Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv
 

Jaunākās grāmatas

Cena: 5.59 5.05 usd
Cena: 7.15 6.45 usd
Cena: 5.32 4.84 usd
Cena: 8.71 7.85 usd
Cena: 5.32 4.84 usd
Cena: 6.34 5.75 usd
Cena: 8.71 7.85 usd
Cena: 7.85 7.04 usd
Cena: 7.63 6.88 usd
Cena: 6.02 usd
Cena: 12.96 10.75 usd
Cena: 12.96 7.53 usd
Cena: 6.08 5.48 usd
Cena: 3.55 3.17 usd

Grāmatu veikala jaunumi

12 pravietiski pasludinātās Eiro zvaigznes un 7 kristiešu zvaigznes/H.Šafraneks

Kāda ir saistība starp Daniela grāmatas 12. nodaļu un Jāņa Atklāsmes grāmatas 12. nodaļu, starp Daniela grāmatas 7. nodaļu un Jāņa Atklāsmes grāmatas 17. nodaļu, starp Daniela grāmatas 8. nodaļu un Jāņa Atklāsmes grāmatas 8. nodaļu?
16.10.2011

12 pravietiski pasludinātās Eiro zvaigznes un 7 kristiešu zvaigznes

Kāda ir saistība starp Daniela grāmatas 12. nodaļu un Jāņa Atklāsmes grāmatas 12. nodaļu, starp Daniela grāmatas 7. nodaļu un Jāņa Atklāsmes grāmatas 17. nodaļu, starp Daniela grāmatas 8. nodaļu un Jāņa Atklāsmes grāmatas 8. nodaļu?

Horsts Šafraneks

No satura:

…KAS NETICĒS VIŅAM, TURPINĀS BŪT PAZUDIS…

PASAULES VĒSTURE UN REĀLIE NOTIKUMI INTERPRETĒ BĪBELI

KAM PIEDER SIMBOLS, SASTĀVOŠS NO 12 ZVAIGZNĒM?

TIE, KAS TO ZINA, IR KĀ ĶĪLIS TUMSĪBAS DARBU VIDŪ

EIROPAS DAĻA DANIĒLA GRĀMATĀ

ATJAUNOTO VECO IMPĒRIJU PĀRVALDĪS PASAULES RELIĢIJA

AUGŠĀMCELŠANĀS VEDINA PIE PŪĶA PIELŪGŠANAS

LIKUMI UN KĀRTĪBA NOVĒRŠ HAOSU UN ANARHIJU

TAS, KAS NEGRIB ATSTĀT GRĒKU, NESPĒJ ARĪ TICĒT

DIEVS DARBOJAS, ATBRĪVOJOT TUMSĪBU

ROMAS IMPĒRIJAS ATJAUNOŠANA BALSTĀS UZ SPĒCĪGIEM DĒMONISKIEM PRINCIPIEM

VIENĪGI DIEVS UN JĒRS IR CIENĪGI TIKT PIELŪGTI!

Šī brošūra ir Horsta Šafraneka lekcijas pieraksts, kura oriģināls vācu valodā ir “Die apokalyptischen 12 Eurosterne und die 7 Sterne der Christen”, brochure No.D-403, Lemgo, 1997

…KAS NETICĒS VIŅAM, TURPINĀS BŪT PAZUDIS…

Es runāju šeit uz vienu no ļaužu grupām, uz ko Jāņa Atklāsmes grāmata norāda kā tos, kas dziedās vienu no visbrīnišķīgākajām un visnoslēpumainākajām dziesmām 1. Šie ļaudis dziedās dziesmu, ko nespēs saprast neviens. “Kāpēc,” kāds var vaicāt man, “tu runā uz cilvēkiem, kas zina visu vai kas zinās visu?” Labi, ja kādi no jums, kas klausīsies manī vai arī mani lasīs, nepieder pie ļaudīm, kas ir nevaļīgi un kam nav laika, bet kas darbojas, kas ir piepildīti, ko vada prieks par šīm jaunajām dziesmām; ja tu nepiederi pie tiem, tad, protams, tev tas nav jālasa, tad tu esi pazudis.

Jo Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai NEviens, kas Viņam tic…, neturpinātu būt pazudis…” (Jāņa 3:16) – tā tur nav sacīts, bet gan sacīts, ka cilvēks ir pazudis vienīgi tā iemesla pēc, ka viņš netic? Nē, viņš ir pazudis no paša iesākuma. Teksts to formulē atšķirīgi, tas saka, ka visi, kas savu uzticību liek uz Kristu, neies pazušanā (lai gan visa pasaule iet pazušanā), bet tiem būs mūžīgā dzīvība. Tā ir patiesa godības pilnā Evaņģēlija atziņa.

---------------

1 “Jērs un Viņam piederošie” ir virsraksts publikācijai attiecībā uz  ainu par 144 000. Šeit autors piemēro tā Kunga DRAUDZI attiecībā pret tiem, ko kāds var simboliski nosaukt par 144 000. Horsta Šafraneka viedoklis tomēr ir, ka 144 000 cilvēku veidojums pēdējās dienās būs cilvēku kopums, kas piederēs Israēlam.

PASAULES VĒSTURE UN REĀLIE NOTIKUMI: KĀ TIE INTERPRETĒ BĪBELI

(Israēls?)

Pasaules vēsture ir iesākusies jau ilgi pirms iesāka interpretēt Bībeli, nevis tikai kopš 1948. gada 14.maija 24.00, kad Ben Gurions Jeruzālemē piecēlās kājās un pasludināja Israēlas valsti. Tajās dienās arābu karaspēks nekavējoties iebruka valstī, kas tikko kā bija nodibināta. Bet Israēla tika atjaunota saskaņā ar Bībeli, kura sacīja, ka tā būs atkal no jauna atjaunota!

(Apustulis ziņo)

Šodien Bībele aizvien vairāk un vairāk spēj izskaidrot aktuālos politiskos notikumus pasaulē. Piemēram, pastāv liela tieksme pēc vienotības; šī doma ietekmē pasauli aizvien pieaugošā intensitātē, par ko liecina vainags uz galvas, sastāvošs no 12 zvaigznēm- īpaša skaitļa. Ir ļaudis, kas cer, ka šis vainags ir tas pats vainags, par ko viņi ir izlasījuši Atklāsmes grāmatas 12. nodaļā. Tur aprakstīts, ka apustulis Jānis debesīs redzēja lielu zīmi 2:

“Pie debesīm parādījās liela zīme: sieva saules tērpā, mēness apakš viņas kājām un viņai galvā divpadsmit zvaigžņu vainags. Tā bija grūta un brēca dzemdēšanas sāpēs un mokās” (Atklāsme 12:1 un 2). ES nav obligāti jāraud, kad tai tuvojas radības- lai gan “Eiro” nodibināšana nenāca viegli- bet viņa ir savā galvā uzvilkusi 12 zvaigznes.

------------

2 Zīme nozīmē, ka šeit ir attēlots notikums, kas atklājies kāda tēla veidā. Šeit pārdabiskā veidā tiek pasniegts pēdējā laika vēstures apkopojums, visai šausmīgs laika posms uz zemes.

KAM PIEDER SIMBOLS, SASTĀVOŠS NO 12 ZVAIGZNĒM?

(Vai tiešām draudze?)

Institucionālā “draudze” vēlas atgūt ievērību; bet tas tai nav iespējams. Daudzi tic, ka vainags, sastāvošs no zvaigznēm sievietes galvā, ir draudze. Citi domā, ka sieviete ir Marija un šī ideja par vainaga demonstrāciju ir aina, kas rāda ieeju baznīcas zālē Luksemburgā. Un ir ievērojami un visai ietekmīgi cilvēki, kas vēlas, lai šī Marijas ēra, kur notiek lielās Eiropas valsts izveidošanās un visu tās nāciju un tautu apvienošanās, notiktu jo drīzāk.

(Īsts sajukums?)

Savāds skats: 12 zvaigznes. Labi, ja lasīsi, kas ir sacīts Atklāsmē 12, tu, bez šaubām, atklāsi, par ko tur ir rakstīts. Ļoti interesantā veidā šī iztēlošanās ir pārtapusi 12 zvaigžņu izskatā cerībā, ka 12 zvaigznes reprezentē baznīcu vai Mariju. Kādēļ gan citādi būtu vajadzīgas 12 zvaigznes? Ir ļoti skaidrs, ka baznīca vai Marija ir nesaprašanā par 12 zvaigznēm. Jūs to redzēsit, ja lasīsit Bībeli un kaut nedaudz zināsit vēsturi. Nu protams, šī sieviete ar 12 zvaigznēm no Atklāsmes grāmatas 12 ir Israēlas valsts.

Starp citu, Atklāsmes grāmata ir “Jēzus Kristus 3 atklājums, ko Viņam devis Dievs, lai rādītu Saviem kalpiem 4, kam jānotiek drīzumā…” (Atklāsme 1:1).

----------

3 Pirmais atklājuma autors ir Kristus, Dēls, un Viņš to pasniedz mums.

4 Lai gan 7 DRAUDZES un patiešām visas DRAUDZES visās apdzīvotās vietās ir vēstījuma saņēmējas, tā lasītāji tiek saukti par “kalpiem” un tiek saukti arī par praviešiem. Tas nozīmē, ka viņiem jābūt tā Kunga vergiem, jābūt ar pravietisku garu, pirmkārt, lai spētu uzklausīt un saprast, un otrkārt, lai to īstenotu.

BAZNĪCAS UN ISRAĒLAS VĒSTURISKĀ NEIZPRATNE IZPAUDĀS CAUR ŠAUSMĪGĀM VAJĀŠANĀM

(Draudze vēsturē)

Nav šaubu, ka daudzus gadsimtus Israēls pats nav ieguvis priekšstatu par baznīcu. Tāpēc tā gadsimtiem ilgi vajāja jūdus, spēcīgi un visai šausmīgi. Tā ir viena no vislielākajām pastāvošajām nacionālajām baznīcām, ko neviens neuzdrošinājās nosaukt par sektu, kaut gan tajā bija daudz noviržu. Baznīca vajāja sievieti ar 12 zvaigznēm ilgu laiku un, iespējams, ka viņi to darīs atkal, ja nebūs uzmanīgi.

(Israēlam sniegtā apsolījuma piepildīšanās: kad?)

Noslēpums par šīm zvaigznēm, kas šodien ir uzausušas pār Eiropu, bez mazākās šaubu ēnas ir saistīts ar Israēlu. Visai aizdomīgi, ka virs Eiropas uzausuši bībelīgi simboli, lai gan šie simboli faktiski pieder Israēlai. Bet baznīca visu laiku ir darbojusies šādi 5. Tā atņem Israēlam to, kas tam piederējis. Evaņģēlijs nāca no jūdiem, Bauslība nāca no Ciānas kalna. Bet DRAUDZE * ir pašreizējie Jaunās Derības Dieva ļaudis, tas nav Israēls; lai gan katram jūdam tajā būtu jāietilpst, ja viņš grib būt izglābts. Tomēr Israēls atkal atgriezīsies savā liktenīgajā stundā. Dievs atkal viņu pieņems. Ārēji tas jau ir atkalatjaunots, bet iekšējā atjaunošanās sekos.

5 Labi pazīstamajam Augustīnam, ko mīl citēt evaņģēliskie kristieši, jau bija redzējums par DRAUDZI un Israēlu, kas nebija pamatots Jaunajā Derībā.

* Vārds “DRAUDZE” attiecas uz patieso Jaunās Derības DRAUDZI, Eklēziju (grieķu valodā) kontrastā institucionālajai “draudzei”, tādai kā lielās nacionālās draudzes, piemēram Nacionālā Protestantu baznīca Vācijā.

SIMBOLI ATTIECĪBĀ UZ ŠODIENAS DIEVA ĻAUDĪM: SEPTIŅAS ZVAIGZNES

Šodienas Dieva ļaudis, Kristus DRAUDZE, ir īpaša vienība un nav Israēla aizvietojums. Tāpēc viņiem nav nekāda sakara ar 12 zvaigznēm. 6 Bībelē, īpaši Atklāsmes grāmatā, ir daudz apgalvojumu, kas pieder tiem, kas tic Kristum. Un tomēr daudzi no šiem apgalvojumiem attiecas uz pēdējām dienām 7 un burtiski nozīmē vadības nodošanu Israēlam.

