarīt priekš jums. Nevienam no cilvēkiem nav spēka jūs izdziedināt, atbrīvot un atjaunot.

 

Mūžīgā balva

Es vēlos izdziedināt, atbrīvot un atjaunot tevi, Mana līgava. Es arī vēlos redzēt tevi šķīstu bez traipa un vainas. Atļauj Man tevi attīrīt un darīt svētu. Tu būsi tik skaista kāzu mielastā. Tu esi Mana dārgā līgava. Atļauj Man tevi iegremdēt savā piedošanā, savā labvēlībā, mīlestībā un laipnībā. Atļauj Man sagatavot tevi, lai tevi nogādātu tava Ķēniņa priekšā mūsu kāzu dienā. Kā gadījumā ar ķēniņieni Esteri ir jānotiek sagatavošanās – tava attīrīšana un balināšana. Tikai pateicoties Manam Garam tu spēj sagatavoties. Esmu sajūsmināts par tevi, Mana līgava. Atļauj Man tev dāvāt savu labvēlību. Pakļaujies, Mana līgava! Tavai algai nebūs gala. Jūs vienmēr būsiet zināmi kā daļa no Manas līgavas. Jums tiks uz mūžiem piešķirts Ķēniņa līgavas vārds. Vai jūs varat ieraudzīt kaut nedaudz no šīs dāvanas diženuma? Jums uz mūžu mūžiem būs piešķirts Manas līgavas statuss.

O, ar kādu mīlestību Es jūs mīlu. Es ilgojos, lai jūs meklētu Mani, meklētu patiesību. Es ļoti vēlos, lai jūs ieskatītos Manās acīs. Nāciet, lai būtu kopā ar Mani un mēs varētu dejot viens ar otru. Es tā vēlos, lai jūs ilgotos pēc attiecībām ar Mani, jo Es esmu jūsu radītājs un Vīrs. Vai jūs Mani mīlat vairāk kā savu vīru vai sievu? Vai jūs mīlat Mani vairāk par visu pārējo? Es vēlos, lai jūs darītu Mani par Pirmo savā dzīvē. Pievērsieties vispirms Man visos apstākļos. Mana vēlēšanās ir būt jūsu vēlēšanai. Vai varat tagad nostāties Manā priekšā un teikt: “Es tevi mīlu”? Vai varat atklāti apliecināt par savu mīlestību uz Mani kā jūs to darāt, atzīstoties mīlestībā viens otram attiecībās starp vīru un sievu? Vai jūs mīlat Mani vairāk par visu pārējo? Mana līgava, tu pavadīsi mūžību kopā ar Mani. Bet vai tu Mani mīli vairāk par visu pārējo?

Ir dienas, kad es ļoti vēlos parunāties ar jums, bet jūs Manī neklausaties. Citā laikā Es spēcīgi vēlos atbildēt uz daudzajiem jūsu jautājumiem, tomēr jūs nenorimstat Manā priekšā un neatļaujiet tādā veidā runāt ar jums. Veltiet Man laiku, un jūs Mani dzirdēsiet. Es atbildēšu uz jūs interesējošajiem jautājumiem. Nāciet un uzticiet sevi Man. Es ilgojos līdzsadarboties ar jums un runāt uz jums. Ja jūs atradīsiet laiku Man, lai veidotu attiecības ar Mani un apklusīsiet Manā priekšā, tad Es jums pastāstīšu par lielām lietām. Es runāšu uz jūsu sirdi un jūs mierināšu, Es jums sniegšu laipnību. Ja jūs Mani nekaunēsities un atzīsiet Mani par savu Mīļāko citu priekšā, tad Es atzīšu jūs un apliecināšu par savu iemīļoto Tēva priekšā. Mans Tēvs izveido Manu līgavu.

Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu (Jāņa 6:37).

Manai līgavai ir jābūt attiecībām ar Mani. Es vēlos jūs nosaukt par sev piederīgiem. Es vēlos jūs mīlēt. Manas acis pastāvīgi pārskata visu zemi, meklējot tos, kas meklē Mani patiesībā, kuru mīlestība ir pievērsta Man. Vai jūs varat novērsties no saviem apstākļiem un fokusēties uz Mani?

Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas (Mateja 6:33).

Mana līgava, viss, caur ko tev varbūt ir jāiet, un lai arī ko tu necietu tagad, esot uz zemes, nākotnē zaudēs savu jēgu. Tie būs tikai kā putekļi, salīdzinot ar to, kas jūs sagaida Tūkstošgadu valsts laikā un mūžībā pēc tam. Vai tad jūs nezināt likumu: ko sēsi - to pļausi? To, ko jūs sējat šeit, šajā zemes dzīvē, novāksiet Tūkstošgadu valsts laikā, kā arī pēc tās. Ja jūs īstenojat Mana Tēva gribu, Viņa pilnīgo gribu, esot Viņam paklausīgi, tad auglis, ko jūs novāksiet, būs labs, bagātīgs un patīkams visā mūžībā. Jūs esat tas, ar ko jūs barojaties. Ja jūs barojaties ar Mani, tad jūs sāksiet izplatīt visapkārt Manu aromātu un jums apkārt esošie ļaudis tiks piesaistīti jums, jo jūs esat tas, ar ko jūs barojaties. Mans Tēvs vēlas iegūt daudz dēlu, un tādi dēli barojas ar Mani (Manu Vārdu) un bauda Mani, tāpēc ka viņiem ir zināms, ka tieši tas sniedz tīksmi Tēvam. Dieva dēli ir paklausīgi Viņam, viņi ir Dieva mācīti.

 

Ješua HaMašiahs ir vienīgā Galva

Dieva dēli pazīst Tēva gribu un mērķus. Tēva griba un Viņa mērķis sastāv tajā, lai Miesa būtu vienota ar Ješua HaMašiahu kā Galvu.

Nekāds cits cilvēks nevar būt Galva, izņemot Dēlu - Ješua HaMašiahu. Dieva dēli - tie ir uzvarētāji vienā Kristus miesā, kuras Galva ir tikai pats Ješua HaMašiahs. Tikai Ješua HaMašiahs ir Apsegs un arī pati Vara. Kāpēc tad daudzi Mani bērni uzskata, ka draudze, kalpošana vai kāds līderis ir viņu apsegs. No kurienes viņiem nākusi šāda ideja? Tikai Es, Kungs Ješua HaMašiahs esmu patiesais Apsegs katram, kas piesauc Mani tādam būt. Tikai Es esmu spēcīgs aizsargāt to pret sātana spekiem. Tas ir viltus vēstījums, ka jums jāiestājas kādā draudzē, kalpošanā vai jāiegūst apsegu no kāda līdera puses. Tikai vīram ir tiesības būt savas sievas apsegam (pēc HaMašiaha parauga, kur Viņš ir savas Miesas apsegs), un ja jūs esat daļa no Kristus Miesas (bet nevis “baznīcas vai draudzes sistēmas”), tad jūs atradīsieties zem Galvas apsega. Sātans trīc un dreb no vienotības Miesā. Ja Miesa atrodas vienotībā (līdzīgi vīram un sievai), tad Galva kā visas Miesas Galva apklāj arī jūs. Kāpēc jūs atbalstiet, ka kāda draudze pārsedz jūsu kalpošanu? Vai šai draudzei ir lielāka vara un spēks kā Man? Netieciet pievilti, Mani bērni. Tikai Es esmu Kungs - vienīgais patiesais Apsegs. Katrs cits pārklājums ir daļa no “bābeles sistēmas.” Jums ir jālūdz vienam par otru kā Es aizlūdzu par jums Tēva priekšā. Vēl vairāk, neviena sistēma nav spējīga pilnvērtīgi apklāt. Neuzticieties cilvēkam, bet uzticieties Vienīgajam Dievam. Mani bērni Man ir dārgi; kādiem no jums to ir grūti saprast, bet Es jums saku patiesību.

ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani (Jāņa 14:6).

Novāciet elkus no sava vidus un atgrieztieties pie Manis, jo Es radīju jūs, un tikai Es pazīstu tevi pēc vārda un spēju tevi aizsargāt. Vienmēr un visos apstākļos iesākumā visam lūdziet Mani, lai uzzinātu, kāda ir Mana griba. Neiztaujājiet citus, kas, pēc viņu domām, ir Mana griba priekš jums. Ja jūs lūgsiet no Manis pilnīgu patiesību, vai tad jūs domājat, ka Es to slēpšu no jums? Lūdziet Mani, Kungu, kļūt par jūsu apsegu. Lūdziet Mani – un Es jums atbildēšu.

Cilvēks nevar neko priekš jums izdarīt. Cilvēkam nav spējas jūs aizsargāt. Pievērsiet savas acis no cilvēkiem uz mani. Tikai Es, Kungs, spēju jūs atbrīvot. Cilvēki tik ļoti visu ir sarežģījuši, izveidojot vienu sistēmu virs citas. Sistēma virs sistēmas – patiesībā tā ir jaunas “bābeles” celtniecība, kur iesākas kārtējā dalīšanās. Sauciet tikai uz Mani! Uzticieties Man, un Es pats jums atbildēšu.

 

4. NODAĻA

DĀRGUMI, IESLĒGTI JŪSU SIRDĪ

(2011.g.25.aprīlī)

 

Mans bērns, Es vēlos parunāties par mīlestību. Kas ir mīlestība? Tas ir kaut kas ļoti dārgs tavai sirdij. Kāds dārgums slēpjas tavā sirdī?

Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds (Mateja 6:21).

Vai jūs esat fokusēti savā personīgajā sirdī uz Mani? Ja jūs meklējat Mani, tad jūs noteikti Mani atradīsiet. Tas ir līdzīgi liela dārguma meklēšana. Atradis to, jūs saprotat tā vērtību (Mateja 13:45-46). Es varu būt jūsu sirds Dārgums. Tas, par ko sapņo cilvēks, norāda, kāds viņš patiesībā ir. Vai jūs domājat par Mani?

ES ESMU dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam (Jāņa 6:35).

Es jūs pazīstu. Es pazīstu katru jūsu būtnes daļiņu. Es radīju jūs vēl, pirms jūs nonācāt savas mātes miesās. Jūs vienmēr esat Manā priekšā. Es vēlosm lai jūs izvāktu visus elkus no savas sirds un meklētu tajā tikai Mani. Esmu Gudrība. Es esmu jūsu dzīvības Avots. Es esmu jūsu Draugs. Es esmu jūsu mūžīgais Tēvs. Es esmu. Kāpēc tad jūs slēpjaties no Manis? Izejiet no tumsas gaismā. Nāciet pie Tēva. Caur Mani, Ješua HaMašiahu, jūs varat baudīt visu tāpēc, ka Es esmu šis viss. Es un Tēvs – Mēs esam Viens. Ja jūs svinat kopā ar Mani, tad jūs svinēsiet arī kopā ar Tēvu. Tēvam ir tāda pati mīlestība un līdzjūtība uz jums! Viņa mīlošā labestība ir mūžīga. Mēs radījām jūs dēļ personīgām attiecībām ar jums. Nu tad apvienojieties ar Mums. Sauciet uz Mums.

Neesiet šīs pasaules daļa, bet fokusējieties uz augstāk minēto. Vai tad jūs nezināt, ka Es varu dot jums daudz vairāk par to, par ko jūs spējat lūgt, domāt un prasīt? Es esmu Kungs. Es turu visu Visumu savā rokā. Piekrītiet Man, ka Es esmu jūsu Radītājs un Man ir labāk zināms, kas esat jūs un kas ir vislabākais jūsu dzīvē.

Es radīju cilvēku ar brīvu gribu tāpēc, ka Es esmu Mīlestība. Jums ir jāmīl Mani, izejot no šīs brīvās gribas principa. Mīlēt un paklausīt Man ir visgudrākais lēmums priekš jums. Es jūs vadīšu pa taisnības ceļu, un jūs vienmēr ar Mani mūžīgi svinēsiet.

Neesiet muļķi, lieloties ar sevi, jo tieši lepnība kļuva par pirmo grēku. Kas pēc jūsu ieskata Es esmu? Kā jūs domājat, kas Es esmu? Es esmu debess un zemes Radītājs, un nav neviena Man līdzīga. Es esmu greizsirdīgs Dievs, kas vēlas iegūt jūs sev, personīgi sev. Palūdziet Mani jums parādīt šo gudrību, un Es atļaušu jums to ieraudzīt. Es esmu jūsu Dievs. Es piešķīru jums dzīvību, lai paskatītos, vai jūs staigāsiet ar Mani. Vai jūs varat mīlēt Mani pāri visam? Gudrs cilvēks saka savā sirdī: Kungs ir mana pestīšana, Viņš priekš manis ir Viss. Muļķis atkal uzskatam ka viņš pats no sevis ir ko vērts.

 

Šīs pasaules pazemīgie un negudrie

Cik bieži jūs Mani vajājat! Bet kāpēc jūs tā darāt? Daudz reižu Es sūtīju pazemīgos, šīs pasaules negudros pie jums. Tomēr jūs viņus neuzklausījāt. Nenosodiet Manus negudros. Izbeidziet vajā tos, ko Es sūtu. Ja jūs spriedīsiet pēc miesas, tad jūs tos neatpazīsiet – tos, ko Es sūtīju. Bet ja jūs sāksiet spriest pēc gara, tad jūs ieraudzīsiet lielus Dieva vīrus un sievas. Viņi (negudrie šīs pasaules acīs) ir Mani īstie kalpi, kas pazemībā nodeva savas dzīves Manā priekšā. Tāpēc Es viņus svētīju un viņu alga Tūkstošgadē un pēc tās būs visai liela.

Mans Tēvs pazīst visu cilvēku sirdis. Jo mazāk jūs lielīsieties ar ko, ko jūs darāt priekš Dieva (kad tikai jums un Kungam ir zināms tas, ko jūs darāt pie citiem), jo lielāka būs jūsu alga. Jo Tēvs atdarīs jums par visu, ko jūs darījāt patiesībā.

Par cilvēku vajag spriest pēc viņa sirds nodomiem. Tātad vai jūs atsakāties no personīgā sapņa, cerībām, vēlēšanām un mērķiem Manis dēļ? Uzticieties Man, lai Es varu jums dot daudz vairāk par to, ko jūs spējat lūgt, prasīt un domāt (Ja tikai jūs paliksiet Man uzticīgi līdz galam). Es zinu, kas ir tas labākais priekš jums. Man ir zināmas jūsu spējas un nepilnības. Ja Es nesvētītu jūsu darbu, tad tas būtu veltīgs.

Atļaujiet Man jums parādīt, kam jūs esat aicināti. Atļaujiet Man jums parādīt, kāds ir Mans sapnis attiecībā uz jums. Jā, Es sapņoju par jums. Jā, Es esmu visa Radītājs.

 

Vīzijas un deviņas Gara dāvanas

Es runāju uz jums arī nakts apciemojumos. Es vēlos sadarboties ar jums, tāpēc Man gribētos, lai jūs tos atzīmētu. Pieraksti, Mans bērns, visu, ko Es tev došu vīzijā, un pēc tam lūdz Mani un lūdz pēc izskaidrošanas. Jūs būsiet satriekti no tā, kā Es jums parādīšu neparastās lietas. Ņemiet nopietni to, ko Es jums parādīšu naktī, un pierakstiet to, jo jums uzreiz nebūs skaidra redzētā jēga, bet ar laiku viss noskaidrosies un jūs būsiet par to pārsteigti.

Vai jūs gribat dzirdēt Mani, kad Es runāšu ar jums? Jo Es runāju arī caur vīzijām. Nenovērtējiet tās par zemu, jo Es spēju runāt arī caur tām. Lūdziet Man izskaidrojumu, un tad Es iemācīšu jums lielas lietas. Bet vispirms koncentrējieties uz Mani un nedariniet sev elkus no šīm vīzijām.

