Autorizācija

Veikala kategorijas

 

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

Ticīga dzīve

Vai ļausi kaut kam tevi apstādināt?

Daži domā, ka īstais karš sākas tad, kad tu ieej savā aicinājumā. Es tam nepiekrītu jo mana šausmīgākā cīņa ar velnu bija tieši līdz tam, kamēr es sasniedzu savu sapni. Jautājums: kad norisinājās Jāzepa karš – līdz ieiešanai aicinājumā jeb pēc tam? Sauls gribēja iznīcināt Dāvidu pirms tam, kad ieņēma savu vietu un kļuva par ķēniņu. Es brīnos, cik daudz kristiešu ar reālu un lielu aicinājumu ir atļāvuši kaut kam nenozīmīgam tos apstādināt. Dievam nevajag tavu spēku, Viņam vajag tavu bezierunu paklausību.
17.01.2011

Vai ļausi kaut kam tevi apstādināt?

 

File0005.JPG

Daži domā, ka īstais karš sākas tad, kad tu ieej savā aicinājumā. Es tam nepiekrītu jo mana šausmīgākā cīņa ar velnu bija tieši līdz tam, kamēr es sasniedzu savu sapni. Jautājums: kad norisinājās Jāzepa karš – līdz ieiešanai aicinājumā jeb pēc tam? Sauls gribēja iznīcināt Dāvidu pirms tam, kad ieņēma savu vietu un kļuva par ķēniņu. Es brīnos, cik daudz kristiešu ar reālu un lielu aicinājumu ir atļāvuši kaut kam nenozīmīgam tos apstādināt. Dievam nevajag tavu spēku, Viņam vajag tavu bezierunu paklausību. Tavs aicinājums var tikt abortēts sīkas nepaklausības dēļ. Daži, domādami, ka kauja vēl nav sākusies, jau sen to ir zaudējuši. Mums jāsaprot, ka apstājies ne tikai tu, bet arī viss, ko tev jāizdara, un visi tie, kuriem tajā jāieiet. Padomā tagad ļoti nopietni: kas tevi aizkavēja vai aizkavē, kas šobrīd ir spunde? Tev nav vajadzīga lūgšana ar roku uzlikšanu, tev nepieciešams konkrēts lēmums. Atcerieties: eksistē divu veidu karš – viens vērsts pret aicinājumu, otrs – pret tevi. Brīdī, kad Jēzus tika kārdināts, Viņam nebija neko jāuzsāk, Viņam vienkārši bija jānosargā savs sapnis un aicinājums. Ticiet, Jēzus uz zemes bija pakļauts tieši tam, kam tiek pakļauti visi Dieva izredzētie. Mateja 4:1-11: „Tad Gars Jēzu aizveda tuksnesī, ka Tas taptu velna kārdināts. Un, kad Viņš četrdesmit dienas un četrdesmit naktis bija gavējis, tad Tam gribējās ēst. Un kārdinātājs piestājās pie Viņa un sacīja: "Ja Tu esi Dieva Dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi." Bet Viņš atbildēja un sacīja: "Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes." Tad velns Viņu noveda sev līdzi uz svēto pilsētu, uzcēla Viņu pašā Dieva nama jumta galā un saka: "Ja Tu esi Dieva Dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts: Viņš Saviem eņģeļiem par Tevi pavēlēs, un tie Tevi nesīs uz rokām, ka Tu Savu kāju pie akmens nepiedauzi." Tad Jēzus tam sacīja: "Atkal stāv rakstīts: Dievu, savu Kungu, tev nebūs kārdināt." Atkal velns To ved sev līdzi uz ļoti augstu kalnu un rāda Viņam visas pasaules valstis un viņu godību, un Viņam saka: "To visu es Tev gribu dot, ja Tu, zemē mezdamies, mani pielūgsi." Tad Jēzus viņam saka: "Atkāpies, sātan! Jo stāv rakstīts: tev būs Dievu, savu Kungu, pielūgt un Viņam vien kalpot." Tad velns Viņu atstāja. Un redzi, eņģeļi pie Viņa piestājās un Viņam kalpoja.” Daži neaptver, ka savu aicinājumu jau