Autorizācija

Veikala kategorijas

 

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

Viena Draudze

Domājot par VĪNATRAUKU. JAUNĀS DERĪBAS DRAUDZE, 1.daļa/F.Viola
17.10.2011
Sekojošajās lappusēs esmu uzstādījis visai provokatīvus jautājumus, kā mēs spēlējam draudzi 21. gadsimtā. Mans nodoms to darot ir divējāds: 1)iepazīstināt ar Bībeles mācību attiecībā uz Jaunās Derības draudzes dzīvi tos, kas ar to nav pazīstami, un 2)attīstīt dziļāku izpratni par to, kā mūsdienu draudzes darbība saskan ar Dieva mūžīgajiem nodomiem Kristū.
Lasīt vairāk »
Dievam - bet pēc sava prāta? /H\.Šafraneks
17.10.2011
Vai tevī ir Jēzus pats, jeb tikai Viņa attēls?

"Kungs, kas Tu esi?" jautāja Pāvils. Tas ir jautājums, kuru Svētais Gars mūsos paceļ arvien no jauna brīžos, kad mūsu gara acis tiek atvērtas pareizai redzēšanai. Citādi mēs sava Kunga Jēzus tēlu ieliekam rāmī, iegūstot Viņa attēlu, nevis Viņu pašu, un tādēļ pazaudējam arī Viņa Gara ietekmi.
Lasīt vairāk »
Drosmi veselīgai draudzei/H.Šafraneks
17.10.2011
Meklējot veselo, vienoto Draudzi, tu uzdursies viņas bezspēcības saknei- konfesionālajai sašķeltībai (1.Kor.1:13). "Vai tad Kristus ir dalīts?" Arī mēs pie tā varam nonākt, ja sev par pamatu esam likuši dažādas mācības. Tā saucamā "atziņa" nostājas pretī mīlestībai, pie tam tā nemaz nav atziņa bībelīgā nozīmē. Nav nekādu šaubu par to, ka dažādajās draudzēs ir zināšanas par Bībeli, bet trūkst tās pieredzes par Kristu, ar kādu vajadzētu iepazīstināt pasauli.
Lasīt vairāk »
Visu uzvarošais godības pilnais Eklēzijas spēks/H.Šafraneks
16.10.2011
Brāļi, man gribas jūsos aizdedzināt liesmas, lai jūs spētu saskatīt, cik lieli un spēcīgi jūs esat, jo jūs piederat šai Eklēzijai un jūs piedzīvosit laiku, kad Dievs atjaunos Eklēziju, Viņa varenos ļaudis. Eklēzijā, kas tiks atjaunota šeit uz zemes, slēpjas varens uzvarošs spēks.
Lasīt vairāk »
Mūsu VIENAI pasaulei VIENU draudzi, kas ir vienīgā un VIENA katrā apdzīvotā vietā/H.Šafraneks
16.10.2011
Šī tēma ir ļoti eksplozīva un īpaši vajadzīga, lai to izplatītu visur pasaulē. Mūsu vienā pasaulē mēs neko nevarēsim panākt bez vienas DRAUDZES, kas ir izpletusies katrā apdzīvotā vietā.
Lasīt vairāk »
Roma- pasaules pēdējā impērija?
16.10.2011
“Kāda izskatīsies nākotnes Eiropa?” “Vai pašās beigās tā ienesīs dzīvē “zvēru” no Atklāsmes 13 un “sievu, kas sēdēs uz zvēra” no Atklāsmes 17? Attiecībā uz to jūs varat uzstādīt vēl papildus jautājumu: “Kāda reliģija jās zvēra mugurā?” Daudzi no cilvēkiem, kam tika uzstādīti jautājumi attiecībā uz šiem tematiem, nezināja, ko par visu to sacīt,- vai šī reliģija būs vecā vai kāda jauna. Ilglaicīgā griezumā ir kļuvis acīmredzams, ka Eiropai ir jāiegūst 4 “jauna dvēsele.”
Lasīt vairāk »
Jauna pasaules apvienotā reliģija
16.10.2011
Jauns politiķis nekad neiegūs karjeru, ja nebūs vispusīgi studējis Eiropas vienotības un globālās vienotības rašanos. Katram politiķim šodien ir absolūti nepieciešami zināt, kā radīt un sasniegt vienotību. Ikvienam ir zināmas atsevišķu vēsturisku ļaužu grupu sacelšanās Francijā, Anglijā, Vācijā un citur. Eiropā eksistē vienotības pieredze un ir attīstīti šādu vienotību virzošie spēki.
Lasīt vairāk »
Palikt…/H.Šafraneks
16.10.2011
Ķīnas iekšzemes misijai bija tikai viens noslēpums: palikšana. Hadsons Teilors mācījās palikt. Kā jaunam misionāram- jūs varat izlasīt viņa vēstules savai māsai- viņam bija daudzas cīņas, daudz kārdinājumu un daudz kļūdu, tomēr viņš bija izlēmis palikt un turpināt iet ar to Kungu. Bet kad viņš beidzot iemācījās palikt, viņam bija miers, kad vajadzēja meklēt tūkstoš misionāru.
Lasīt vairāk »
Mācītāji, gani, kas aprij savas avis (Ecehiela 34)/H.Šafraneks
16.10.2011
Dārgie draugi, esmu pateicīgs tam Kungam un atvērts visam, ko Viņš darīs turpmāk. Tāpat man gribētos aicināt jūs sagaidīt un piedzīvot prieku par visām brīnišķīgajām lietām, ko mūsu lielais Dievs gatavojas darīt. Ko Viņš gatavojas darīt? Viņš izmainīs Savus ļaudis. Lai tas būtu iespējams, Viņam iesākumā jāizmaina tos, ko Viņš ir izvēlējies darīt par sargiem. Šodien mums ir stāvoklis, kur sargi ir atstājuši savus posteņus un atkrituši.
Lasīt vairāk »
Jēkaba zvaigzne ir uzaususi/H.Šafraneks
16.10.2011
Ja kāds ir pazīstams ar Ciānas nozīmību, tad tas ir tāpēc, ka viņš ir pazīstams ar Svētajiem Rakstiem un īpaši ar Veco Derību. Ja kāds pazīst Ciānu, tad tie ir ļaudis, kas pieder Kristum. Viņi pazīst pestīšanas lielo mērķi Dieva izvēlētajiem un iepriekš izraudzītajiem ļaudīm. Kā gan viņi lai to nemīlētu? Kā gan viņi lai nepriecātos par to- viņu vislielāko cerību, viņu sabiedroto uz ceļa?
Lasīt vairāk »
 1 2 3