(Vietējā draudze)

Tad, Atklāsmes grāmatas pašā iesākumā, 1.nodaļā, ir sniegti citi simboli par septiņām zvaigznēm. (Lūdzu izlasiet!) Kā tu vari būt politiķis un bīties Dievu un tomēr nezināt, ko ir teicis Dievs? Tātad, šīs septiņas zvaigznes norāda uz septiņām draudzēm, kas ir tajā pašā laikā arī septiņi lukturi; Dieva kalpi tos tur savās rokās, kurus savukārt tur Savās rokās Dievs. Lukturi, kas izveido vienu DRAUDZI katrā apdzīvotā vietā. Faktiski ir tikai viena DRAUDZE visā pasaulē, un ir tikai viena draudze vienā apdzīvotā vietā vai pilsētā. Šī izpausme “katrā apdzīvotā vietā” 8 pieder pie Jaunās Derības eklēzijas pamata struktūras. Visi apustuļu vēstījumi, arī Apustuļu darbu grāmata to pasniedz tikai un vienīgi šādā griezumā.

Atklāsme 1:12-16

12 Es apgriezos vērot balsi, kas runāja ar mani, un, apgriezies, ieraudzīju septiņus zelta lukturus, (13)Lukturu vidū kādu Cilvēka dēlam līdzīgu, ieģērbtu garos svārkos un apjoztu ar zelta jostu ap krūtīm. (14)Bet Viņa galva un mati bija kā sniegbalta vilna, Viņa acis kā uguns liesmas, (15)Viņa kājas līdzīgas zelta metālam, krāsnī kausētam, un Viņa balss kā lielu ūdeņu balss. (16)Viņam bija labajā rokā septiņas zvaigznes, no Viņa mutes izgāja zobens, abās pusēs ass, un Viņa vaigs spīdēja kā saule savā spēkā.

6 Simboliski Jaunās Derības DRAUDZE var ņemt dzīvību no šiem paragrāfiem. Tomēr ir svarīgi ievērot, kurā virzienā vēršas literārais izskaidrojums.

7 Vecās Derības pravieši (īpaši Daniēls apmēram 500 g. p. ē.) demonstrēja Israēla galīgo situāciju, pirms Kristus atjaunos Savu Valstību uz šīs zemes.

Atklāsmes grāmatas 1. nodaļas septiņas zvaigznes 9: Skaitlis septiņi šeit ir simbolisks skaitlis. Tas, kā agrāk atzīmēts, nav saistīts ar 12 zvaigznēm Atklāsmes grāmatas 12. nodaļā. Tālāk ielūkosimies 12.nodaļā, kas runā par sievieti. Mēs tur redzam sievieti ar 12 zvaigznēm, kas izbēg 10, tiek nosegta, tiek apslēpta (Atklāsme 12:6 un 14). Izlasi 12. nodaļu pirmām kārtām!

Atklāsme 12:6,14

6 Tad sieva bēga tuksnesī, kur tai bija Dieva sataisīta vieta, lai viņa tur dzīvību uzturētu tūkstoš divi simti sešdesmit dienas. (14)Sievai tika doti divi lielā ērgļa spārni, lai tā varētu skriet tuksnesī savā vietā, kur viņas dzīvība, prom no čūskas acīm, tiek uzturēta laiku un laikus un puslaiku.

8 Atjaunošana notiek tieši tagad mūsu laikā. Pretruna rodas tikai tāpēc, ka cilvēki pielieto vēstures mērauklu un nemaz neievēro, kā 2.gadsimta atkrišana lika pamatu šodienas tradīcijām.

9 Cits simbols, ļoti līdzīgs eņģeļu vēstij vienai DRAUDZEI vienā apdzīvotā vietā. Patiešām tas neattiecas uz vienu atbildīgu personu, tas ir vienu bīskapu. Jaunās Derības ēra neko nezināja par draudzi ar bīskapiem, jo tā nāca vēlāk. Pravietiskais vārds attiecas uz katru individuālu locekli un, protams, dažās vietās arī uz vecajiem.

10 Iespējams, ka šī noslēpšanās notika 300 gadus atpakaļ, arī vācu ticīgie ar galīgi nepareiziem uzskatiem neredzēja, ka šī vieta paredzēta vienīgi Israēla ticīgajiem šai pēdējai stundai.

TIE, KAS ZINA, IR KĀ LĀPA TUMSĪBAS DARBU VIDŪ

(Vai tev vajadzīgs pravietisks skatījums?)

Tu, kas lasi šo bukletu, drīz vien uzzināsi visu tuvojošās pasaules vēstures scenāriju, iesākot no šīs dienas. Bruņojies ar to, tu pateiksies, tu tagad par to domāsi, tu rīkosies, izteiksies un mācīsi, tu tagad spēsi ieņemt pareizu attieksmi un turēt no sevis lielā attālumā milzīgu uzmācošos tumsību. Lielā varenā tumsība, kas cenšas atbrīvoties un iegūt varu tiešā saistībā ar Eiro, īpaši tiek atspoguļota Atklāsmes grāmatas 13. nodaļā. Un tām lietām, ko tu tur atrodi, ir sena pravietiska vēsture.

(Pasaules vēsture, politiski paredzēta)

Jau 6.gadsimtā pirms Kristus Babilonijā dzīvoja kāds vīrs, kas par to saņēma atklāsmi. Tas bija Daniēls. Babilonijas impērijas pastāvēšanas laiks bija 612. līdz 539. gads pirms Kristus. Tā nāca Asīrijas impērijas vietā. Daniēls, jūds pēc tautības, aizvests trimdā un šīs jaunās pasaules impērijas pieņemts savā dienestā, vīzijā redzēja, kā pasaules vēsture attīstīsies cauri daudziem, daudziem gadsimtiem. Kā tev iespējams ieņemt vadošu pozīciju politikā un cik daudz kristiešiem par tevi būtu jālūdz, ja tu šodien nezini, kāds no malas izskatās bijušais vēsturiskais politiskais pasaules laiks un pasaules notikumi?

Daniēla 7:1-4

1 Bābeles ķēniņa Belsacara pirmajā valdīšanas gadā Daniēls redzēja sapni, un, guļot gultā, viņam acu priekšā atplaiksnījās dažādas parādības. Viņš aprakstīja sapni un atstāstīja parādību galveno saturu šādi: (2)”Savā nakts skatījumā man bija parādība, un es redzēju garā, ka četri debess vēji drāzās cits citam pretī pa plašo pasaules jūru, sakuldami augstus viļņus. (3)No jūras tad izkāpa četri milzīgi zvēri, kas visi bija dažādi pēc sava izskata. (4)Pirmais izskatījās kā lauva, bet tam bija ērgļa spārni. Es aplūkoju to, tiekāms tam izrāva spārnus un tas piecēlās no zemes…

EIROPAS REDZĒJUMS DANIĒLA GRĀMATĀ

(Kura impērija tagad nāk?)

Daniēls pravietoja 500 gadus pirms Kristus Babilonijā. Viņš redzēja pirmo impēriju, tad otro, trešo un tad ceturto. Pirmā impērija bija tā pati Babilonija, otrā bija Medo-Persija, trešā Grieķija, tā impērija, ko uzcēla Aleksandrs Lielais un piespieda visu tā laika apzināto pasauli kļūt par hellēnistiem. Iesākot ar to laiku, visur runāja tikai par Grieķiju. Grieķija bija to laiku ”Anglija.” Apmēram 300 gadus p.m.ē. Aleksandrs Babilonijā nomira. Impērija bija izpletusies dziļi Austrumu zemēs. Tad četri viņu pāri palikušie ģenerāļi 11 turpināja cīņu par impērijas izdzīvošanu. Bija daudz karu un cīņu. Dažus simtus gadu pirms tam Daniēls redzēja šos notikumus, skaidri un detalizēti, un tos visus pierakstīja. Pēc tam, kad Grieķijas impērija sabruka, tai sekoja ceturtā impērija, daudz pievilcīgāka nekā visas pārējās. Impērijas Daniēla grāmatā tiek salīdzinātas ar noteiktiem dzīvniekiem (Lūdzu ieskaties Daniēla grāmatā). Šīs impērijas vienmēr kaut kad vēsturē ir sasniegušas savas varas un spēka virsotnes. Četras impērijas, kas ir aprakstītas Daniēla grāmatas 7.nodaļā, nobeidzas ar “Kamēr es biju nogrimis nakts parādību apskatē, es redzēju, kā debess padebešos nāca kāds kā Cilvēka Dēls savā izskatā...” (Daniēla 7:13). Tas, kas atnāca, bija cilvēka dēls. Un Jēzus saskaņā ar Apustuļu darbiem 17:31 nāks atkal, tas ir, kā cilvēks un kā taisns Soģis. “No šī laika jūs redzēsit Cilvēka Dēlu sēžam pie Visuvarenā labās rokas un nākam uz debess padebešiem.” Jēzus saka, ka tagad būs līdzīgi kā notika sinedrijā (valsts visaugstākā politiskā tiesa), kad Viņš tika notiesāts (Mateja 26:64).

…nostājās kā cilvēks uz savām kājām un tam deva cilvēka sirdi. (5)Tad parādījās vēl kāds otrs zvērs, tas izskatījās kā lācis; viņš bija piecēlies tikai ar vienu savu pusi, tam bija zobos trīs ribas. Tam kāds sacīja: “Celies, ēd daudz gaļas!” (6)Kad es tad atkal paskatījos, es ieraudzīju vēl vienu zvēru, tas izskatījās pēc pantera, bet tam bija četri putna spārni uz muguras. Šim zvēram bija arī četras galvas, tam tika piešķirta valdnieka vara. (7)Tad man parādījās manā nakts redzējumā pēkšņi ceturtais zvērs, tas bija briesmīgs un bīstams un ārkārtīgi stiprs; tam bija lieli un vareni dzelzs zobi, kā arī ragi no vara, tas aprija un iznīcināja visu, un kas atlika, to tas samina ar kājām; tas bija pavisam citāds nekā visi pārējie zvēri, tam bija arī desmit ragi.

11 Labi pazīstamā Kleopatra bija viena no šo valdnieku meitām, kas nāca no Maķedonijas un iekaroja Ēģipti.

(Klātbūtne?)

(Roma Briselē?)

Kad Viņš nāks atkal, ceturtā impērija reiz un par visām reizēm tiks sagrauta un iznīcināta. Bet kur šī impērija ir šodien? 12 Tās vairs nav. Atklāsmes grāmata 17:8 saka, ka tā pastāvēja, tās vairs nav un tā atkal tiks atjaunota, tā būs šausmīgs zvērs (šo valsti sauc “zvērs”), kas ietvers visus citus sevis noteiktajā un pārvaldītajā organizācijā. Pēdējā, Romas impērija, vairs nepastāv. Mums šodien ir itāļi, nevis romieši. Bet mums ir simboliski rādīts visas Eiropas notikumu iesākums, ko popularizē “Romas klubs.” Un šī kustība progresē, attīstās un jau ilgu laiku soļo pa Eiropas zemēm. Zvērs, liekas, aug un attīstās Viduseiropā, kur, kā mēs visi zinām, aizvien vairāk un vairāk valdības likumu un spēku tiek pārveidoti un piemēroti kopējai pārvaldei. Apmeklējiet “Eiropas komisiju” vai apciemojiet Luksemburgu vai Strasbūru, un jūs par to paši pārliecināsities.

Atklāsme 17:8

8 Zvērs, ko tu redzēji, bija, tā tagad vairs nav; bet tas izkāps no bezdibeņa un ies bojā; tad zemes iedzīvotāji, kuru vārdi nav rakstīti dzīvības grāmatā 13 no pasaules iesākuma, brīnīsies, redzēdami zvēru, kas bijis, bet kura tagad nav, un kas atkal būs.

12 Šīs nākošās impērijas attīstībai ir ļoti skaidras pazīmes. Kā kāds var būt politiķis un to nezināt? Ja ticīgie nezina vēsturi, viņi pieļaus šausmīgas kļūdas, sliktākas nekā Hitlera laikā.

13 Notiek patvarīga evaņģēlija pārkāpšana un pārveidošana līdz tā pilnīgai iznīcināšanai (Piemēram, “draudzes sapulcēs” cilvēkiem neļauj uzzināt, kāds būs katra cilvēka beigu mirklis. Zviedrijā jau ir pielikts punkts- ir īstenojies luterāņu sapnis- katrs Zviedrijā piedzimušais mazulis jau ir oficiāli atzīts kristietis.

