Autorizācija

Veikala kategorijas

 

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

Pravietojumi

Kad visas lietas grūst/Deivida Vilkersona pēdējais vārds

Palikt ticībā uz Dievu, kad visas lietas grūst un iet bojā, Dievam īpaši patīk un Viņu priecē. Jēzus teica Tomam: “Tu tici tāpēc, ka esi redzējis. Svētīgi ir tie, kas neredz un tomēr tic (Jāņa 20:29)”. Svētīgi ir tie, kas tic, kad nav absolūti nekādu liecību par atbildi uz tavu lūgšanu- kas uzticas Dievam pāri cerībai- kad visi atbalsta līdzekļi sen kā ir beiguši darboties.
05.05.2011

                             Kad visas lietas grūst 

27.aprīlī

Palikt ticībā uz Dievu, kad visas lietas grūst un iet bojā, Dievam īpaši patīk un Viņu priecē. Jēzus teica Tomam: “Tu tici tāpēc, ka esi redzējis. Svētīgi ir tie, kas neredz un tomēr tic (Jāņa 20:29)”. Svētīgi ir tie, kas tic, kad nav absolūti nekādu liecību par atbildi uz tavu lūgšanu- kas uzticas Dievam pāri cerībai- kad visi atbalsta līdzekļi sen kā ir beiguši darboties. Cilvēks ir nonācis bezcerības vietā- visu cerību gala pieturā- visu līdzekļu galā. Mūsu mīļoto sagaida nāve, un ārsti nedod nekādas cerības. Nāve šķiet nenovēršama. Viss ir zudis. Lūgšanas brīnums nav noticis. Tā ir precīzi tā vieta, kur sātana ordas nāk uzbrukumā tavam prātam ar bailēm, dusmām, ar saviem jautājumiem: “Kur ir tavs Dievs? Tu lūdzi, kamēr asaru avots ir izsīcis. Tu gavēji. Tu paliki Vārdā dotajā apsolījumā. Tu uzticējies.” Tad pie tava prāta durvīm sāka klaudzināt zaimošanas domas: “Lūgšana nedarbojas. Ticība nedarbojas. Izbeidz Viņam vairāk uzticēties. Nav vērts! Nav jēgas.” Tavā prātā laužas paša Dieva eksistences kārdināšana. Tāda ir bijusi sātana taktika gadsimtiem ilgi. Kādi no visdievbijīgākajiem vīriem un sievām, kas jebkad dzīvojuši, ir nonākuši precīzi zem tādiem pašiem dēmonu uzbrukumiem. Tie no jums, kas tagad ejat cauri nāves ēnas ielejai, uzklausiet šo vārdu. Jūsu raudāšana ilgs kādas šausmīgas dienas un naktis, un tad šajā tumsas ielenkumā jūs sadzirdēsiet sava Tēva balsi, kas jums čukstēs garā: “Esmu ar tevi. Tagad Es tev vēl nedrīkstu teikt, kāpēc, bet kādā dienā tas viss tev tiks atklāts. Tu redzēsi, ka tas viss bija daļa no Mana mūžīgā plāna. Tas nebija kāds gadījums, tā nebija tava kļūda. Bet tu turies stiprs. Atļauj Man tevi apkampt visās tavās sāpēs.” Mīļotie, Dievs nekad nav spējīgs darboties pie mums kā tikai labestībā un mīlestībā. Kad visi citi līdzekļi izbeidz darbību- atliek tikai un vienīgi Viņa mīlestība. Tāpēc turies pie savas ticības. Paliec Viņa Vārdā. Šajā pasaulē nav citu cerību.

 Deivids Vilkersons