Arī citas dāvanas tiek dotas Maniem bērniem no Manis. Es runāju par deviņām Gara dāvanām. Es devu šīs deviņas dāvanas, lai radītu sev Miesu un lai personīgi stiprināt to, kam pieder tādas dāvanas. Bet nepadariet tās sev par elkiem. Jūsu šo dāvanu pielietošana nekādā ziņā nespēj aizvietot jūsu personīgu griešanos pie Manis un kalpošanu Man. Jūsu mīlestība uz Mani nevar izpausties caur šo dāvanu pielietošanu. Jūs varat mīlēt Mani tikai caur paklausību Man, kad jūs Mani ēdiet un Mani dzeriet. Kāpēc tad jūs vajājat tos, kas fokusējas tikai uz HaMašiahu un Viņa Vārdu? Kāpēc jūs viņiem prasāt, kur ir viņu Gara dāvanas? Patiesībā ir tā, ka, kamēr jūs vēl esat bērns, jums ir vajadzīgas spēles (dāvanas) - tās tiek dotas tamdēļ, lai jūs apmācītu pieaugt dzīvē. Bet kad jūs kļūstat nobrieduši un pieaugat HaMašiahā, jums vairs nav vajadzības pēc šīm “spēlītēm,” lai ēstu un dzertu Mani, lai Mani slavētu un staigātu ar Mani.

Tie, kas ir sasnieguši briedumu dzīvē Manī, barosies tikai ar cietu barību, kas nāk tieši no Manis. Pēc tam pēc Mana Gara vadības viņi sāks īstenot Manas dāvanas tikai viens otra stiprināšanai un uzcelšanai, kā Es pats viņus tajās vedīšu. Liela atslēga viena otra celšanai pastāv tajā apstaklī, lai vienkārši caur to pielietošanu ļautu cilvēkam koncentrēties uz Manu Vārdu un Mani pašu. Koncentrējoties tikai uz dāvanām, jūs ar to pašu koncentrējaties uz sevi pašiem, un tā jūs turpināsiet ciest slāpes. Es esmu pati lielākā dāvana no Dieva. Tāpēc ja jūs ēdīsiet un dzersiet Mani, jūs nekad nepazīsiet badu vai slāpes.

 

5. NODAĻA

MANI PAZEMĪGIE

(2011.g. 25.aprīlī)

 

Tikai tad, ja jūs esat likuši pamatu uz Klints, kas esmu Es, Ješua haMašiahs, jūs nesvārstīsieties šajā beigu laikā. Es gatavojos jūs pārbaudīt ar uguni: visi jūsu darbi un visi jūsu vārdi, un vispār viss tiks pārbaudīts. Tiks saglabāts tikai tas, kas spēs pastāvēt pēc jūsu tīrīšanas ar Manu uguni, un ko Es atradīšu par cienīgu.

Kāpēc tik daudz ļaužu, mācītāju un līderu runā vārdus no sevis un melīgi pielieto Manu Vārdu? Varbūt tāpēc, ka viņos trūkst vajadzīgās bijības uz Mani? Vai tad viņi nezina, ka Es pierakstu katru vārdu, ko viņi izrunā, un katru darbu, ko viņi dara Manā vārdā?

Nepaliks nesagrauts tikai tas, ko Es pats lūdzu darīt un sacīt caur saviem pazemīgajiem kalpiem.

Tik daudz ļaužu iet pa ceļiem, kas atšķiras no Mana ceļa, tāpēc ka viņi uzticējās un noticēja tam, ko viņiem teica citi. Bet kad reiz Mana tauta, kas nosaukta pēc Mana Vārda, pazemosies, piesauks Manu Vārdu un lūgs Mani pēc patiesības? Jo Es esmu patiesība. Es parādīšu jums patiesību, ja tikai jūs paši lūgsiet Mani pēc tās. Cilvēki nespēj jums sniegt pilnu patiesību, jo viņi to zina tikai daļēji, bet Es tā ne - Es zinu beigas no sākuma un otrādi.

Manā Miesā, patiesajā Manā līgavā katram ir jāfunkcionē. Jūs varat darboties kā apustulis vai pravietis, vai gans, vai evaņģēlists, vai kā skolotājs. Tad kāpēc tikai nedaudz ļaužu funkcionē draudzē? Es taču varu Miesā katram piešķirt savu Garu. Tikai Es spēju dot jums pilnvaras runāt Manā Vārdā. Tikai Es varu jūs iemācīt, ko runāt, lai jūsu runāšana būtu priekš Manis. Kā jums šķiet, vai kāda jūsu kvalifikācija vai gatavība spēj jums piešķirt Manas atzīšanas zīmogu? Jūs iegūstat Manu atzīšanu tikai tajā gadījumā, ja jums ir šķīsta sirds, ja jūs esat pazemīgi un paklausīgi Man un tikai Man.

Jūs noturat visas šīs lielās telts sapulces un konferences un piesaistiet tur visus tos skaļos vārdus - šo prezidentu, to prezidentu - un tad lielāties, ka tas bija svētīgs notikums. Bet jūs aizmirsāt uzaicināt Mani. Jūs aizmirsāt pagodināt Mani. Jūs dariet to it kā “Man par godu,” it kā “Man,” bet jūsu fokuss bija koncentrēts uz jums pašiem, uz jūsu dziedāšanu, uz jūsu izteiktajiem vārdiem, uz jūsu mācīšanu. Mana tauta, cik ilgi tas tā turpināsies? Kad beidzot jūs sapratīsiet, ka tas viss beigās būs veltīgi un tiks aizmirsts, kamēr Es pats 100% neaizņemšu visu šo ainu?

 

Pazemojieties

Kad tā uguns tomēr atnāks un aizdedzinās visu, kad jūs tad stāvēsiet kaili Manā priekšā, ko tad jūs teiksit? Un tomēr Es pazīstu visu cilvēku sirdis.

Bet, kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros; un, kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros (1.Korintiešiem 1:27).

Jūs uzskatāt, ka, ja jums ir piešķirts teoloģijas doktora grāds vai kas tamlīdzīgs vai jūs esat mācītājs, tad jūs varat pacelties virs pārējās Miesas daļas? Izpētiet no jauna Manu dzīvi, jo Es dzīvoju pazemīgu dzīvi, nebiju izglītots un Mans VĀRDS bija vienkārši Ješua. Mans VĀRDS bija Ješua bez kāda papildus titula. Es runāju tikai Vārdus no Tēva. Tas bija Viņš, kas svaidīja Manas lūpas, ieliekot tajās savu uguni. Tikai Tēvs Mani pagodināja, piešķirot Man VĀRDU, kas stāv pāri visiem vārdiem, bet tas notika tikai pēc tam, kad Es pabeidzu izpildīt Viņa gribu uz krusta, kur izcīnīju uzvaru pār nāvi.

Kļūstiet atkal kā bērni Manā priekšā. Pazemojieties un nāciet pie Manis kā bērns nāk pie sava tēva. Mana mīlestība un Mans plāns priekš jums ir daudz vairāk nekā tas, ko jūs esat spējīgi sasniegt ar saviem pašu pūliņiem pēc miesas. Dariet un runājiet tikai to, ko jūs izdzirdēsit, ka pats Tēvs to runā. Esiet kā kanāli Tēva Vārdu nonākšanai. Daudz no tā, ko jūs darāt tagad, ir tīri miesas darbi, kas tā arī neatnesīs jums vēlamo augli. Izbeidziet censties Mani ietekmēt. Pārtrauciet šo izrādi. Nav nekā, ko jūs varētu teikt un darīt, lai piespiestu Mani jūs mīlēt mazāk vai vairāk kā parasts. Mans aicinājums un vēlēšanas ir vienkārši: iemīliet Mani ar visu savu sirdi, ar visu prātu un gribu. Pievērsieties Man pastāvīgi, pazemojoties Man, kad Es kaut ko no jums lūdzu.

 

Es mīlu savus “Dāvidus”

Tiem, kas jau ir veci, ir jāpalaiž savā vietā jaunākos, lai viņi pieceltos un runātu Manus Vārdus. Es daru savu darbu caur Maniem pazemīgajiem un negudrajiem. Ja jūs ar Gara palīdzību neatpazīsiet to, ko Es uz jums runāju caur saviem pazemīgajiem un negudrajiem kalpiem, tad jūs būsiet apkrāpti ar pievilšanas gariem un jūsu sirdis pakāpeniski nodalīsies nost no Manas patiesības. Un tāpat, neskatoties uz Rakstiem, ko Es jums esmu devis, jūs turpināt meklēt starp cilvēkiem “Saulus,” lai tos paaugstinātu. Bte Es runāju uz jums šodien: Man ir daudz ”Dāvidu” (vīriešu un sieviešu) uz šīs zemes, un jūs jau daudzas reizes viņus ne par ko neuzskatāt. Jūs varat iebilst: “Tas ir tikai ir mazs zēns, ganiņš.” Bet Es jums saku, ka Es mīlu savus “Dāvidus.” Es mīlu viņu sirdis. Es viņus paaugstināšu, un viņi valdīs kopā ar Mani tūkstots gadu.

Izpētiet Rakstus no jauna. Es pievēršos tikai cilvēkam ar pazemīgu sirdi, tīrām rokām, kas pazemosies Man visā. Jums var būt pati lielākā baznīca, jūs varat izdzīt velnus, pravietot Manā Vārdā un pat dziedināt slimos, bet beigās atnākt pie Manis un tikt Manis atmestiem aiz tā iemesla, ka Es jūs nekad neesmu pazinis. Un Es nepazīstu jūs tāpēc, ka jūs nepaklausījāt Manai balsij un sevī nepazemojāties Manā priekšā. Viss, ko jūs darījāt (ieskaitot velnu izdzīšanu, pravietojumu izteikšanu un slimo dziedināšanu), bija tikai dāvanu pielietošana, ko Es pats jums reiz devu. Ja esmu devis jums šīs dāvanas, tad tās, protams, ir jūsu. Pat tajā gadījumā, kad jūs Mani atstumjat, jūs joprojām varat pielietot šīs jums dotās dāvanas. Vai redzat: ja tikai jūs koncentrējaties uz Mani, ēdiet un dzeriet Mani, baudiet Mani, - vai tā nav patiesā pielūgsme? Jūs nevarat Mani mīlēt caur garīgu dāvanu pielietošanu, ko esmu jums devis. Jo šīm dāvanām ir jākalpo Miesas izveidošanai un personīgā gara pacelšanai. Bet Mani pašu ar šīm dāvanām jūs nevarar apmierināt.

Ja jūs ēdat un dzerat Mani, tad jūs varēsiet ar laiku pieaugt par garīgi nobriedušu cilvēku. Bet tas ir ļoti svarīgi. Jo tieši šādā garīgajā stāvoklī jūs spēsiet ēst cietu barību. Vai jūs vispār attiecaties pret Mani nopietni? Jūs varat Mani baudīt, pielietojot Mani kā barību un dzērienu. Šajā līmenī Es varu jūs nosaukt par saviem draugiem. Jā, jūs varat būt Dieva draugi kā Ābrahāms, ja tikai jums izdosies ieraudzīt, ka tikai Es, Mesija, esmu galvenais Faktors. Viss norisinās un kustas caur Mani. Manī ir visa vara un spēks. Esmu galvenais Dzīvības avots. Kā pēc tā visa jūs vēl varat vēlēties dzert no kāda cita avota, nevis Manis?

Mana tauta, tuvojas Manas atnākšanas laiks - tā jums jau ir redzama. Sāciet fokusēties tikai uz Mani. Sāciet ēst Mani, dzert Manu Vārdu, neiegaumējot to, bet pasludinot to skaļā balsī, - lūk, ko nozīmē to ēst. Jums ir jāiegūst savs lūpu Zobens. Jūs varat iegūt savu lūpu Zobenu tikai ar Mana Vārda lasīšanu skaļā balsī, tādā veidā ar to barojoties. Ir pienācis laiks, kad jums ir vajadzīga tikai cieta barība un nevis piens mazuļiem un viltus mācības.

Ja jūs pievērsīstit savu skatu Man un koncentrēsieties uz Mani pāri visam pārējam, ja jūs sauksiet uz Mani, tad Es jums atbildēšu. Es jūs atbrīvošu un izglābšu. Es varu būt jūsu īstais Skolotājs. Es tagad pieskaros jau daudziem patiesiem skolotājiem. Tāpēc jums arī Man ir jāprasa, kas ir tie īstie skolotāji. Ne visi, kas piesauc Manu VĀRDU, nes sevī patiesību. Tātad esiet uzmanīgi, lai jūs neizrādītos pievilti. Lūdziet Mani jūs iemācīt atšķirt patiesību no meliem, un Es jums parādīšu, kā to darīt. Ja jūs nelūgsiet no Manis patiesību, jūs apmānīs, jūs nokļūsiet uz nepareizā ceļa un nespēsiet sadzirdēt Mani, kad Es jūs brīdināšu par to.

Skatieties uz Mani. Izbeidziet sekot cilvēkiem. Sekojiet tikai Man. Tikai Es vienīgais spēju jums parādīt patiesību. Un kad Es jums to parādīšu, tad tā jūs atbrīvos.

 

6. NODAĻA

MANA MĪĻOTĀ LĪGAVA

(2011.g. 26.aprīlī)

 

Kā Šaronas roze un ieleju lilija, kas aprakstītas Dziesmu dziesmā (Augstajā dziesmā), - tāda Man ir Mana līgava. Kā lilijas jūs atrodieties zem Manas aizgādniecības.

Kā lilija starp ērkšķiem, tā izceļas mana draudzene starp tautas meitām (Augstā.dz.2:2).

Mana līgava, Es saskatu tevi starp ērkšķiem. Tas esmu Es, kas tevi iestādīja starp tiem, bet nevis tādēļ, lai tevi novārdzinātu, bet lai tu spētu sevi šādā veidā izpaust.

“Tu esi paņēmusi man manu sirdi, mana māsa, mana mīļā līgava, ar vienas savas acs skatu un ar vienu sava kakla viju! Cik skaista ir tava mīlestība, mana māsa, mana mīļā līgava! Tava mīlestība ir tīkamāka par vīnu, un tava ziežu smarža pārspēj visas pārējās spēcīgās smaržas! Tavas lūpas, mana līgava, ir it kā pāri plūstošas medus kāres; piens un medus ir zem tavas mēles, un tavu drēbju smarža ir kā Libanona kalnu gaisa smarža! Mana māsa, mana līgava, tu esi kā aizkorēts dārzs, kā aizslēgts avots, kā aizzīmogota aka. Viss, kas no tava stāva riešas, ir kā jauks granātābeļu un dārgu augļu dārzs, ciprešu puķes ar nardēm, ar īstajām nardēm un safrānu, ar kuplām skalbēm un kanēļa augiem, ar dažādiem kvēpināmo vielu kokiem, mirrēm un alvejām; visi šie augi izdveš vispatīkamākās smaržas.”

“Tu esi kā dārza avots, dzīvo ūdeņu izteka, un kā strauti, kuri plūst no Libanona kalniem. Mosties, ziemeli, un traucies, dienvidu vējš! Un drāzies ar sparu cauri manam dārzam, lai pil uz visām pusēm tajā esošo augu rasojošās spēcīgās smaržas! Lai mans draugs nāk savā dārzā un bauda no tā dižciltīgiem augļiem!” (Augstā dz.4:9-17)

Mana līgava, Es vienkārši esmu aizgrābts no tevis. Nāc pie Manis. Ēd un dzer Mani. Es vēlos, lai tu paliktu tuvās attiecībās ar Mani. Tu esi tik dārga Manās acīs. Es vēlos visu tevi sev. Es pazīstu tavas domas no tālienes. Man ir zināms katrs tavs solis. Pat tavi galvas mati visi ir izskaitīti. Es ļoti tevi mīlu, Mana līgava. Es tevi apbrīnoju. Kā līgavainis mīl savu līgavu, tā Es ceļos un ilgojos pēc tevis, bet tikai daudz vairāk.