sen ir saņēmuši. Viņi vienkārši to nenosargāja un atļāva kaut kam nenozīmīgam tos apstādināt. Sātans abortē tavu likteni, zīmējot rožainu nākotnes sekmju bildi. Cilvēki cenšas dzīties pēc mirāžas, bet patiesībā nekas tāds nemaz neeksistē. Ja man jautātu, kas bija pats grūtākais, lai sasniegtu savu sapni, tad atbilde ir vienkārša: noturēt un turpināt sapņot. Pirmajā mirklī tas šķiet viegli, bet patiesībā tas prasīs visu tavu piepūli, un tieši uz to visi uzēdīsies. Sātanam vieglāk tevi abortēt, kamēr neesi nogaršojis uzvaras saldmi. Viņam ļoti viegli atņemt tev sapni, grūti - realitāti. Tieši tā dzīve, ko tu dzīvo tagad, pirms ieiešanas savā aicinājumā, ir tava visvarenākā dzīve. Tieši tagad tu kļūsti pats par sevi. Tu kļūsti par čempionu, par to, kam Dievs tevi aicinājis, vai arī par zaudētāju. Tev par čempionu jākļūst jau pirms tevi ierauga publika. Ja tev tagad nav sagatavošanās process, nosvītro nākotnes bildi, kuru esi sev uzzīmējis. Tā nekad nekļūs par realitāti. Tieši tā dzīve, kas tev ir tagad, ir īstā kristīgā dzīve, kur tiek pārbaudīti tavi standarti un griba un kaldināts tavs raksturs – pirmdien, otrdien, trešdien - kad tevi neviens neredz, kur tevi neviens neredz, tiek pārbaudīts, kas tu patiesībā esi. Mēs visi gribam uzvarēt Goliātu, bet pirms tam jānāk lauvai un lācim. Velns tuksnesī neuzbruka Jēzum, viņš uzbruka Jēzus sapnim un aicinājumam. Tu joprojām domā, ka velns cīnās ar tevi? Tu viņam neesi vajadzīgs. Viņam vajadzīgs tavs sapnis, tavs aicinājums. Ja sātanam izdevies nozagt tavu sapni, tu viņam vairs neesi bīstams. Velns netērē laiku ar cilvēkiem, kuriem nav sapņa. Vai tev ir tavs sapnis. Ja ir, tev pašam jāpārvēršas savā sapnī, jākļūst par daļu no tā. Pati sīvākā cīņa ir noturēt savu sapni. Pamēģini, no Dievs saņēmis sapni, to iznēsāt gadiem ilgi! Pirmā veida karš vērsts uz to, lai atņemtu tavu svaidījumu un aicinājumu. Sātans mūs kārdina ar lietām, kas ir vajadzīgas. To pierāda Jēzus kārdināšana. Daudzi domā, ka viņu tuksnesis ir depresija. Patiesībā tu dzīvo grēkā, tādēļ esi depresijā! Nožēlo, atgriezies un tu tiksi vaļā no depresijas! Tuksnesis nozīmē neatdot savas pozīcijas! Velns piedāvā tavu aicinājumu, tikai – pirms laika! Sātana kārdinājums vienmēr bāzējas uz to, kas tu būsi. Daudzi abortēja savu aicinājumu, kad sāka no akmeņiem taisīt maizi. Pats grūtākais ir nosargāt savu sapni, kad visi saka, ka esi nojūdzies. Ja tavā dzīvē ir šis spriedums, zini, tev kaut ko ir jāizdara! Tu sātana valstībai esi tieši tik bīstams, cik bīstams ir tavs sapnis un tavs aicinājums. Sātans neko nedara ar cilvēku, kuram tā nav. Kad sātans tev atņem sapni, viņš tevi liek mierā, un tev iestājas parasta dzīve, jo savas pozīcijas esi atdevis. Tu esi vienkārši labs cilvēks, tevi uzskata par jauku kristieti, bet tas ir pats briesmīgākais, jo tagad ar tevi vairs nav ko karot, un tā ir pati lielākā nulle. Pēc sātana uzbrukumiem var saprast, kas tu esi. Sātans necīnās ar tevi, bet ar tavu sapni. Nemaldies! Tava vissīvākā cīņa būs līdz tam, kamēr tu ieiesi savā aicinājumā, tajā, kas tu jau sen esi!

~Andrejs Šapovalovs~