ATJAUNOTO VECO IMPĒRIJU PĀRVALDĪS VIENOTA RELIĢIJA

“Es redzēju izkāpjam no jūras zvēru…” apustulis Jānis mums stāsta (Atklāsme 13:1a). Savā priekšā viņš redzēja sarkanu pūķi, kas no jūras kāpa krastā. 14 Šeit šis spēcīgais, varenais tumsības spēks ir rādīts kā ļoti aktīvs, uzbrūkošs; šis sarkanais pūķis, kas jau bija iemiesojies, atpazīts un izsviests ārā no paradīzes un nokļuva uz zemes čūskas izskatā. Pēc zināma klusuma brīža šis zvērs tagad izkāpj no jūras.

Atklāsme 13:1-6

1 Es redzēju izkāpjam no jūras zvēru, kam bija septiņas galvas un desmit ragi, un uz viņa ragiem desmit ķēniņa kroņi, un uz viņa galvām zaimu vārdi. (2)Šis zvērs, ko es redzēju, bija līdzīgs pardelim; viņa kājas bija kā lāča kājas, un viņa mute kā lauvas mute. Pūķis deva tam savu spēku, savu troni un lielu varu. (3)Viena no viņa galvām bija kā uz nāvi ievainota, bet tā nāves brūce atkal tika dziedināta. Visa zeme noraudzījās uz zvēru ar izbrīnu. (4)Un viņi pielūdza pūķi, tādēļ ka tas zvēram devis varu; arī zvēru tie pielūdza, sacīdami: “Kas līdzinās zvēram, un kas var ar to karot?” (5)Tam tika dota mute runāt lielas lietas un zaimus un vara to darīt četrdesmit divi mēnešus ilgi. (6)Tad tas atvēra savu muti Dieva zaimošanai, lai zaimotu Viņa vārdu un Viņa mājokli, tos, kas mājo debesīs.

14 Ievērojiet Atklāsmes grāmatas 12. nodaļas beigas: atskatoties uz aktuālajiem politiskajiem notikumiem. Pūķis panāk varenas lietas.

(Noslēpums, ko cilvēks var uzzināt!)

“…kam bija septiņas galvas un desmit ragi, un uz viņa ragiem desmit ķēniņu kroņi, un uz viņa galvām zaimu vārdi” (Atklāsme 13:1b). Šiem zaimiem ir tendence pieaugt 15 un baznīcas palēnām kļūst par varas nesējām un īstenībā parāda, cik dēmonizētas vispār var kļūt baznīcas. Mēs varam lasīt Atklāsmē 17, ka šī laicīgā baznīca vai “harmonija”, sastāvoša no reliģijām, iegūs aizvien vairāk un vairāk ievērības un varas nākotnē. Zvērs, kas izceļas no jūras šeit, Atklāsmes grāmatā 13:1, būs dzīvnieks, uz kura tālākā Atklāsmes grāmatas 17. nodaļā sēdēs sieviete, vārdā “Bābele,” kas tajā pašā laikā būs pasaules ekonomikas metropole un pēdējā pasaules reliģija.

15 Zaimošanas pieaugums šodien, kas ne tikai tiek pieņemts, bet tiek pat šodienas institucionālās baznīcas atbalstīts, rāda, ka mēs atrodamies šo beigu laiku notikumu pašā iesākumā.

(Eiroautoritāte?)

“Šis zvērs, ko es redzēju, bija līdzīgs pardelim; viņa kājas bija kā lāča kājas, un viņa mute kā lauvas mute” (Atklāsme 13:2a). Šī zvēra apraksts atgādina vienu no augstāk aprakstītajām vīzijām attiecībā uz zvēru Daniēla grāmatā. Tā raksturojums ir ļoti līdzīgs visiem citiem šī zvēra raksturojumiem.

“Pūķis deva tam spēku, savu troni un lielu varu…” (Atklāsme 13:2b). Daudzo Briselē izveidoto organizāciju autoritāte ir neticami liela. Lai viņu autoritāti paaugstinātu, gandrīz vienmēr jāizspēlē kāda intriga (kas parasti arī notiek). Bet tad nāks stunda, kad pūķis pats sniegs tai savu spēku un varu. Kāpēc es to saku? Vai lai mūs biedētu no tā, kam jānāk? Nē, es stāstu to, lai mēs saņemtu atziņu par tuvāko nākotni. Tā, lai šīs septiņas zvaigznes, kas pārstāv septiņas draudzes Atklāsmes grāmatas 2.nodaļā, tātad visas šīs patiesās draudzes, zinātu to, kam jānāk.

UN KĀ IR AR DRAUDZI: VAI TĀ IR IZGLĀBTO SADRAUDZĪBA VAI ARĪ KĀDA KLAKŠĶOŠA KASTE, KURĀ MĒS VISI ESAM IEBĀZTI?

(Kristīgās kopijas, kam jāpazūd?)

DRAUDZE sastāv no tiem, kas ir izglābti, tiem, kas ir sapratuši Betlēmes notikumu, krusta un augšāmcelšanās jēgu. Tiem, kas ir pieņēmuši pestīšanu, piedzimuši no jauna no Dieva, kas pieder viens otram un ir viena atpestīto cilvēku ģimene vienā apdzīvotā vietā! Viņu vārds nav svarīgs; DRAUDZEI nav vajadzīgs kāds ietērps vai birka. DRAUDZES vienība ir tik spīdoša, tik redzama, tik spilgta, ka no sevis tālu atbīda jebkādu sapluinītu institūciju, kas nosaukta draudzes vārdā. Ja šī vienība būtu Israēlā, jūdiem būtu pilnīgs pamats nākt un noticēt Kristum, tomēr, diemžēl, viņi ir redzējuši kristietību, kas tikai ārējās lietās tālu atšķiras no Jaunās Derības iestādījuma. Visas šīs ārējās ceremonijas tikai aizvieto patieso dzīvi, kas izriet no Dieva. Iznāk kaut kas līdzīgs, ja tu paņem slimā cilvēkā mākslīgi implantētos locekļus un centies tos kustināt; vienu aci, vienu kāju, dažus zobus un tad tu viņā ieoperē dzinēju. Un tagad šis objekts “staigā” pa koridoru. “Klip, klop, klip, klop.” Protams tam kaut nedaudz ir jādzied, tātad ieinstalēsim viņā kasešu atskaņotāju. Šī klakšķošā kaste- draudze 16, dažās vietās dēmonu apsēsta, nav ne Pāvila kristietība, nedz arī Jāņa vai Pētera. Pat ja vislabākie cilvēki uzmostos un sāktu darboties, lai uzmodinātu un svētītu šo patiesās kristietības aizvietotāju, tā joprojām nebūs īstā kristietība. Daudzi ticīgie iekrīt lamatās un tiek sasaistīti šajā klakšķošajā kastē un pat cenšas to svētīt, svētīt no iekšienes 17. Un pēc kāda laika tu vari tos jau apglabāt zem viņu klakšķošās kastes smaguma. Vai nu viņi sāk to atdarināt savā ikdienā, vai arī sāk saņem labu atalgojumu, lai paliktu tajā pietiekoši ilgi. Un tad viņi aiziet pelnītā atpūtā un nonāk dēmonu nospiestībā, kam viņi ir kalpojuši. Jo taču ir teikts: “Izeita no viņas, Mana tauta…” (Atklāsme 18:4 un 2.Korintiešiem 6:17); tas ne tikai attiecas uz šo pilsētu, kur pievilšana būs liela, bet arī uz visa veida vienotībām, kam piemīt šīs īpašības. Starp citu, visas denominācijas 18 atrodas dēmonu pārvaldīšanā. 19

16 Lai gan es cienu daudzas bijušās un šodienas personības, es nevaru cienīt institūtus un iestādījumus, kas patieso Dieva ģimeni sasaista un ieliek važās. Starp citu, Dieva nams nav sarkofāgs; ja arī tu pieņem, ka dažādie darbi vēstures gaitā ir bijuši ar mērķi uzcelt Dieva namu (1.Korintiešiem 3:17). Es dzirdēju Biliju Grehemu sakām savas kalpošanas pirmajos gados Vācijā, ka drīzāk rokas ratiņi garāžā kļūs par auto nekā ja kāds, ko tu ieved baznīcā, automātiski jau ir kļuvis par kristieti.

17 Jēzus teica, ka jaunais vīns ir lejams jaunos traukos un neviens nedrīkst vecu vīna trauku lāpīt ar jaunu ielāpu.

18 Kāpēc gan misijām nevar būt nosaukumi? Tomēr vienas DRAUDZES sadalīšana daļās ir precīzi tas, par ko Pāvils brīdināja 1.Korintiešiem 1:10 un 13. Efezā bija DRAUDZE, Korintā bija DRAUDZE un arī metropolē Romā bija viena DRAUDZE. Mēs varam lasīt par Korintas pilsētas DRAUDZES vārdu vēstules iesākumā.

19 Kas tam netic, uzrakstiet brošūras izdevējam un pieprasiet izskaidrojumus, papildus literatūru un konferenču kasetes attiecībā uz šo tematu.

AUGŠĀMCELŠANĀS VADA PIE PŪĶA ATZĪŠANAS

“Viena no viņa galvām bija kā uz nāvi ievainota…” (Atklāsme 13:3a). Šis zvērs bija ar septiņām galvām, kurās bija kroņi; un viena no tām bija nāvīgi ievainota.

“…bet tās nāves brūce atkal tika dziedināta” (Atklāsme 13:3b). Visa pasaule vēros šo pūķi. Tas notiks tieši šādi, tas notiks burtiski. Cilvēks, kas pēc nāvīgas brūces bija gājis bojā, augšāmcelsies no nāves. 20 Viņa nāves apstākļi var būt dažādi. Tomēr viņa augšāmcelšanās viņam piesaistīs visas pasaules uzmanību; un rezultāts būs šis: “Un viņi pielūdza pūķi...” (Atklāsme 13:4a). Ļoti skaidri sakot: “Pūķis ir velns, sātans.” Nesen presē tika teikts, ka sātanisms stāv aizmugurē katrai bērna slepkavībai, kas notikusi Beļģijā. Ja pat prese (kas dažas lietas redz atšķirīgā gaismā) to saprot, tad tā ir vērtīga un vērā ņemama atziņa vai vēl labāk: tas sniedz pierādījumu, ka tumsība ir kļuvusi tik melna, ka to vairs nevar noslēpt.

20 Lūdzu uzmanīgi izstudē Daniēla grāmatā sniegtā pravietojuma secību. Lietas īstenosies patiesi burtiski.

LIKUMI UN INSTRUKCIJAS NOVĒRŠ HAOSU UN ANARHIJU

(Kas ir vēlams Eiropai?)

(Kāda anarhija būs netālā nākotnē?)

Un viņi pielūdza pūķi tādēļ, ka tas zvēram bija devis varu; arī zvēru tie pielūdza, sacīdami: “Kas līdzinās…” Vai man šie vārdi jāturpina un jāpasaka citādi: “kas līdzinās Eiropai”? “Kas līdzinās zvēram un kas var ar to karot?” (Atklāsme 13:4) Tajā laikā viņi vairāk nevarēs cīnīties, jo būs jau par vēlu. Bet kad viņi var cīnīties? Iespējams, tagad? Neejiet briesmās! Lūdzu! Dažādi likumi ir iestādīti ar mērķi, lai karošana būtu neiespējama pat tagad. Vēlāk tas jau būs pilnīgi neiespējami. Viņi ieskatīsies datorā un zinās, kas tu esi un vai tikai tu neesi bīstams. Tas ir iespējams pat tagad. Tomēr kas karos un pret ko? Labi, netaisnas sistēmas funkcionē vienīgi caur netaisnību; tās nevar darboties kādā citā veidā. Taisnība, kārtība, likumi un morāle, kas izveidojusies dažādās zemēs, vienmēr pretojas haosam un anarhijai. Tas, ko atnesīs zvērs, nebūs anarhija. Tomēr tam iesākumā būs jārada anarhija 21, lai pēc tam varētu izveidoties un darboties vienvadība.

21 Šodienas demokrātiskā brīvība bez ierobežojumiem nes savus pirmos augļus: vislielākais seksuālo perversiju skaits, noziedzības, abortu pieaugums, pozitīva skata trūkums uz nākotni ietekmē Eiropu un Vāciju.