 

Pēc Mūsu tēla

Mēs radījām cilvēku pēc Mūsu tēla. Tāpat kā jums, kas esat cilvēki, Mums ir emocijas. Mēs mīlam, Mēs varam arī sadusmoties. Mēs varam apskaust, mēs varam priecāties, Mēs skumstam un tā tālāk. Mēs zinām par jūsu brūcēm un sāpēm. Ja jūsu sirdis ir sasistas, tad arī Mūsu ir tādas pašas. Vienkārši mūsu emocijas ir daudz spēcīgākas nekā jūsu. Kad jūs smejaties, Mēs smejamies līdz ar jums. Mums ir zināma katra jūsu gaita un piedzīvojumi uz zemes. Mēs bieži ejam jums līdzi, bet jūs par to pat nezināt. Ja jūs Mani piesauksiet, tad Es atnākšu un jums sevi atklāšu. Ir tik daudz, ko Man gribētos jums parādīt. Jo pastāv tik daudz kas, kas jums vēl nav zināms.

 

Noslēpumi tiks atklāti

Es atklāšu jums tikai to, ko jūs atļausiet Man savā sirdī atklāt. Ja jūs uzskatāt, ka patiess ir tikai tas, kas atrodas ierakstīts Manā Vārdā, un nepieņemat neko citu, izņemtot Rakstus, tad arī Es jums atklāšu tikai to, kas saskanēs ar Manu Vārdu. Tomēr tā jūs daudz ko palaidīsiet garām, jo ir vēl ne mazums kā cita par Mani, kas tur netika pierakstīts. Tā iemesls slēpjas faktā, ka Es mīlu glabāt sevī noslēpumus. Es atklāšu šos noslēpumus tikai tiem cilvēkiem, kas piesauks Manu VĀRDU un vēlēsies no Manis ko vairāk. Pastāv daudz, daudz, daudz kas, ko jūs, ļaudis, nezināt.

Piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas (Jeremijas 33:3).

Es arī pazīstu cilvēku sirdis. Cilvēkiem patīk iedziļināties noslēpumos, lai kaut ko izpētītu un uzzinātu to, kas ir slepens. Atskārsme, ka jūs atradāt kaut ko, kam ir liela vērtība, piešķir cilvēkiem jaunu sevis apzināšanos. Lūk, kāpēc pastāv tik daudz noslēpumu. Man patīk pārsteigt un svētīt tos, kas piesauc Manu VĀRDU un sagaida Mani ierodamies klusumā.

Pastāv daudz noslēpumu saistībā ar Manas valdīšanas Tūkstošgadi uz zemes, ko Es vēlos atklāt. Par Tūkstošgadi daudz nekas nav rakstīts. Vai jums nav interesanti uzzināt, kā un kāpēc jānāk Tūkstošgadei? Tūkstošgades periods ilgs tieši 1000 gadus, iesākot ar brīdi, kad Es atgriezīšos uz zemes un saistīšu sātanu. Pēc tam Es nodibināšu savu valstību uz zemes. Tajā laikā valdīs tikai Mani bērni, Mani dēli un Mani mantinieki. Ne katrs valdīs kopā ar Mani. Tikai uzvarētāji. Tie, kas pārvarēs atkrišanu draudzē, tiks nosaukti par uzvarētājiem. Tie, kas staigās ar Mani un būs Man paklausīgi, kas piesauks Manu VĀRDU un pastāvēs, valdīs līdz ar Mani. Ja jūs liekat cilvēkus, līderus, mācītājus vai draudzi augstāk par Mani, jūs tiksit nepatīkami pārsteigti. Mani valdītāji un valdnieki Man palīdzēs kalpot tautām.

Tikai Mani “Dāvidi”; tas ir, tie, kuru sirdis pieder tikai Man un kas pārvarēs reliģiozo sistēmu, tiks atrasti par cienīgiem valdīt ar dzelzs zizli (Atklāsme 2:26-27).

Jūsu dzīvē tiek ierakstīta vēsture – tā, kādu jūs to nodzīvosiet. Tā, kurā jūs nožēlojat grēkus Tēva priekšā, labojaties. Tas ir tāpēc, ka Mēs piedodam jums tikai tad, kad jūs atzīstaties savos grēkos un tos nožēlojat, un vairāk par tiem nepieminam. Citi spēs izlasīt tikai to daļu no jūsu dzīves vēstures, to, kas palika pāri pēc jūsu grēku nožēlas, un turpmāko dzīvi, pavadītu grēku nožēlā. Jūs spēsiet izlasīt to cilvēku dzīves vēsturi, kas valdīs līdz ar Mani, un jūs redzēsiet, kāpēc viņi bija izvēlēti priekš tā. Jūs sapratīsiet, ka Es esmu Taisnīgais un Taisnais.

 

Vai jūs vēlaties ar Mani mainīties gredzeniem?

Es skatos tikai uz cilvēka sirdi. Es atklāju savu žēlastību un laipnību tiem, kas Mani mīl patiesībā. Manī paliek tik daudz kā tāda, kas jums vēl nav zināms. Mana līgava, tu gatavojies ar Mani mainīties gredzeniem, bet tu vēl to neapzinies. Lūdziet Mani, un Es jums došu vēlēšanos slāpt pēc Manis, pazemoties Man un Mani mīlēt. Vienkārši lūdziet Mani par to. Ir cilvēki, kas rakstīja, ka Es ar viņiem dejoju. Viņi Man pieskārās, dejojot ar Mani. Viņi sajuta sevi kā Manu līgavu. Tas viss ir patiesība. Viņi patiešām dejoja ar Mani.

Es mīlu tevi, Mana mīļotā. Es vēlos ņemt tevi savos apkampienos un tevi mīlēt, dejot ar tevi un kopā ar tevi smieties. Šis mirklis pavisam drīz būs pienācis. Mūsu kāzas būs brīnišķīgi svētki. Tēvs tik tik ļoti norūpējies par šo dienu. Tā ir tik svarīga diena Mana Tēva kalendārā. Nevainīga, šķīsta līgava priekš Manis! Tik daudz prieka atraisās katru reizi, kad Tēvs runā par Manām kāzām. Tur nebūs nekādu ierobežojumu, tur būs paredzēta katra detaļa. Mana līgava, tavs vārds jau ir rakstīts uz tavas sēdvietas pie kāzu galda.

Ja jūs ilgojaties savā sirdī būt daļa no Manas līgavas, tad jūs arī esat Mana līgava. Palūdziet Mani jūs sagatavot, lai jūs tiktu pacelti debesīs kā līgava. Palūdziet Mani jums palīdzēt pašiem sagatavoties, caur Manu Ruah (Garu) uzzināt Manu konkrēto gribu priekš jums. Tikai ar Mana Ruah (Gara) palīdzību Mēs spēsim jūs sagatavot. Pēc tam sekojiet Mana Gara vadībai, kas vadīs jūs tālāk Manos apkampienos. Tad Es iedegšu uguni jūsu sirdī, lai jūs zinātu, ka jūs esat Mana līgava. Lūdziet Mani; un Es vadīšu jūsu ceļu, piesauciet Manu VĀRDU; un Es jums atbildēšu no debesīm. Mēs jau skaitām dienas, kas atlikušas līdz šim kāzu notikumam.

 

7. NODAĻA

MANAS GUDRĀS JAUNAVAS

(2011.g. 27.aprīlī)

 

Celies augšā, Mana līgava, uzmosties no sava sapņa. Pārāk ilgi tu gulēji, neievērojot laiku. Es dodos tevī iemiesot trauksmainības izjūtu.

Tad Debesu valstība būs līdzīga desmit jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretim. Bet piecas no tām bija ģeķīgas, un piecas bija gudras. Jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet eļļas tās nepaņēma sev līdzi. Bet gudrās paņēma sev līdz ar lukturiem arī eļļu savos traukos. Kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū balss atskanēja: redzi, līgavainis nāk, izeita viņam pretim. Tad visas jaunavas cēlās un sakārtoja savus lukturus. Bet ģeķīgās sacīja gudrajām: dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest. Bet gudrās atbildēja un sacīja: tā ne, lai nepietrūktu mums un jums, bet noeita labāk pie pārdevējiem un pērciet sev. Un, kad tās aizgāja pirkt, nāca līgavainis, un, kas bija gatavas, iegāja ar viņu kāzās, un durvis aizslēdza. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja: kungs, kungs, atdari mums! Bet tas atbildēja un sacīja: patiesi es jums saku: es jūs nepazīstu. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, nedz stundu, kurā Cilvēka Dēls nāks (Mateja 25:1013).

Neesiet nesaprašas, paliekot neziņā attiecībā uz laika posmu, kurā jūs tagad atrodieties.

Gaisa parādības jūs izprotat, vai jūs nevarat arī laika zīmes izprast? (Mateja 16:3)

Mana atnākšana ir neatvairāma. Paliek tikai mazliet, kam vēl ir jānotiek, un Es atnākšu, lai paceltu padebešos savu līgavu. Jūs tiksiet pacelti debesīs pie Manis tikai tad, ja jūs neesat “Bābeles” sistēmas kalpi un esat piepildīti ar eļļu. Iegūt šo eļļu jūs spēsiet tikai tad, kad ēdīsiet Manus Vārdus, tādā veidā iegūstot Zobenu savās lūpās, un arī caur gaidīšanu uz Mani. Jūs iegūsiet šo Zobenu savās lūpās, kad tos “pārgremosiet,” izsakot tos skaļā balsī. Nevis caur Manu Vārdu iegaumēšanu, bet gan izrunājot Manus Vārdus skaļi. Lūk, kā jūs iegūsiet jūsu lūpu Zobenu. Es spēšu pielietot tikai tos, kam būs tāds Zobens uz savām lūpām, lai jūs atgrieztos kopā ar Mani cīnīties pēdējā Armagedona kaujā. Tad Mēs cīnīsimies tikai ar mūsu lūpu Zobenu.

No Viņa mutes iziet ass zobens, ar ko satriekt tautas, Viņš min Dieva Visuvaldītāja bargo dusmu vīna spaidu (Atklāsme 19:15).

Jums vajadzīgs ik dienas praktizēties ēst Manu Vārdu, tā Mani baudot. Jums ir jāceļas augšā no miega, jāuzmostas tāpēc, ka Man ir vajadzīga līgava, kas kļūs par karavīru ar Zobenu uz savām lūpām. Bez tam jums ir Mani jāgaida. Es runāju par Manis gaidīšanu, kad jūs vienkārši sēžat klusumā Manā priekšā, baudot Manu klātbūtni. Šajā gaidīšanā slēpjas liela atslēga. Ja jūs gaidīsiet klusumā Manā priekšā, tad Mēs piepildīsim jūs ar jums tik vajadzīgo eļļu un sagatavosim jūs laikiem, kas nāks pār visu zemi.

 

Paraušana

Ne katrs Dieva bērns tiks parauts debesīs. Lūk, kāpēc jums ir jālūdz Mani jūs sagatavot šim notikumam. Kādas mācības un doktrīnas, ko radījuši mani atdzisušie ļaudis, apgalvo, ka viss, kas jums ir vajadzīgs, ir būt Mana Gara piepildītam un kristīties ūdenī, un tad jūs tiksiet parauti debesīs. Bet tā nav patiesība. Tā ir viltus mācība. Protams, ir labi būt kristītam Garā un ūdenī, tomēr jums ir arī vajadzīgs Zobens un eļļa, kas nāk no Manis pielietošanas kā barību un dzērienu, ik dienas gaidot Manā priekšā, lai Es piepildītu jūs ar šo eļļu un svaidītu jūs pēdējam laikam.

No savas puses palīdziet Man jūs sagatavot šim pēdējam laikam. Tad jūs kļūsiet paklausīgi un Es jūs varēšu vest tālāk, lai jūs iegūtu šo Zobenu. Paraušana notiks lielo bēdu pašā vidū (Atklāsme 12). Tātad jums vajadzēs ciest līdzi visam tam, kas notiks uz zemes, līdz pienāks šis brīdis. Bet Man ir vajadzīgs jūs uz to sagatavot.

Lūdziet no Manis Gudrības un Manis pazīšanas Garu. Lūdziet no Manis spēju redzēt lietas un patiesību no vidū. Un jūs ieraudzīsiet to, ko nekad agrāk neredzējāt, - to, kas notiks ar šo zemi. Šī gada (2011.g.) sākumā jūs redzējāt tikai atblāzmu no tā, par ko Es tagad saku. Daudz kas jums vēl būs jāpacieš, pirms Es spēšu jūs pacelt debesīs tā visa vidū. Ievērojiet, ka jūs esat vispriviliģētākā paaudze vēsturē, kas pieredzēs, kā Mana Atklāsmes grāmata tiks atšķirta tieši jūsu acu priekšā.

Kāds pārsteigums, kāda privilēģija, Mana līgava! Es vēlos jūs sagatavot pacelšanai debesīs. Bet jums ir jābūt Man paklausīgiem. Uzklausiet vērīgi to, ko Es saku. Nāciet un saņemiet patiesību no Manis. Ja jūs tomēr paklausīsiet cilvēkus, jūs tiksiet apmānīti. Tas ir tāpēc, ka viss, ko iespēj cilvēki, ir tikai apstiprināt to, ko jūs jau sadzirdējāt no Manis. Ja jūs uzklausiet tikai cilvēkus, nevis klausieties Mani, kā gan jūs varat būt pārliecināti par to, ka jūsu sadzirdētais, kam jūs arī noticējāt, ir patiesība? Novāciet elkus no savas dzīves, tad jūs iemācīsieties atpazīt, kad Es jums ko saku. Bez tam jūs nevarat spriest par to, ko pēc citu cilvēku apgalvojumiem viņi dzirdēja no Manis, kamēr jūs paši neizdzirdēsiet no Manis, vai Es atbalstu šo viņu sacīto vārdu vai ne. Cik reižu jūs apspriežat citus cilvēkus vai pat Manus praviešus no savas personīgās Mana Vārda saprašanas spējas! Cik gan daudz nepareizu tiesāšanu jūs izdarījāt! Burts var nokaut, bet Gars dara dzīvu. Ja jūs nespējat sadzirdēt Manu balsi, tad jums nav tiesības citu tiesāt. Bet ja jūs uzklausat Mani, tad jūs iepazīstiet Manu sirdi un atradīsieties stāvoklī spriest par lietām taisnīgi. Tagad, iepazīstot Mani, jūs jau spējat pareizi izskaidrot Manu Vārdu.

Šajos laikos pirms paraušanas daudzi tiks pievilti. Ja jūs nespējat dzirdēt Manu balsi, tad jūs tiksi apkrāpti. Lūk, kāpēc ir tik svarīgi sevī pazemoties, novākt elkus no savas dzīves, piesaukt Mani, skatīties uz Mani un paklausot tikai Man. Tad jūsu ausis tiks atvērtas un jūs izdzirdēsiet Mani. Daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu. Es daudzus aicinu uz paraušanu. Es daudzus aicinu uziet ārā no “Bābeles.” Tajā pašā laikā tikai daži Manus Vārdus pieņem un Mani uzklausa. Tāpēc tikai nedaudzi paliek Manis izredzēti. Mana tauta, vēl ir kāds laiks. Ja jūs lūgsiet Mani darīt jūs par daļu no Līgavas, daļu no paraušanas, ja būsiet paklausīgi tam, ko Mans Gars jums saka, ja jūs pakļausieties Maniem norādījumiem, jūs kļūsiet par Manu līgavu un tiksiet paņemti projām. Vai jums ir zināms, kāda būs jūsu alga? Jums mūžīgi būs piešķirts Manas līgavas vārds, jūs vienmēr pazīs kā tos, kas tika parauti. Vai jūs vēlaties to no sirds? Lūdziet Mani; un Es jums atraisīšu šo jūsu sirds vēlēšanos.

 

Izejiet no “Bābeles”

Mana līgava, tev ir jāatstāj ”Bābele.” Lūdziet Mani, un Es atvēršu jums acis, lai jūs ieraudzītu sistēmu, ko jūs pazīstat kā reliģiju. Jums ir jāredz tā, kā Es redzu, jo tagad jūs vēl nesaprotat, ka tās pamats netika likts uz Klints. Visam ir jātiek liktam tikai uz tā pamata, ko lika Mani apustuļi; tas ir, uz Manis (1.Korintiešiem 3).

