Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

Par mums

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ  kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Uzņēmums dibināts 1993. gada augustā un kopš 1994. gada veic sekmīgu darbību, izdodot ap 530 dažāda apjoma publikācijas (2017.g.). Viņa Vārds Manī SIA ir Miervalda Zeltiņa ģimenes uzņēmums un tā bāzes vieta ir Ķeguma pagasta Rembatē.

Viņa Vārds Manī kristīgā kalpošana radās saskaņā ar tās vadītāja Miervalda Zeltiņa no 1990.-1993. gadam saņemto vīziju celt vienoto, no augšienes atdzimušo kristiešu Draudzi Latvijā, nodrošinot to ar ticības un apmācību līdzekļiem, lai tā tiktu sagatavota ieiet garīgajā atmodā un grūtību laikos, ko piedzīvos pasaule pirms Kristus Otrās atnākšanas. Kalpošanas stratēģija ir pravietiska un balstās uz paļāvību garīgajai vadībai no augšienes. SIA dibināšanas statūtos ir paredzēta kā publikāciju - grāmatu un citu izdevumu - gatavošana un izplatīšana, tā arī atmodas sapulču, konferenču, misijas darba organizēšana; bez tam vīzija sevī ietver kristiešu palīdzības kalpošanu mazturīgajiem uz SIA darbības bāzes un dažādu spēju un amatu apvienošanu kristīgas kalpošanas vārdā.

Esam pilnībā atvērti uz darbības veidu un prioritāšu izmaiņām ciešā sakarā ar garīgo vadību, ja tādu saņemam. Tāpat atsauksimies uz ikvienu piedāvājumu palīdzēt ar kristīgo kalpošanu un iesaistīties citās darbības jomās, ja tas saskanēs ar konkrētajām attiecīgā mirkļa darbības prioritātēm. Esam gatavi uz sadarbību: apvienojot spēkus ar citām līdzīga rakstura organizācijām, iegūt daudz izkoptāku, precīzāku un kvalitatīvāku kalpošanu. Ar interneta starpniecību spēsim radošāk un ātrāk īstenot konkrētā laika pravietiskos uzdevumus, piedāvājot tā lietotājam aktuālas garīga satura informācijas analīzi un diskusijas interneta vidē, arī nodrošinot daudz plašāku mūsu izdoto grāmatu izplatību pasaulē; arī piedāvājot evaņģelizēšanas līdzekļus, mākslas fotogrāfijas un audio/video licencētus ierakstus.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī