Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv
 

Jaunākās grāmatas

Cena: 5.59 5.05 usd
Cena: 7.15 6.45 usd
Cena: 5.32 4.84 usd
Cena: 8.71 7.85 usd
Cena: 5.32 4.84 usd
Cena: 6.34 5.75 usd
Cena: 8.71 7.85 usd
Cena: 7.85 7.04 usd
Cena: 7.63 6.88 usd
Cena: 6.02 usd
Cena: 12.96 10.75 usd
Cena: 12.96 7.53 usd
Cena: 6.08 5.48 usd
Cena: 3.55 3.17 usd

Grāmatu veikala jaunumi

Globālā valstu savienība un jaunais pasaules līderis/H.Šafraneks

Par to vairāk nevar būt nekādu šaubu: visu tautu vienotība ir lieta, ar ko mūsu šodienas pasaulei būs jāsastopas un tā ir tik vajadzīga! Kauliņi jau ir mesti, un globālais tīkls jau ir izrādījies sekmīgs visos izpētītajos līmeņos. Attiecībā uz telekomunikācijas attīstības projektu sakari uzlabojas visu laiku un drīz vien būs pat labāki nekā tie ir pašreiz. Tuvākajā nākotnē pilnīgi viss par ikvienu būs zināms. Jau šodien ir zināms vairāk nekā pietiekoši, un visa informācija tiek uzkrāta datu bankā.
16.10.2011

Globālā valstu savienība un jaunais pasaules līderis

Kā Eklēzija darbojas un tiek vadīta visa tā vidū?-

Vai tā ir tikai niecīgs šķērslis nākotnes notikumu attīstībai?

Horsts Šafraneks

Saturs:

1.Visu tautu vienotība- viena pasaules “ģimene”

2.Nāk jaunās pasaules līderis

3.Dieva nodrošinājums

4.Ko nozīmē desmit ragi?

5.Konflikts Tuvējos austrumos

6.Kā eklēzija sevi izteic viņu vidū?

7.Beztiesiskais un beztiesība

8.Sieviete Bābele

9.Svētie-pastāvīgi un nemainīgi traucēkļi

10.”Apklusušajiem zemē” patiešām ir liels spēks

11.Šķeltniecība ir zvēra “asistents”

Šī brošūra ir Horsta Šafraneka lekcijas pieraksts, kas tulkots no vācu oriģināla “Die globale Vernetzung der Volker und der neue Menscheitsfuhrer,” brochure no.D-410, Lemgo, 1997

Globālā valstu savienība un jaunais pasaules līderis

Kā Eklēzija darbojas un tiek vadīta visa tā vidū?-

Vai tā ir tikai niecīgs šķērslis nākotnes notikumu attīstībai?

1.Visu tautu vienotība- viena pasaules “ģimene”

(Drīz jānāk kam?- pilnīgai informācijai par katru cilvēku)

Par to vairāk nevar būt nekādu šaubu: visu tautu vienotība ir lieta, ar ko mūsu šodienas pasaulei būs jāsastopas un tā ir tik vajadzīga! Kauliņi jau ir mesti, un globālais tīkls jau ir izrādījies sekmīgs visos izpētītajos līmeņos. Attiecībā uz telekomunikācijas attīstības projektu sakari uzlabojas visu laiku un drīz vien būs pat labāki nekā tie ir pašreiz. Tuvākajā nākotnē pilnīgi viss par ikvienu būs zināms. Jau šodien ir zināms vairāk nekā pietiekoši, un visa informācija tiek uzkrāta datu bankā. Uzņēmums var uzzināt informāciju par ikvienu cilvēku, un, pirms persona iesniedz savu curriculum vitae, viņi jau visu par šo personu zina.

(Tautu Līga ar dēmoniskiem motīviem pamatā?)

Valstu tīkls jau ir sakārtots, lai nodibinātu unikālu pasauli, vienu pasaules ģimeni. “Nāciju Apvienība” vai “Jaunās Pasaules kārtība,” kā to nosaukuši Džordžs Bušs un citi, vairs nav tāls un neaizsniedzams mērķis; tas tuvojas jau ilgu laiku. 1.Pasaules kara beigās tika nodibināta Tautu Līga ar tādu pašu apvienošanās mērķi. Tā visa aizmugurē darbojas vienu un tie paši dēmoni; tie, kas cīnās par “Vienu pasauli” pret Dievu. 1 Tas nenotiek bez praktiska, derīga pielietojuma principiem. Visi šie mērķi ir  “ieausti” un savienoti ar to praktisko pielietojamību; tie ir kā rozīnes pīrāgā. Bet aiz visa tā atrodas tumsa. Ar “Vienu pasauli” čūska 2 vēlas Dievam nozagt un atņemt pasauli. Līdz pat šim laikam tai tas nav pilnībā izdevies, iesākot ar Asīrijas impērijas Babilonijā, Medo-Persijas impērijas, Senās Grieķijas un senās Romas 3 laikiem. Bet Roma atgriežas, kā tai ir paredzēts atkal atgriezties. ”…kas bijis, bet kura tagad nav, un kas atkal būs” (Atklāsme 17:8).

1 Interesanti, kā 2. psalmā tiek pravietiski aprakstīta attīstība (1. un 2. pants).

2 Tas attiecas uz vareno būtni, kas ir aprakstīta kā pūķis Atklāsmē 12 un kas pievils visu pasauli. Netiek slēpts, uz ko tas attiecas, tas ir sātanu, kuram drīz vien uz īsu laiku piederēs visa pasaule (izņemot Dieva svētos); Atklāsme 12:9 un Atklāsme 13:4,7b un 8.

3 Šīs impērijas bija pasaules impērijas, kas sevī ietvēra gandrīz visu tā laika apzināto pasauli, ieskaitot nacionālo spēku valdības un varenos nacionālos valstu ķēniņus. Nebukadnēcars, Dārijs, vēlāk Aleksandrs Lielais un citi to laiku valdnieki bija priekšteči tam vīram, kuram jānāk vistuvākajā nākotnē. Viņš- līdzīgi kā Aleksandrs Lielais- drīz vien iekaros visu šodienas pasauli ļoti viltīgā un negaidītā veidā. (Atklāsme 6:2) un pieprasīs, lai viņu pielūdz katra individuāla persona, kā to darīja Babilonijas ķēniņš.

(Jauna Tautu Līga: ANO)

Kad bija pieņemts lēmums nodibināt jaunu Tautu Līgu, ko nosauca par Apvienoto Nāciju organizāciju (ANO) 4 Sanfrancisko pilsētā, panākumi jau tika gūti. Tā tika atjaunota, paplašināta, un tomēr tagad ir nolemts to pārorganizēt. Kā gan citādi- tā tiks labi noorganizēta, lai aiz tās varētu labi justies tumsības valstība. Globālais tīkls izpletīsies tādā pakāpē, ka visas pasaules autoritātes nevarēs darīt neko citu kā tikai tai pakļauties. Liels skaits valsts galvu tam ir spiesti pakļauties jau šodien, jo viņi ir atkarīgi no citu tautu kredītiem vai “lielā brāļa” naudas maka.

(Visiem būs jāpaklausa)

4 Apvienoto Nāciju organizācija (ANO), valstu apvienība, kas radās iepriekšējās Tautu Līgas vietā pēc čartera konstitūcijas noslēgšanas Sanfrancisko 1945. gada 26.jūnijā ar vadību Ņujorkā.

2.Nāk jaunās pasaules līderis

(Piespiešana!)

Pasaulei būs vajadzīgs līderis, kaut gan šodienas līderi šo ideju pagaidām noliedz. Tomēr vēsture liecina, ka vai nu viņi tiks iznīcināti (es runāju alegorijās), vai arī  neiegūs neko citu kā tikai pakārtotu lomu. Viņš nāk. Pasaules valdnieks nāk. Bismarks nespēja pat sapņos iedomāties, ka reiz būs apvienotā Vācija, kāda tā bija Hitlera laikā. Kad Bismarks sapulcināja visas valdības zem viena jumta, viņa dzīves darbs, likās, ir sasniedzis savu augstāko mērķi. Tomēr tas, ka būs viens līderis, bija kaut kas, ko nespēja saprast pat imperators.

Pasaules līderis nāk globāli. Viņa atnākšana tiks sagatavota ļaužu starpā. Viņš pieņems izskatu, kas darīs viņa ienākšanu pasaulē vieglu- spīdošs, visiem pieņemams, par visiem uzņēmies rūpes. Ko mums vēl vajag?

(Reliģioza vienotība- padarot Jēzu visiem atbilstošu?

Numur 1: Miers un drošība!

Numur 2: Ekonomisks pamats!

Numur 3: Pasaules pārveidošana, vides piesārņošana ir jāaptur! Un lai cilvēkus liktu domāt vienādi: visu reliģiju vienotība! Divdesmit pieci “Jēzus” neeksistē, tikai viens, un šim vienam Jēzum ir labi jāsader kopā ar visiem pārējiem “dieviem”.5

5 Evaņģēliskie un harizmātiskie kristieši sadarbojas, lai veidotu šausmīgu un bīstamu reliģiozu apvienību, kas izriet no nepareizas Jāņa 17 izpratnes. Tā būs kristiešu vienotība, kas no sava vidus izslēgs citus (pieļaujot viņus grēkot līdz ar sevi) un būs pilnīgi balstīta uz ārējo harmoniju un emocijām tā vietā, lai būtu balstīta uz godības pilnām, skaidrām Jaunās Derības prasībām. Tā viegli pārvērtīsies visu reliģiju vienotībā. Vācijas Ekumēniskās kustības vadītāja Vartenbergas-Poteres kundze jau atklāti nostājās pret tādu kristietību, kas pasludina pilnīgu un neierobežotu padevību un absolūtas kristīgas vērtības.

(Slepenā vēlēšanās?)

Viens pasaules līderis- pašreiz šis temats nav 25 visvairāk runāto pasaules tematu sarakstā, tāpēc, kad par to tiek runāts, daži cilvēki patiešām tiek satraukti, ietekmēti un pat atveras sarunai. Tieši to 6 tu atrodi politisko līderu sarunās viņu samitu laikā. Protams, ir acīmredzams, ka cilvēks, pasaules līderis vai kas tamlīdzīgs, būs vajadzīgs, bet kā kādam šodien izaugt un sasniegt šādu stāvokli? Tas joprojām nav iespējams, un tomēr daudzi darbojas šajā virzienā. Viens pasaules līderis tuvojas, viss tiek sagatavots viņam, un, kad laiks būs pienācis, viss tiks nodots viņa rīcībā. Tas sākas tieši tagad, un viņam būs pieejamas neizmērojamas bagātības, jo Bilderbergeras, Trilateralas komisijas 7 un visi “naudas cilvēki,” kas šodien ir pie varas, jau tagad investē savu naudu tur, kur tai ir paredzams vislielākais progress. 8 Ar visu, kas jau ir samaksāts, faktiski jau ir nodrošināts ceļš uz jaunās pasaules līderi, kamēr daudzas citas cilvēces vajadzības nekad netiks apmaksātas un tām paredzama otršķirīga loma.