Izeita no viņas, Mana tauta, lai jums nebūtu dalības viņas grēkos un jūs neķertu viņas mocības (Atklāsme 18:4).

Lūdziet Mani; un Es pats jums parādīšu patiesību. Nesatraucieties, esiet stipri un ļoti vīrišķīgi, ieraugot jūsu iepriekšējā ticības ceļa nepareizo pamatu. Es pats jums norādīšu ceļu, jo Es pats kļūšu par jūsu likteni. Tikai nedaudz atlicis, un Es atnākšu un paņemsu jūs pie sevis. Es vēlos atvērt jums absolūtās patiesības durvis. Vai jūs atļausiet Man jums parādīt šo pilnīgo patiesību? Sākumā tas var jums likties sāpīgi, bet jūs kļūsiet brīvi un sapratīsiet, ka Es esmu Jahve, jūsu Atbrīvotājs, kurš izveda jūs ārā no verdzības nama. Piesauciet Manu VĀRDU, un lūdziet no Manis pilnīgo patiesību attiecībā uz jūsu paraušanu, kas notiks pēdējā laikā, kā arī jums jau Manis pieminēto “Bābeli.” Un Es jums parādīšuu un atklāšu patiesību. Jo Es esmu par jums un nevis pret jums.

 

8. NODAĻA

TAS IR TIKAI STARP MUMS

(2011.g. 28.aprīlī)

 

Kamēr es gaidīju uz Kungu, man garā nāca vārdi no dziesmas: “Kungs ir debesīs, un Viņa spīdums līdzīgs kristāla spīdumam. Viņš ir svētais Dievs, Viņš valda pār Visumu. Viņa VĀRDĀ ir vara! Viņa balss ir kā daudzu ūdeņu balss, Viņa patiesības bagātība ir kā saule virs bezgalīgā zilā okeāna...”

Vakar Kungs man Melkbosas pludmalē parādīja varavīksni.

Saikne starp Kungu un varavīksni ilgst vēl no 2005.gada janvāra, kad es ieraudzīju debesīs mākoņus un sacīju Dievam, ka būtu labi ieraudzīt tajos arī varavīksni. Pēc tam tūlīt pat tajā vietā mākoņos visai negaidīti parādījās varavīksme. Es biju tik satraukta kā bērns. Pēc tam 2009.gada oktobrī, kad es domāju par augstāk minēto gadījumu ar varavīksni, tieši manā priekšā mākoņos no jauna parādījās varavīksne. No tā laika praktiski katru reizi, kad es par to domāju, Kungs debesīs sūta man varavīksni. Pēc tam Kungs man teica, ka tas viss esot tikai starp mums. Es biju ļoti svētīta ar to.

 

Viņam gribas mūs pārsteigt

Kungs man teica: Varavīksne pludmalē, Mans bērns, bija dota tevis dēļ. Un ar to Es tevi pārsteidzu, vai tad ne?

Es atbildēju: Jā, Kungs, tas bija tik satriecoši.

Šī lieta norisinās tikai starp Mums - starp Mani un tevi. Kā Man patīk redzēt tavu seju katru reizi, kad tu vēro varavīksni, ko Es dāvināju priekš tevis! Tava seja tad spīd līdzīgi bērna sejai, kas piedzīvo īpašu labvēlību.

Tēvs tev sniedz savu labvēlību. Viņam vienkārši patīk tevi pārsteigt. Un Viņš grasās tevi pārsteigt vēl daudz vairāk par to, ko tu esi iepriekš piedzīvojusi. Tu esi Viņa acuraugs. Piemēram, kad jums ir pieci bērni, jūs taču tos visus vienādi mīlat. Katrs no tiem ir jūsu, un jūs mīlat katru no tiem atsevišķi. Bet starp viņiem ir kāds, kas jums paklausa, kas jūs īpaši ievēro un ciena, mīl jūs un ņem vērā jūsu īpašās vajadzības. Tikai šis bērns iemantos jūsu īpašu mīlestību, tieši šim bērnam jūs dosiet priekšroku kā Jēkabs rīkojās ar Jāzepu, to zēnu ar debesszilajām acīm.

Es mīlu visus savus bērnus. Manī nav nekā tāda, kamdēļ Es sāktu vienu no jums vairāk mīlēt par otru vai arī otrādi. Tajā pašā laikā ja jūs Mani mīlat, Man paklausāt, ielieciet savu gribu manējā, Es jūs sākšu mīlēt ar īpašu mīlestību. Es jums atdošu savu priekšroku, Es jūs pacelšu uz saviem pleciem un uznesīšu augstās vietās, kur jūs mājosiet kopā ar Mani. Tas ir tāpēc, ka jūs darījāt Mani par Pirmo starp visām pārējām savām prioritātēm, jūsu uzmanība tiecās pie Manis un arī jūsu mīlestība tiecās uz Mani. Ja jūs Mani mīlat augstāk par visu pārējo šajā dzīvē, ja jūs esiet gatavi zaudēt savu dzīvību, sapņus un vēlēšanās, ja jūs koncentrējat savu mīlestību uz Mani, tad Es jūs pacelšu un darīšu par galvu un nevis par asti. Tad jūs uzzināsiet, ka Es esmu jūsu Dievs un jūs Mani bērni. Jūs baudīsiet Manu klātbūtni un meklēsiet Mani. Turpiniet meklēt Mani. Meklējiet Mani.

 

Pastaiga dārzā

Daudzreiz saulrietā es gaidīju Kungu savā dārzā. Un Kungs man teica: Man patīk tas, ko tu dari, gaidot Mani savā dārzā dabas ielenkumā. Vai tu to saproti, Mans bērns?

Es atbildēju: Domāju, ka jā, Kungs.

Mēs to mīlam. Kā par to ir rakstīts Radīšanas grāmatā (1.Mozus), Es staigāju ar Ādamu dārzā, tāpēc Man tā patīk staigāt ar tevi tavā dārzā. Tu nevari to redzēt, bet, kad tu gaidi uz Mani savā dārzā un mīli Mani, tajā vietā, kur tu Mani mīli, tiek pievilkts liels daudzums eņģeļu. Jo Mana sirds aizdegas līdzīgi oglēm, kad tu tās parušini, mīlot Mani kā bērns. Tad eņģeļi tiecas pie Manas sirds, lai arī viņi var tai pieskarties! Mans bērns, Es pilnīgi atvēršu tavas acis, lai tu varētu tos redzēt visā viņiem piešķirtajā godībā. Viņi tevi aizsargā un tev kalpo pēc Manas pavēles tāpēc, ka viņi mīl Mani, kā arī tos, ko Es mīlu.

Mans bērns, Es atvēršu tavas acis, lai tu spētu viņus vismaz daļēji ieraudzīt. Esmu ievērojis, kā tev patīk un cik augstu tu jau tagad novērtē šo dāvanu no Manis, ko tu saņemsi.

 

Eņģeļu apsardzība un kalpošana

Es zinu, ka daudzi Mani bērni vēlas redzēt Manu apsardzību un eņģeļu kalpošanu. Saki Maniem bērniem, ka tiem no viņiem, kas vēlas ieraudzīt Manus kalpus darbībā, ir jāpastāsta Man par šo savu vēlēšanos. Es pieskaršos viņu acīm un novākšu to plēvi, kas guļ uz tām, lai viņi spētu redzēt Manus eņģeļus. Bet esiet pie šīs lieats uzmanīgi, jo tikai Es pavēlēšu un runāšu ar saviem eņģeļiem. Jūs paši nedrīkstat runāt ar viņiem vai viņus komandēt. Viņi strādā zem Manas kontroles. Ja jūs uzņemsieties iniciatīvu sadarboties ar tiem, tad varat izrādīties apmānīti, jo pie jums arī var atnākt sātans gaišības eņģeļa izskatā.

Tāpēc, Mani bērni, esiet gudri tajā, ko jūs lūdzat no Manis. Ja jūs kaut ko lūdzat no Manis, tad palūdziet arī gudrību un kā to pielietot. Ja Es atvēršu jums acis, lai jūs varētu redzēt Manus eņģeliskos karotājus, tad tā ir Mana dāvana jums - redzēt Manas strādājošās rokas; redzēt, kā šie eņģeļi mīl Mani un kalpo Man. Kad jūs lūgsiet Mani jums palīdzēt vai jūs aizsargāt, Es viņiem pavēlēšu to darīt. Viņi izpilda tikai Manus norādījumus. Tātad esiet gudri, kad lūdzat Mani par kaut ko.

Garīgajā pasaulē ir daudz visa kā, ko daudzi no Maniem bērniem nespēj redzēt. Tas ir tieši tā, kā jūs vienmēr sakiet citiem. Jums ir mūžības pagātne, uz zemes noritošais laiks (tas ir, tagadne) un mūžības nākotne. Jūs varat skatīties uz visu to uz zemes tādā kā matricē. Tikai tad, ja Es jūs atslēdzu no pasaules laika, no sistēmas, kurā esat ievietoti, jūs iegūstat plašāku skatu uz visu. Un atkal tas var notikt tikai tāpēc, ka jūs meklējat Mani. Jo vairāk jūs meklējat Mani, jo vairāk jūs iegūstat skatu uz Manu lietu iekārtojumu kā no putna lidojuma.

Vai gribat iegūt Manu lietu uzskatu no ērgļa lidojuma skatu punkta? Ja jūs meklējat Mani, tad jūs atklāsiet šos noslēpumus. Šie noslēpumi paplašina jūsu apvārsni. Jo vairāk jūs meklējat Mani, jo lielāks kļūst jūsu apvārsnis. Jūsu “ērgļa” acu redzēšanas spēja palielināsies, un jūs ieraudzīsiet, ka dzīve uz zemes (lai arī tā ir ļoti svarīga jūsu izveidei un rūdījuma saņemšanai un mūžīgajiem mērķiem) ir tikai subjektīva lieta, salīdzinot ar visas pasaules komplekso darbību. Bet tas, kas ir ļoti rets un īpašs, tajā pašā laikā Man ir ļoti svarīgs. Pat mazākajam aspektam lietu virzībā ir jāieņem sava vieta, lai no visas darbošanās kopuma varētu izveidoties kopējā aina.

 

Laiks pastāv tikai uz zemes

Kāpēc jūs strīdaties savā starpā un brīnaties par to, kad kāds saka, ka ir redzējis Mani debesīs vai ka Es kādam no šiem ļaudīm parādīju debesis vai arī paziņoju par nākamajām lietām? Manas domas ir augstākas par jūsu domām. Jā, zemes dzīve ir tikai laika ritums, bet Es vēlos jūs pacelt virs tā un parādīt jums kaut ko no mūžības pagātnes vai no mūžības nākotnes. Tur laikam vairs nav nekādas nozīmes. Manās debesīs nav laika. Laika atskaitei ir vieta tikai uz zemes. Lūk, kā Es varu jums parādīt nākotni vai jūsu ieraudzīto debesīs. Jo Es esmu spējīgs jums vienā acumirklī parādīt to, kas jums ir derīgs no pagātnes vai nākotnes, jo Es zinu beigas no sākuma.

 

Tātad vai pastāv debesis vai ne?

Kāpēc ļaudis strīdās un nespēj saprast, vai debesis ir vai nav? Jā, patiesība ir tāda, ka pēc Manas otrās atnākšanas Mēs dzīvosim uz zemes tūkstots gadu pēc tam, kad Es nodibināšu savu valstību uz zemes, bet Mans Tēvs joprojām atradīsies debesīs. Debesis ir gara sfēra, kur dzīvo Mans Tēvs un Es, kā arī eņģeļu miriādes. Jūs nezināt visus Mūsu plāna noslēpumus un pārsteigumus, kas Mums ir paredzēti Mūsu bērniem. Izbeidziet savus strīdus attiecībā uz debesu eksistēšanu. Mēs ar Tēvu tur dzīvojam.

Viss, kas attiecas uz Manu žēlastību, plāniem un jūsu mūžīgo dzīvi, reiz tiks atklāts. Līgavainis nevar teikt savai līgavai, kur viņi pavadīs savu medus mēnesi un kas viņš viņai būs. Tas taču ir viņa pārsteigums! Arī Manai līgavai, tai, ko Es sagatavoju sev, tas būs liels pārsteigums! Šis vienotas dzīves noslēpums paliek noslēpts līdz Mūsu kāzu dienai.

Mana mīļotā, Mana līgava, mīli Mani, koncentrējies uz Mani. Runājiet viens uz otru tikai par Mani. Parādi savu mīlestību uz Mani Manas Miesas vidū. Kļūstiet atkal vienoti Miesā. Kamēr Es neatklāju jums noslēpumu vai nedodu atklāsmi par sevi, jūs nedrīkstat strīdēties par to, ko jūs dzirdējāt par debesīm vai par Mani. Jums ir jādzird Mani un jāiegūst atklāsmi par Mani, lai saprastu Manu darbību. Ir vēl daudz, ko jūs nesaprotat. Ja jūs Mani lūgsiet pēc gudrības un atklāsmes, tad Es jums parādīšu patiesību. Koncentrējieties uz Mani un nāciet vienotībā Miesā. Ļoti drīz viss tiks atklāts.

Vienkārši piespiedieties pie Manis. Mīliet Mani, paklausiet Man, un Es došu jums mieru un apmierinājumu Manī. Es tik ļoti mīlu tevi, Mana līgava. Es vēlos, lai tu izbaudītu Mani, pielietotu Mani kā savu barību un dzērienu. Tikai Es spēju apmierināt jūsu slāpes. Esmu Dzīvības koks no sākuma līdz beigām. Tikai dariet Mani par savu Dzīvības koku. Dariet Mani par savu Dzīvā ūdens upi.

 

9. NODAĻA

KĀ NOASA DIENĀS

(2011.g. 29.aprīlī)

 

Mans Gars ir līdzīgs miglai, Viņš ir līdzīgs vējam. Jūs nezināt, no kurienes tas atnāk un kur aiziet un kur aizpūtīs nākošajā mirklī. Līdzīgi arī Manas domas un plāni ir augstāki par jūsu domām un plāniem. Mana mīlestība, vai tad tu nezini, ka Manas domas un plāni par tevi ir labi, lai sniegtu tev mērķi un cerību? Jums nav jābaidās no Manas atnākšanas. Jūs arī nedrīkstat baidīties par to, kam drīzumā jānotiek uz zemes. Kā bija Noasa dienās, tādas būs arī Manas atnākšanas pazīmes un pati atnākšana. Cilvēki ēdīs, dzers un precēsies.

Mana mīlestība, ja tu staigā ar Mani, uzticies Man, mīli Mani un paklausi Man, tad Es aizraušu tevi visa tā vidū, kam jānotiek uz zemes. Nebīsties, jo Es esmu ar jums. Esiet spēcīgi, esiet vīrišķīgi. Šī pēdējā paaudze redzēs, kā piepildās visi pravietojumi. Viss notiks strauji. Neceliet sev plānus, kas grozās ap jūsu sapņiem, mērķiem un personīgajām ambīcijām. Tas būs veltīgi. Nāciet pie Manis un lūdziet pēc Manas pilnīgās gribas, - tad jūs paliksiet Manā mierā un Manos plānos priekš jums.

Tagad ir laiks paklausīt tam, ko Es saku. Ja es saku jums pagriezties pa kreisi, tad jums ir jāpagriežas pa kreisi. Ja turpretī Es saku jums pagriezties pa labi, jums tā ir jādara. Manas avis spēj Mani dzirdēt. Novāciet no savas dzīves un sirdīm elkus, un tad jūs izdzirdēsit Manas balss skaņas. Bēdziet Manos apkampienos tā, lai jūs būtu Manas patiesības aizsargāti. Mana mīlestība, nebrīnies par to, kas ir daļa no šīs pasaules. Nāciet pie Manis, lai jums atklātos patiesība par Manu mūžīgo iekārtojumu.

 

Uzmosties, Mana līgava!

