Autorizācija

Veikala kategorijas

 

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

Izdevniecība

Informācija par mūsu mājas lapu www.tora.lv

www.tora.lv ir mājas lapa uzmanīgam Bībeles lasītājam, kas vēlas lasīt Svētos Rakstus to oriģinālajā valodā un ar to pirmatnējo nozīmi.
14.06.2011

Esam priecīgi paziņot par mājas lapas www.tora.lv atvēršanu apskatei un lietošanai. Tas atkal ir dažu mīļu brāļu ziedojums Tā KUNGA Valstības darbam Latvijā, kas tiek celta tiešā Adonaja vadībā no dzīviem akmeņiem, kas esam mēs, kas esam atdzimuši no jauna pēc Viņa neizmērojamās un ne ar ko nesalīdzināmās un nenovērtējamās žēlastības!

Diemžēl lapas tālāka izveide un paplašināšana ir ierobežota tehnisko un finansiālo iespēju dēļ. Aicinām Jūs palīdzēt savu iespēju robežās, lai Tora.lv iegūtu mūsdienu dizainu un tajā varētu ievietot jauno Toras versiju latviešu valodā, kas tiek gatavota publicēšanai.