Autorizācija

Veikala kategorijas

 

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

Pravietojumi

Vēstules Latvijas kristiešiem, sākot ar 2003.gadu /M.Zeltiņš
09.03.2009
Mīļie, tā kā man ļoti rūp jums rakstīt par mūsu kopējo pestīšanu, tad sirds mani spiež jūs pamācīt šinī rakstā turpināt cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta.
Lasīt vairāk »
ZERUBABELS UN PĒDĒJAIS DIEVNAMS (520-480.gadi p.K.)- Hagajas un Cakarijas grāmatas -M.Zeltiņs
09.03.2009
Dievs uz apustuļu un praviešu un Kristus stūrakmeņa pamata ceļ Savu Namu, kas iznāk no mūžības un ienāk laikā mūsu mirstīgajos ķermeņos un atkal iesniedzas mūžībā, bet cilvēki ceļ savējos. Divās paralēlās pasaulēs notiek intensīvs celtniecības darbs. Atjaunojas Jaunā Jeruzāleme un laicīgā, zemišķā. Abas pasaules iet roku rokā. Tikai visiem mums būs jādodas cauri šaurajiem vārtiem, un tur būs lielas bēdas, kādas nav bijušas un vairs nebūs. Kamēr netiks sakustināts viss, kas ir sakustināms, kamēr netiks izdarīts pēdējais politiskais, ekonomiskais un laikmetīgais spiediens uz pasaules garīgo telpu, netiks īstenota Mateja 24, Marka 13, Lūkas 16 un Jāņa 13-17. nodaļas, neatskanēs tā Kunga bazūne: Ieej sava Kunga priekā!.
Lasīt vairāk »
Bet tu ej un noej beidzamajam laikam pretī! (Daniēla 12:13) /M.Zeltiņš
09.03.2009
Mūsdienu vēsturiski- pravietiskais laikmets un kristieša atbildība (30.04.2004)
Lasīt vairāk »
PRAVIETISKĀS/ Piecas nelaimes/ D.Vilkersons
24.10.2008
Pazīstamā pravieša Deivida Vilkersona 1973. gadā sniegtais pravietojums par pasaules nākotni.
Lasīt vairāk »
UZMANĪBU! Deviņi meli attiecībā uz Draudzi -A.Stroms
24.10.2008
Šie ir visai drosmīgi apgalvojumi attiecībā mūsdienu kristietības reālo stāvokli un novirzēm no Jaunās Derības modeļa. Ar šo mājas lapas sadaļu esam iesākuši atklātu diskusiju par Draudzes apustulisko pamatu un šodienas situāciju.
Lasīt vairāk »
PRAVIETISKĀS/ Plūdi nāk pār pasauli!/ D.Vilkersons
22.10.2008
Deivida Vilkersona pravietojums par finanšu katastrofu, kas piemeklēs pasauli.
Lasīt vairāk »
PRAVIETISKĀS/ Vārds mūsdienu praviešiem!
22.10.2008
Katram kristietim, kas apzinās sevi kā pravieti, ir jābūt ļoti uzmanīgam. Ir Elijas, Obadjas un Bileāma praviešu tipi. Kuram praviešu tipam piederi tu?
Lasīt vairāk »
PRAVIETISKĀS/ Pazemība.../ B.Džīna
09.10.2008
Tikai caur pazemību Manam Garam jūs varat nonākt tajā vietā, kurā Es esmu nolēmis jums atrasties. Tāpēc klausieties, ko Žēlastības Gars jums piekodina...
Lasīt vairāk »
PRAVIETISKĀS/ Iedrošinājums Kristus kareivjiem/ B.Džīna
09.10.2008
Es emu nomodā par jums: Es pavēršu jaunas iespēju durvis jūsu ceļā. Un jūs iesit; un jūsu kājas nepiedursies pie akmens, jo Es būšu ar jums!
Lasīt vairāk »
PRAVIETISKĀS/ ...tu būsi tautai par dziedinājumu/ B.Džīna
09.10.2008
Personīgs iedrošinājuma vārds katram, kas klausās Jeremijas vēsti. ...un tu iziesi darbā, pār tevi būs pravietisks svaidījums... UN TU BŪSI PILNĪGS.
Lasīt vairāk »
 1 2 3 4 5