Laiks, kas atlicis līdz Manai atnākšanai, ir tik īss, un daudzi tās otikumi jau notiek uz zemes. Jums ir jāstaigā ar Mani, cieši jātuvojas Man. Bet kā? jūss jautāsiet. Kā mums staigāt tuvībā ar Dievu?” Es atbildēšu jums tieši no debesīm, ja jūs tikai piesauksiet Manu VĀRDU un sēdēsiet klusumā Manā klātbūtnē, Mani gaidīdami. Jums vajadzīgs kļūt klusiem, koncentrējoties uz Mani, domājot par Mani, mīlot Mani. Tad Es varēšu runāt ar jums.

Mana tauta, pastāv tāda galēja nepieciešamība, lai jūs sekotu Manai vadībai! Atļaujiet Man būt jūsu Līderim. Jums ir jāsaklausa Mani, kad Es gatavojos jūs virzīt kādā lietā, jo jums ir jāiet soli solī ar Mani. Vēl vienu reizi Es gatavojos satricināt zemi, vēl vienu reizi Es gatavojos pūst bazūni, lai uzmodinātu savu tautu no tās miega. Uzmosties, Mana līgava, tavs Kungs stāv pie durvīm!

Es paceļos kalnā. Tie, kas man seko un ieklausās manī, arī pacelsies šajā kalnā. Jums ir jāklausās Manī un jāpakļaujas Man iet cieši soli solī, jo ceļš kalnā var kļūt šaurs un bīstams. Jums vajadzīgs sekot Man, kāpjot šajā kalnā. Jo ceļš uz kalna virsotni nav taisns, bet līkumains. Tikai tad, ja jūs esat koncentrēti uz Mani, jūs sasniegsiet šī kalna virsotni. Nav cita paņēmiena kā iekarot šo kalnu, kā tikai, soli solī sekojot Man un klausoties, ko Es jums saku.

 

Patiesie pravieši

Padodies Man, Mana līgava, nodod Man visus savus skatus un uzskatus par Mani kā arī attiecībā uz pēdējā laika notikumiem. Esmu jau sūtījis daudzus praviešus, lai jūs brīdinātu par to, kas tuvojas šai zemei. Tikai tiem, kas lūdza no Manis patiesību, atklāsmes un garu izšķiršanu, Es devu tiem un sūtīju savus praviešus viņu apgabalos. Tie, kas uzklausīja Manus īstos praviešus un guva tajā patiku, ieguva Manis bijāšanu savās sirdīs. Cilvēkus, kas paklausa Maniem īstajiem praviešiem, es svētīšu un atklāšu tiem vēl vairāk savu noslēpumu. Pārējie, kas uzklausīs Manus patiesos praviešus, bet neņems vērā viņu vārdus (neprasot tiešā veidā Man, vai tāds pravietis runā patiesību), nedzirdēs Manis izteiktos brīdinājumus. Tādi vienkārši redzēs iepriekš paziņotos notikumus notiekošus viņu acu priekšā, bet neko nesapratīs. Bet ja jūs nākat pie Manis un izsūdzat Manu atstumšanu, būdami šo praviešu vārdu ietekmēti, Es jūs uzklausīšu un no jauna atvēršu jūsu ausis.

Nespriediet ne par vienu pravieti, kamēr jūs neuzklausiet vārdus no Manis! Jo citādi kā gan jums zināt, vai šis pravietis ir patiess vai maldu pravietis? Tikai ja jūs izdzirdēsiet kaut ko no Manis attiecībā uz šo pravieti, jūs drīkstat ko teikt. Tāpēc lūdziet no Manis patiesību, un Es atklāšu to jums. Bet kad jūs atmetiet Manus īstos praviešus, jūs atstumiet arī Mani. Tie pravieši, kas runā par Manu atnākšanu, norādot jums uz to, ka jums ir jāgatavojas, jo Kungs nāks drīz, ir Mani īstie pravieši. Toties tie pravieši, kas tikai svētī cilvēkus, atbalstot tos palikt savā komforta zonā, kas nestāsta cilvēkiem par Dieva bijāšanu un Manu atnākšanu, ir viltus pravieši.

Es esmu Tas, kas sūta viltus praviešus. Un Es sūtīšu viltus praviešus pie tiem, kuru sirdis ir elku pilnas. Lūk, kāpēc jums ir vajadzīgs atbrīvoties no visiem meliem savā dzīvē un savā sirdī. Un tad jūs ieraudzīsiet Manus patiesos praviešus, tāpēc ka viņi vienmēr jums norādīs tieši uz Manu personu. Viņu sirdis deg priekš Manis. Viņi jūs apmācīs, virzot jūs pie Manis, bet nevis pie sevis. Es mīlu savus praviešus. Ja jūs tā rīkojaties ar viņiem, dariet arī ar Mani tāpat. Tāpēc atstājiet Manus praviešus mierā un neaprunājiet tos! Ja jūs lūgsiet no Manis norādes, tad jūs iepazīsiet Manus īstos praviešus. Jo Es aizstāvu savus praviešus. Viņi piedzīvoja paša Dieva pieskārienu. Tāpat arī Tēvs aizstāv savus praviešus. Īsts pravietis mīl Mani un mīlēs Mani līdz pat nāvei. Mani pravieši bez visa tā ir pazemīgi un ir negudri šīs pasaules acīs. Nenosodiet viņu vārdus. Ja Es sūtu savu pravieti pie jums, tad klausiet viņu. Jo Es viņus sūtu tādēļ, ka jums pašiem nav spējas atpazīt Mani, - tāpēc Es sūtu savu brīdinājumu caur viņiem, lai vilktu jūs atpakaļ pie sevis. Ne viņi izvēlējās būt pravieši, bet Tēvs izvēlējās viņus šim uzdevumam. Un viņi jau ir samaksājuši cenu, lai staigātu ar Mani.

Kas jūs uzņem, tas uzņem Mani, un, kas Mani uzņem, tas uzņem To, kas Mani sūtījis. Kas uzņem pravieti pravieša vārdā, tas dabūs pravieša algu, un, kas uzņem taisnu taisnā vārdā, tas dabūs taisnā algu. Un, kas dzirdinās vienu no šiem mazākajiem tikai ar kausu auksta ūdens mācekļa vārdā, patiesi Es jums saku: tam sava alga nezudīs (Mateja 10:40-42).

 

10. NODAĻA

PIEDOŠANA

(2011.g. 30.aprīlī)

 

Ielūzušu niedri Es nekad nenolauzīšu. Mans bērns, daudziem no Maniem bērniem sirdīs ir brūces, kas ar viņiem ir visur. Daudzas no šīm brūcēm radīja citi cilvēki, kas neizrādīja vajadzīgo iejūtīgumu cietējiem. Ja kāds jums izdarīja ko nepareizu, tad jums ir viņam jāpiedod, lai jūs varētu atbrīvoties no ļaunuma, kas jūs saista ar tiem, kas to nodarīja. Lai arī tas ir sāpīgi, bet jūs vienkārši Man sakiet, ka jūs izvēlaties šim cilvēkam piedot. Katru reizi, kad jūs piedodat, jūs iegūstat izdziedināšanu no jums radītajiem ievainojumiem. Kad jūs no jauna iedomājaties par šo cilvēku, piedodiet viņam vēlreiz, 70 reiz 7 reizes, kā Es esmu teicis. Un tad Es pats izdziedināšu jūsu brūces, kas radušās šī sarūgtinājuma rezultātā. Ievainot var arī ienaidnieka bultas. Es izdziedināšu arī ienaidnieka mesto bultu radītās brūces, kad jūs sauksiet uz Mani. Kad jūs piesauksiet Manu VĀRDU, Es jūs atbrīvošu. Mana tauta, ja jūs piedosiet viens otram, tad Es un Tēvs – Mēs jūs atbrīvosim. Tas, Mana tauta, ir galvenais atbrīvošanas princips. Jo ātrāk jūs piedosiet jūs apvainojošajam cilvēkam, jo ātrāk iesāksies jūsu izdziedināšanas process.

Bet ja jūs atļausiet augt sevī nepiedošanai, tad tās saknes kļūs ļoti rūgtas. Un kad rūgtums iekš jums aug un izaug, jūs jau vairs nevarat Mani baudīt, dzirdēt un Mani izšķirt. Bez tam rūgtums aizved pie liela skaita slimībām, kas pazīstamas šodien uz zemes. Ja rūgtums jūsos jau ir izveidojies, tad lūdziet Mani jūs no tā atbrīvot. Nožēlojiet, ka jūs atļāvāt izaugt rūgtumam vai aizvainojumam kā sekas tam, kas jums tika nodarīts. Tad Es jūs izdziedināšu. Novāciet no savas sirds visu rūgtumu un nepiedošanu. Piedodiet, Mana tauta, piedodiet viens otram!

 

Atlaidiet un ļaujiet Dievam darboties

Atlaidiet, lai Es varētu būt Dievs. Atlaidiet situācijas, ko jūs vēlaties izlabot. Atlaidiet tāpat arī tos, par ko jūs lūdzat un vēlētos, lai Es viņus izdziedinu. Lūdziet Mani veikt izlauzumu jūsu bērnu un tuvinieku dzīvēs. Lūdziet Mani viņus izglābt un izdziedināt. Tas ir labi, Mani bērni, bet pēc tam, kad jūs lūdzāt par viņiem, atdodiet tos Man. Neturiet viņus vairāk pie sevis. Es nevaru neko darīt, kamēr jūs stāvat vidū starp Mums. Vienkāarši uzticiet viņus Man, lai Es pats tieku galā ar to, bet pēc tam katru reizi, kad jūs domājat par šo mīļoto cilvēku, vienkārši pateicieties Man par to, ko Es darīju priekš viņa. Vienkārši slavējiet Mani, jo Es esmu Dievs.

Es jau zinu beigas no paša iesākuma. Kad jūs domājat par saviem mīļotajiem, ko jūs iesākumā atdevāt Man, tad neņemiet viņus vairs sev atpakaļ. Ja jūs viņus vai kādu situāciju nodevāt Man, lai Es tiktu ar to galā vai uzņemos par to kontroli, tad palieciet pārliecībā, ka viņi atrodas labās rokās. Vienkārši uzticieties Man. Neuzkraujiet vairs šo nastu uz sevi. Tikai vērsiet uzmanību uz Mani, priecājoties par Mani, ēdiet un dzeriet Mani. Izbeidziet uztraukties par saviem tuvākajiem, ja jūs viņus uzticējāt Man. Es cīnīšos par tiem, jo tikai Mans Gars spēj viņus izmainīt.

 

Būt Man tuviem

Mana tauta, Es vēlos, lai jūs sadzirdētu Mani, kad Es runāju ar jums. Vai Es esmu jūsu pirmā mīlestība? Vai Es esmu jums svarīgāks nekā jūsu vīrs, jūsu sieva, jūsu bērns, jūsu vecāki, jūsu darbs, jūsu māja vai jūsu nauda? Vai jūs mīlat Mani pāri par visu citu? Vai arī, ja vīģes koks arī neuzzied, jūs turpināsiet staigāt ar Mani? Vai jūs ik dienas, nonākot Manā priekšā, sakāt: “Kungs, es Tevi mīlu, es Tevi mīlu, Abba Tētīt?”

Vai jūsu sirdī ir mīlestība uz Nani? Jūs spējat mīlēt Mani tāpēc, ka Es jūs vispirms esmu iemīlējis. Ja jūs tomēr nevarat sacīt, ka Mani mīlat, tad jums ir jālūdz Man parādīt jums elku jūsu sirdī. Mana līgava mīlēs Mani pāri visam citam. Līgava mīlēs, godās un cienīs savu Līgavaini. Vai jūs mīlat Mani, vai godājat un cienāt Mani? Vai Es esmu jūsu pirmā mīlestība? Jūs varat piedzīvot mīlestību un attiecību skaistumu ar Mani. Vai velaties iemileteis mani? Katru dienu meklējiet Manu vaigu, sauciet uz Mani. Meklējiet tuvumu ar Mani, gaidot Mani klusumā. Slāpstiet pēc Manis. Padodieties Man. Lūdziet Mani pieskarties jūsu sirdīm un lūpām, lai Mēs runātu viens otram tikai par mīlestību. O, Mana līgava, kā Es ilgojos tuvību ar tevi! Kā Man gribas, lai tu sauktu uz Mani! Tad Es tev pieskaršos. Es vēlos rūpēties par tevi pirms Mūsu kāzām. Es vēlos, lai jūs kļūtu aizvien tuvāki un tuvāki Man. Kā Mana sirds cieš, vēloties, lai jūs sauktu uz Mani un ieraudzītu, ka Es esmu jums tik tuvu!

 

Es tevi mīlu

Vai vēlaties Mani iepazīt? Es neesmu tālu no jums, kā jums tas šķiet. Es esmu jūsos iekšā. O, Mana līgava, Es ilgojos, lai tu iepazītu Manu mīlestību uz tevi! Jo Es tevi mīlu, Mana līgava! Es mīlu tevi ar tādu mīlestību! Mana sirds ir pārpildīta ar mīlestību uz tevi. Vai jūs vēlaties sajust Manu mīlestību uz jums? Tad palūdziet Mani jums parādīt savu sirdi. Es parādīšu jums to, un jūs būsiet aizskarti. Es savienošu kopā Mūsu sirdis. O, Mana līgava, ar kādu nepacietību Es gaidu, kad tu nāksi tuvāk pie Manis! Ilgojieties pēc Manis stiprāk, tad Es jums došu no sevis vēl vairāk. Es varu dot jums tikai to, ko jūs paši Man atļausiet jums dot.

Mācies, Mana tauta, no Maniem norādījumiem un Maniem Vārdiem. Jo ir vēl daudz, ko Es vēlos jums iemācīt attiecībā uz sevi. Vai jūs atļausiet Man parādīt jums vairāk no sevis? Vai jūs vēlaties vairāk izpratnes par Mani? Tad atveriet savas sirdis Man. Mīliet Mani, jo Es meklēju pazemīgu, šķīstu sirdi. Atļaujiet Mana būt jūsu dzīves Kungam. Atļaujiet Man iegūt kontroli, tad Es vedīšu jūs pa taisnības ceļu. Kad Es vadīšu jūs, iedams jums pa priekšu, jūs kļūsiet par galvu un nevis par asti, un ienaidnieks no jums vairīsies, jo jūs darījāt Mani par savu vairogu, kurā slēpjas jūsu paļāvība. Paļaujieties tikai uz Mani, jo tikai Es Viens esmu izlauzuma Dievs, kas ir izslāpis pēc jūsu mīlestības. Savā dzīvē mīliet vispirmām kārtām Mani, un tad Mūsu alga būs visai liela. Tikai Es esmu Dievs, un nav neviena Man līdzīga. Tagad Es gatavoju savu līgavu kāzām. Mana līgava, sagatavojies, jo Es nāku drīz!

 

11. NODAĻA

ES ESMU

(2011.g. 11.maijā)

 

Es esmu Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Elohim. Nav neviena cita, izņemot Mani. Es esmu Alfa un Omega, Iesākums un gals, Es Esmu. Un Es jūs mīlu!

Vai saprotiet, ka Es padaru sevi pietiekoši mazu, lai jūs Mani varētu saprast? Kad jūs staigājat ar Mani, jums ir jāpazemojas. Jo Es varu kalpot jums tikai tad, kad jūs staigājat pazemībā. Skatieties uz Mani, un Es jums norādīšu ceļu ik dienas, ja jūs Mani piesauksiet. Mīliet Mani vairāk par visu. Man ir jābūt jūsu pirmajai mīlestībai arī tāpēc, ka, ja jūs mīlēsiet Mani vairāk par visu citu, Es jums pasniegšu vainagus par to, ka jūs nolikāt malā savu dzīvi Manis dēļ. Ja jūs esat gatavi pazaudēt savu dzīvību, jūs to iegūsiet Manī. Bet ja jūs mīlat savu zemišķo dzīvi, tad jūs to pazaudēsiet.

Nav nekā augstāka par Mani. Viss pārējais, kam jūs kalpojat vai ko vēlaties vairāk kā Mani, ir elks jūsu dzīvē. Viss, kam jūs veltat vairāk pieķeršanos vai laika kā Man, ir elks. Viss, kas jums pieder, jums pieder, pateicoties Man. Tad nāciet un sekojiet Man ik dienas.