(Manipulācijas!)

6 Šīs brošūras teksta pamatā ir lekcija, ko autors sniedza saviem līdzstrādniekiem, daži no kuriem bija sarunājušies ar personām, kas apmeklēja politiskos samitus.

7 Ar Trilateralas komisiju saprot ietekmīgu politiķu, aristokrātu un vadošas ekonomisko personu savstarpējas attiecības ar mērķi izbīdīt pasaulē globalizāciju un radīt pasaulē vienotību ar kopīgu pasaules valdību un pārvaldi.

8 Un tas notiek ne tikai ekonomiskā līmenī: Vispasaules Baznīcu padome, piemēram, ir radīta uz Rokfellera viena miljona dolāru liela ziedojuma pamata.

3.Dieva nodrošinājums

Dieva pravietiskais plāns to atbalsta, jo tas ir kaut kas, ko varēja saskatīt jau iepriekš, un tas atkal īstenosies. Atklāsme 13:1: “Es redzēju izkāpjam no jūras zvēru.” Pēc tam, kad pūķis bija izkāpis jūras krastā, varēja redzēt, ka tam “bija septiņas galvas un desmit ragi, un uz viņa ragiem desmit ķēniņa kroņi, un uz viņa galvām zaimu vārdi.”

(Zaimošana pieaug)

Zaimošana, bez šaubām, pieaugs- no tumsības skatu punkta raugoties- citādi pūķis netiks galā ar savām galvām. Galvas ir eksistējušas jau agrāk un aug atkal: Romas klubs 9 tām jau ir devis vārdus Romas impērijas atjaunošanai.

Par desmit ragiem, par ko Daniēls bija rakstījis 10, tiek ir arī runāts Atklāsmes grāmatā: “Šis zvērs, ko es redzēju, bija līdzīgs pardelim; viņa kājas bija kā lāča kājas, un viņa mute kā lauvas mute. Pūķis deva tam savu spēku, savu troni un lielu varu.” (Atklāsme 13:2).

9 Starptautiska rūpnieku un zinātnieku asociācija, kas tika nodibināta 1968. gadā Romā, Itālijā.

10 Daniēla 7:6 un 24: (6)Kad es tad atkal paskatījos, es ieraudzīju vēl vienu zvēru, tas izskatījās pēc pantera, bet tam bija četri putna spārni uz muguras. Šim zvēram bija arī četras galvas, tam tika piešķirta valdnieka vara. (24)Desmit ragi nozīmē desmit ķēniņus, kas celsies no šis valsts, un pēc tiem izvirzīsies vēl viens, kas ir citāds nekā agrākie un nogāzīs trīs ķēniņus.

(Pūķis un zvērs)

Šeit sātanam tiek atļauts pielietot viņa kā bijušā eņģeļa autoritātes daudzumu un to uzticēt “zvēram”. Daniēla grāmatā var redzēt četrus zvērus un pravietojumus par tiem. Ceturtajam zvēram ir šausmīgs apraksts, kas sevī ietver visu pārējo īpašības. Un tas tuvojas!

(Kas ir šis zvērs?)

Zvērs- ja tu precīzi ielūkosies šajos divos pantos, tu tur ieraudzīsi divas lielas personas, kas pieder viena otrai. Viena ir impērija, un otra būtne, cilvēks. Dzīvnieks, zvērs, sevī ietver abus. Bet kas nāks pirmais? Šodien mēs neredzam zvēru cilvēka izskatā, bet varam redzēt viņa valstību, kā tā ienāk pasaulē.

3.pants: “Viena no viņa galvām bija kā uz nāvi ievainota, bet tā nāves brūce atkal tika dziedināta.”

(Zvēra brīnumainā izdziedināšana?)

Oho! Ko tas nozīmē? Pēkšņi visa pasaule tiks satraukta, un visi telefona vadi no pārslodzes sāks degt! “Ātri! Jaunu sirdi!” Patiešām, tā tas notiks. Bet nevienam šodien nav jābūt pārsteigtam par to, jo Barnards 11 un citi ķirurgi jau ir izdarījuši tik daudz sirds transplantēšanu un viņu pacienti atgriežas dzīvē un dzīvo visai labi. Tomēr attiecībā pret zvēru notiks kaut kas vēl pārsteidzošāks. Jautājums ir šis: lietām jāaiziet līdz nāvei. Mirušas smadzenes? Jā, patiešām mirušas. “Nāves” brūcei ir jātiek dziedinātai. Labi, arī pāvests tika dziedināts pēc tam, kad uz viņu tika šauts. (Tomēr Rabīnam netika dota šāda žēlastība). Zvērs piedzīvos divējādus brīnumus. Par zvēru ir daudz dažādu izskaidrojumu un viedokļu, tādēļ to būs viegli nenovērtēt un pat sajaukt. 12

11 Barnards ir pazīstams sirds ķirurgs no Keiptaunas, Dienvidāfrikā.

12 Tas ir draudzes sadalīšanās rezultāts, kas īpaši redzama attiecībā uz pēdējo laiku pravietojumu novērtējumu, kas izraisa kontrargumentus un šķelšanos. Kur izpaliek Kristus Miesa un Dieva Dēla dzīvības, ticīgie konstruē savas pašu Bībeles sistēmas. Ir daudz labāk nonākt līdz vietai, kur mēs visi kopīgi ieklausāmies tajā, ko Gars saka draudzēm, nekā censties darboties uz savu roku.

(Romas impērija kā modelis?)

Romas impērija, kas šodien sastāvētu tikai no itāļiem, ilgu laiku nav sevi pieteikusi. Faktiski Romas impērijai nav nekāda sakara ar šodienas itāļiem. (Itāļi, starp citu, nav romiešu pēcteči.) Iepriekšējie modeļi ir atšķirīgi un, salīdzinot ar šo impēriju, ir tikai miniatūra tam, kas nāks.

(Augšāmcelšanās- tādā pašā veidā kā Israēls?)

(Cilvēks pievērš sev visas pasaules uzmanību)

Impērija atkal kļūs redzama. Vēlāk es dalījos ar tekstu no Jehudas, kas atkal ticis pārtulkots ebreju valodā. Un tā, visi jūdi Israēlā ir mācījušies ebreju valodu. Senāk viņiem bija “pielūgšanas” valoda, bet tad Israēlam tika iemācīta ebreju valoda kā ikdienas sarunu valoda. Interesanti: tā ir valoda, kas ir atkal atjaunota! Tādā pašā veidā kā tika nodibināta valsts. 130 gadus pēc Kristus Israēls vairāk nepastāvēja. 130.gadā Israēls tika pilnīgi nopostīts līdzīgi kā tas notika Nebukadnēcara dienās, Aleksandra Lielā dienās un vēlāk Romiešu laikā. Israēls ir atkal, un Roma atdzimst no jauna. Bet būs arī cilvēks, kas tāpat tiks “uzmodināts”, kas jau ir spēlējis kādu lomu. Teksts mūs aicina pieņemt, ka viņa ievainojums ir iegūts karā, vienalga kādā. Pēc šī lielā notikuma visa pasaule brīnīsies! Tas būs visai ievērojams notikums, visa pasaule to uzzinās no mēdijiem. Ir neiespējami tikt ievainotam un nezināt, no kā. Bet šeit šis vienas pasaules līderis piedzīvos dziedināšanas brīnumu! Būs notikusi miruša cilvēka uzmodināšana; kādi teiks, ka tas ir līdzīgs notikums Kristus augšāmcelšanai. “Kāda uzvara! Atgriezties dzīvē no mirušajiem! Tāds cilvēks mums vajadzīgs,” viņi sacīs. Vēsture liecina un to apstiprina: viņš ir nesakaujams, neuzvarams. (Lūk mūsdienu Zigfrīds, kas nevar tikt nogalināts; vai tikai viņam nepieder ozola lapa un Heigens?)

(Cilvēku pieūgšana!)

Atklāsme 13:3b un 4a: “Visa zeme noraudzījās uz zvēru ar izbrīnu. Un viņi pielūdza pūķi tādēļ, ka tas zvēram devis varu…”

(Īpašs cilvēks)

Ahā! Šis notikums atklās, ka visa pasaules vēsture ir nonākusi līdz šim punktam- un tas nav aiz kalniem!- ka drīz vien var tikt atklāta visa šī īstenība. Tas tomēr nenotiks pašā iesākumā. Notikumu fons ir saskatāms un atklājas, lai cilvēkiem sniegtu kādu labumu. Autoritāte tiks iegūta, un visu tautu lielā vienotība beidzot tiks panākta. Pūķis tomēr neizskatīsies kā pūķis, bet kā spēcīga dievība. Milzīgā ātrumā dažādas futūristiskas fantāzijas par īpašiem visspēcīgiem briesmoņiem kļūs par realitāti. Īpašai, visspēcīgajai, pārdabiskajai būtnei būs jāiegūst tās spēks. Viņai būs piedēvētas vislabākās īpašības, kādas jebkad ir eksistējušas. Vislabākie vārdi, kādus vispār var sacīt par cilvēku, tiks sacīti attiecībā uz viņu.

Un ko ikviens darīs? 4.pants: “Un viņi pielūdza pūķi, tādēļ, ka tas zvēram devis varu; arī zvēru tie pielūdza, sacīdami: “Kas līdzinās zvēram un kas var ar to karot?””

(Atklāsmes grāmatas 11 divi liecinieki)

Ja esi neievainojams un nemirstīgs, tu varēsi uzbrukt visur un visam. Ja kāds tev trāpīs pa degunu, nekas tev nenotiks. Tas attieksies uz diviem lieciniekiem (Atklāsme 11). 13 Viss šodienas militāri tehniskais komplekss attīstās līdz stāvoklim, kur kļūst iespējams visattālākās planētas vietas aizsniegt tikpat viegli kā vistuvākās. Būs pat iespējams apturēt ienaidnieka raķetes un tās apgriezt otrādi. Būs iespējams raķeti pārtvert un aizvadīt atpakaļ uz to vietu, no kurienes tā tikusi izšauta.

(Viņus nav iespējams nogalināt)

(Vienīgā pestīšana: caur Dieva bijāšanu!)