PIRMS DIKTATŪRAS VIENMĒR BŪS ANARHIJA

(Hindenburgs un Hitlers)

Vācijā bija pēdējā un visvarenākā diktatūra. Vienīgi visvecākie no mums zina, kāda tā īsti bija un kā tas nāca, ka viens cilvēks ieguva varu. Tas ir iespaidīgi, kad tu par to lasi. Es piederēju šai diktatūrai tik ilgi, kamēr tā pastāvēja un esmu to piedzīvojis, esmu no tās cietis un arī esmu tās vajāts. Iespaidīgi, kā šī diktatoriskā vienvadība attīstās! Lielākā daļa no jaunatnes to nespēj iedomāties. Tā atgriezīsies, bet iesākumā būs anarhija. Pirms Vācijā nodibinājās pēdējā diktatūra, tur bija anarhija, pie kam lielos mērogos: pilsētām un ciemiem cauri lauzās veselas vandāļu ordas, ar vai bez  motocikliem, sagraujot sapulcēšanās vietas, pārcērtot krēsliem kājas un tos pēc tam pārlaužot uz cilvēku galvām. Vēlāk miljoniem sekotāju devās pie Hindenburga ar lūgumu darīt Hitleru, šīs kustības galvu, 22 par valsts padomdevēju. Ja varat ieskatīties tā laika vēlēšanu norisēs, jūs, iespējams, nāksit pie secinājuma: ja Hitlers iesākumā nebūtu kļuvis par Reiha padomdevēju, būtu iestājies pilsoņu karš. Faktiski tas bija ļoti tuvu. Belgradā tas var notikt šovakar pat, jo daži ir kļuvuši pārāk bezrūpīgi. Tajās dienās pilsoņu karš jau notika uz ielām, arī manā mazajā pilsētiņā. Uz torņiem ar melnu krāsu bija rakstīts (tajā laikā nebija aerosola baloniņu): Kur atrodas tās melnās avis, kuras vēl joprojām nepieder mums?” Kad Hitlers kļuva par padomdevēju, tev varēja publiski skolā pavaicāt, kāpēc tu joprojām neesi iestājies Hitlerjugvolkā (Jaunatnes organizācija Trešajā Reihā). Tajās dienās iestāšanās tajā vēl joprojām bija brīvprātīga lieta.

22 Kļūst šausmīgi, ja tu saliec 1933. gada notikumus detalizētā secībā: kā kristieši varēja neievērot visus šos notikumus un to attīstību. Vai viņi sapņoja? Un kāpēc patiesiem ticīgiem, kam bija pietiekoši sadraudzības ar citiem, nebija pietiekoši brīvības, lai izjauktu sātanisko procesu? Gados vecais Hindenburgs, kristietis, liekas, arī tika aizvests pa citu ceļu.

TAS, KAS NEVĒLĒSIES ATSACĪTIES NO GRĒKA, NESPĒS TICĒT

(Pielāgošanās un pārsteigums)

(666)

Zvērs tuvojas, viņš iegūs aizvien pieaugošu spēku, “…kas var ar to karot?” (Atklāsme 13:4) Kāds izaicinājums! Tikai daži centīsies paslēpties; “Ikvienam būs jāpiemērojas.” “Katram vienam būs jāpieņem viņa skaitli.” 666, tā ir visu arābu taksometru pazīšanās zīme Jeruzālemes pilsētā, patiešām kļūs par maģisku skaitli. Kamēr šī Atklāsmes grāmata tika saņemta un pierakstīta, šis skaitlis viegli varēja raksturot vienalga kādu valdnieku. Grieķijā imperatoram Nero piederēja bagātības, kuras varēja apzīmēt ar 666 skaitli.

(Masu mēdiju balss šodien?)

“Tam tika dota mute runāt lielas lietas un zaimus…” (Atklāsme 13:5a). Mute, kas runā lielas lietas un zaimus, atbalstīs daudzu idejas, to, kas līdz tam nav bijuši spējīgi izpaust savas domas. Jau tagad tiek izplatīti šausmīgi zaimi par Kristu, Krustu, apkārt klejo daudzas citas domas, piemēram, kāds laulības pārkāpējs šis Jēzus ir bijis. Tas visapkārt tiek plaši publicēts. Un šie avīžu raksti satur šausmīgu bezdievību- no kā tā īsti ceļas? Vai cilvēki nespēj ticēt? Nē, drīzāk tas ir no tā, ka kāds ir tik dziļi * sagrēkojies, ka tagad viņam ir jāsāk karot pret Dievu. Katrs, kas nespēj ticēt, nevēlēsies saraut savas attiecības ar grēku!

(Meli par dzīvi?)

Tu vari to pārbaudīt pie savas paša dzīves un pie citām dzīvēm. Tu, kas lasi šī bukleta  lapaspuses: atļauj, lai tavi grēki tiek atmaskoti, esi gatavs no tiem atsacīties! Tu spēsi ticēt “neatgriezeniski;” patiesība tevi caurdurs arī tad, ja esi melu pievilts. Ja visi meli tavā dzīvē tiek atklāti un iznesti gaismā, tevī var ienākt patiesība. Tikai patiesība viena pati ir spējīga izgaismot tavu dzīvi un sniegt tik daudz gaismas, ka tagad tu vari būt spējīgs uzticēties dievišķīgajai patiesībai. Pēkšņi tu redzi realitāti, ko agrāk neesi redzējis. Jo ticībai uz Jauno Derību, ticībai uz Bībeli nav nekāda sakara ar tavas sirds pūliņiem. Biezais aizkars, dzelzs siena tiek norauta no tavas sirds acīm, kad tu sāc saskatīt realitāti. Ja tu to neredzi klātienē, tu tagad caur ticību vari rīkoties tā, it kā tā būtu tavā priekšā. Ja paliksi tumsā, tu taustīsies kā akls un darīsi arī citus aklus. Tu to arī vari darīt, nemaz neturot savās rokās divas rokas granātas, kā tas notika Ziemassvētku vakarā evaņģēliskajā draudzē pie Frankfurtes Vācijā, kad notika eksplozija un daudzi tika nogalināti 23.

23 Tas notika 1996. gadā Ziemassvētkos pie Frankfurtes Vācijā.

ŠODIENAS PRAVIETISKAIS LAIKS TIEK DOTS, LAI ĪSTENOTOS RAKSTI

Laiks ir stingri fiksēts, tomēr: “…vara to darīt (tika dota) četrdesmit divi mēnešus ilgi” (Atklāsme 13:5b). Lai tas īstenotos, tiek dots zināms laika posms, un arī līdz tam jāpaiet zināmam laika posmam. Pasaules vēstures laikā attīstība šajā virzienā jau daudzas reizes ir notikusi, tomēr laiks, ko mēs piedzīvojam tagad, skaidri un daudzos aspektos rāda to, ka tieši tagad Raksti kļūst par realitāti. Lūdzu savstarpēji salīdziniet tās Rakstu vietas, kas ir atzīmētas uz šīs brošūras vāka.

DIEVA PRETINIEKI ATRODAS VIŅA ROKĀS!

(Eiropai?)

“Un to pielūgs visi, kas dzīvo virs zemes, kuru vārdi nav rakstīti kopš pasaules radīšanas nokautā Jēra dzīvības grāmatā” (Atklāsme 13:8). Godības pilnais Dieva Jērs, pasaules grēku dēļ nokauts, priekš tiem, kas Viņu pieņems! Nē, cik Dievs pieļauj Sevi iespiest stūrī, tikpat Viņš tur Savus pretiniekus Savā rokā, un visi, kas vēlas Viņu apspiest, ar Viņu cīnīties un Viņu izsmiet- tie visi iekrīt savās pašu sagatavotajās lamatās!

MAZAIS “RAGS” IZNĪCINA JERUZĀLEMI

(Vecās Derības “antikrists”)

Aplūkosim šīs politiskās radības tālāko attīstību 24 ar tās ragiem un galvām. Viens no viņa ragiem spēlē īpašu lomu pārējo deviņu ragu vidū (lūdzu izlasiet Daniēla 7 un Atklāsmes grāmatu 17). Daniēla 8 mēs redzam šo ragu atkal, kas izslejas no viena no četriem vērša ragiem (kas simbolizē Aleksandra Lielā impēriju, skatīt iepriekš). Šis rags bija Antiohijs IV Epifānijs (175.-164.gadi p.m.ē), vēsture viņu nosauc Grieķijas impērijas beigās. Viņš sagrāva tā laika svētnīcu 25, kas bija atkalatjaunota pēc trimdas, pēc tam, kad Persijas karaļi jūdus sūtīja uz mājām. Tas ir laiks, ko Daniēls nosauc par “izpostīšanas” laiku (Daniēla 8:11 un Daniēla 9:27). Šis valdnieks kļuva par modeli pēdējam mazajam ragam. Līdz laikam, kad Jānis saņēma šo atklāsmi un to uzrakstīja, uzauga vēl kāds cits rags, bet arī tas nebija pēdējais.

Daniēla 7:8

8 Es aplūkoju visai uzmanīgi šos ragus un redzēju, ka to starpā parādījās vēl viens mazs rags un trīs no tā agrākiem ragiem tika izlauzti. Un redzi, šim ragam bija acis kā cilvēka acis un mute, kas runāja lielas un pārgalvīgas lietas.

Atklāsme 17:12-13

12 Un desmit ragi, ko tu redzēji, ir desmit ķēniņi, tie valdību vēl nav saņēmuši, bet tiem ir ķēniņa vara dota kopā ar zvēru vienu stundu. (13)Tie ir vienis prātis un nodod savu spēku un varu zvēram.

-----------------

24 Pēc 2.Pasaules kara es iepazinos ar Hansu Brunu (vācu klerks, labi pazīstams Bībeles tulkotājs un pēckara laika evaņģēlists), kas norādīja, kā cilvēkam vajadzētu salīdzināt laikrakstu publikācijas ar Bībeli! Šodien tiek pieprasīts Bībeles izskaidrojums! Jūs varat noskaidrot precīzu diagnozi bīstamajiem centieniem Vācijā, izlasot profesora Gintera Rormozera grāmatu “Vēstures atgriešanās.”)

25 Jeruzālemes iekarošana 167. gadā pirms Kristus

Daniēla 8:8-11

8 Tad āzis kļuva pārmērīgi liels, bet, kad tas bija visstiprākais savā spēkā, tam nolūza viņa lielais rags, un tā vietā uzauga citi četri visai skaisti un ievērības cienīgi ragi virzienā uz visām četrām debess pusēm. (9)No viena no tiem izcēlās mazs radziņš, bet tas kļuva pārmērīgi liels virzienā uz dienvidiem, uz rītiem un uz viskošākās zemes (Palestīnas) pusi. (10)Tas izauga pat līdz debess kara pulkam un norāva kādus no šā pulka un no zvaigznēm zemē un samina tos. (11)Tas pacēlās savā pārmērīgā pašiedomībā pat līdz šā pulka vadonim, tā ka tas pēdējam atņēma dienišķo upuri, izpostīja un lika negodā viņa svētuma mitekli.

-----------

26 Šis rags izaug pēdējās dienās un būs vadonis, kas sevi nostādīs pretī citiem. Viena no viņa īpašībām arī būs saistīta ar “iznīcību,” Pāvils 2.Tesaloniķiešiem 2 par viņu runā, tur viņš šo ragu nosauc par “ļauno” vai “netaisnības noslēpumaino spēku.”

(Desmitais!)

Raksti saka, ka Romas impērija tiks atkal atjaunota ar tās galvaspilsētu “Bābeli”. Tie visi ir pravietiski vārdi, pilsētai nav obligāti jābūt šim vārdam. Bet impērija atkal tiks radīta. Valdnieku cīņās kādi cīņas zaudēs. Cik daudzi no tiem nonāks varas tronī? Daniēla grāmatas 7.nodaļā, 7.un 8.pantā, jūs varat lasīt: ir palikuši tikai septiņi ragi. Viens, kas pacels aiz sevis veselus trīs, būs astotais pēc skaita, tas ir, astotais valdnieks, kaut gan tas pieder pie septiņiem. Tad desmit valdību galvas ar viņu noslēgs vienošanos (Atklāsme 17:12). Viņam savukārt būs tiem atbilstoši jāatdara par šādu iespēju.