Kad Es jums kalpoju, tad arī jūs varēsiet kalpot citiem.

Jums jākalpo Man un jābauda Mani visur, lai kur Es jūs noliktu. Strādāt Man obligāti nenozīmē atstāt savu darbu un dzimto pilsētu un doties kaut kur misijas ceļojumā. Ja Man būs vajadzīgs jūs kaut kur sūtīt, Es jums par to ļoti noteikti un skaidri pateikšu. Mani ļaudis ir visur. Es vēlos, lai jūs kalpotu visiem cilvēkiem tajā vietā, kur Es jūs esmu nolicis.

Kad Es kalpošu jums, tad jūs spēsiet kalpot pie citiem. Ja jūs pieskarsieties kādam ar Manu mīlestību, tad tāds cilvēks, aiznesot šo pieskārienu savā dzīvē, pieskarsies ar to vēl daudziem citiem. Viss, lai ko jūs nedarītu Manā VĀRDĀ, kad Mans Gars jūs vadīs kaut ko kādam sacīt vai ko darīt, nesīs savus augļus. Daudzi no jūsu augļiem tagad jums nav redzami tāpēc, ka jums ir jāpaliek pazemīgiem. Bet reiz jūs ieraudzīsiet savu augļu un darba novērtējumu, ja jūs to darījāt paklausībā Man.

 

Paklausība

Mani bērni, jūsu paklausība Man ir tik svarīga. Kad jūs Mani klausieties un paklausiet Man, tad Es jūs soli pa solim vadīšu pa taisnības ceļu un jūs kustēsieties soli solī ar Mani. Kad jūs kalposiet Man, jums būs liels prieks, jo Gars jūs vadīs. Esot paklausīgi, jūs nepieļausiet nepareizu izvēli un nekritīsit. Līdz ar nepareizu un nesaprātīgu izvēli nāks atbilstošas sekas, jo grēks nes tikai nāvi un sagrāvi. Bet ja jūs vērsīsieties atpakaļ pie Manis un izsūdzēsiet savu nepaklausību un sacelšanos pret Mani, tad Es iešu kopā ar jums cauru šīm sekām. Es izmantošu tās savam labumam. Ejot cauri šīm grēka sekām, jūs spēsit sajust sevi kā ieslodzītu tuksnesī, bet Es tur būšu ar jums. Es vadīšu jūs un jūs aizsargāšu. Mācieties no izraēliešu tuksneša klejojumu piemēra. Kad Es apsolu jums zemi, kur piens un medus tek, vai apsolu jūs nodrošināt un rūpēties par jums, tad Es arī turēšu savu apsolījumu. Neizdariet savus pašu personīgos slēdzienus tikai uz tā pamata, ko šobrīd redz jūsu acis. Nepretojieties Man. Atcerieties izraēliešus: tikai tie, kas bijās Manis un bija Man paklausīgi, iegāja Apsolītajā zemē.

Uzticieties Man un saprotiet, ka Es zinu, kas jums ir vislabākais. Jūs varat redzēt tikai daļēji, bet ne visu ainu. Tāpēc Es pastāvīgi izrauju, sagrauju un tad ceļu ko jaunu jūsu dzīvē. Es vienmēr piedalos jūsu dzīvē, neatkarīgi no tā, vai jūs ko ziniet par Mani, vai pazīstiet Mani vai ne. Vai jūs ticiet, ka Mani plāni un domas par jums ir labas?

 

Staigājiet ar Mani kā Enohs

O, Mana tauta, kā Es vēlos, lai jūs staigātu ar Mani! Enohs staigāja ar Mani. Viņš mīlēja Mani vairāk par visu. Viņš ticēja kā bērns. Viņš meklēja Mani un piesauca Manu VĀRDU ik dienas.

Dieva gods ir kādu lietu apslēpt, bet ķēniņa gods ir kādu lietu izdibināt un noskaidrot (Salamana pam.25:2).

Es atklāju savus noslēpumus Enoham, un kādus no tiem viņš pierakstīja. Daudzas lietas, ko jūs tagad zināt un saprotat vispārējo zināšanu robežās, tādas kā laiki, dienas, mēneši, gadi un gadalaiki - tas viss tika atklāts Enoham. Es parādīju viņam daudz debess un zemes noslēpumu.

Piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas (Jeremijas 33:3).

Es tā vēlos jūs pārsteigt ar to, ko neviens vēl nezina. Nāciet pie Manis, Mani bērni. Nāciet, un Es jūs šķīstīšu ar Jēra asinīm, došu jums baltas drēbes un mieru Manī. Nāciet, dzeriet no Dzīvības ūdens avota. Dzeriet Manu mūžīgo ūdeni. Tad jums vairāk neslāps.

 

Mēs dzīvojam pēdējās dienās

Drīz viss uz zemes strauji izmainīsies. Ja jums nebūs Manis, tad jums nebūs nekā. Atlieciet pie malas visu, kas pēc jūsu prāta jums šķiet Man piederošs, un koncentrējieties tieši uz Mani. Kad jūs pievērsīsieties Man, piesauciet Manu VĀRDU, un Es jūs izdzirdēšu no debesīm. Mana tauta, jūs atrodieties laiku beigās, kā tas ir parādīts Manā Atklāsmes grāmatā. Mēs dzīvojam pašās pēdējās dienās. Vai jūs esat gatavi satikties ar Mani? Ja jūs nostāstieties Manā priekšā, vai jūs Mani pazīsiet? Vai jūs esat Mani iepazinuši? Vai jūs iziesit par sievu Man? Vai jūs būsiet Mana līgava?

Mana tauta, gādājiet par savu uzmanību, lai tā būtu pievērsta Man. Ir ļoti svarīgi vienmēr prasīt no Manis patiesību. Lūdziet Man atvērt jūsu acis, lai jūs spētu izšķirt Manu patiesību.

Ja tad kas jums sacīs: redzi, še ir Kristus vai tur, - tad neticiet (Mateja 24:23).

Lūdziet Mani jums parādīt patiesos praviešus, jo viņi ir Mana balss. Es arī parādīšu jums patiesību, līdzko jūs Man par to lūgsiet.

Daudz kas uz zemes piedzīvos izmaiņas. Notiks daudz stihisku nelaimju, jo pasaule piedzīvos dzemdību sāpes. Tuvojas 40. nedēļa. Jūs piedzīvosiet un ieraudzīsiet daudz trauksmainu lietu, kas nāks pār visu zemi. Tāpēc tikai tad, ja jūs koncentrēsieties uz Mani un paklausīsiet Man, Es jūs izvedīšu no visa tā ārā.

 

Lūdziet, lai jūs spētu realizēt savu likteni

Nobaudīt nāvi uz zemes nenozīmē to, ka ar jums viss ir cauri. Lūdzieties par to, lai jūs spētu īstenot savu likteni, tieši to likteni, ko esmu iecerējis priekš jums, kad Es jūs radīju.

Kas par neparastu mērķi - īstenot to, par ko sapņojis Tēvs priekš jums vēl pirms pasaules radīšanas! Ja jūs tuvosieties Man, sagaidot Mani slepenajā kambarī, tad Es runāšu ar jums un atklāšu jums savu sirdi. Lūdziet; un Es jums atklāšu savu sirdi. Ja jūs atļausiet Man, Es paplašināšu jūsu sirdi, lai jūs spētu saņemt daudz patiesības no Manis. Tad jūs ieraudzīsiet un sapratīsiet Manu mērķi visai cilvēcei un īpaši priekš jums. Es gaidu tevi, Mans bērns, tikai sauc uz Mani, piekļauj Man savu sirdi, ilgojies iegūt patiesību par Mani. Manas acis nepārtraukti meklē tos, kas tiecas pēc Manis, kas staigā pareizi un kam ir tiesības nostāties kopā ar Mani. Ja jūs meklējat Mani garā un patiesībā, Es vērsīšu savu skatienu uz jums un jums atklāšos. Piesauciet Mani - un Es jums atbildēšu. Mēs atrodamies pēdējās dienas vienpadsmitajā stundā.

Bet, ap vienpadsmito stundu izgājis, viņš atrada vēl kādus stāvam un saka tiem: ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba? Tie viņam saka: neviens mūs nav derējis. - Viņš saka tiem: eita jūs arīdzan vīnadārzā, un, kas nākas, to jūs dabūsit (Mateja 20:6-7).

 

12. NODAĻA

ES JŪS PĀRBAUDĪŠU

(2011.g. 2.maijā)

 

Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība (Jāņa 10:10).

Daudzi sapņi ir pazaudēti. Tā ir taisnība, ka es atļāvu notikties tā, ka daudzi sapņi izrādījās sagrauti, izdzisuši līdzīgi, kā notika ar Manu kalpu Ījabu, lai vienkārši ieraudzītu, vai jūs Mani mīlēsiet, neskatoties ne uz ko. Kā tajā dārzā jūsu izvēle ir jāizdara par labu vienam no diviem kokiem: Dzīvības kokam vai Labā un ļaunā pazīšanas kokam. Šī izvēle nozīmē pieņemt personīgu lēmumu: mīlēt Mani vai tomēr Mani atstumt. Ja Es iejaucos un novācu elkus no jūsu dzīves, vai jūs mīlēsiet Mani vai atstumsiet? Kad jūs spēsiet mīlēt Mani pāri visam un sapratīsiet, ka tieši Es - Dievs dodu jums visas šīs bagātības un citas lietas, tad jūs sapratīsiet, ka Es spēju tās pilnībā kompensēt un dot jums pat divreiz vairāk no tā, ko jūs pazaudējāt.

Tātad Es jūs pārbaudu. Es jūs pārbaudīšu kā zeltu un sudrabu, Es jūs attīrīšu. Jo Es vēlos redzēt, kas patiesībā atrodas jūsu sirdī. Tad jūs arī spēsiet ieraudzīt, kas slēpjas jūsu sirdī. Kad jūs tiksiet pārbaudīti, tad atklāsies jūsu iekšējā sirds. Un jūs sapratīsiet, ka Es vēl vairāk esmu jums vajadzīgs. Jo vairāk Manis - jo mazāk jūsu paša.

 

Tēvs paceļ savus dēlus

Mans uzdevums bija būt pēdējam Pesaha Jēram, atdotam nokaušanai par pasaules grēkiem, bet ne tikai tāpēc, lai jūs izpirktu no grēkiem un nomazgātu ar savām Asinīm, kad jūs nāksiet pie Manis, bet arī tādēļ, lai Mans Gars spētu iekļūt jūsos un dāvinātu jums dievišķu dzīvi un raksturu, bet ne pašu dievišķību. Mans Gars iekļūst jūsos un jūsos ieņem aizvien lielāku vietu atkarībā no tā, kā jūs staigājat ar Mani. Jo tuvākās attiecībās jūs staigāsiet ar Mani, jo vairāk jūs kļūsiet līdzīgi Man dzīvē un raksturā, bet nevis dievišķībā.

Mans Tēvs audzina savus dēlus. Tie, kas staigā ar Dievu tuvībā, kas ieklausās un paklausa Viņa norādījumiem, būs Dieva dēli. Jūs tagad vada Mans Gars, kas atrodas jūsos. Tāpēc Es neesmu tālu no jums. Tieši otrādi, Es esmu jūsos. Es zinu visu, kas attiecas uz jums. Es atrodos iekš katra dzīvā tempļa, jūsu miesas tempļa. Esmu jums vienmēr pieejams, ja tikai jūs sauksit uz Mani. Piesauciet Manu VĀRDU. Tie, kss piesauks Kunga VĀRDU, tiks atbrīvoti uin izglābsies. Kad jūs piesauksiet Manu VĀRDU, tad Mēs kopā pārvarēsim katru šķērsli, kas nostājies pret jums.

Es esmu visa Radītājs un iekārtotājs Dievs. Bet līdz ar cilvēka krišanu vara uz šīs zemes pārgāja Mana aģenta sātana rokās. Un pašlaik viņš ir šīs pasaules ķēniņš ar limitētu varu. Tāpēc jums ir jāsauc uz Mani, lai Mana Valstība nodibinātos uz zemes kā tā jau darbojas debesīs. Kad pienāks Tūkstošgades laiks, Es atnākšu un nodibināšu savu Valstību uz zemes. Mēs visu atjaunosim, ko būs sagrāvusi netaisnība.

 

Nepievilieties

Mana tauta, nesatraucies, redzot to, kas tagad notiek visapkārt jūsu zemē. Nesatraucieties no tā, ko jūs izlasījām ziņās. Pievērsiet uzmanību Man, jo Es esmu Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Elohim. Nav nekā un neviena Man līdzīga. Tas, kam jūs beigās pievērsīsiet savu skatienu, arī būs noteicošais priekš jums. Kad jūs koncentrēsit savu skatienu uz Mani un skatīsieties tikai uz Mani, tad Es kā kāds milzis augšu un celšos jūsos. Ja turpretim jūs fokusēsities uz laicīgajiem notikumiem un zemišķām lietām, ko jūs pieņemsiet par patiesību, tad tām arī būs svars un nozīme priekš jums. Lai arī kas neatrastos iemājojis jūsu sirdīs, tas ar laiku iznāks ārpusē un atklās, kas jūs patiesībā esat. Ja jūs ēdat un dzerat Mani, tad jūs arī runāsiet ar citiem par Mani. Bet jūs arī turpināsiet baudīt šo dzīvi. Ienaidnieks kontrolē jūsu uztveri sasniedzošo ziņu plūsmu, kas tiek īpaši filtrēta. Netieciet pievilti no tā, ko jums pārraida ziņu kanāli. Tām ir mērķis jūs padarīt remdenus. Ienaidnieks pienāk kā gaišības eņģelis, lai atvilktu jūs no Manis ar saviem kārdinājumiem.

 

Atstājiet grēku!

Mana tauta, atstāj savu grēku! Grēks var likt jums labi justies, tas pat var tikt ietērpts “skaistuma” mākonī, bet tas viss turpināsies tikai neilgu laiku. Pēc tam nāks nāve un iznīcība. Jo grēkam ir savas sekas. Mana tauta, tev paliek tikai nedaudz laika. Atraujieties no saviem ceļiem un pievērsieties Man. Novērsieties no savas grēcīgās dzīves. Izvēlieties tagad: dzīvību vai nāvi. Izvēlieties tagad, jo tam, ko jūs izvēlēsietiesm ir mūžības vērtība. Vēlāk jūs novāksiet tieši to, ko tagad būsiet iesējuši. Mana tauta, ieklausies Manī, jo laiks ir īss. Vai esat gatavi atstāt savu laicīgo dzīvi, lai iegūtu prieka pilnu dzīvi ar Mani mūžībā?

 

Es uzvedīšu jūs augšā debesīs, kamēr jūs gulēsit

Mani bērni, vai jums ir zināms, cik reizes pa nakti, kad jūs guļat, esmu jūs paņēmis augšā uz debesīm, lai jūs tur baudītu Manu klātbūtni un būtu ar Tēvu? Tajos laikos Mēs sarunājamies ar jums, uzmundrinām jūs un dejojam ar jums. Mēs parādam jums to, kas attiecas uz Mana Tēva stāvokli. Es daudz, daudz reižu atnāku pēc jums jūsu miega laikā, lai paņemtu jūs pie sevis baudīt Manu klātbūtni. Tomēr pagaidām Mēs jums to neatklājam. Jūs to pat neapzinaties. Jūs to nesaprotat un nesajūtat, ka priecājaties par nonākšanu debesīs. Kad jūs nākošajā rītā uzmostieties, jūs vienkārši jūtaties svaigi atspirguši, mīlestības pilni un garīgi uzmundrināti, bet jūsu atmiņa par to klusē. Tomēr tuvākajā nākotnē jūsu atmiņa tiks atjaunota tiktāk, ka jūs to atcerēsities.