Ar visu iespējamo bruņojumu, no ķīmiskā līdz kodolbruņojumam ieskaitot, divus lieciniekus neviens nespēs nogalināt trīs ar pusi gadus. 14 Visa pasaule sauks: “Kur ir Israēla militārais spēks?” ANO ģenerālsekretārs ieradīsies ar īpašu vienību. Virs galvām lidos helikopteri. Tad to redzēs visa pasaule, jo tur būs ieradušies televīzijas reportieri no visas pasaules. Bumbas kritīs no augšas un no apakšas, lidos raķetes un lodes. Trasējošo ložu pēdas nāks no visiem virzieniem. Bet pēkšņi viss apgriezīsies kājām gaisā, visa vide tiks aizdedzināta un divi liecinieki paliks skatoties visapkārt, …iespējams, viņi tad ies vakariņot! Un kāpēc gan nē? Beidzot viņiem ir jāpaēd… stāv rakstīts, ka viņi ir divi un viņi nogalinās visus pretiniekus ar uguni, kaut gan viņu pretinieki centīsies tos iznīcināt visiem līdzekļiem. (Atklāsme 11:5). No viņu mutēm nāks liesmas! Viņi runās, un liesmas aprīs viņu pretiniekus un to ieročus. Neievainojami cilvēki. Kas tie būs? Evaņģēlisti? Nē, tie nebūs evaņģēlisti. Ko viņi sludinās? Viņi sludinās Dieva sodu, Viņa dusmas, Viņa tiesības pieprasīt cilvēku dzīves. Viņi aicinās cilvēkus, bet nevis ar nomierinošiem vārdiem: “Nāciet mājās, nāciet mājās.” Nē, šis evaņģelizēšanas veids būs beidzies. Grēku nožēla ir vajadzīga, lai bītos Dievu; tas ir vienīgais veids, lai spētu palikt un iziet cauri sodam. Un jūs, kas esat klausījušies un dzirdējuši divus lieciniekus, jūs tos satiksit Tūkstoš gadu miera valstī.

13 Atklāsme 11:3

3 Un Es likšu Saviem diviem lieciniekiem, ka tie maisos tērpti pravietos tūkstoš divi simti sešdesmit dienas.

Atklāsme 11:5

5 Un ja kāds gribētu tos aizskart, tad uguns izies no viņu mutes un aprīs viņu ienaidniekus; ja kāds tos gribētu aizskart, tam tā būs jāiet bojā.

(Nekad bez Dieva atļaujas!)

Dieva plāns šim notikumam: turpinot ar Atklāsmi 13:5: “Tam tika dota mute runāt lielas lietas un zaimus un vara to darīt četrdesmit divi mēnešus ilgi. (6)Tad tas atvēra savu muti Dieva zaimošanai, lai zaimotu Viņa vārdu…” tas ir viss, ko Atklāsmes grāmata par to saka. “Viņa vārdu, Viņa mājokli, tos, kas mājo debesīs. (7)Tam tika dots…” Dots! Dievs atļauj to pūķim un pūķis to uztic zvēram. 7. un 8.panti: “Tam tika dots karot ar svētajiem un tos uzvarēt, un dota vara pār visām ciltīm un tautībām. (8)Un to pielūgs visi, kas dzīvo virs zemes…” Tie būs tikai tie, “ kuru vārdi nav rakstīti kopš pasaules radīšanas nokautā Jēra dzīvības grāmatā.”

Notiesāti cilvēki! 9.pants: “Kam ausis ir, tas lai dzird!” Šie cilvēki pielūdza zvēru, un tiem bija nolemts mūžīgi būt iesviestiem uguns jūrā. Tāpēc spriedums tiem jau ir pasludināts un tā izpilde tos gaida. Šeit, šajā vietā, saņems spriedumu un tiks noslīcināta visa cilvēce. Pārējie, kuri būs saņēmuši Jēzus pavēles, tiks zvēra nogalināti.

(Vai vēlies mācīties?)

Dievam ir plāns, un svētie to būs spējīgi zināt. Plāna pierakstu var izlasīt un to spēj izskaidrot tie, kas varējuši tajā ieskatīties.

4.Ko nozīmē desmit ragi?

(Dažādi viedokļi)

Zvēram no Atklāsmes grāmatas 13.nodaļas ir ragi. Laikā, kad Eiropas ekonomiskā komisija izauga, lai sevī ietvertu desmit valstis, daži cilvēki domāja, ka tas varētu būt zvērs ar desmit ragiem no Atklāsmes grāmatas 13. Tad ES uzaicināja iestāties ES vairākas citas valstis, un likās, ka kaut kas nav pareizi. “Kāpēc jūs pieņemat vairāk kā 10 valstis? Vai nepietiek!?” Nē, tas nav jāsaprot burtiski. “Desmit” tur būs. Tomēr nav sacīts, vai tās saderēs kopā ierobežotajā ES telpā. Var arī būt, ka kāds sadalīs pasauli desmit daļās vai desmit teritorijās. Desmit daļās ar desmit prezidentiem. Par to jau ir izteikti apgalvojumi un jau ir rakstiski apstiprināts, ka tas ir iespējams.

(Precīzs skaitlis)

Tas vēl nav skaidri saredzams, bet tur būs desmit. Ja Dievs dod skaitļus, tad tiem nav tikai simboliska nozīme, bet tajos tiek ietverta acīmredzama izjūta, priekšnojauta, ļoti spēcīgā veidā. Piemēram, tur nebūs 667, bet gan 666.

Ragi atļaus lielu publicitāti, bet tie, protams, pieder zvēram. Kas būs redzams vispirms? Zvērs vai ragi? Nākotnē notiks zināma attīstība, ko mēs redzēsim. Ir svarīgi pievērst uzmanību apstāklim, ka mēs neizšķiram lietas, kas atrodas mūsu priekšā, sevi turpinot uzticēt kādai idejai; tomēr ir skaidrs, ka nākotnē viena lieta sekos otrai.

(Atklāsmes grāmata 13 un Eiropa)

Eiropas attīstība būs šāda: Amerika un citas zemes skatīsies uz Eiropu. 15 Lai gan dažas lietas ASV ir kļuvušas ļoti okultas, vēsture, no Atklāsmes grāmatas 13. nodaļas perspektīvas raugoties, Eiropai ir ļoti dramatiska, pilnīgi pretēja visām citām pasaules vietām. Dažādas lietas var izplesties un pārvietoties uz citām pasaules vietām, tomēr šeit, Eiropā, viss noritēs ļoti zīmīgi. Es lasu grāmatā, ka liels skaits amerikāņu autoru nevar šādu notikumu attīstību saskatīt Amerikā, bet saskata Eiropā.

15 Pat Kanāda, lai gan atrodas tālu projām, lūkojas uz Eiropu. Autoram tas ir precīzi zināms. Ir redzams, ka Bībeles pravietojums īstenojas tieši Briselē.

(Taisnība darbojas?)

(Gogs- Trešais Pasaules karš)

Eiropa – pasaules valdniece- neliekas, ka tas pagaidām ir iespējams. Bet dažas lietas var patiešām izmainīties dienas laikā. Kas nebija iespējams vakardien, būs iespējams rīt. Zināma tumsības atklāšanās pagaidām vēl nav iespējama, jo pagaidām vēl ir pietiekoši daudz taisnības un cilvēku, kas to aizstāv. Tāpat ir pārāk daudz šķēršļu, kas nepieļauj apvienotajai Eiropai iznākt vēstures arēnā. Lielais brālis Amerika caur NATO ietekmē Eiropu un tai ir zināma vara. Tomēr nākošajā pasaules karā tas var pilnībā izmainīties. Arābu- Israēla konflikts nevar nepāraugt Trešajā Pasaules karā, un arī Gogs nozīmē pasaules karu, tikai citā griezumā (skat. Ecehiela 38,39). Tas (Gogs) noteiks pasaules virzienu, tikai citā aspektā. Lai arī atombumbām nav obligāti jāsprāgst Ņujorkā, lai izraisītu pasaules karu, tas var notikt visai viegli.

(Izplatot zaimus, jau iepriekš tiek sagatavots ceļš)

Desmit ragi un zvērs iznāks pasaules priekšā ar zaimošanu, jo tas tiks pieļauts, kad tam būs sagatavoti atbilstošie apstākļi. Mēs redzam, cik daudz visatļautības jau tagad tiek dots un kādas lietas tiek risinātas. Savādi, ka gandrīz nav neviena cilvēka, kas protestētu. Netiklības visatļautības zaimi jau izplatās visapkārt un tiem nav pretinieku; mēs tos neredzam vai arī neesam ieienteresēti tos uzklausīt vai par tiem neko nezinām, jo lietas, par ko mēs uzzinām, ir jau pietiekoši netiklas savā būtībā! Un tas turpinās un attīstās. “Tam tika dots…” lai svētie patiešām zinātu, ka pulkstenis ir apstādināts! 16

16 Daudziem no jums, kas lasa šo brošūru, vajadzētu aizlūgt par svētajiem, lai tie spētu pamosties no sava šausmīgā miega un lai viņi spētu atzīt to, ko tas Kungs tiem vēlas rādīt, citādi viņi piedzīvos to, ko teica Jēzus: “Tā Kunga diena nāks kā zaglis.”

5.Konflikts Tuvajos austrumos

(Miera izlīgums nav iespējams?)

(Valsts noslēpumi)

Esmu jau pieskāries konfliktam Tuvajos Austrumos. Notikumu eskalācija var notikt vienā naktī, un maršs kara virzienā būs sācies. Pašreiz ir pieņēmumi un analīze par Tuvajiem Austrumiem, kas tiek publicēti gandrīz ikdienas, tomēr tur nav pateikts viss. Daudz noslēpumu, tādi kā slepenpolicijas un valsts noslēpumi, netiek plaši izpausti. Valstis parasti nepasaka visu, ko tās zina. Liekas, ka ir daudz kas vairāk ziņojams attiecībā uz Bagdādi un Sīriju nekā tas, ko varam dzirdēt vakara ziņās. Dažreiz kaut kas noskaidrojas, tomēr aizdomīgi, ka lietas, ka Israēla iznīcināšana jau ir iepriekšnolemta, tiek noslēptas. Ja Israēls nezina, kas notiek, pietiek ar vienu dienu, lai viss būtu beidzies. Tāpēc viņiem ir jāuzbrūk vienu dienu pirms to ienaidniekiem, bet kā viņi to lai spēj noteikt? Lai gan notikumi ir pie durvīm, visi baidās izdarīt kaut vienu lieku kustību.