Tavas piezīmes:

Daniēla 7:7-8

7 Tad man parādījās manā nakts redzējumā pēkšņi ceturtais zvērs, tas bija briesmīgs un bīstams un ārkārtīgi stiprs; tam bija lieli un vareni dzelzs zobi, kā arī nagi no vara, tas aprija un iznīcināja visu, un kas atlika, to tas samina ar kājām; tas bija pavisam citāds nekā visi pārējie zvēri, tam bija arī desmit ragi. (8)Es aplūkoju visai uzmanīgi šos ragus un redzēju, ka to starpā parādījās vēl viens mazs rags un trīs no tā agrākiem ragiem tika izlauzti. Un redzi, šim ragam bija acis kā cilvēka acis un mute, kas runāja lielas un pārgalvīgas lietas.

Atklāsme 17:12

12 Un desmit ragi, ko tu redzēji, ir desmit ķēniņi, tie valdību vēl nav saņēmuši, bet tiem ir ķēniņa vara dota kopā ar zvēru vienu stundu.

Atklāsme 13:11-13

11 Tad es redzēju citu zvēru izkāpjam no zemes: tam bija divi ragi, tādi kā jēram, bet tas runāja kā pūķis. (12)Tam bija pirmā zvēra vara visā pilnībā viņa priekšā, un tas piespieda zemi un tās iedzīvotājus pielūgt pirmo zvēru, kura nāves brūce bija dziedināta. (13)Tas dara lielas brīnuma zīmes, uz viņa pavēli pat uguns krīt no debesīm uz zemi cilvēku acu priekšā.

DIKTATORI KĻŪST PAR ELKIEM: LABI ZINĀMI PIEMĒRI KĀ MODEĻI BEIGU PIEVILŠANAI

(Otrais “zvērs”)

Zvēram tiks dota iespēja sevi propagandēt caur citu cilvēku, kas arī ir atklāts kā “zvērs” (Atklāsme 13:11). Šis otrais “zvērs” nāks no zemes un viņam nebūs jādara nekas cits kā tikai jāpanāk, lai pirmais zvērs tiktu padarīts par elku (Atklāsme 13:12). Katrs, kas ir piedzīvojis Hitlera laiku vai zina, kas notika Korejā vai kur citur, ir pazīstams ar to, kā notiek cilvēka padarīšana par elku, kā valdnieku padara par pielūgšanas objektu. Hitlera ēras laikā viņi nostājās milzīgu tēlu priekšā, tad tika pacelts karogs un ikvienam bija jāpaceļ roka sveicienam. Katru reizi, kad karogs bija pacelts, visiem bija jāpaceļ rokas un visos gadījumos bija obligāti jāsāk dziedāt patriotiskas dziesmas. Bēdas tam, kas nepacēla roku! Laiku beigās būs jauna elku izveidošana, un tēls, kas tiks izgatavots pielūgšanai, būs pat spējīgs sarunāties (Atklāsme 13:14,15).

Atklāsme 13:14-15

14 Tas pieviļ zemes iedzīvotājus ar brīnuma zīmēm, kas viņam bija dots darīt zvēra priekšā; tas aicina zemes iedzīvotājus celt tēlu zvēram, kam ir zobena brūce un kas tomēr palicis dzīvs. (15)Tam bija dotas spējas iedot dzīvības garu zvēra tēlam, lai zvēra tēls varētu runāt un panāktu to, ka visi, kas nepielūgtu zvēra tēlu, tiktu nokauti.

BRĪDINĀJUMS PRET VISIEM “LABO ZIŅU VĒSTĪTĀJIEM”

(Kas šodien bīstas Dievu?)

(Cik daudz cerības?)

Tomēr pirms visām šīm lietām tiks izteikti daži brīdinājumi. Pirms eņģelis no Atklāsmes (Atklāsme 14:7) sāks saukt: “Bīstieties Dievu un dodiet Viņam godu…”, daudzi sauks tāpat kā tu un es: “Dod godu Dievam! Meklē patiesību un atrodi, kāda ir mūsu pozīcija!” Tāpat daudz pūļu un centienu tiks izdarīti, lai klusā civilā dzīve tiktu pasargāta. Un ja tu tomēr nolemsi neticēt “labo ziņu vēstītājiem,” kas savus sekotājus virza projām no realitātes caur savu optimismu, tev atklāsies, ka visa pasaules vēsture ir atkarīga no viņu “izgājieniem” politiskajā, ekonomiskajā, militārajā, kultūras un morālajā aspektā. Viņi brīnīsies, ka velns vēl nav satriekts un iesviests ellē. Palūkojies uz citām zemēm. Es biju Zairā un citās vietās, kur valda iznīcība, kur nebeidzas pilsoņu kari. Daudzi neredz, ka visa tā vidū priekšplānā izvirzās ļaunais un aizved tautas nepareizā virzienā.

RELIĢIJU KOPUMS VAJĀS PATIESOS TICĪGOS, IZDAROT DAUDZ GRĒKA

(Kristieši kopā ar citiem?)

(Vienotība caur draudžu dievkalpojumiem?)

(“Vienotības” konferences?)

(Cik mēs esam tālu tikuši?)

(Pēdējais trīs ar pusi gadu periods)

Jūs redzat Atklāsmes grāmatā 17, ka noslēpums tiek atklāts apustuļiem. Jānis redz sievieti: “Sieviete bija tērpta purpurā un sarkanā audumā, greznojusies ar zeltu, dārgiem akmeņiem un pērlēm; tai rokā bija zelta kauss, pilns ar bezdievības negantībām un viņas netiklības netīrumiem” (Atklāsme 17:4). Tas ir šausmīgs apraksts, kas atklāj attiecības ar visu citu, tikai ne Dievu. Šis reliģiju kopums šodien, kur vienā un tajā pašā laikā viens pielūdz Jahvi, cits Allahu, cits varbūt Jēzu un tāpat pielūdz sevi (tas notiek hinduismā un budismā), ir reliģioza netiklība. Pēkšņi šis sajauktās reliģijas kopums parādās kā sieviete, kas ir skaisti izgreznota, bet, ja tu uz viņu palūkojies vērīgāk, viņa ir pilna netiklības. Kaut kas līdzīgs jau ir bijis dažādos laikos. Katoļu baznīca ir spēlējusi šo lomu jau ilgu laiku, bijusi “piedzērusies no svēto asinīm” (Atklāsme 17:6) un tā to turpinās darīt. “Uz viņas pieres bija rakstīts noslēpumains vārds: “Lielā Bābele, visas zemes netikļu un negantību māte” (Atklāsme 17:5). Protams, šīs garīgās netiklības, šī visa veida spēku pielietošanas rezultātā tiks veikta bioloģiskā, humānā un fiziskā netiklība, kā tas šodien arī notiek, un notiks arī apgrieztā secība. Visur tur, kur netiklība šodien tiek uzskatīta par normālu dzīvesveidu, tiek atzīts par labu viss cits, tikai ne Dievs. “Labi, bet mēs nevaram izšķirt, kur ir Dievs!” Lasot Romiešiem 1, ikviens cilvēks uzzina, ka Dievs ir. “Jā, bet Dievs visu nedara!” Viņš jau kaut ko ir iesācis darīt: zvērs, valsts, kas sevī ietver daudzas valstis, desmit ragi un septiņas galvas. Dievs kaut ko gatavojas darīt.

Atklāsme 17:6

6 Es redzēju: Sieviete bija piedzērusies no svēto asinīm un no Jēzus liecinieku asinīm. Viņu redzēdams, es vareni izbrīnījos.

Romiešiem 1:20-21

20 Viņa neredzamās īpašības, tiklab Viņa mūžīgā vara kā Viņa dievišķība, kopš pasaules radīšanas gara acīm saskatāmas Viņa darbos; tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. (21)Jo, pazīdami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu un Viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā siržu neprātā iegrimuši tumsā.

DIEVS DARBOJAS, ATBRĪVOJOT PASAULI TUMSĪBAS SPĒKU VARAI

(Hitlers- “zvēra” prototips?)

Dievs cilvēkam sniegs iespēju spēlēt Kristus lomu, tā ir daļa no tā dēvētā Antikrista. Cilvēki veltīs viņam savas dzīves un caur to viņi uzticēs savas dzīves uguns jūrai, un viņi visi tur nonāks. Viņi atļaus uz savas pieres un uz savas labās rokas uzrakstīt viņa vārdu vai viņa skaitli; citādi viņi nonāks ekonomiskā katastrofā, jo vairāk nevarēs ne pirkt, ne pārdot 27 (Atklāsme 13:16,17). Ja tu vēlēsies turpināt dzīvot, tev būs jāpieder šim zvēram. Ceļš uz to jau ir sagatavots. Pēdējie šķēršļi tika novākti pēdējā kara beigās. Hitlera plāni bija pazīstami ilgu laiku, un daudzi sacīja apmēram šādi: “Ja viņš būtu guvis uzvaru, tiktu paaugstināta Evaņģēliskā draudze tāpat Katoļu Baznīca; brīvās draudzes bija pēdējās viņa plānā.” Vācu kristieši bija jau ievietoti viņa plānā ilgi pirms āriešu rases virskundzības pasludināšanas, 20.gadsimta mīts jau tika stāstīts. To bija izstrādājis Rozenbergs ar savu sievu pēc ģenerāļa Ludendorfa pavēles, un visus pārējos pēc šī plāna bija paredzēts nogalināt. Dēmoniskā vācu asiņu kungu cilts tad censtos pārvaldīt pasauli un visas pārējās “mīlošās” tautas, Austrumu tautas, piemēram kļūtu par vāciešu vergiem (attiecībā pret tiem viņi jau izrādīja atbilstošu attieksmi). Tomēr šis pasākums izgāzās. Tas bija kā izmēģinājumu modelis beigu notikumiem. Un mēs atkal esam šādu notikumu iesākuma stadijā.

27 Jau šodien visi tumsības spēki cenšas iekļūt ekonomikas pārvaldīšanas sistēmā.

ROMAS IMPĒRIJA ATKAL TIEK VEIDOTA UZ SPĒCĪGIEM DĒMONISKIEM PAMATPRINCIPIEM, KAS ATRODAS TO AIZMUGURĒ

Eņģelis man sacīja: ”Kāpēc tu esi tā izbrīnījies? Es tev pateikšu, kas ir šīs sievietes noslēpums un zvēra ar septiņām galvām un desmit ragiem noslēpums, kas nes sievieti” (Atklāsme 17:7). Tas tiek teikts Jānim. Patiešām, tajā mirklī mums vairs nav Romas impērija. Tomēr visā rietumu pasaulē mums ir grieķu kultūras ietekme. Kādi no jums, kas ar mani bija Kapitolijā, atceras: vēlāk mēs nokļuvām līdz sarunai ar senatoru. Viņš teica, ka abas lietas palēnām izslīd no viņu rokām- grieķu kultūra un romiešu tiesības. ASV daudzas ēkas atgādina Romu pēc savas arhitektūras, piemēram,, labi zināmais Kapitolijs Vašingtonā. Grieķu kultūra? Romiešu tiesības? “Bet mums vairāk nav Romas impērijas!” Nē, bet viss norāda uz to.

Atklāsme 13:16-17

16 Un tas panāca to, ka visi lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergi uzspiež zīmi uz savas labās rokas vai uz pieres. (17)Lai neviens nevarētu ne pirkt ne pārdot, kam nav šās zvēra zīmes- zvēra vārda vai viņa vārda skaitļa.

(Dēmonizēta vadība Briselē, Strasbūrā, Luksemburgā?)

(Dēmonizēti garīgie līderi Eiropā?)

“Zvērs, ko tu redzēji, bija, tā tagad vairs nav; bet tas izkāps no bezdibeņa…” No kurienes? “…no bezdibeņa…” (Atklāsme 17:8a). Tumšu varenu garīgu spēku pavadīts, šis zvērs drīz atkal būs dzīvs. Tagad, mums bija šis tumšais periods agrāk, Padomju Savienībā un visur citur. Aiz tā atrodas vareni dēmoniskie spēki, kuriem ir viņu brīvprātīgie atbalstītāji un līdzstrādnieki visā pasaulē. Viņi iet uz priekšu aiz saviem dēmoniskajiem garīgajiem līderiem un izmanto savas iespējas. Ir pilnīgi skaidrs, ka arī Hitleram bija dēmoniska prāta kontrole, kā liecina C.G.Janga 28 piemērs. Viņa dienasgrāmatā ir ziņas, ka Hitlers daudzas lietas ir rakstījis, dēmonisko spēku ietekmēts. Šāds dēmonu kontrolēta cilvēka prāts spēja savienot Hitlera filozofiju ar “zinātni” attiecībā uz miljonu cilvēku likteņiem.