Mēs jūs mīlam, Mūsu bērni. Mēs rūpējamies par jums, Mūsu domas un plāni priekš jums ir labi. Man nav nekā neiespējama. Es esmu Neparastais, Brīnumu Dievs. Es esmu Dievs, lielu noslēpumu un pārsteigumu pilns, kas tiek sargāti priekš tiem, kas vēlas Mani iegūt vēl vairāk, kas piesauc Manu VĀRDU. Jo Es esmu Alfa un Omega, Iesākums un gals. Es vēlos jūs iemērkt savā mīlestībā. Vai jūs dosiet Man iespēju jūs iemērkt savā mīlestībā? Es mīlēšu jūs un piespiedīšu pie savām krūtīm visā mūžībā.

 

13. NODAĻA

RAŽA IR GATAVA

(2011.g. 3.maijā)

 

Mans pasaules kviešu lauks ir gatavs pļaujai. Tagad daudzi ir gatavi pieņemt patiesību. Es ar sava Gara palīdzību uzplēšu velēnu daudzās sirdīs. Bet sējēju un pļāvēju ir tik maz. Kāpēc? Katram Manam bērnam, kam esmu pieskāries ar savu Garu, ir Man jākalpo. Tie, kam Es kalpoju, var taču kalpot arī pie citiem. Viņiem ir jāstrādā uz lauka. Jums ir ik dienas jāstaigā ar Mani pa Maniem ceļiem, - tad jūs varēsiet strādāt un mācīt tos, kas katru dienu dzīvo un strādā jums apkārt. Jums ir brīvi tas jādod tālāk tāpēc, ka jūs brīvi par velti to dabūjāt. Kāpēc tad, Mani bērni, jūs atturat Manu laipnību, mīlestību un labvēlību, ko Es jums devu, un ar to nodrošiniet tikai sevi pašus? Kāpēc jūs brīvi nedodiet tālāk to, ko jūs brīvi saņēmāt no Manis?

Strādāt Man nenozīmē pamest savu laicīgo darbu un doties kaut kur iekarot dvēseles. Tādā gadījumā es jūs būtu īpaši aicinājis šādai misijai. Mani kalpi ir tie, kas dzīvo citu vidū tā, lai vispirms ar savu dzīvi pagodinātu Mani. Piemēram, saruna. Ar to jūs kalpojat citiem. Jūs varat kalpot Man savā darba vietā, skolā un savā ikdienas dzīvē. Ja jūs kaut ko sakāt vai darāt paklausībā Man vai kad uzklausiet Manus norādījumus, tad pārējie ļaudis caur jums saņem Manu pieskārienu. Mana tauta, jums jāpazīst Mani un jādzīvo ar Mani.

Jūs esiet cilvēki un izdarāt kļūdas. Un tomēr Es izvēlos īstenot savu darbu tieši caur jums kā caur trauslu trauku. Jo arī Es biju sasists, uzņēmies uz sevis šīs pasaules grēku. Pasaules lauks, iesākot no paša sākuma, jau ir balts un nogatavojies pļaujai, tāpēc ka cilvēcei ir vajadzīgs tās Glābējs, tās Dievs. Es esmu Gaisma šai pasaulei, bet tie, kas neiepazina Mani tuvībā, slāps un meklēs pēc Manis. Viņi vēl nezina, ko viņu sirds meklē un kāpēc tiem slāpst. Tikai Es spēšu apmierināt jūsu slāpes. Tikai Es esmu patiesība, atklāsme un dzīvība. Tikai meklējot Mani, jūs atradīsiet patiesību. Tikai tada, ja jūs meklējat Mani, Es parādīšu un atklāšu jums to, ko jūs tagad nezināt. Visas pārējās tieksmes un vēlēšanās tikai izsūks jūsu laiku, tās būs veltīgas un neauglīgas. Mana tauta apzinās, ka visi cilvēki meklē un tiem slāpst pēc Manis. Vēl vairāk, viņiem pašiem nav spēju Mani iepazīt. Savās sirdīs viņi, protams, kaut ko zina par Mani. Bet viņi izlemj Mani atstumt, tiecas izvairīties no sava Radītāja. Neskatoties uz to, žēelastības un laipnības vadīts Es turpinu tos vilkt pie sevis. Es devu cilvēkam brīvas izvēles dāvanu. Tagad izvēlieties jūs: dzīvību vai nāvi, svētības vai lāstu. Visi cilvēki spēj izvēlēties to, ko viņi grib. Mana Tēva sirds vēlas, lai visi cilvēki tiktu izglābti. Tomēr daudzās sirdīs ir iesēta pretošanās, sacelšanās un ienaids pret Mani. Daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu.

 

Grēka dēļ darīti akli

Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas nokauj praviešus un nomētā ar akmeņiem tos, kas pie tevis sūtīti! Cik reižu Es gribēju sapulcināt ap Sevi tavus bērnus, kā vista sapulcina savus cālīšus apakš saviem spārniem, bet jūs negribējāt. Redzi, jūsu nams tiks jums atstāts postā. Jo Es jums saku: jūs Mani no šī laika neredzēsit, tiekāms jūs sacīsit: slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā! (Mateja 23:37-39)

 

Šī bezgodīgā paaudze

Daudzi ļauni notikumi uz zemes nāca nevs no sātana, kā daudzi no jums domā. Iemesls, kāpēc tas tā notika, slēpjas pašos cilvēkos - viņu sacelšanās pret Mani, ienaidā pret Mani, egoismā un nelikumībā. Grēka dēļ un jūsu personīgā lepnuma un vēlēšanās grēkot dēļ, dēļ vēlēšanās būt Man nepaklausīgiem jūsu sirdi ir pārņēmušas nezāles. Laiks paiet, bet tās vēl joprojām aug un aug. Un pēc kāda laika jūs jau nespējat to dēļ neko ne redzēt, ne izšķirt. Jūs esat kļuvuši akli. Šī jūsu akluma dēļ jūs neesat spējīgi atšķirt godīgo no negodīgā. Pēc tam jūs pazaudējat katru cieņu pret cilvēkiem un Dievu, kas pēc tam jūs aizved nāvē un bojāejā.

Mana tauta, vairs nav laika aizrauties ar grēku. Atstājiet savu grēku. Nāciet pie Manis ar grēku nožēlu, atzīstoties savā grēkā. Lūdziet mani parādīt jums Manas sirds attieksmi pret to. Lūdziet Mani, vai tas patiešām ir vai nav grēks. Mans Vārds ir patiess. Daudzi ir sagrozījuši Manu Vārdu, lai tādā veidā apmierinātu un attaisnotu savas personīgās negodīgās vēlēšanās un miesas prasības. Bet vai jūs zināt, ka Es novilku robežu visam tam apkārt? Piemēram, piekraste jūrai. Ja nebūtu tādas robežas, tad jūras viļņi būtu jūs aprijuši. Tāpat kā pastāv šī robeža, ir vēl citi ierobežojumi, kam jums ir jāpakļaujas jūsu pašu labumam un savas apsardzības pēc. Kāpēc jūs strīdaties savā starpā par to, ko Es patiesībā esmu teicis savā Vārdā? Ja jūs kaut kas ir ieinteresējis vai ja jums ir radušies kādi jautājumi, tad nāciet tieši pie Manis un Mana Gara un iztaujājiet personīgi Mani. Tad Es atsegšu jums patiesību. Kamdēļ jums strīdēties vienam ar otru par Manu Vārdu? Labāk prasiet to pašam tā Autoram, jo Es vislabāk zinu savu Vārdu. Tikai Es zinu savus īstos nodomus attiecībā uz to.

 

14. NODAĻA

VĀRDS NO TĒVA

(2011.g. 4.maijā)

 

Kungs man teica: Šī būs pēdējā nodaļa.

Es prasīju: Kungs, bet kāpēc tieši 14 nodaļas?

Kungs atbildēja, ka skaitlis 12 apzīmē dievišķīgu valdību, plus vēl 2 dienas. Es prasīju Kungam to izskaidrot.

Viņš teica: Kad Mans Dēls pirms 2000 gadiem nonāca virs zemes, Viņš bija Dieva iemiesojums cilvēkā, pārstāvot Mūsu dievišķo valdību uz zemes. Bet 2 dienas nozīmē pēdējos 2000 gadus. Tagad šis laiks ir pienācis! Šis ir ideālākais laiks!

Viss savienosies kopējā ainā, lai īstenotos visi pravietojumi. Viss, kas ir ierakstīts Manā Vārdā, jau notiek. Mans Dēls, jūsu Ķēniņš un Līgavainis jau ir gatavs nākt pēc savas līgavas. Visa sagatavošanās jau ir pabeigta un viss ir gatavs kāzām.

Līgava, vai esi gatava satikties ar savu Ķēniņu? Vai esi gatava iziet par sievu savam Līgavainim? Tas ir Mans dievišķais nodoms - savienot Galvu un līgavu. Jo jums ir jāapvienojas Vienam ar otru uz mūžiem! Vai esat izgājuši Man, savam Tēvam, pretī, lai satiktos ar Viņu vaigu vaigā?

Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks (Jesajas 9:5).

 

Pateicoties Manam Dēlam jūs varat Mani saukt par Tēvu

Jūs varat nākt pie Manis tikai caur Manu Dēlu. Ješua, ko jūs visapkārt saucat par Jēzu, ir vienīgais Ceļš pie Manis. Pateicoties Vina paklausībai Man, pateicoties tam, ko Viņš izdarīja priekš jums pie krusta, jūs varat brīvi nākt pie Manis, baudot no Manis un nosaucot Mani par savu Tēvu! Viņš ir Mans pirmdzimušais Dēls, kļūstot atdalīts no Manis. Caur Viņu daudzi tika mūžīgi svētīti. Viņš mīlēja Mani un paklausīja Man. Viņš pakļāvās Manai pilnīgai gribai attiecībā uz cilvēces izglābšanu, un Es Viņa VĀRDU paaugstināju pāri visiem vārdiem, piešķirdams Viņam visu varu un spēku. Viņa griba pastāvēja tikai tajā, lai īstenotu Manu gribu. Pateicoties savai paklausībai, Viņš uz mūžiem paliks visu kungu Kungu un visu ķēniņu Ķēniņš.

Daudzi Viņu vajāja un atmeta tikai tāpēc, ka Viņš runāja patiesību. Ja tu esi Mans dēls, tu iesi pa to pašu ceļu, ko gāja Ješua, Mans Dēls. Tu tāpat tiksi vajāts un atmests par to, ka tu savā dzīvē izpaud un īsteno Manu gribu. Tu tiksi vajāts par to, ka tu īstenosi Manu gribu. Tikai līgava, Mans atlikums, izšķirs patiesību un paklausīs tai. Ja jūs Mani lūgsiet atklāt patiesību, Es jums to pateikšu. Lūdziet Mani parādīt jums Manu sirdi. Manā sirdī ir tikai mīlestība un patiesība. Nāciet pie Manis, lūdziet Man; un Es jums to parādīšu.

 

Es vēlos iedegt savu uguni jūsu lūpās

Mani dēli, ir pienācis laiks jums celties. Celieties uz savām kājām, jo Es vēlos jūsu lūpās iededzināt savu uguni. Es vēlos jums piešķirt varu runāt uz cilvēkiem, ko Es pie jums sūtīšu. Tikai runājiet pēc Manas norādes, kad Es likšu jums to darīt. Es ielikšu vārdus jūsu lūpās, un Mana uguns izplatīsies uz cilvēkiem. Mani dēli, tuvojieties Man. Daudz ko jums vēl nāksies iemācīties pavisam īsajā laikā pirms tam, kad Es atnākšu jūs paņemt. Tuvojieties Manai sirdij un pievērsiet savas ausis Manām lūpām. Mana vēlēšanās ir pieskarties jūsu lūpām ar Manu uguni. Mana vēlēšanās ir apmainīt jūsu sirdi ar Tēva sirds daļu. Tad jūs mīlēsiet tos cilvēkus, ko Es sūtīšu jūsu ceļā. Jūs runāsiet vārdus, ko dzirdēsiet, nākušus no Tēva jūsu sirdīs.

Mani dēli, daudzi no jums jau ir tikuši Manas uguns pārbaudīti. Jūsu ceļš ir bijis visai grūts. Pārbaudījumi un ciešanas jūs ir norūdījušas kā trauku, lai Mani mērķi tiktu sasniegti. Vai jūs darīsiet Manu gribu, Manu pilnīgo gribu, kad Es lūgšu jums par to? Vai jūs dzersiet no tā biķera, ko Es pār jums izliešu?

Lūdziet Mani, lai Es dodu jums mūžības perspektīvu. Jums ir jāzina. kas jūs esat HaMašiahā, lai jūs varētu staigāt savā aicinājumā, īstenojot Manu gribu dabiskā veidā, tā, lai tas radītu zināmu ietekmi arī garīgajā pasaulē. Lūdziet Mani jums atklāt, kas jūs esat HaMašiahā, lai jums tas kļūtu zināms tāpat kā to zināja Mans Dēls, kad Viņš staigāja pa zemi. Viņš paklausīgi īstenoja Manu gribu dabiskajā lietu pasaulē. Un tas radīja atbilstošas sekas un ietekmi arī garīgajā pasaulē, un šīs rīcības augļi paliks mūžīgi. Un arī jūsu auglis ziedēs mūžīgi, ja jūs darīsiet Manu gribu, kā Es jūs esmu aicinājis uz to, palikdami paklausībā Man.

Jūsu paklausība Maniem ikdienišķajiem norādījumiem ir būtiska. Jo paklausība atnesīs jums milzīgas svētības, un tā jūs sakrāsiet savus dārgumus debesīs.

Ja jūs jau esat atraduši HaMašiahu, Manu Dēlu, kas ir Gaisma, tad ziniet, ka jūs esat atraduši dārgumu uz zemes. Viņš būs jūsu barojamais Avots, jūsu Gaisma, jūsu Patiesība un Ceļš.

Klausieties Mani uzmanīgi katru dienu, kad Mēs runājam ar jums. Laiks ir beidzies. Tagad lai ietu soli solī ar Mums, būt Mūsu vadītam, jums ir vajadzīgs ļoti uzmanīgi klausīties. Dabā un apkārtējā cilvēcē notiekošie notikumi būs strauji un nenovēršami. Šie notikumi attīstīsies ik dienas. Bet daudzi ir akli un joprojām nespēj izšķirt šo laiku.

Un, kā tas bija Noas dienās, tā arī būs Cilvēka Dēla dienās: ēda, dzēra un precējās, līdz kamēr Noa iegāja šķirstā un plūdi nāca un visus iznīcināja. Kā tas bija Lata dienās: ēda, dzēra, pirka, pārdeva, dēstīja un būvēja; bet tai dienā, kad Lats izgāja no Sodomas, uguns un sērs lija no debesīm un visus iznīcināja. Tāpat būs tai dienā, kad parādīsies Cilvēka Dēls. Ja kāds tai dienā atrodas uz jumta, bet viņa lietas ir istabā, tas lai nekāpj zemē tās paņemt; un, ja kāds atrodas laukā, tas lai negriežas atpakaļ. Pieminiet Lata sievu! Kas savu dzīvību centīsies paturēt, tas to zaudēs, bet, kas to zaudēs, tas to paturēs. Es jums saku: viņā naktī divi gulēs vienā gultā: vienu pieņems un otru atstās. Divas kopā mals: vienu pieņems un otru atstās. Divi būs laukā: viens taps pieņemts un otrs atstāts (Lūkas 17:26-36).

 

Mani dēli atklāsies tieši pirms paraušanas

Mani dēli, daudzi nostāsies pret jums, jo jūs runāsiet Manus Vārdus. Bet atlikums jūs pieņems un atpazīs. Svētīti jūs esat, jo jūs ejat pa Mana Dēla, Pirmdzimušā ceļu. Ja jūs staigāsiet patiesībā, reliģija jūs vajās. Esiet stipri, jo Es būšu ar jums un cīnīšos par jums.