(Dēmoniskas pulsācijas)

Tomēr kādi cilvēki nebaidīsies par nākotni. Viņiem būs dota drosme, jo tie būs dēmonu iespaidoti. Kādi no šiem cilvēkiem jau ir labi pazīstami, ne tikai Žirinovskis, bet arī citi, kuros notiek dēmoniskas pulsācijas.

Konflikts Tuvajos Austrumos- neviens nevēlas iejaukties, neviens nevēlas spert soli, visi pastāvīgi un nepārtraukti gatavojas ieroču karam, un, tā darot, viņi izsūc asinis no cilvēces vēnām. Viņiem tiek sniegtas acīmredzamas zīmes, bet viņi tās neredz un savā iekšējā būtībā turpina kultivēt reliģiozas bailes un nodarboties ar kaut ko līdzīgu lūgšanai.

Dievs piespiedīs tautas uzbrukt Israēlam, lai realizētu Savus nolūkus. Tās gribēs to sagraut, tomēr beigās šīs pašas tautas būs tās, kas tiks iznīcinātas. Tas vēl nav Armagedons, bet tikai Gogs 17 tautu pulkiem viņa (Goga) vēsturiskajās vietās, ko šodien pārstāv konkrētas valstis kā pagātnes mantojuma pēcteces.

17 Ecehiela 38:15-16

15 Tad tu nāksi no savas dzīves vietas, no galējiem ziemeļiem šurp un daudzas tautas ar tevi, visi stalti sēdēdami zirgos, lieli ļaužu bari un milzīgi liels karaspēks. (16)Un tu virzīsies pret Manu Israēla tautu kā negaisa mākonis, lai apklātu zemi. Tas notiks visu dienu galā, ka Es tevi sūtīšu pret Manu zemi, lai pagānu tautas pazīst, ka Es esmu pagodināts tevī, viņu acu priekšā. (citāta beigas tulkotas no angļu Bībeles)

6.Kā Eklēzija sevi izteic viņu vidū?

(Nedrīkst būt atrašanās stūrī)

Vai Eklēzija, kas pašreiz ir noslēpusies stūrī, spēs visu redzēt? Vai viņa teiks: “Precīzi tā ir uzrakstīts. Brāli, paskaties, šeit tas ir uzrakstīts.” Atrasties stūrī nedrīkst būt Kristus Miesas pozīcija! Iemesls tam ir šis: Kristus Miesa ir visās vietās!

(Apliecinošā baznīca)

Reinzemei bija divas Nacionālās Baznīcas draudzes, kurām piederēja daudzi cilvēki no Hitlera režīma laika Apliecinošās baznīcas. Tajās dienās notika sekojošas lietas:

(Brīnumi neparastās situācijās)

Kalpotājs tika iesauks militārajā dienestā. Daudzās draudzēs tomēr kara laikā nebija ne vikāra, ne kalpotāja. Draudzes sapulcēs kalpotāja sieva lasīja sprediķi un, ja kāds nesen bija gājis bojā, katrs tuvākās apkārtnes vikārs vai kalpotājs atnāca uz bēru ceremoniju. Tikko darbā pieņemtam kalpotājam tika lūgts atrast laiku, lai noturētu bēru ceremoniju. Ja bija mirusi kāda no jauna piedzimusi persona, radinieki gribēja, lai bēres vadītu kāds īpašs kalpotājs. Viņam, ar noteiktu stāvokli vai dienesta pakāpi esošam, nebija atļauts iet atvaļinājumā, bet tad beidzot tas viņam tika atļauts. Kā viņš to panāca? Persona, kas mirusi, bija Hitlera personiskā ārsta brālis. Dabiski, ka ārsts nebija ticīgais. Kad kalpotāja kareivja pienākums neatļāva viņam būt atvaļinātam, radinieki to paziņoja personīgajam ārstam, viņa brālim. Un tad pēkšņi tika izdota pavēle: ”Dodies uz mājām!” Saskaņā ar to viņš tagad varēja saņemt brīvdienas un veikt bēru ceremonijas, ar Hitlera palīgu palīdzību. Kad beidzot kalpotājam izdevās sastapt ārstu, viņš izmantoja iespēju viņam pajautāt: “Cik daudz patiesības jūs spējat piedāvāt Hitleram?” Personīgais ārsts caur savu brāli bija pazīstams ar Apliecinošo baznīcu, kas bija pret Hitleru. Viņam bija precīzas zināšanas par viņu pozīciju. Ārsts teica godīgi: “Es nespēju pateikt patiesību. Izmantojot mazu humoru, esmu spējīgs izteikt kādu joku, kas sevī var saturēt kādu patiesību, bet tad man ātri vien ir jāapklust, citādi es šeit vairs ilgi nesēdēšu.” Tā atbildēja neticīgais Hitlera ārsts.

(Himlera personīgais ārsts)

Pat Himleram bija viņa paša personīgais ārsts, kas laiku pa laikam viņam sniedza kādu vēsti. Vēsts pasniegšanas laikā ārsts spēja izmantot gadījumu, lai brīdinātu Himleru izbeigt censties nogalināt 2.000 jūdus, sakot viņam: “Skatieties, jūs esat pārāk aizņemts, pārāk nodarbināts. Ja jūs arī šīs lietas darīsit, tas jums var būt pārāk bīstami. Neiesāciet to.” Himlers, cilvēks, ļoti bailīgs attiecībā uz slimībām, pieņēma lēmumu: “Mums viņi ir jāatstāj, izbeidziet visu šo lietu.” Tad Himlers sajutās jau nedaudz labāk. 2.000 jūdu iesākumā tika nodalīti, bet vēlāk vairums tomēr tika nogalināti. Tomēr ne visi jūdi gāja bojā. Joprojām ir dzīvi daudz veco ebreju, vairums no viņiem vīriešu, kas kā mazi bērni tika nogādāti koncentrācijas nometnēs.

(Mašīnrakstītājs antikrista ofisā)

Visur tur, kur kaut kas pasaulē notiek, Dievam ir Savi svētie, kam jāiestājas notikumos. Eklēzija iejaucas? Vienu dienu, iespējams 18, tev nāksies meklēt darbu par mašīnrakstītāju antikrista ofisā. Ko tu tur darīsi? Noteikti tu būsi tas, kas veiks daudz slavēšanas un pielūgšanas no rītiem, citādi tu nespēsi izturēt dēmonisko atmosfēru. Līdzko viņš ienāks tavā istabā, tas teiks: “Zināt, es kaut kā sevi jūtu tik sasaistītu jūsu tuvumā, vai tikai tas nav jūsu Jēzus dēļ?” Ļoti iespējams, ka tas būs tās, bet viņš neapšaubāmi gribēs ap sevi sapulcināt vislabākos cilvēkus. Kāpēc? Meļi nespēj paļauties uz citiem meļiem, tāpēc visur cenšas darbā iesaistīt uzticamus cilvēkus. Pat ateistiem patīk paļauties uz ticīgajiem, jo viņu rīcība ir prognozējama un viņi zina, ar ko tie sadarbojas.

18 Runātājs šeit attiecas pret līdzstrādnieku.

(Kad notiks paraušana?)

(Visneparastākās teorijas)

Visos gadījumos eklēzija tiek iejaukta. “Bet nē, tas nav iespējams. Tā nevar tikt iejaukta, jo tajā laikā tā jau būs parauta!” Protams! Plāni tai jau ir nosprausti, un daudzi autori ir sarakstījuši grāmatas, kad notiks paraušana. Kad Atklāsmes grāmatas 3.nodaļa ir tikusi īstenota, tad, ar 4.nodaļu iesākot, būs notikusi paraušana. Pat četras dzīvās būtnes, kas ir pie Dieva goda krēsla, uz mirkli būs pārsteigtas, jo pēkšņi, vienā acumirklī notiks paraušana. Viņi teiks: “Kungs, apstājies uz brīdi, Tu tas neesi. Tu nevari tur būt, Tu taču sēdi uz godības krēsla? Tu tagad esi gaisā!?” Vai nekad neesi to lasījis, ka, iesākot ar Atklāsmes grāmatas 4. nodaļas sākumu, paraušana jau ir notikusi? Atklāsme 4:1: “Uzkāp šurp, un Es rādīšu tev, kam jānotiek turpmāk.” Un šeit visa Kristus Miesa pēkšņi tiek parauta. 19 Ko? Es varu tev stāstīt, cik daudz pastāv šīs lietas izskaidrojumu. Amerikāņi ir īpaši cītīgi pētīt kontekstu, jo viņi ir tik praktiski. Viņi negrib atstāt neko neatrisinātu. Viņi nosaka lietas. Tā tas ir. Beigas. Viņi grib tevi vajāt no visām pusēm. Man ir grāmata, ko sarakstījuši vairāki amerikāņu autori ar tādu lielu pārliecības spēku, ka, ja tu to lasīsi vairāk nekā divas stundas, tu nezināsi neko citu kā vienīgi to, ko tās autori zina visu, bet pēc trim stundām tu būsi tik pārliecināts, ka visi tavi iebildumi būs jau kapitulējuši. Nākošajā dienā tu atkal vari palikt nedrošs attiecībā uz tām pašām lietām, jo nezini, no kurienes grāmatas autori ir ieguvuši informāciju. Parasti viņi ņem divas dažādas Bībeles versijas, saliek tās kopā un no tā izveido jaunu doktrīnu.

19 Starp Dieva ļaudīm šodien ir daudz tādu, kas pastāv pie domas, ka draudze tiks parauta pirms Atklāsmes grāmatā parādītajām šausmīgajām sodīšanas dienām. Tomēr Atklāsmes grāmata ir rakstīta ticīgajiem, lai viņi zinātu, kas notiks, un būtu gatavi priekšā stāvošajiem notikumiem.

Tas ir ievērojams fakts: godības pilnā eklēzija, svētie, būs visa tā vidū 20, kas notiek tagad; daudzi paliks visa tā vidū, nemaz nepakustējušies.