28 1875.-1961.g., šveiciešu psihoneirologs.

BAZNĪCAS UN IKVIENA INDIVIDUĀLA SVĒTĀ VĒSTURE IR NOTEIKTA PIRMS PASAULES RADĪŠANAS

(Draudze pirms pasaules radīšanas?)

“Zvērs, ko tu redzēji, bija, tā tagad vairs nav; bet tas izkāps no bezdibeņa un ies bojā;  tad zemes iedzīvotāji, kuru vārdi nav rakstīti dzīvības grāmatā no pasaules iesākuma, brīnīsies…” (Atklāsme 17:8a). Šodienas un rītdienas svētiem būs jāzina, ka viņu vēsture jau pastāv tik ilgi; “no pasaules iesākuma.” Ja viņi ir tikuši uzmodināti dievbijīgai dzīvei, ja tas viņos ir spēcīgi ieaudzis, ja Kristus iemiesošanās viņos ir spēcīga, tad mēs to zināsim, jo tas būs ierakstīts mūsu vēsturē, ejot līdz pat pasaules radīšanas laikam: DRAUDZES un katra individuāla svētā vēsture DRAUDZĒ ir ierakstīta pirms pasaules radīšanas. Kāds varens nodrošinājums un drošība nākotnei! Visur tur, kur šī drošība nav iegūta, cilvēki savu ticību balsta uz imitācijām, emocijām, prātu vai idejām un viņu drošība ir mākslīga, teoloģiska, teorētiska vai emocionāla.

PIRMS DIEVS TUMSĪBU TIESĀS, VIŅŠ VĒLAS, LAI VISA PASAULE IZDZIRDĒTU EVAŅĢĒLIJU!

(Nākošais pārsteigums?)

(Septiņas draudzes?)

“…tad zemes iedzīvotāji, kuru vārdi nav rakstīti dzīvības grāmatā no pasaules iesākuma, brīnīsies, redzēdami zvēru, kas bijis, bet kura tagad nav, un kas atkal būs” (Atklāsme 17:8b). Romas superspēks izplūst šeit. Kāpēc? Jo Dievs to vēlas! Ekonomiskā nepieciešamība, vajadzība pēc miera un daudzas finansiālas vajadzības spiedīs un liks tam iznākt ārā. “Bet no otras puses,” kāds var vaicāt, “ko mums darīt, ja tas atnes tik daudz bojāejas?” Labi, visam, kam jānotiek, jānotiek tagad. Citādi mums būs priekšraksti par šo lielo tumsības impēriju ar tās šausmīgajām bēdām, bet gals vēl nenāks un Kristus vēl nevarēs atgriezties. Un tā, kam jānotiek tagad? Septiņiem zelta lukturiem būs jāspīdina sava gaisma. Tiem būs tāda gaisma un tāds stāvoklis, ka pats Kungs varēs staigāt viņu vidū. Tad visa pasaule uzzinās evaņģēliju. Divas trešdaļas no pasaules to vēl nav dzirdējušas. Visi pasaules Bībeles tulkotāji, ņemti visi kopā, ar savām publikācijām arī ir aizsnieguši tikai vienu trešdaļu cilvēces.

(Dievs sniedz gaismu!)

“Šeit vajag gudrības, lai saprastu…” (Atklāsme 17:9a). Skaidri pateikts! Krīti uz ceļiem, lūdz tam Kungam tev sniegt gaismu, meklē Dieva vārdā to, kas aplaimo, jo tas dara drošu, atklāj Dieva ceļus! Dievs ceļ Savu Valstību, Viņš sāk gatavot visas lietas, sniedzot arī tumsībai spēku, lai tā atklātos kā tumsa. Tagad tu to jau vari efektīgi redzēt caur pravieša Daniēla līdzekļiem un caur daudziem citiem praviešiem no Vecās Derības. Katrs, kas neizmanto Veco Derību kā gaismu priekš Jaunās Derības izprašanas, ir pārkāpis Jauno Derību. Bet ikviens, kas nelieto Jauno Derību kā gaismu Vecās Derības izprašanai, nav nemaz kristietis.

Atklāsme 1:20

20 Septiņas zvaigznes ir septiņu draudžu eņģeļi, un septiņi lukturi ir septiņas draudzes.

CAUR ISRAĒLU DIEVS PIESPIEŽ VISU PASAULI ZINĀT, KO VIŅŠ IR PAVEICIS!

Israēls- pasaules centrs, klupšanas akmens tautu vidū. Visam ir tiešā veidā jāatttiecas uz Jeruzālemi. Tas ir saskaņā ar Dieva gribu, jo visiem ir jābūt ieinteresētiem tās atklāsmes atklāšanās vēsturē, kas griežas ap Jeruzālemes asi. Dievs grib, lai visas tautas zinātu par Israēla ļaudīm un viņu vēsturi. Arī viņiem tā ir jāzina, kaut gan šodien viņiem nav pat niecīgākā ideja par to, izņemot tos, kas pazīst Jēzu kā savu Mesiju, kā savu Kristu (Kristus ir grieķu valodas vārds, kas apzīmē ebreju “Mesiju”). Tas turpināsies zināmu laiku, jo Dievs vēlas, lai cilvēki zinātu, ko Viņš ir paveicis šajā pasaulē. Tomēr tieši to daudzi negrib zināt, un ikvienam vēl tiek dota “cerība”. “Miers” būs drīz vien atjaunots starp Betlēmi un Hebronu un daudz kas cits saistīsies ar ”mieru”. Dievs negrib mieru! Betlēmes miers, ko pauda eņģeļi, tika Dieva pasludināts līdz brīdim, kad Jēzus Pestītājs atkal uzcels Savu valstību. Tieši tāpēc Viņš atnāca! Bet šī iemesla pēc arī Israēls Viņu atstūma! Tāpēc Valstība neatnāca, tāpēc miers neatnāca, bet atnāca kari, tika daudzināti kari. Jēzus saka, ka tas tā būs visu laiku (Mateja 24:6).- kamēr Viņš atnāks. Un Viņš atnāks!

Cakarijas 12:3

3 Un notiks tanī dienā, ka Es darīšu Jeruzālemi par paceļamu sacīkstes akmeni visām tautām; visi, kas lūkos to pacelt, sagriezīs sevi uz tā, kad pret pilsētu sapulcēsies visas pasaules tautas.

DIEVS DARBOJAS NĀKOTNES VIRZIENĀ

(Sieviete uz zvēra muguras)

Bet kā Viņš atnāks? Soļi, kurus Viņš spers, būs šādi: zvērs, zvēra propaganda, sieviete, kas jāj uz zvēra muguras, kurš ir saņēmis savu spēku. Soļi ir tie desmit ķēniņi, kas vēl nav saņēmuši savas valstības, bet saņems varu vienai stundai, kopā ar zvēru. Zvērs nesīs šo sievieti. Šī partnerība tomēr izzudīs, zvērs un desmit ragi sadedzinās sievieti ar uguni (Atklāsme 17:16). Zvērs cīnīsies kopā ar desmit ragiem pret Jēru.

Atklāsme 17:12-16

12 Un desmit ragi, ko tu redzēji, ir desmit ķēniņi, tie valdību vēl nav saņēmuši, bet tiem ir ķēniņa vara dota kopā ar zvēru vienu stundu. (13)Tie ir vienis prātis un nodod savu spēku un varu zvēram. (14)Tie karos ar Jēru, bet Jērs tos uzvarēs, jo Viņš ir kungu Kungs un ķēniņu Ķēniņš, un Viņa aicinātie, izredzētie un uzticīgie, kas ir līdz ar Viņu. (15)Tad Viņš man saka: “Ūdeņi, ko tu redzēji, pie kuriem sēd netikle, ir tautas un ļaužu pulki, ciltis un valodas. (16)Un desmit ragi, ko tu redzēji, un zvērs- tie ienīdīs netikli, to atstās postam un izģērbs kailu, ēdīs viņas miesas un viņu pašu sadedzinās ar uguni.”

Mateja 24:6

6 Bet jūs dzirdēsit karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek; bet tas nav vēl gals.

JĒRS PAUŽ DIEVA DUSMAS PRET VISU BEZDIEVĪGO PASAULI

(Dusmas?)

(Dieva mīlestība ir svēta!)

“Jērs,” tas ir Jēzus vārds Atklāsmes grāmatā. Bet šeit Viņš vairs nav Jērs, kas nes visas pasaules grēkus (Jāņa 1:29). To Viņš jau ir izdarījis. Jēzus ir Jērs, kas pauž Dieva dusmas pret visu pasauli, kura nepieņēma Dieva dāvanu visai pasaulei un ikvienam cilvēkam: pilnīgu piedošanu, pilnīgu viņu grēku piedošanu. Tas notiks šādi: Zvērs un ragi cīnīsies pret Jēru, un Jērs tos uzvarēs ar svētām dusmām, par ko daudz runā Atklāsme (Atklāsme 17:14). Katrs, kas nepazīst Dieva dusmas, nepazīst arī Dieva mīlestību, bet tam ir tikai fantāzija par to. Līdzīgi kā Viņš ir Kungs, Jērs ir Kungs, visu kungu Kungs un ķēniņu Ķēniņš, tie, kas ir ar Viņu, ir izaicinātie, izvēlētie un ticīgie. Viņš parādīsies kopā ar tiem. Cilvēka Dēls atgriezīsies un parādīsies kā zibens. Un visa pasaule Viņu tad redzēs.

KĀ KRISTUS PAGRIEZĪS PASAULES NOTIKUMUS UN GŪS UZVARU TUMSĪBAS SPĒKU VALDĪŠANAS VIRSOTNĒ

Par sievieti ir rakstīts Atklāsmē 17:15: “Ūdeņi, ko tu redzēji, pie kuriem sēd netikle, ir tautas un ļaužu pulki, ciltis un valodas.” Šeit ir aprakstīta varena pilsēta, kas ir bagāta un kas ir visas šīs lielās reliģiozitātes un kņadas pašā centrā, un tās rokās atrodas liels skaits ekonomisko sviru un saišu.

“Un desmit ragi, ko tu redzēji, un zvērs- tie ienīdīs netikli, to atstās postam un izģērbs kailu, ēdīs viņas miesas un viņu pašu sadedzinās ar uguni. Jo Dievs ir devis viņu sirdīm tieksmi pildīt viņa nodomu, sadoties kopā un nodot savu valstību zvēram, kamēr piepildīsies Dieva vārdi. Un sieviete, ko tu redzēji, ir lielā pilsēta, kam pieder valstība pār visas zemes ķēniņiem” (Atklāsme 17:16-18). Zvērs skrien pats, bet tad viņa mugurā uzmetas sieviete, kas sāk viņu vadīt. Un tad pasaules galvaspilsēta Bābele krīt. Tad vairs nav svarīgi, ka viņa izplata savu reliģiju. Tad pats zvērs kļūst par jaunas reliģijas centru.

(Derības laušana)

(Jēkaba bēdas)

Viņš noslēgs derību ar Israēlu. Septiņu gadu vidū antikrists, grēka cilvēks, bezdievības koncentrēšanās cilvēkā, cilvēks, kas ir kļuvis par sātaniskās dabas iemiesošanos cilvēcē, pasludinās, ka ir Dievs Jeruzālemē un pieprasīs, lai viņu pielūdz. Israēls būs šausmīgā situācijā, tad tas nonāks šausmīgās ciešanās, tad būs vajāšanas, kādas nekad agrāk nav bijušas. To saka Atklāsmes grāmata, kā arī Daniēla grāmata 500 gadus pirms Kristus.

Mateja 24:27-30

27 Jo, kā zibens izšaujas no rīta puses un atspīd līdz vakara pusei, tā, būs arī Cilvēka Dēla atnākšana. (28) Jo, kur maita, tur salasās ērgļi. (29)Bet tūdaļ pēc šā laika bēdām saule aptumšosies, mēness nedos sava spīduma, zvaigznes kritīs no debesīm, un debess stiprumi kustēsies. (30)Un tad Cilvēka Dēla zīme parādīsies pie debesīm, un tad visas ciltis virs zemes vaimanās un redzēs Cilvēka Dēlu nākam debess padebešos ar lielu spēku un godību.

Daudz cilvēku no Israēla (skat. Atklāsme 12: Sieviete, kas ir parauta tuksnesī) kļūs par sargiem, bet Jeruzāleme pati nokļūs zem bezdievības likumiem un to sauks par “Sodomu un Gomoru,” kamēr atnāks lielā un spēcīgā atbrīvošana. Tas Kungs atgriežas! Viņš nāks atkal redzamā veidā! Tur, Armagedonā, viņi To redzēs, tur Viņš sakaus sātana armiju un gūs uzvaru Ciānā un piecels kājās Savus ļaudis; Ciānu, Viņa seno tautu.

Tie, kas pieder Viņam šodien, būs ar Viņu tad; tie, kas ir Viņa Miesa 29, būs ar Viņu arī tad. Un iesāksies jauni un spēcīgi uzplaukuma laiki, ko Bībele nosauc par “Dieva Valstības laiku uz zemes,” Tūkstoš gadu miera valsti. Lielā cīņa, kas aprakstīta Bībelē, kas notiks pirms tam Armagedonā, kur iznīcinās zvēru un viņa armiju (Jehovas liecinieki to daudzreiz noliedz), notiks apmēram šādi. Un tas viss tuvojas.

Atklāsme 12:6

6 Tad sieva bēga tuksnesī, kur tai bija Dieva sataisīta vieta, lai viņa tur dzīvību uzturētu tūkstoš divi simti sešdesmit dienas.

-----------

29 Efeziešiem 4 un 1.Korintiešiem 12 DRAUDZI sauc par Kristus Miesu. Katrā apdzīvotā vietā DRAUDZEI ir Kristus Miesas forma un funkcijas. Tāpēc vienotībai vienā apkārtnē ir jābūt pilnīgi atjaunotai. Ja kristiešu sadraudzībai ir tikai demokrātisks raksturs, palīgsaites ir pārāk vājas. Tā nekad neizpaudīs Jāņa 17 vienotību. Tas ir dievbijīgas dzīves noslēpums, lai Jēzus mācekļi izveidotu vienību, jo tā spēj rasties tikai caur dievbijīgu dabu un no dievišķīgi vadītām struktūrām.

DIEVA GRIBA ŠODIENAI IR VIŅA DRAUDZE; TĀ EVAŅĢĒLIJAM JĀTIEK PASLUDINĀTAM, PIRMS PIENĀCIS GALS!

(Cerība draudzēm?)

Faktiski pašreiz notiek tumsības spēku strauja vairošanās. Dievs to pieļauj ar perspektīvu, lai tā visa vidū nobriestu un tiktu atkalatjaunota Viņa DRAUDZE, lai liecība izplatītos pa visu pasauli un lai šīs tumsības aktivitātes beidzot varētu tikt apturētas un lai tiktu pasludināts pilnīgais un neapcirptais evaņģēlijs. 1974. gadā Lozannā bija temats: “Pilnīgais evaņģēlijs visai pasauli caur pilnīgo DRAUDZI.” Pilnīgā DRAUDZE tomēr nav pilnīga; tā ir vairākās daļās saskaldīta katrā pilsētā. Jeruzālemē tu vari saskaitīt ap 500 draudžu un misiju nosaukumus. Attiecībā uz misijām tas varētu būt pieļaujams, jo tām ir katrai atšķirīgi uzdevumi, bet, kas attiecas uz Dieva ļaudīm, šis sašķeltības paveids vienā apkārtnē nav pieļauts. Tas ir pieļaujams vienīgi tad, ja viss daudzums, divas trešdaļas Jeruzālemes draudžu kopuma nav nemaz kristieši. Viņi ir tikai tā nosaukti. Lūdzu padomā par sevi!

(Politiķi?)

(Burtiski īstenosies?)

Tā ir situācija, ko Dievs gatavojas mainīt. Un Viņš to darīs, ja DRAUDZE nepamodīsies, izmantos 12 zvaigžņu sistēmu kā sodīšanas līdzekli, arī pie daudziem ticīgajiem. Bet tur var būt arī pietiekoši daudz cilvēku, kas bīstas Dievu. Tur var būt politiķi, kas saprot, kas notiek. Viņi var ieraudzīt tumsu, kas ar tiem saistās, un viņi var tam nepiekrist un nostāties par patiesību. Tad atkal var būt zināma brīvība, paliks tikai šīs situācijas pavedieni. Atkal var rasties vieta patiesībai, pestīšanai. Ir jāpaiet zināmam žēlastības laikam. Jo līdzko zvērs sasniegs sava spēka griestus un izmantos savu tumsas spiedienu, žēlastības vairs nebūs- visi tie, kas pieņems zvēra skaitli, tiks nolemti uguns jūrai un tiem vairāk nebūs glābšanās. Tad atnāks šausmīgas ciešanas un notiks visas tās tiesas, par ko tiek stāstīts- skatīt septiņus zīmogus, septiņas bazūnes, septiņus dusmības kausus 30. Tas viss notiks burtiski. Daudzi klerki, daudzi sludinātāji par to nemāca, jo negrib biedēt. 31 Tas parāda, ka viņi jau ilgu laiku pirms tam ir kļuvuši akli un pa pusei miruši, sludinot tikai jauku optimismu un saldus melus saviem ļaudīm.

Dievs nāks tiesāt caur Jēru, un zvērs ar 12 zvaigžņu sistēmu par to liecina. Mēs redzēsim, cik ilgi zvaigznes paliks. Iespējams, ka tās nepaliks ilgi, jo tās nepieder paša zvēra atribūtiem. Viņam ir septiņas galvas un desmit ragi. Un sievietei, kas jāj zvēra mugurā, arī nepieder šīs 12 zvaigznes. Tās izzudīs. Mēs redzēsim, kad tas notiks un kā.

30 Lasiet Atklāsmes grāmatu atkal un atkal. Jūs izpratīsit to vēlāk, un pravietiskie skolotāji zinās, kā to salīdzināt ar šodienas notikumiem.

31 Neparastas un neiedomājamas Labās Ziņas: Dievs kļuva par cilvēku, lai atņemtu pasaules grēkus un lai darītu par Dieva dēliem visus tos, kas savas dzīves uzticēs Viņam. Šīs Labās Ziņas pauž arī patiesību, ka visa pasaule ir pazudusi. Lielākajam pasaules notikumam, kas ir apgaismots Romiešiem 5, ir jātiek plaši izziņotam un mācītam- tikai tie, kas pieņems šo Dieva dāvanu, tiks izglābti no mūžīgās pazušanas.

VIENĪGI DIEVS UN JĒRS IR CIENĪGI BŪT PIELŪGTI!

“Godības pilnais Kungs Jēzu, vai šeit ir kāds, kas lasa šīs lappuses, vai ir kāds, kas mani sadzird? Vai šeit ir kāds, kas saskata, kāda informācija šeit tiek pasniegta ar šodienas notikumu starpniecību- Viņa kalpiem, un tad cauri tiem daudziem citiem?”

Ja Tu tici, ka Dievs ir Dievs, tad tagad krīti pie zemes un pieņem to, caur ko cilvēks var nonākt pie Dieva. 32

32 Uzrakstiet mums par savu veltījumu Dievam!

“Jēzu, es Tevi daudzinu, Tu, brīnišķīgais Pestītāj, Tu, kas esi paveicis visu, katram vienam un visiem kopā, lai ikvienu pilnīgi atbrīvotu un nogādātu Dieva namā, Dieva ģimenē, Tēva brīnišķīgajā tuvumā.”

Atklāsme 14:6-11

6 Un es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū; tam bija mūžīgs evaņģelijs, sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām;

(7)Viņš sauca stiprā balsī: “Bīstieties Dievu un dodiet Viņam godu, jo ir atnākusi Viņa tiesas stunda; pielūdziet To, kas radījis debesi un zemi, jūru un ūdens avotus.”

(8)Vēl cits eņģelis, otrs, sekoja un sauca: “Kritusi, kritusi lielā Bābele, kas apdzirdījusi visas tautas ar savas netiklības dusmu vīnu.”

(9)Un vēl cits, trešais, eņģelis sekoja tiem un sauca stiprā balsī: “Ja kas pielūdz zvēru vai viņa tēlu un pieņem zīmi uz savas pieres vai savas rokas,

(10)Tam būs arī jādzer Dieva dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliets Viņa bardzības kausā, un tam būs jācieš mokas ugunī un sērā svēto eņģeļu un Jēra priekšā.

(11)Un viņu mocību dūmi paceļas augšup mūžu mūžos; un nav miera ne dienu ne nakti tiem, kas pielūdz zvēru un viņa tēlu un pieņem viņa vārda zīmi.”

Šī brošūru sērija ir daudzu brāļu un māsu kopēja darba rezultāts, kas caur piedalīšanos Horsta Šafraneka semināros un lekcijās ir aizdegušies īstenot Dieva plānu- atjaunot Viņa namu (1.Timotejam 3:15). Šie vēstījumi ir uzrakstīti, neizmainot izrunātā vārda jēgu un saturu. Tie ir koncentrēts materiāls un publicēti ar mērķi izraisīt lasītājā interesi un pārdomas, bet nevis viņu nodrošināt ar kompleksu un sistemāisku apmācību, tāpēc neapšaubāmi lasītājam radīsies jautājumi. Mēs esam gatavi jums palīdzēt noskaidrot atbildes uz tiem.

Lūdzu, uzdodiet savus jautājumus pēc sekojošām adresēm:

Vācu/angļu valodā: “Sein wunderbares Leben heute”

(His wonderful life today”)

Meinberger Strase 5

D-32657 Lemgo, Germany

www.1kor12-12.org

Latviešu valodā iespējams iegādāties sekojošas

Horsta Šafraneka brošūras (03.03g.):

Brālīgā mīlestība

Sods iesākas pie Dieva nama

Es tevi izspļaušu no Savas mutes

Drosmi veselīgai draudzei

Vraks, ko sauc par Draudzi

Sacelšanās un iedomība

Vēl nav pienācis laiks celt tā Kunga namu

Manu dzīvi Viņa slavai!

Pāriplūstoša dzīve

Palikt

Kas neatsakās no visa, kas viņam pieder…

Visu uzvarošais godības pilnais Eklēzijas spēks

Dievam- bet pa savu ceļu?

Globālais tautu tīkls un jaunais pasaules līderis

Mācītāji. Gani, kas aprij savas avis

12 pravietiski pasludinātās Eiro zvaigznes

Jaunā pasaules apvienotā reliģija

Sagatavošanā:

Vai Atklāsmes grāmatas 6.nodaļas zirgi jau ir ceļā?

Mūsu vienai pasaulei vienu Draudzi, kas ir viena katrā apdzīvotā vietā

Pasaules vēsture ir iesākusies jau ilgi pirms iesāka interpretēt Bībeli, nevis tikai kopš 1948. gada 14.maija 24.00, kad Ben Gurions Jeruzālemē piecēlās kājās un pasludināja Israēlas valsti. Tajās dienās arābu karaspēks nekavējoties iebruka valstī, kas tikko kā bija nodibināta. Bet Israēla tika atjaunota saskaņā ar Bībeli, kura sacīja, ka tā būs atkal no jauna atjaunota!

Šodien Bībele aizvien vairāk un vairāk spēj izskaidrot aktuālos politiskos notikumus pasaulē. Piemēram, pastāv liela tieksme pēc vienotības; šī doma ietekmē pasauli aizvien pieaugošā intensitātē, par ko liecina vainags uz viņas galvas, sastāvošs no 12 zvaigznēm- īpaša skaitļa. Ir ļaudis, kas cer, ka šis vainags ir tas pats vainags, par ko viņi ir izlasījuši Atklāsmes grāmatas 12. nodaļā. 
 
 

Grāmata

Grāmatas atšķirībā no žurnāliem un avīzēm izdod, kā neperiodiskus izdevumus. Grāmata ir iespieddarbs ar ne mazāk kā trīs iespiedloksnēm vai 48 lapaspusēm. Grāmatas lapas sastiprinātas "muguriņā". Grāmatas teksts ir izteikts ar rakstu zīmēm un grāmatā var būt arī fotoattēli, ilustrācijas, shēmas un kartes. Tiek isgatavotas arī elektroniskās grāmatas. Elektroniskās grāmatas ir uz elektroniskā informācijas nesēja. Elektroniskās grāmatas galvenokārt tiek izplatītas caur Internetu.