Redzi, Es jūs sūtu kā avis vilku starpā; tāpēc esiet gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži. Bet sargaities no cilvēkiem, jo tie jūs nodos savās tiesās un jūs šautīs savās sinagogās, un jūs vedīs Manis dēļ valdnieku un ķēniņu priekšā viņiem un pagāniem par liecību. Kad tie jūs nodos, tad nebēdājieties, kā un ko jūs runāsit, jo tanī pašā stundā jums taps dots, kas jums jārunā. Jo jūs neesat tie runātāji, bet jūsu Tēva Gars ir tas, kas jūsos runā. Bet brālis brāli nodos nāvē un tēvs dēlu; un bērni celsies pret vecākiem un tos nonāvēs. Un jūs būsit visu ienīsti Mana VĀRDA dēļ. Bet, kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts (Mateja 10:16-22).

Mani dēli, jūs tiksit atklāti īsi pirms paraušanas - pirms tā brīža, kad Mans Dēls atnāks pēc savas līgavas. Tagad klausieties Mani un paklausiet Man. Tad jūs īstenosiet Manu gribu un tiks atzīmēts, ka jūs ņēmāt dalību Manos dievišķajos nodomos, mērķos un gribā pie cilvēces, kuriem nebūs gala.

Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas Viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams, un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai (Ebrejiem 12:1-2).

 

LŪGŠANA

 

Dievs Radītāj un Mūžīgais Tēvs, es Tevi apliecinu kā savu Kungu!

Ješua HaMašiah, mans Atpircējs, es Tevi paaugstinu un Tevis priekšā zemojos. Es ticu, ka Tu nomiri Golgātas kalnā par maniem grēkiem. Es ticu, ka Tui augšāmcēlies no mirušajiem un nosēdies pie Tēva labās rokas. Tu izpirki mani ar savām Asinīm, un tagad es esmu tava. Es tagad ceļos augšā dzīvot tikai Tev vienīgajam. Es vēlos būt gatava Tev, kad Tu no jauna atnāksi, lai paņemtu mani pie sevis.

Es atzīstu savu vainu, Tēvs, Tavā un citu cilvēku priekšā par savu personīgo grēcīgo un savtīgo dzīvesveidu un savu nepareizo rīcību. Es izsūdzu Tev savus grēkus un savas nepilnības. Kā Tavs bērns es tagad nāku pie Tevis ar satriektu sirdi, lūdzot par visu to piedošanu. Nomazgā mani ar Jēra asinīm, un es būšu baltāka nekā sniegs un nekāds grēks vairs nespēs mani ietekmēt. Pateicos Tev.

Es piedodu katram, kas kaut kādā veidā mani ir apvainojis vai man kaitējis.

Aizsargā mani no tā Ļaunā.

Svētais Gars, parādi man katru šķērsli manā dzīvē, kas būs kā šķērslis, lai es neizpildu sava Tēva gribu.

Uzmodini manī, Kungs, gatavības garu un nodrošini mani ar paklausību, lai es spētu paklausīt Tavas balss aicinājumam katrā laikā. Pielieto mani savai Valstībai un dāvā man savu žēlastību.

Āmen. 
 
 

Grāmata

Grāmatas atšķirībā no žurnāliem un avīzēm izdod, kā neperiodiskus izdevumus. Grāmata ir iespieddarbs ar ne mazāk kā trīs iespiedloksnēm vai 48 lapaspusēm. Grāmatas lapas sastiprinātas "muguriņā". Grāmatas teksts ir izteikts ar rakstu zīmēm un grāmatā var būt arī fotoattēli, ilustrācijas, shēmas un kartes. Tiek isgatavotas arī elektroniskās grāmatas. Elektroniskās grāmatas ir uz elektroniskā informācijas nesēja. Elektroniskās grāmatas galvenokārt tiek izplatītas caur Internetu.

Kur cēlies vārds grāmata

Vārds grāmata cēlies no grieķu valodas. 13. gs vārds grāmata sāka ieviesties Latvijas teritorijā. Tas notika sakarā ar kristīgo misiju. Kristīgā misija ir Dieva un Jēzus pasludināšana. Domājams, kristīgie misionāri nāca arī no tagadējā Krievijas puses. Par pareizticības ietekmi Latvijas kultūrā liecina kristīgo terminu -- baznīca, zvans, kristīt, svece, grēks, gavēt -- aizgūšana no senkrievu valodas. Iesākumā par grāmatu uzskatīja vienīgi Svētos Rakstus -- Bībeli kopumā vai Jauno Derību. Svētajos Rakstos runāts par Dievu un Jēzu. Termins grāmata var apzīmēt arī lapu tīstokli. Tomēr kopš 15. g.s. ar vārdu grāmata galvenokārt apzīmē iespieddarbus, kur lapas vienā sānā ir savstarpēji sastiprinātas.

Grāmatu garīgais nozīmīgums cilvēku dzīvē

Grāmata vēsturiski ir viens no pirmajiem ētiskā un tikumiskā mantojuma nodošanas līdzekļiem. Pirmsgrāmatu periodā dzīvesziņa no vecākiem pie bērniem tika pārmantota mutiski. Būtisku vēstures periodu grāmata un mutiskā ziņu nodošana no paaudzes uz paaudzi, bija vienīgie līdzekļi zināšanu pārmantošanai. Henhūtes misionāri Vidzemē no 1736. gada līdz pat 19. gs. sākumam organizēja un atbalstija brāļu draudžu kustību. Tas bija Latvijā nozīmīgākais garīgās atmodas fenomens. Saprotams, ka Bībele, Dieva Svētie Raksti, kā arī Svētā Gara iniciēti vēstījumi no pagātnes ieņēma svarīgu vietu jaunatnes ētiskajā un tikumiskajā izaugsmē 19. gs. un 20.gs. sākumā. Apgaismības laikmetā, sākoties Jaunlatviešu kustībai, pamatskolās tika mācīta ticības mācība, bija rīta lūgšanu stundas, lasīja Bībeli kā arī garīgu (kristīgu ) literatūru. Tas varēja turpināties līdz Latvijas Valsts okupācijai 1940. gada jūnijā. Blakus kristīgai literatūrai tika cienīti latviešu autoru darbi par latviešu tautas dzīvesveidu, par mīlestību uz dabu un darbu, par saskanīgām ģimenes attiecībām un normālām vecāku un bērnu attiecībām. Desmit baušļi, Jēzus Kristus pasniegtā Labās Vēsts mācība Jaunajā Derībā turpināja pastāvēt kā nesalīdzināmi stiprākais pamats morālei audzinot jaunatni un pauudžu pēctecībā pārmantojot veselīgas ģimenes attiecības - tas turpināja veicināt un nostiprināt kristiešu garīgo izaugsmi.

Paaudzēs izauklētā daile silda latvieša sirdi visos vēstures likteņgriežos. Tomēr Vecajā Derībā un Jaunajā Derībā dotā, vispusīgā un visaptverošā Dieva morāle dod pamatu motivējot šodienas vispārcilvēcisko izturēšanos un dzīves praksi. Blakus tam ir arī vēl kristiešu dzīves un ticības vēsturiskās liecības. To visu nav spējis sagraut vairāk kā pusgadsimtu ilgušais komunistiskās verdzības laiks. Sātans pielietojot velna enģeļus un dēmonu spēkus totālam teroram, izvedot izsūtījumā gaišākos un stiprākos tautas cilvēkus, nevarēja sadragāt dievišķās morāles klinti. Kristīgās grāmatas veic Labās Vēsts -- Evanģēlija izplatību. Grāmatas, kas balstītas uz Svēto Rakstu vēsti ir bijušas, ir un būs svarīgs latviešu tautas identitātes saglabāšanas spēks un līdzeklis.

Veidi kā iespiež grāmatu

* Pirmās, senākās grāmatas, kas rakstītas rokrakstā, sauc manuskripti. Manuskriptus raksta un lieto vēl ilgu laiku arī iespiesto grāmatu periodā.Vairums no viduslaikos tapušajām grāmatām rakstītas un pārrakstītas klosteros. Lielākā daļa no grāmatām bija dažādi noraksti. Īpašā telpa klosterī, kas paredzēta grāmatas pārrakstīšanai saucas - skriptorijs.

Nozīmīga ir grāmatu lapu pergamenta izgatavošana.Grāmatu lapas izgatavoja no teļu ādām pēc līdzīga izmēra.Šāds teļādas pergaments bija ļoti dārgs.Pergamenta izgatavotāji un rakstu darbu veicēji centās izmantot teļādu pēciespējas pilnīgāk. Grāmatai tika noteikts standarta izmērs. Pilns grāmatas formāts saucas - foliants. Vienreiz salocīts - folio, bet nākamais saucas oktāva. Izmēri lapai sakrita ar dievišķo jeb zelta griezumu ( zelta šķēlumu ) ar proporciju 1,61. Tas liecina ka arī te darbojas Dieva Griba par pasules kārtību. Pasaules kārtību, pārrakstot katru nākošo grāmatu, uzturēja mūku grupa. Ikvienam mūkam grāmatas izgatavošanā bija jāveic konkrēts uzdevums un mūks nedrīkstēja iejaukties cita mūka darbā. Pastāvēja viedoklis par to ka ikvienam mūkam dzīvojot virs zemes ir atvēlēta sava vieta, kas ietverta lielajā Dieva plānā. Turpmākā laikā, kad izveidojās ģildes līdzīga kārtība bija arī šajās amata brāļu biedrībās.

Grāmatu iespiešanas sākumā, grāmatas, kas izdotas līdz 1500. gadam sauc par inkunābulām. Inkunābulas līdzīgas rokraksta grāmatām. Iniciāļus - teksta sākuma lielos burtus un ilustrācijas pirmsākumos iezīmēja ar roku. Turpmākajā laikā kokgriezuma ilustrācijas ar roku tikai iekrāso. Burtu formas kā arī teksta izkārtojums grāmatā ilgu laiku tiek veidots pēc rokraksta tekstu tradīcijām. Pat vēl 19. gs. grāmatu iespiešana bija nošķirta no iesiešanas. Grāmatas varēja nopirkt neiesietas. Par iesiešanu rūpējās grāmatas jaunais īpašnieks.

Inkunābula grāmatas tika iesietas koka vākos, kas apsisti ar ādu un apdarināti ar apkalumiem, slēdzenēm un ķēdi. Ķēde grāmatu savienoja ar lasāmpulti vai grāmatplauktu. Redzams, grāmatas tikušas augstu vērtētas arī pēc mantiskās vērtības.

Laikaposmā no 1501. līdz 1550. gadam tika izdotas paleotipu grāmatas. Grāmatu izdevēji pamazām maina iesējuma tradīcijas - vairs netiek lietoti masīvie apkalumi kā arī ķēdes. Grāmatas tiek iesietas dažādos īpatnējos iesējumos. Parādās nebijuši izdevumu veidi - raksti ar polemisku ievirzi, pamfleti. Neskatoties uz minētajām izmaiņām grāmatas nezaudē savu izskatīgumu. Grāmatu bagātīgās ilustrācijas ir kā mākslas darbi, kas iespiesti kokgrebuma tehnikā.

Iespēja pietiekamā ātrumā pavairot tekstus lielos apjomos rodas pielietojot vairākus mūslaiku iespiedtehnikas veidus.Šādi pavairotas grāmatas sauc par iespieddarbu grāmatām.

Revolucionārs pavērsiens grāmatu iespiešanā ir ofseta process. Ofseta procesā grāmatu iespiešanas sagatavošana, iespiešanas ātrums un kvalitāte ir nesalīdzināmi ar agrāko laiku iespiešanas paņēmieniem. Ofseta iespiedtehnika piedzīvo strauju attīstību arī unifikācijas laukā, ļaujot četrkrāsu ātras darbības ekonomiskā tehnoloģijā izgatavot vērtspapīrus, dokumentus, t.sk pases u.citus dokumentus.

Grāmatu iespiesšana jaunākajās tehnoloģijās ir pilnīgi atbrīvota no fotoķīmiskajiem procesim. Fotoķīmisko procesu vietā tiek lietotas digitālās matrices. Digitālā veidā grāmatas var izvietot internetvidē, bet pārsūtīšanu elektroniskā veidā.

Satura dažādība grāmatās

Grāmatu satura klasifikācija veicama vairākos veidos. Visvienkāršāk grāmatas iedalīt divos tipos - daiļliteratūrā un specializētajā literatūrā. Veicot abu galveno tipu sadali apakštipos grāmatas tiek iedalītas detalizētāk.

Apakštipi, kuros iedala daiļliteratūru :

1. proza jeb epika - stāsti, garstāsti, noveles, romāni, esejas, miniatūras, tēlojumi, literārās pasakas un humoreskas.
2. dzeja jeb lirika - romance, oda, epigramma, elēģija, idille, himna, sonets, trioleta, rondo, rondele, haiku, glosa.
3. dramaturģijas iedalījums : drāma, traģēdija, komēdija
4. liroepikas iedalījums : poēma, eposs, balāde, fabula un sāga.

Pēc lasītāju mērķauditorijas vecuma daiļiteratūru iedala sekojoši : pieaugušo, pusaudžu un bērnu grāmatas.

Specializētā literatūra pēc sava satura ir ļoti daudzveidīga tāpēc šos literatūras veidus ir grūti viennozīmīgi klasificēt. Lielākās no grāmatu grupām - kategorijām ir : 1)reliģiskās grāmatas, kristietības grāmatas vai kristīgās grāmatas ( grāmatas par Dievu, Jēzu Kristu, Svēto Garu, grāmatas par Baznīcas vēsturi u.c. ). Kristīgo grāmatu grupai pieskaitāmi arī Svētā Gara dāvanu apraksti, kristīgie dzīvesstāsti, grāmatas par kristīgu ģimeni, kristīgie vēstījumi, kristīgās liecības, kalpošanas mācība, sprediķi, pravietojumi par nākotni, grāmatas par kristīgām attiecībām u.c.
2) grāmatas par zinātņu nozaru tēmām
3) populārzinātniskās grāmatas un rokasgrāmatas.

Latvijas grāmatu vēsture

-- Pirmā vēsturiski noskaidrotā grāmata Latvijas teritorijā nokļuvusi 1203. gadā.Pāvests Inocents III caur Kaupo un Teoderihu (kuri viesojās pie pāvesta ). bīskapam Albertam nosūtīja Bībeli ( Dieva un Jēzus mācību ).

-- Pirmā grāmata Latvijas teritorijā - Livonijas Indriķa hronika - sarakstīta 1225.- 1227. g

-- Patreizējā Latvijas Akadēmiskā biblioteka Rīgā ir pirmā publiskā biblioteka, kas izveidota Latvijā.Pēc Rīgas Rātes locekļa Paula Dreilinga uzdevuma mācītājam Nikolajam Rammam nodeva pirmās grāmatas. Grāmatas tika paredzētas "lai tās tiktu lietotas un kalpotu vispārīgam labumam" Tas notika 1524. gada 6. martā..

-- 1585. gadā tika pabeigts tulkot un izdots latviešu valodā Pētera Kazīnija sastādītais katoļu katehisms.Šī grāmata vēsturiski ir pirmā grāmata latviešu valodā.

-- N. Mollīna grāmatu spiestuve Rīgā ir pirmā Latvijas teritorijā. Šī tipogrāfija izveidota 1588. gadā.

-- Pirmā grāmata latviešu valodā, kas iespiesta Latvijas teritorijā ir 1615. gadā iznākusī baznīcas rokasgrāmata

-- Pirmā latviešu vārdnīca, kas iespiesta 1638. gadā ir G. Manceļa "Lettus".

-- Pirmā vēstures grāmata par latviešiem, kas iespiesta 1649. gadā ir P. Einhorna "Historia Lettica".

-- Periodā no 1685. gadam līdz 1691.gadam Ernests Gliks Alūksnē ar Zviedrijas karaļa protekciju pirmo reizi iztulko un izdod pilnā apjomā Bībeli latviešu valodā. Šo Bībeles tulkojumu var arī uzskatīt par latviešu literārās valodas aizsākumu.

-- Pirmā laicīgā latviešu ābece izdota 1782. gadā. Šo grāmatu sastādijis G.F.Stenders.

-- Pirmie latviešu tautasdziesmu krājumi izdoti periodā no 1807. gada līdz 1808. gadam.