--------------

20 Patiešām tas Kungs ir apsolījis: “Es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā” (Atklāsme 3:10). Uzvarētāju DRAUDZEI nebūs piederēt Dieva dusmu izliešanās laikam, bet kas un kāda būs tā DRAUDZE, kas tiks parauta? Nesen es lasīju grāmatu, kur saskaņā ar autora viedokli paraušana nenotiks pēc mūsu darbiem, lai neviens nevarētu tikt izglābts caur darbiem, caur ko kāds varētu tikt pestīts, bet gan žēlastības dēļ. Patiešām mēs tiekam izglābti no žēlastības, tomēr vai tas nav īpatnēji, ka vēstulēs septiņām draudzēm un visur citur viņiem tika prasīti darbi? Nevis tāpēc, ka tas Kungs pēkšņi būtu atgriezies pie bauslības, bet katra īsta un patiesa ticība rada atbilstošus darbus. Ja tam Kungam gribas apskatīties, vai kāds ir vai nav ticīgais, Viņš paskatīsies uz viņa ticības rezultātiem, kas ir šie ticīgā darbi. Un tā Viņš saka: “Redzi, es nākšu drīz un Mana alga līdz ar Mani, atmaksāt ikvienam pēc viņa darbiem” (Atklāsme 22:12). DRAUDZE, ko Viņš paraus, nesastāvēs no tiem, ko Viņš jau ir izspļāvis no Savas mutes, kā tas Kungs ir teicis Laodiķejas draudzei. Stokmeijers (evaņģēlisks teologs 1838-1917.g., ko spēcīgi ietekmējusi Svētuma kustība) ir sniedzis vīziju par elites tipa draudzi, tomēr vēlāk viņš no tās atkāpās. Attiecībā uz to es nesekošu Stokmeijera uzskatiem, bet tas Kungs ir paredzējis paraušanu pēdējās dienās un to īstenos vienīgi tad, kad būs radušies tie, kas Viņam pilnīgi piederēs un būs Viņa Miesa pilnīgā brieduma stāvoklī. Pēc šī notikuma arī paliks zināms daudzums ticīgo, kā ziņo Atklāsmes grāmata, izglābtie, bet neizskatās, ka tie piederētu tai varenajai armijai, kas tiks savienota ar to Kungu, lai būtu Viņa Miesa. Lasiet Jaunās Derības vēstules un skatieties, kādām īpašībām jāattīstās no ticības, lai īstenotos pestīšana tādā veidā, kā tas Kungs ir paredzējis tiem, kas mīlēs Viņa parādīšanos.

(Ticīgie zem diktatoriskiem režīmiem)

Ko ticīgie Hitlera un citu diktatūru laikā ir izcietuši? Tu to vari uzzināt no no jauna piedzimušajiem ļaudīm, kas nāk no Krievijas. Viņiem, iespējams, bija jādodas uz slepenpoliciju, viņu liecības izpētīja, bet daudzi netika arestēti, kaut gan bija nepiekāpīgi šausmīgās situācijās. Cilvēki ar zināmu stāvokli bieži bija tie, kas nostājās viņu pusē. Hitlera laikā bija partijas cilvēki, kas palīdzēja ticīgajiem. Bija daudz tādu, kas nēsāja uniformu, bet paši bija pret sistēmu. Viņi nespēja no tās atbrīvoties, jo kopā ar Hitleru bija aizgājuši pārāk tālu un tagad viņi baidījās par savām pašu dzīvēm.

7.Pazušanas dēls un netaisnība

(Netaisnībai vajadzīgi cilvēki)

Globālajam nāciju un tautu tīklam ir kaut kāds sakars ar pazušanas dēlu (skat. 2.Tesaloniķiešiem 2) un ar netaisnību. 21 Netaisnība nevar pārņemt virsvadību, bet viņš to nokārtos. Viņš atklāsies, viņš tiks atklāts, viņa viltus tiks atklāts un atklāti parādīts. To nevarēs neredzēt, lai arī cilvēki ņems dalību viņa viltībās.

------------

2.Tesaloniķiešiem 2:3-8:

3 Lai neviens jūs nemaldina ne šādā, ne tādā veidā: jo papriekšu jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam, pazušanas dēlam, (4)Pretiniekam, kas saceļas pret visu, kas saucas Dievs vai svētums, un pat ieņem vietu Dieva templī, pats sevi celdams par Dievu. (5)Vai jūs neatceraties, ka es par to jums esmu runājis, vēl pie jums būdams? (6)Un jūs zināt, kas ir tagad tas kavēklis, kura dēļ viņš atklāti parādīsies tikai tad, kad būs pienācis viņa laiks. (7)Jo netaisnības noslēpumainais spēks jau ir darbā, tikai tam, kas to līdz šim kavē, papriekš jāpazūd. (8)Tikai tad netaisnais parādīsies atklāti, un tas Kungs iznīcinās viņu ar Savas mutes elpu un izdeldēs viņu, kad pats atnāks godībā.

(Netaisnības tīkls)

Attiecībā pret Berlaskoni 22- neviens nezina, kā ar viņu tikt galā. Kāpēc? Ir bijis tik daudz viltus. Viņu nevar uztvert nopietni. Kaut gan viņš jau ir vairākkārtīgi ir pārbaudīts, viņš paliek savā pozīcijā nesatricināms, viņš ir joprojām drošs sedlos un droši runā. Ja ir liela beztiesība, vairāk neviens netiek uzskatīts par nopietnu. Tiesneši atbalstīs viens otru kopā ar savām atbalstošajām sistēmām, viņu “ratiem”, viņu savstarpējo atbalstu viens otram. Tas ir brīvo masonu paveids,- viņi visi “spēlē bumbu” viens ar otru. Spēlei beidzoties, zemē notriektie vairs nav tie, kas iesākumā netika pieņemti, bet gan tie, no kuriem viņi gribēja tikt vaļā, jo viņi zināja pārāk daudz. “Mašīna bija pārāk ātra un kalna galā pazaudēja kontroli,” vai tiek sniegts kāds cits iemesls, kura laikā iestājusies negaidīta nāve.

22 Itāliešu politiķis un finansu ministrs, kas darbojas ar netaisniem paņēmieniem, bet sabiedrība viņu tur ēnā.

(Pusticīgie)

(Gaismai ir jāspīd!)

Netaisnais atnāks un ticīgajiem liks ciest. Kāpēc? Jo viņi ir tikai “pusticīgie,” kuru attieksmes un rīcības rezultātā patiesais evaņģēlijs tiek noliegts un evaņģēlija pielietojums izpaliek, tiek noliegta cīņa pret netaisnību. Rezultātā tas Kungs tagad karos pret “svētajiem.” Ir normāli klusēt, neapgaismot netaisnības darbus. 23 Ja tev ir gaisma, tā spīdēs. Kāda jēga spuldzei, ja tā vienmēr ir izslēgta? Gaisma, kas ir ticīgajā, vienmēr izplatīsies kā plūdi- tā būs gaisma, kas appludinās tumsību. To nevar apslāpēt vai apturēt, jo, ieslēgta, tā apspīd un izgaismo tumsu. Tikai un vienīgi šīs gaismas iedarbības dēļ tumsība tiek izgaismota un sakauta.

(Tumsība maskējas)

Tumsība var pastāvēt tikai tad, ja to nosauc par “gaismu.” Kad tumsību nosauc tās īstajā vārdā “tumsība”, visi cilvēki, kas atrodas tur, tagad, pēc patiesības izteikšanas, atrodas tumsā, bet tas nav būtiskākais. Kad liela uzņēmuma apakšnodaļā viss personāls kļūst amorāls un saslimst, tad tas ir tikai tāpēc, ka viņiem nav bijis iespējams piekļūt gaismai un to pieņemt, vai arī, ka tie, kuriem bija gaisma, to noslēpa un nelika tai spīdēt.

23 Efeziešiem 5:11:

11 Nepiedalaities neauglīgos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā.

(Nešķīstība)

Kad man bija astoņpadsmit gadu, es strādāju par klerku lielā pārtikas veikalā, bet man bija jāsadarbojas ar daudzām nodaļām, lielākoties kontaktējoties pa telefonu. Uz dažām nodaļām man tomēr bija jādodas personīgi. Attiecībā uz vienu nodaļu viņi mani brīdināja: “Labāk uz turieni nedoties, labāk šo lietu atlikt!” Es nesapratu, kāpēc. “Labāk uz turieni nedoties!” “Kāpēc gan nē?” Saproti, šajā nodaļā strādā tikai jaunas sievietes. Viņu vidū bija nešķīsts gars, un šis astoņpadsmitgadīgais Šafraneka jaunskungs tur varēja dziļi iekrist. Tomēr patiesība bija tāda, ka šīs nodaļas vadītājs bija netikls un bija palaidis netiklības grožus sev piederošajā uzņēmumā.

(Pārdots netaisnības varā?)

Netaisnība pieaug un diezgan stipri sabojās ticīgos, ja ticīgie necīnīsies pret netaisnību; un viņi pret to necīnīsies, ja tā ir laidusi saknes viņu vidū. Ja ir atkarība un draudzība ar tumsu, svētie nespēs iestāties karā pret to. Ja tu nevari panākt, ka tevi atbrīvo, ka tevi izslēdz no viņu vidus, tad tu, iespējams, esi tumsas pieņemts un atzīts. Tev tikai tiek piekodināts turēt muti ciet, citādi tu pazaudēsi darbu. Tāpēc tev tagad jāizlemj: vai nu tu gribēsi izplatīt gaismu, vai tu labāk savas acis aizver un turi tās ciet, it kā neko nezinādams.

(Pijs XII)

(Daudzi sakompromitējas)

Attiecībā uz pāvestu Piju XII: tas bija cilvēks, kas bija noslēdzis līgumu ar Hitleru; tas tagad ir izpētīts un viņa vaina pierādīta līdzīgi kā daudzu citu tā laika cilvēku vaina. Viņi joprojām tiek atklāti, jo bija daudzi, kas sasaistījās ar Hitleru. Oho! Kurš tad nebija sasaistījies ar Hitleru? Tas ir pārsteidzoši, cik daudz līderu un pārējo tika sasaistījušies. Pat pēdējā federālā prezidenta tēvs bija viņu vidū kā ārlietu ministrs. Tik daudz ļaužu! Vai viņu gaisma apgaismoja visus tos, kas tajā laikā bija tumsībā?

II Pasaules kara iesākumā, kad kara darbība notika Polijā, Polijas vēstnieks tika nozagts vienu dienu, divas dienas, trīs dienas. Hitlers negribēja runāt ar viņu, jo viņa nolūks bija pirmajam uzsākt karu. Kad karš bija sācies, Polijas vēstnieks tika atrasts un Hitlers paziņoja to Polijas vēstniekam.- Viltus!

(Viltus vai kompromisi)

Svētie nevar būt saistījušies ne ar kādu viltu. “Kāds cits to var darīt, bet tikai ne es!”- “Labi, bet tad tu tiksi atbrīvots!”- “Ja tā tam jābūt, tad esmu ar mieru!” Kas nav iemācījies uzticēties Tēvam un atļaut Viņam par to rūpēties, tas, varbūt mēs visi, izdarīsim šos kompromisus un turēsim Viņa muti ciet. Ne tā, ka mums tagad būtu tas jāsludina visai pasaulei, bet visur, kur mums nākas sastapties ar netaisnību, man tagad jāieņem pareizs stāvoklis- par vai pret; un tā ir izvēle. Tev jāparaksta rēķins, kas nav pareizs, kas ir nepatiess; citādi tev beigas. Esmu to piedzīvojis dažās lietās savā darbā kā pārdevējs, ar visām no tā izrietošajām sekām.