Kur cēlies vārds grāmata

Vārds grāmata cēlies no grieķu valodas. 13. gs vārds grāmata sāka ieviesties Latvijas teritorijā. Tas notika sakarā ar kristīgo misiju. Kristīgā misija ir Dieva un Jēzus pasludināšana. Domājams, kristīgie misionāri nāca arī no tagadējā Krievijas puses. Par pareizticības ietekmi Latvijas kultūrā liecina kristīgo terminu -- baznīca, zvans, kristīt, svece, grēks, gavēt -- aizgūšana no senkrievu valodas. Iesākumā par grāmatu uzskatīja vienīgi Svētos Rakstus -- Bībeli kopumā vai Jauno Derību. Svētajos Rakstos runāts par Dievu un Jēzu. Termins grāmata var apzīmēt arī lapu tīstokli. Tomēr kopš 15. g.s. ar vārdu grāmata galvenokārt apzīmē iespieddarbus, kur lapas vienā sānā ir savstarpēji sastiprinātas.

Grāmatu garīgais nozīmīgums cilvēku dzīvē

Grāmata vēsturiski ir viens no pirmajiem ētiskā un tikumiskā mantojuma nodošanas līdzekļiem. Pirmsgrāmatu periodā dzīvesziņa no vecākiem pie bērniem tika pārmantota mutiski. Būtisku vēstures periodu grāmata un mutiskā ziņu nodošana no paaudzes uz paaudzi, bija vienīgie līdzekļi zināšanu pārmantošanai. Henhūtes misionāri Vidzemē no 1736. gada līdz pat 19. gs. sākumam organizēja un atbalstija brāļu draudžu kustību. Tas bija Latvijā nozīmīgākais garīgās atmodas fenomens. Saprotams, ka Bībele, Dieva Svētie Raksti, kā arī Svētā Gara iniciēti vēstījumi no pagātnes ieņēma svarīgu vietu jaunatnes ētiskajā un tikumiskajā izaugsmē 19. gs. un 20.gs. sākumā. Apgaismības laikmetā, sākoties Jaunlatviešu kustībai, pamatskolās tika mācīta ticības mācība, bija rīta lūgšanu stundas, lasīja Bībeli kā arī garīgu (kristīgu ) literatūru. Tas varēja turpināties līdz Latvijas Valsts okupācijai 1940. gada jūnijā. Blakus kristīgai literatūrai tika cienīti latviešu autoru darbi par latviešu tautas dzīvesveidu, par mīlestību uz dabu un darbu, par saskanīgām ģimenes attiecībām un normālām vecāku un bērnu attiecībām. Desmit baušļi, Jēzus Kristus pasniegtā Labās Vēsts mācība Jaunajā Derībā turpināja pastāvēt kā nesalīdzināmi stiprākais pamats morālei audzinot jaunatni un pauudžu pēctecībā pārmantojot veselīgas ģimenes attiecības - tas turpināja veicināt un nostiprināt kristiešu garīgo izaugsmi.

Paaudzēs izauklētā daile silda latvieša sirdi visos vēstures likteņgriežos. Tomēr Vecajā Derībā un Jaunajā Derībā dotā, vispusīgā un visaptverošā Dieva morāle dod pamatu motivējot šodienas vispārcilvēcisko izturēšanos un dzīves praksi. Blakus tam ir arī vēl kristiešu dzīves un ticības vēsturiskās liecības. To visu nav spējis sagraut vairāk kā pusgadsimtu ilgušais komunistiskās verdzības laiks. Sātans pielietojot velna enģeļus un dēmonu spēkus totālam teroram, izvedot izsūtījumā gaišākos un stiprākos tautas cilvēkus, nevarēja sadragāt dievišķās morāles klinti. Kristīgās grāmatas veic Labās Vēsts -- Evanģēlija izplatību. Grāmatas, kas balstītas uz Svēto Rakstu vēsti ir bijušas, ir un būs svarīgs latviešu tautas identitātes saglabāšanas spēks un līdzeklis.

Veidi kā iespiež grāmatu

* Pirmās, senākās grāmatas, kas rakstītas rokrakstā, sauc manuskripti. Manuskriptus raksta un lieto vēl ilgu laiku arī iespiesto grāmatu periodā.Vairums no viduslaikos tapušajām grāmatām rakstītas un pārrakstītas klosteros. Lielākā daļa no grāmatām bija dažādi noraksti. Īpašā telpa klosterī, kas paredzēta grāmatas pārrakstīšanai saucas - skriptorijs.

Nozīmīga ir grāmatu lapu pergamenta izgatavošana.Grāmatu lapas izgatavoja no teļu ādām pēc līdzīga izmēra.Šāds teļādas pergaments bija ļoti dārgs.Pergamenta izgatavotāji un rakstu darbu veicēji centās izmantot teļādu pēciespējas pilnīgāk. Grāmatai tika noteikts standarta izmērs. Pilns grāmatas formāts saucas - foliants. Vienreiz salocīts - folio, bet nākamais saucas oktāva. Izmēri lapai sakrita ar dievišķo jeb zelta griezumu ( zelta šķēlumu ) ar proporciju 1,61. Tas liecina ka arī te darbojas Dieva Griba par pasules kārtību. Pasaules kārtību, pārrakstot katru nākošo grāmatu, uzturēja mūku grupa. Ikvienam mūkam grāmatas izgatavošanā bija jāveic konkrēts uzdevums un mūks nedrīkstēja iejaukties cita mūka darbā. Pastāvēja viedoklis par to ka ikvienam mūkam dzīvojot virs zemes ir atvēlēta sava vieta, kas ietverta lielajā Dieva plānā. Turpmākā laikā, kad izveidojās ģildes līdzīga kārtība bija arī šajās amata brāļu biedrībās.

Grāmatu iespiešanas sākumā, grāmatas, kas izdotas līdz 1500. gadam sauc par inkunābulām. Inkunābulas līdzīgas rokraksta grāmatām. Iniciāļus - teksta sākuma lielos burtus un ilustrācijas pirmsākumos iezīmēja ar roku. Turpmākajā laikā kokgriezuma ilustrācijas ar roku tikai iekrāso. Burtu formas kā arī teksta izkārtojums grāmatā ilgu laiku tiek veidots pēc rokraksta tekstu tradīcijām. Pat vēl 19. gs. grāmatu iespiešana bija nošķirta no iesiešanas. Grāmatas varēja nopirkt neiesietas. Par iesiešanu rūpējās grāmatas jaunais īpašnieks.

Inkunābula grāmatas tika iesietas koka vākos, kas apsisti ar ādu un apdarināti ar apkalumiem, slēdzenēm un ķēdi. Ķēde grāmatu savienoja ar lasāmpulti vai grāmatplauktu. Redzams, grāmatas tikušas augstu vērtētas arī pēc mantiskās vērtības.

Laikaposmā no 1501. līdz 1550. gadam tika izdotas paleotipu grāmatas. Grāmatu izdevēji pamazām maina iesējuma tradīcijas - vairs netiek lietoti masīvie apkalumi kā arī ķēdes. Grāmatas tiek iesietas dažādos īpatnējos iesējumos. Parādās nebijuši izdevumu veidi - raksti ar polemisku ievirzi, pamfleti. Neskatoties uz minētajām izmaiņām grāmatas nezaudē savu izskatīgumu. Grāmatu bagātīgās ilustrācijas ir kā mākslas darbi, kas iespiesti kokgrebuma tehnikā.

Iespēja pietiekamā ātrumā pavairot tekstus lielos apjomos rodas pielietojot vairākus mūslaiku iespiedtehnikas veidus.Šādi pavairotas grāmatas sauc par iespieddarbu grāmatām.

Revolucionārs pavērsiens grāmatu iespiešanā ir ofseta process. Ofseta procesā grāmatu iespiešanas sagatavošana, iespiešanas ātrums un kvalitāte ir nesalīdzināmi ar agrāko laiku iespiešanas paņēmieniem. Ofseta iespiedtehnika piedzīvo strauju attīstību arī unifikācijas laukā, ļaujot četrkrāsu ātras darbības ekonomiskā tehnoloģijā izgatavot vērtspapīrus, dokumentus, t.sk pases u.citus dokumentus.

Grāmatu iespiesšana jaunākajās tehnoloģijās ir pilnīgi atbrīvota no fotoķīmiskajiem procesim. Fotoķīmisko procesu vietā tiek lietotas digitālās matrices. Digitālā veidā grāmatas var izvietot internetvidē, bet pārsūtīšanu elektroniskā veidā.

Satura dažādība grāmatās

Grāmatu satura klasifikācija veicama vairākos veidos. Visvienkāršāk grāmatas iedalīt divos tipos - daiļliteratūrā un specializētajā literatūrā. Veicot abu galveno tipu sadali apakštipos grāmatas tiek iedalītas detalizētāk.

Apakštipi, kuros iedala daiļliteratūru :

1. proza jeb epika - stāsti, garstāsti, noveles, romāni, esejas, miniatūras, tēlojumi, literārās pasakas un humoreskas.
2. dzeja jeb lirika - romance, oda, epigramma, elēģija, idille, himna, sonets, trioleta, rondo, rondele, haiku, glosa.
3. dramaturģijas iedalījums : drāma, traģēdija, komēdija
4. liroepikas iedalījums : poēma, eposs, balāde, fabula un sāga.

Pēc lasītāju mērķauditorijas vecuma daiļiteratūru iedala sekojoši : pieaugušo, pusaudžu un bērnu grāmatas.

Specializētā literatūra pēc sava satura ir ļoti daudzveidīga tāpēc šos literatūras veidus ir grūti viennozīmīgi klasificēt. Lielākās no grāmatu grupām - kategorijām ir : 1)reliģiskās grāmatas, kristietības grāmatas vai kristīgās grāmatas ( grāmatas par Dievu, Jēzu Kristu, Svēto Garu, grāmatas par Baznīcas vēsturi u.c. ). Kristīgo grāmatu grupai pieskaitāmi arī Svētā Gara dāvanu apraksti, kristīgie dzīvesstāsti, grāmatas par kristīgu ģimeni, kristīgie vēstījumi, kristīgās liecības, kalpošanas mācība, sprediķi, pravietojumi par nākotni, grāmatas par kristīgām attiecībām u.c.
2) grāmatas par zinātņu nozaru tēmām
3) populārzinātniskās grāmatas un rokasgrāmatas.

Latvijas grāmatu vēsture

-- Pirmā vēsturiski noskaidrotā grāmata Latvijas teritorijā nokļuvusi 1203. gadā.Pāvests Inocents III caur Kaupo un Teoderihu (kuri viesojās pie pāvesta ). bīskapam Albertam nosūtīja Bībeli ( Dieva un Jēzus mācību ).

-- Pirmā grāmata Latvijas teritorijā - Livonijas Indriķa hronika - sarakstīta 1225.- 1227. g

-- Patreizējā Latvijas Akadēmiskā biblioteka Rīgā ir pirmā publiskā biblioteka, kas izveidota Latvijā.Pēc Rīgas Rātes locekļa Paula Dreilinga uzdevuma mācītājam Nikolajam Rammam nodeva pirmās grāmatas. Grāmatas tika paredzētas "lai tās tiktu lietotas un kalpotu vispārīgam labumam" Tas notika 1524. gada 6. martā..

-- 1585. gadā tika pabeigts tulkot un izdots latviešu valodā Pētera Kazīnija sastādītais katoļu katehisms.Šī grāmata vēsturiski ir pirmā grāmata latviešu valodā.

-- N. Mollīna grāmatu spiestuve Rīgā ir pirmā Latvijas teritorijā. Šī tipogrāfija izveidota 1588. gadā.

-- Pirmā grāmata latviešu valodā, kas iespiesta Latvijas teritorijā ir 1615. gadā iznākusī baznīcas rokasgrāmata

-- Pirmā latviešu vārdnīca, kas iespiesta 1638. gadā ir G. Manceļa "Lettus".

-- Pirmā vēstures grāmata par latviešiem, kas iespiesta 1649. gadā ir P. Einhorna "Historia Lettica".

-- Periodā no 1685. gadam līdz 1691.gadam Ernests Gliks Alūksnē ar Zviedrijas karaļa protekciju pirmo reizi iztulko un izdod pilnā apjomā Bībeli latviešu valodā. Šo Bībeles tulkojumu var arī uzskatīt par latviešu literārās valodas aizsākumu.

-- Pirmā laicīgā latviešu ābece izdota 1782. gadā. Šo grāmatu sastādijis G.F.Stenders.

-- Pirmie latviešu tautasdziesmu krājumi izdoti periodā no 1807. gada līdz 1808. gadam.