Autorizācija

Veikala kategorijas

 

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

Teoloģija

Kas ir Kristus?
10.08.2010
Jēzus Kristus personā Dievs fiziskā veidā ienāca mūsu pasaulē. Neapjaušamais, neierobežotais Dievs ienāca dzīvot ierobežotā pasaulē. Viņš, kas precīzi zināja, kādām un kādās attiecībās bija jāatrodas lietām, nostājās vietā, kur valdīja nekārtība. Jēzū Dievs un cilvēks apvienojās un kļuva par vienu Personu- kādu neviens no mums uz zemes nekad nav redzējis un nekad neredzēs. Jēzus Kristus bija un vienmēr paliks pilnībā Dievs un pilnībā cilvēks- viena Personā. Un šī viena Persona ir uz mūžiem izmainījusi pasaules vēstures kursu.
Lasīt vairāk »
Kas ir grēks?
10.08.2010
Grēks visu sagrauj. Mēs nedzīvojam tādas dzīves, kādām esam oriģināli radīti, mēs nedzīvojam pasaulē, kurā oriģināli esam radīti dzīvot. Grēks izdzēš Dieva attēlu mūsos tā, ka mēs vairāk neatspoguļojam Dieva pilnību, kamdēļ esam radīti. Grēka dēļ lietas vienkārši nav tādas, kādām tām bija jābūt. Stāsts par cilvēci, kā tas atainots Bībelē, ir stāsts par to, kā Dievs labo sabojāto cilvēci, kas dzīvo sabojātā pasaulē.
Lasīt vairāk »
Kas ir cilvēks?
10.08.2010
Dievs mūs neradīja tāpēc, ka Viņam kā trūktu vai kas būtu vajadzīgs,. Viņš nebija vientuļš kā kādi saka. Viņam nebija vajadzīgs nekas un neviens, kas Viņam pienestu slavu vai godu, bet Viņš tomēr izvēlējās mūs radīt, tāpēc mums Viņam jāpienes godu un slavu. Jesajas 43:7 Dievs saka: “Visus, kas nosaukti Manā Vārdā, ... Es esmu radījis Sev par godu.”
Lasīt vairāk »
Kas ir eņģeļi, sātans un dēmoni?
10.08.2010
Līdz šim mirklim, kad aplūkojām Dieva radību, mēs runājām tikai par fizisko pasauli. Bet ir arī garīgas būtnes, ko radījis Dievs un ko sauc par eņģeļiem un dēmoniem. Sātans tiek uzskatīts par visu dēmonu augstāko virspavēlnieku.
Lasīt vairāk »
Kas ir lūgšana?
10.08.2010
Viens no veidiem, kā Dievs ļauj savai radībai palikt kontaktā ar Viņu, ir caur lūgšanu. Lūgšana, kas ir personīga satiksme virzienā no mūsu puses uz Dievu, ne tikai palīdz mums ko uzzināt par Dievu bet arī palīdz mums patiesi pazīt un iepazīt Dievu. Caur lūgšanu mēs varam nogādāt savus lūgumus Dievam, izsūdzēt savus grēkus Dievam un sniegt Viņam savu atzinību, slavu un pateicību.
Lasīt vairāk »
Kas ir Radīšana?
10.08.2010
Divdesmit pamatjautājumi, kas jāzina katram kristietim / Veins A.Grudems
Kur un no kā radās Visums? Un kāds ir tā radīšanas mērķis? Vai mums jādomā par radīšanu kā par labu vai sliktu? Šajā nodaļā mēs meklēsim saprast, kā Dievs radīja Visumu, kādu Visumu Viņš radīja un kā mums jāattiecas pret radību šodien.
Lasīt vairāk »
Kas ir Trīsvienība?
19.07.2010
Divdesmit pamatjautājumi, kas jāzina katram kristietim / Veins A.Grudems
Lai gan Dievs Tēvs, Dievs Dēls (Jēzus) un Dievs Svētais Gars ir eksistējuši mūžīgi kā trīs atsevišķas Personas, mēs zinām, ka ir tikai viens Dievs. Šo sauc par Trīsvienības doktrīnu. Trīs dievišķo Personu eksistenci iepretī tikai viena Dieva realitātei ir grūti saprast. Lai arī kā, tā ir viena no vissvarīgākajām atziņām kristīgajā ticībā.
Lasīt vairāk »
Kāds ir Dievs?
19.07.2010
Divdesmit pamatjautājumi, kas jāzina katram kristietim / Veins A.Grudems
Līdzīgi kā Raksti ir autoritatīvākais informācijas avots, kas atklāj sevi, Dievs ir autoritatīvākais informācijas avots par sevi. To ir svarīgi zināt, jo, ja būtu vēl kāds autoritatīvāks informācijas avots par pašu Dievu, Dievs nebūtu Dievs. Tāpēc ir svarīgi, lai mūsu Dieva pētīšana atbalstītos uz faktiem.
Lasīt vairāk »
Kas ir Bībele?
19.07.2010
Divdesmit pamatjautājumi, kas jāzina katram kristietim / Veins A.Grudems
Iesākamā iedziļināsimies ticības pamatjautājumos, ir būtiski svarīgi iesākt ar šīs ticības pamatu- Dieva vārdiem vai Bībeli. Tēma tiek iztirzāta tā, ka Bībele atklāj pati sevi; tas ir, tiek sacīts, ko Bībele mums atklāj attiecībā uz Dieva domām par saviem paša vārdiem.
Lasīt vairāk »
 1 2