(Spriedums DRAUDZEI)

Netaisnība. Ja DRAUDZE 24 netiek atjaunota, lai tā tiktu spēcināta un neiegūst tādu ticību, kādu nodrošina debesu Tēvs, tad saskaņā ar Dieva žēlastības un tiesas svaru likumu tā sasaistīsies ar netaisnību. Beigu laiki nenāks, pienāks tikai “pirms” beigu laiki 25, kas DRAUDZEI izpildīs taisnu spriedumu, jo tai jau ir bijis pietiekoši daudz žēlastības laika. Piemēram, Hitlera un Staļina laiki bija tiesas laiki arī Dieva ļaudīm. Dažiem cilvēkiem un dažiem notikumiem tu nevari piemērot šādu apgalvojumu; šīs diagnozes pie visiem nevar piemērot, kaut gan arī to var pārbaudīt.

24 Vārds DRAUDZE attiecas uz patieso Jaunās Derības Draudzi, Eklēziju (grieķu valodā), kas ir atšķirīga un pretēja institucionālajām draudzēm. Tās ir sašķeltas formas, kas tikai sevi sauc par “draudzēm”, piemēram, Nacionālās Protestantu draudzes (kā pie mums Vācijā, bet tās var atrast visur citur pasaulē.)

25 Dažas attīstības tendences norāda uz daudzām lietām, kas nāks kopā 2000. gadā. Dažas soda formas jau šodien darbojas visā pasaulē, bet iesākumā tās parādījās, lai pamodinātu Dieva ļaudis, lai atjaunotos Dieva dēlu DRAUDZE un sāktu spēlēt savu lomu pie Dieva nodomu realizēšanas.

8.Sieviete Bābele

(Kristus Miesa vai Bābele)

Pasaules vienotība strauji iznāk priekšplānā. Tāpēc lielai ļaužu vienotībai jānāk arī caur emocijām un iekšējām izjūtām. Tā ir lieta, ko vēlas nodrošināt “sieviete Bābele.” Cīņa ir liela un plaša, jo Kristus Miesa katrā apdzīvotā vietā vēl joprojām neeksistē, tāpēc tiek noturētas konferences Gracā un Bāzelē 26, dažādās citās vietās, lai kaut kā realizētu šo laikmeta prasību. Zvēram tas ir ļoti svarīgi. Konstantīns un citi imperatori, paši nebūdami kristieši, tomēr zināja, ka reliģiozo sistēmu dažādība ir spējīga turēt tautu sašķeltībā. Baznīcas līderiem bija jāpiekrīt, un tika noturētas dažādas apspriedes, jo imperatoram gribējās izveidot “savu” vienotību. Un tā vienotība tika izveidota mākslīgi. 27

26 Pirmā Eiropas ekumēniskā konference notika 1989. gadā Bāzelē, Šveicē, bet otrā 1997. gadā Gracā, Austrijā. Kristīgās draudzes gandrīz no visām konfesijām vēlējās salīdzināties savā starpā un pasaules priekšā. Viņi to darīja ekumēniskā, humānistiskā garā, vēloties apvienot visu “kristīgo pasauli” zem viena jumta par Evaņģēlija patiesības cenu.

27 Jaunā reliģijas vienotība būs ļoti derīga un palīdzīga roka nākošajam politiskajam spēkam, un kristietība šajā jaunajā lietā tiks smalki iestrādāta. Jātnieks uz baltā zirga par to parūpēsies. Ja Eiropai būs “jauna dvēsele”, tad tai būs arī tie, ko tā gribēs vadīt un pārvaldīt, nostādot zem labākas kontroles.

(Vai kristiešiem, kas tic Bībelei, būs jāpazūd?)

Atklāsmes grāmatā 17 tu atradīsi sievietes aprakstu 28, kas rūpējas par vienotību, ko organizē zvērs. Tu vari teikt: “Bet viņi nezina, kā tikt galā ar islamu!” Labi, tas beidzot pats izzudīs. “Neviens nezina, ko darīt ar īstajiem kristiešiem, kristiešiem pēc būtības.” Pasaules līdera slēdziens būs sekojošs: visiem tiem, kas ir kristieši pēc savas būtības savā ticībā uz vienu Patiesību, ir jāpazūd. Vienīgais Jēzus, kas ir pieņemams, ir tolerants, tāds Jēzus, kādu es sastapu, kad gāju cauri Ponai Indijā. Bhagavanas (guru) profesoram Šrī Rainīsam arī tur atradās Jēzum uzcelts dievnams.

28 Atklāsme 17:3-5

3 Un Viņš garā aiznesa mani tuksnesī. Tur es redzēju sievieti sēžam uz sarkana zvēra, kas bija pilns zaimu vārdu; tam bija septiņas galvas un desmit ragi. (4)Sieviete bija tērpta purpurā un sarkanā audumā, greznojusies ar zeltu, dārgiem akmeņiem un pērlēm; tai rokā bija zelta kauss, pilns ar bezdievības negantībām un viņas netiklības netīrumiem. (5)Uz viņas pieres bija rakstīts noslēpumains vārds: “Lielā Bābele, visas zemes netikļu un negantību māte.”

9.Svētie-pastāvīgi un nemainīgi nemiera cēlāji

(Visu ienīsti)

Globālais tīkls nespēj ietekmēt svētos un tos neietekmēs; tieši otrādi: cik ilgi svētie atradīsies pasaules vidū, viņi pastāvīgi traucēs tīkla darbību. Izcelsies liels visu tautu ienaids pret Jēzus mācekļiem, jo viņi būs pastāvīgs nemiera izraisītājs 29 un šķērslis zvēram visās tautās. Jēzus runāja Mateja 24:9: “…jūs būsit visu tautu ienīsti Mana vārda dēļ.”

(Nostājoties pretī ļaunajam)

Pēdīgi tur būs kvēli sadraudzības apliecinājumi. Divdesmit piecu baznīcu līderi “spiedīs viens otram rokas,” bet pieņemsim, ka tev tiktu dota iespēja runāt ar vienu no viņiem un šis divdesmit trešais vai divdesmit ceturtais pieņems tavu brīdinājumu un nostāsies tam pretī, tā izjaucot visu “vienotību”- un atkal, baznīcu salīdzināšanās un saplūšana nevarēs notikt. Mēs to jau esam piedzīvojuši Gracā. 30 Sajukuma un nemiera izsaucēji būs patiesie kristieši un tādi arī paliks, kamēr viņu laiks būs iztecējis. Viņi jauks globālā tīkla darbību un arī citiem palīdzēs to traucēt, citādi netaisnība iegūtu neiedomājamu globālu spēku un varu.

29 Starp citu, sajukuma radīšana būs vienīgais cīņas līdzeklis uzvarētājiem. Kad viņi caur Patiesību uzbruks, 91.psalma eņģeļi brīnišķīgi tos nodrošinās un vadīs. Ticīgie, kas noslēps savu sāli, tiks uzvarēti un tumsības aprīti, kā tas jau notiek dažādos veidos.

30 Šīs lekcijas klausītāju vidū ir kādi līdzstrādnieki, kas apmeklēja šīs sapulces, kalpojot par lieciniekiem augstāk minētajās konferencēs.

Faktiski tumsība, zvērs, desmit ragi nespēs valdīt bez tīkla un bez pilnīgas kontrolēšanas iespējas. Globālais tīkls tiks pastāvīgi traucēts, jo netaisnība, viltus, korupcija un netiklība nespēs iegūt varu tik ilgi, kamēr viņu vidū atradīsies kaut viens Dieva svētais.

(Netiklība kā programma)

Kāpēc es šeit runāju par netiklību? Visa VDK vēsture ir pilna ar netiklības izpausmēm. Daudzas VDK dienestā esošās sievietes- spiedzes devās uz citām zemēm un ar savu pievilcību zvejoja diplomātus un tos, kas atradās diplomātiskajā dienestā. Kamēr viltus tika atklāts, viņas jau visu zināja, kas atradās viņu “mīlētāju” prātos. Amorāliskums pieder netaisnībai, un Ļeņinam pat bija izstrādāta īpaša programma, kas pasludināja: “Mums neizdosies pakļaut citas tautas, ja mēs pašā iesākumā tām nenolaupīsim morāli.” 31

31 Jautājums nebija par to, vai viņi mīlēja patiesību, bet drīzāk par to, vai viņi mīlēja patiesību un šķīstumu, kopā ņemot.

10.”Apklusinātajiem” patiešām būs liels spēks

(Sātans zaudē savu spēku)

Apklusinātie globālajā pasaulē tikai klusu lūgs, un sātans zaudēs visus savus spēkus tajos virzienos, pret kuriem virzīsies lūgšanas. Sātana spēki tiks novājināti, neticīgie neko nevarēs panākt. Viņu drosme noplaks un saucieni apklusīs. Iedomājies, ka tu esi starp ezotēriskiem runātājiem, kas sniedz sātanisku ideju prezentāciju. Tu iekšēji pavēli, lai viņš pazaudētu savu domāšanas ceļu. Ezotēriskais runātājs vairs nebūs spējīgs īstenot savu plānu, viņam paliks tikai dabiska, normāla runa un to vairs nevarēs atbalstīt nekāds ļaunais spēks, lai ietekmētu cilvēkus. Tas viņam vairāk nebūs iespējams.

(Svētie, kas iesaistījušies grupu sapulcēs?)

(Spiritisms)

Grupu sapulces nebūs ieteicams apmeklēt, tomēr kādi to darīs ieraduma dēļ. Iesākumā sapulces liksies nekaitīgas, bet tad, pēc zināma laika, tu atklāsi, ka tev tās bija jāpārtrauc jau agrāk. Pieredze liecina, ka tu nekavējoties kļūsi par vadītāja oponentu. Turpinājumā viņš vairs nevarēs attīstīt savu programmu. Sabiedrība tev lūgs tajās vairāk nepiedalīties. Iespējams, viņi tevi palaidīs brīvdienās. Tu varēsi viņus atstāt, jo viņi vēlēsies tikai savus ļaudis, kas izveidoti pēc viņu parauga, tos, kas “izlieti” viņu izskatā. Svarīgi atcerēties, ka labā japāņu vadīšanas māka nenozīmē tikai spējas vadīt. Tā ir okulta zeme, kur gandrīz nekas nenotiek bez spiritisma piejaukšanas. Viņi ir saistīti dēmoniskās važās, viņi ir sasieti tā, ka viņus var vadīt tikai kādi spēki.

Klusie patiešām būs klusi, bet viņiem būs skaļa balss, kas ieguvusi spēku caur ikdienišķu staigāšanu paklausībā. Tevi atpazīs no tālienes. 32

32 Finansu, politikas, globālo grupu spēkošanās sfērās (jo jaunais pasaules līderis to visu lietos) svētie iegūs tādu drošību, ka pasaule ar visu tās dēmonisko ietekmi būs spiesta tos ievērot. Kamēr viņi tur būs, kamēr tas Kungs tos nepaņems pie Sevis augšā.

(Kā svētais uzņēmumā)

Es tev jau reiz teicu, ka četrdesmitajos gados Darba komiteja mani apsūdzēja un mani bija paredzēts atlaist. Es prasīju pēc iemesla. Tajā dienā priekšnieks nebija uz vietas. Viņa sieva konstatēja, ka komiteja rīkojusies nepareizi un sāka raudāt, jo bija pieņēmusi lēmumu bez priekšnieka ziņas. Viņiem bija jāatklāj savi motīvi. Mani kolēģi bija teikuši: “Mēs vairāk nevaram atrasties viņa tuvumā! Kad mēs devāmies mājās, cilvēki mums prasīja: “Vai jūs beidzot esat tikuši vaļā no svētā savā uzņēmumā?””- “Kāda svētā?”  “Cilvēka, kas nevienu neatstāj mierā un visiem piekasās!” Slava Dievam pār mani! Mājās atgriezās priekšnieks. Pēkšņi viss kļuva tik nedrošs, tik neparedzams. Bet tad pēkšņi tika ievēlēta jauna Darba komiteja, un rezultāts bija tas, ka es tiku atstāts strādāt.

(Drošība un neatkarība)

Ir svarīgi mācīties. Kad tev būs pareizas attiecības ar citiem Kristus Miesā, tev būs drošība un neatkarība, tu varēsi tikt pārbaudīts, un tomēr tevī valdīs miers un tu jutīsies ērti (ar vai bez svecēm vai cepumiem!), būsi neatkarīgs no ārējām lietām, tādām kā jauka atmosfēra- tu būsi tā Kunga pasargāts. Tas ir kaut kas, kas tev jāmācās. Tu mācīsies mīlēt cilvēkus no iekšienes, nepiespiesti, neaizsargājoties kā ar kādu smagu vairogu un sejas masku, bet ar mīlestību, kas plūdīs no iekšienes tā, ka neticīgo ienaids vienkārši izšķīdīs. Un pat tad, ja tas tevi iespaidos, tas līdz tevim nonāks tikai saskaņā ar Dieva gribu, lai vēlāk atbrīvotos Viņa slava un notiktu Viņa beidzamā iejaukšanās. No manas pieredzes darbojoties dažādās firmās, kur cilvēki faktiski gribēja no manis atbrīvoties, viņi paši bija tie, kas tika atlaisti, jo viņi bija sevi “izsmērējuši.” Pēkšņi viņu darbi, tādi kā nepatiesa apvainošana un citas lietas, tika atklāti, un tagad tie bija viņi, kas tika atbrīvoti, bet es paliku!

11.Šķeltniecība ir zvēra ierocis

(Sods par šķeltniecību)

Kad globālais tīkls pieaug savā spēkā, status quo saglabājas kā tas ir: nacionālās baznīcas līderi, brīvbaznīcas līderi, mācītāju “sistēmas” kalpos zvēram, jo sašķeltība ir kaut kas, kas tos turēs cieši vienu pie otra. Tad tumsai tiks atļauts sabiezēt, jo vairāk nebūs patiesu attiecību. Tā nāks kā tiesa pār tiem, bet ne kā beigu notikums, ne kā pēdējais sods. Kad šī tiesa nāks, būs šausmīgi laiki. Dažās vietās tā jau ir atnākusi, un mums tiek dots redzēt, kā kādi tiek tiesāti, jo ir nostājušies pret Dieva svētumu. Šī fantāzija, šī iztēle cilvēku prātos! Viņi sevi nosauc par Kristus miesu; bet vai tā patiešām ir Kristus DRAUDZE?

(Nepareizi secinājumi)

“Jā, bet tas ir tik labi darbojies tik ilgu laiku!” Daudzi redz to tādā veidā un runā par labiem zelta laikiem 33, bet tie ir atnesuši un atbrīvojuši tik daudz tumsas, jo DRAUDZES tur nebija. Tomēr izliets arī daudz žēlastības, ar daudzām izglābtām dvēselēm. Tur ir bijušas daudzas grupas, kas izveidojušās no daudzām atmodām, bet visu kopēja kļūda ir tā, ka nebija nodrošināta visu viņu kopējā saderība. Un tā, viņi tika aizsviesti projām un pazuda vēstures tumsā.

33 Esmu dzimis šādā laikā. Bērnībā piedzīvoju laiku, ko raksturo inflācijas pieaugums un vispasaules ekonomiskā lejupslīde. Ja jūs labi esat studējuši Veimāras republikas laiku, jūs varat atrast, cik daudz tumsības spēku tika iesaistīti, lai sagrautu vislabākos demokrātiskos likumus. Dažādu grupu, ieskaitot monarhistisku grupu, iznākšanu uz skatuves noteica tumsības pieaugums, kas nāca pasaulē caur nepareizu bijušā imperatora glorificēšanu. Tie vairs nebija ”zelta laiki” jo svečturi pazaudēja lielu daudzumu sava zelta. Cik daudz kristietības noliecās zem imperatora kājām, kas sevi pasludināja par baznīcas tēvu? “Kristiešu” un kristiešu sajaukšanās (daži no tiem bija patiesi mācekļi, bet citi bija pieņēmuši kristietību kā kultūru) atbrīvoja vietu ticīgo vidū tiem, kas bezrūpīgi varēja aizstāvēt barbaru pagānismu. Līdz ar Hitlera laiku Eiropā ienāca jauns soda veids, jo tā bija kļuvusi bezdievīga un sāls bija zaudējusi savu spēju sālīt.

(Iesākumā Kristus godību!)

Godības pilnā patiesība par Jēzu Kristu: Eklēzijai ir iespaids uz visiem notikumiem. Globālais tīkls negūs panākumus, zvērs nespēs pārvaldīt pasauli, visa pasaule netiks viņa kontrolēta, kamēr visi “izaicinātie ārā”, ikviens ticīgais katrā apdzīvotā vietā, no ielām, ciemiem un pilsētām, katrā zemē nenonāks briedumā Kristum un Viņa godībai. Tikai tad - tikai tad pūķis saņems visu garīgo spēku 34 atļauju turpināt darboties nekontrolēti.

34 Jaunais pasaules līderis drīz vien atbrīvosies no visiem saviem sāncenšiem un īsā laikā kļūs redzams visiem tiem, kas viņu izbīdīs līdz virsotnei, un arī tiem, kas līdz ar viņu tiks pacelti līdz virsotnei. Bet pirms viņš kļūs par cilvēku, kas sevi pasludina par visas netaisnības tēvu, Pāvils raksta tesaloniķiešiem (2.Tesaloniķiešiem 2), patiesā DRAUDZE, kas ir tikai viena katrā apdzīvotā vietā, darīs savu darbu. Dieva dēli atklās, ka kungu Kungs tur vēsturi Savās rokās un Viņš to īstenos Saviem mērķiem caur Savu sodīšanu. Caur nākošo sodīšanu Viņš atvedīs visas tautas pie Viņa mērķiem un visus pakļaus zem Sevis.

Kad globālais tīkls pieaug savā spēkā, status quo saglabājas kā tas ir: Nacionālās baznīcas līderi, brīvbaznīcas līderi, mācītāju “sistēmas” kalpos zvēram, jo sašķeltība ir kaut kas, kas tos turēs cieši vienu pie otra. Tad tumsai tiks atļauts sabiezēt, jo vairāk nebūs patiesu attiecību. Tā nāks kā tiesa pār tiem, bet ne kā beigu notikums, ne kā pēdējais sods. 
 
 

Grāmata

Grāmatas atšķirībā no žurnāliem un avīzēm izdod, kā neperiodiskus izdevumus. Grāmata ir iespieddarbs ar ne mazāk kā trīs iespiedloksnēm vai 48 lapaspusēm. Grāmatas lapas sastiprinātas "muguriņā". Grāmatas teksts ir izteikts ar rakstu zīmēm un grāmatā var būt arī fotoattēli, ilustrācijas, shēmas un kartes. Tiek isgatavotas arī elektroniskās grāmatas. Elektroniskās grāmatas ir uz elektroniskā informācijas nesēja. Elektroniskās grāmatas galvenokārt tiek izplatītas caur Internetu.

Kur cēlies vārds grāmata

Vārds grāmata cēlies no grieķu valodas. 13. gs vārds grāmata sāka ieviesties Latvijas teritorijā. Tas notika sakarā ar kristīgo misiju. Kristīgā misija ir Dieva un Jēzus pasludināšana. Domājams, kristīgie misionāri nāca arī no tagadējā Krievijas puses. Par pareizticības ietekmi Latvijas kultūrā liecina kristīgo terminu -- baznīca, zvans, kristīt, svece, grēks, gavēt -- aizgūšana no senkrievu valodas. Iesākumā par grāmatu uzskatīja vienīgi Svētos Rakstus -- Bībeli kopumā vai Jauno Derību. Svētajos Rakstos runāts par Dievu un Jēzu. Termins grāmata var apzīmēt arī lapu tīstokli. Tomēr kopš 15. g.s. ar vārdu grāmata galvenokārt apzīmē iespieddarbus, kur lapas vienā sānā ir savstarpēji sastiprinātas.

Grāmatu garīgais nozīmīgums cilvēku dzīvē

Grāmata vēsturiski ir viens no pirmajiem ētiskā un tikumiskā mantojuma nodošanas līdzekļiem. Pirmsgrāmatu periodā dzīvesziņa no vecākiem pie bērniem tika pārmantota mutiski. Būtisku vēstures periodu grāmata un mutiskā ziņu nodošana no paaudzes uz paaudzi, bija vienīgie līdzekļi zināšanu pārmantošanai. Henhūtes misionāri Vidzemē no 1736. gada līdz pat 19. gs. sākumam organizēja un atbalstija brāļu draudžu kustību. Tas bija Latvijā nozīmīgākais garīgās atmodas fenomens. Saprotams, ka Bībele, Dieva Svētie Raksti, kā arī Svētā Gara iniciēti vēstījumi no pagātnes ieņēma svarīgu vietu jaunatnes ētiskajā un tikumiskajā izaugsmē 19. gs. un 20.gs. sākumā. Apgaismības laikmetā, sākoties Jaunlatviešu kustībai, pamatskolās tika mācīta ticības mācība, bija rīta lūgšanu stundas, lasīja Bībeli kā arī garīgu (kristīgu ) literatūru. Tas varēja turpināties līdz Latvijas Valsts okupācijai 1940. gada jūnijā. Blakus kristīgai literatūrai tika cienīti latviešu autoru darbi par latviešu tautas dzīvesveidu, par mīlestību uz dabu un darbu, par saskanīgām ģimenes attiecībām un normālām vecāku un bērnu attiecībām. Desmit baušļi, Jēzus Kristus pasniegtā Labās Vēsts mācība Jaunajā Derībā turpināja pastāvēt kā nesalīdzināmi stiprākais pamats morālei audzinot jaunatni un pauudžu pēctecībā pārmantojot veselīgas ģimenes attiecības - tas turpināja veicināt un nostiprināt kristiešu garīgo izaugsmi.

Paaudzēs izauklētā daile silda latvieša sirdi visos vēstures likteņgriežos. Tomēr Vecajā Derībā un Jaunajā Derībā dotā, vispusīgā un visaptverošā Dieva morāle dod pamatu motivējot šodienas vispārcilvēcisko izturēšanos un dzīves praksi. Blakus tam ir arī vēl kristiešu dzīves un ticības vēsturiskās liecības. To visu nav spējis sagraut vairāk kā pusgadsimtu ilgušais komunistiskās verdzības laiks. Sātans pielietojot velna enģeļus un dēmonu spēkus totālam teroram, izvedot izsūtījumā gaišākos un stiprākos tautas cilvēkus, nevarēja sadragāt dievišķās morāles klinti. Kristīgās grāmatas veic Labās Vēsts -- Evanģēlija izplatību. Grāmatas, kas balstītas uz Svēto Rakstu vēsti ir bijušas, ir un būs svarīgs latviešu tautas identitātes saglabāšanas spēks un līdzeklis.

Veidi kā iespiež grāmatu

* Pirmās, senākās grāmatas, kas rakstītas rokrakstā, sauc manuskripti. Manuskriptus raksta un lieto vēl ilgu laiku arī iespiesto grāmatu periodā.Vairums no viduslaikos tapušajām grāmatām rakstītas un pārrakstītas klosteros. Lielākā daļa no grāmatām bija dažādi noraksti. Īpašā telpa klosterī, kas paredzēta grāmatas pārrakstīšanai saucas - skriptorijs.

Nozīmīga ir grāmatu lapu pergamenta izgatavošana.Grāmatu lapas izgatavoja no teļu ādām pēc līdzīga izmēra.Šāds teļādas pergaments bija ļoti dārgs.Pergamenta izgatavotāji un rakstu darbu veicēji centās izmantot teļādu pēciespējas pilnīgāk. Grāmatai tika noteikts standarta izmērs. Pilns grāmatas formāts saucas - foliants. Vienreiz salocīts - folio, bet nākamais saucas oktāva. Izmēri lapai sakrita ar dievišķo jeb zelta griezumu ( zelta šķēlumu ) ar proporciju 1,61. Tas liecina ka arī te darbojas Dieva Griba par pasules kārtību. Pasaules kārtību, pārrakstot katru nākošo grāmatu, uzturēja mūku grupa. Ikvienam mūkam grāmatas izgatavošanā bija jāveic konkrēts uzdevums un mūks nedrīkstēja iejaukties cita mūka darbā. Pastāvēja viedoklis par to ka ikvienam mūkam dzīvojot virs zemes ir atvēlēta sava vieta, kas ietverta lielajā Dieva plānā. Turpmākā laikā, kad izveidojās ģildes līdzīga kārtība bija arī šajās amata brāļu biedrībās.

Grāmatu iespiešanas sākumā, grāmatas, kas izdotas līdz 1500. gadam sauc par inkunābulām. Inkunābulas līdzīgas rokraksta grāmatām. Iniciāļus - teksta sākuma lielos burtus un ilustrācijas pirmsākumos iezīmēja ar roku. Turpmākajā laikā kokgriezuma ilustrācijas ar roku tikai iekrāso. Burtu formas kā arī teksta izkārtojums grāmatā ilgu laiku tiek veidots pēc rokraksta tekstu tradīcijām. Pat vēl 19. gs. grāmatu iespiešana bija nošķirta no iesiešanas. Grāmatas varēja nopirkt neiesietas. Par iesiešanu rūpējās grāmatas jaunais īpašnieks.

Inkunābula grāmatas tika iesietas koka vākos, kas apsisti ar ādu un apdarināti ar apkalumiem, slēdzenēm un ķēdi. Ķēde grāmatu savienoja ar lasāmpulti vai grāmatplauktu. Redzams, grāmatas tikušas augstu vērtētas arī pēc mantiskās vērtības.

Laikaposmā no 1501. līdz 1550. gadam tika izdotas paleotipu grāmatas. Grāmatu izdevēji pamazām maina iesējuma tradīcijas - vairs netiek lietoti masīvie apkalumi kā arī ķēdes. Grāmatas tiek iesietas dažādos īpatnējos iesējumos. Parādās nebijuši izdevumu veidi - raksti ar polemisku ievirzi, pamfleti. Neskatoties uz minētajām izmaiņām grāmatas nezaudē savu izskatīgumu. Grāmatu bagātīgās ilustrācijas ir kā mākslas darbi, kas iespiesti kokgrebuma tehnikā.

Iespēja pietiekamā ātrumā pavairot tekstus lielos apjomos rodas pielietojot vairākus mūslaiku iespiedtehnikas veidus.Šādi pavairotas grāmatas sauc par iespieddarbu grāmatām.

Revolucionārs pavērsiens grāmatu iespiešanā ir ofseta process. Ofseta procesā grāmatu iespiešanas sagatavošana, iespiešanas ātrums un kvalitāte ir nesalīdzināmi ar agrāko laiku iespiešanas paņēmieniem. Ofseta iespiedtehnika piedzīvo strauju attīstību arī unifikācijas laukā, ļaujot četrkrāsu ātras darbības ekonomiskā tehnoloģijā izgatavot vērtspapīrus, dokumentus, t.sk pases u.citus dokumentus.

Grāmatu iespiesšana jaunākajās tehnoloģijās ir pilnīgi atbrīvota no fotoķīmiskajiem procesim. Fotoķīmisko procesu vietā tiek lietotas digitālās matrices. Digitālā veidā grāmatas var izvietot internetvidē, bet pārsūtīšanu elektroniskā veidā.

Satura dažādība grāmatās

Grāmatu satura klasifikācija veicama vairākos veidos. Visvienkāršāk grāmatas iedalīt divos tipos - daiļliteratūrā un specializētajā literatūrā. Veicot abu galveno tipu sadali apakštipos grāmatas tiek iedalītas detalizētāk.

Apakštipi, kuros iedala daiļliteratūru :

1. proza jeb epika - stāsti, garstāsti, noveles, romāni, esejas, miniatūras, tēlojumi, literārās pasakas un humoreskas.
2. dzeja jeb lirika - romance, oda, epigramma, elēģija, idille, himna, sonets, trioleta, rondo, rondele, haiku, glosa.
3. dramaturģijas iedalījums : drāma, traģēdija, komēdija
4. liroepikas iedalījums : poēma, eposs, balāde, fabula un sāga.

Pēc lasītāju mērķauditorijas vecuma daiļiteratūru iedala sekojoši : pieaugušo, pusaudžu un bērnu grāmatas.

Specializētā literatūra pēc sava satura ir ļoti daudzveidīga tāpēc šos literatūras veidus ir grūti viennozīmīgi klasificēt. Lielākās no grāmatu grupām - kategorijām ir : 1)reliģiskās grāmatas, kristietības grāmatas vai kristīgās grāmatas ( grāmatas par Dievu, Jēzu Kristu, Svēto Garu, grāmatas par Baznīcas vēsturi u.c. ). Kristīgo grāmatu grupai pieskaitāmi arī Svētā Gara dāvanu apraksti, kristīgie dzīvesstāsti, grāmatas par kristīgu ģimeni, kristīgie vēstījumi, kristīgās liecības, kalpošanas mācība, sprediķi, pravietojumi par nākotni, grāmatas par kristīgām attiecībām u.c.
2) grāmatas par zinātņu nozaru tēmām
3) populārzinātniskās grāmatas un rokasgrāmatas.

Latvijas grāmatu vēsture

-- Pirmā vēsturiski noskaidrotā grāmata Latvijas teritorijā nokļuvusi 1203. gadā.Pāvests Inocents III caur Kaupo un Teoderihu (kuri viesojās pie pāvesta ). bīskapam Albertam nosūtīja Bībeli ( Dieva un Jēzus mācību ).

-- Pirmā grāmata Latvijas teritorijā - Livonijas Indriķa hronika - sarakstīta 1225.- 1227. g

-- Patreizējā Latvijas Akadēmiskā biblioteka Rīgā ir pirmā publiskā biblioteka, kas izveidota Latvijā.Pēc Rīgas Rātes locekļa Paula Dreilinga uzdevuma mācītājam Nikolajam Rammam nodeva pirmās grāmatas. Grāmatas tika paredzētas "lai tās tiktu lietotas un kalpotu vispārīgam labumam" Tas notika 1524. gada 6. martā..

-- 1585. gadā tika pabeigts tulkot un izdots latviešu valodā Pētera Kazīnija sastādītais katoļu katehisms.Šī grāmata vēsturiski ir pirmā grāmata latviešu valodā.

-- N. Mollīna grāmatu spiestuve Rīgā ir pirmā Latvijas teritorijā. Šī tipogrāfija izveidota 1588. gadā.

-- Pirmā grāmata latviešu valodā, kas iespiesta Latvijas teritorijā ir 1615. gadā iznākusī baznīcas rokasgrāmata

-- Pirmā latviešu vārdnīca, kas iespiesta 1638. gadā ir G. Manceļa "Lettus".

-- Pirmā vēstures grāmata par latviešiem, kas iespiesta 1649. gadā ir P. Einhorna "Historia Lettica".

-- Periodā no 1685. gadam līdz 1691.gadam Ernests Gliks Alūksnē ar Zviedrijas karaļa protekciju pirmo reizi iztulko un izdod pilnā apjomā Bībeli latviešu valodā. Šo Bībeles tulkojumu var arī uzskatīt par latviešu literārās valodas aizsākumu.

-- Pirmā laicīgā latviešu ābece izdota 1782. gadā. Šo grāmatu sastādijis G.F.Stenders.

-- Pirmie latviešu tautasdziesmu krājumi izdoti periodā no 1807. gada līdz 1808. gadam.