Autorizācija

Veikala kategorijas

 

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

Ticīga dzīve

Lūgšana par valdību

Pazīstamā autora Dereka Prinsa pārdomas par kristieša attieksmi pret valsti un tautu.
20.04.2009

Lūgšana par valdību

Kā draudze funkcionē kā "zemes sāls"- Dieva apsolījums dziedināt mūsu zemi- Dieva četri nosacījumi- Mūsu bībelīgā norāde ir lūgt par labu valdību- Izšķirīga iejaukšanās garīgajā pasaulē- Kas nostāsies plaisumā?

Ir daudz dažādu veidu, kā draudze var efektīvi īstenot savu autoritāti pasaulē. Es iesaku četrus virzienus: lūgšana, liecināšana, sludināšana un laba darīšana. Šie ir primārie ceļi, caur kuriem Dievs sagaida, ka draudze īstenos  tās aicinājumu. Aplūkosim lūgšanas virzienu.

Dievs vēlas, lai caur lūgšanu draudze palielinātu tās ietekmi uz šīs pasaules notikumu gaitu. Tas ir skaidri parādīts Rakstos. Ja draudze to nedara, tā kļūst par sāli, kas ir pazaudējusi savu spēku.

2.Laiku 7:14 mēs lasām: "Ja Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi." Tā ir atklāsme, ko tas Kungs deva Sālamanam pēc tam, kad viņš bija iesvētījis Templi. Kādiem no jums ir nešaubīga attieksme: šis apsolījums tiks izteikts Sālamanam pirms daudziem gadsimtiem Vecajā Derībā un šodien tā nozīme ir stipri samazinājusies. Atļaujiet man nedaudz padalīties ar šo domu.

2.Korintiešiem 1:20 mēs lasām: "Jo, cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir Viņā , tāpēc caur Viņu mūsu āmen Dievam par godu." Ne tikai daži no apsolījumiem, bet gan VISI apsolījumi! Nevis kaut kad pagātnē, nevis kaut kad nākotnē- bet IR! Ne tikai varbūt, bet, ja tu joprojām šaubies- JĀun ĀMEN! Viņā (Kristū) Dievam par godu caur MUMS! Vārds "mūsu" attiecas uz VISIEM kristiešiem, ieskaitot tevi un mani. Kā mēs pagodinām Dievu? Pasludinot Viņa apsolījumus! Jo vairāk Dieva apsolījumu mēs apliecinām, jo vairāk mēs pagodinām Dievu. Visi Dieva apsolījumi ir pieejami mums Kristū šodien.

Kas attiecas uz 2.Laiku 7:14 sniegto apsolījumu, es ticu, ka jūs varat saskatīt, ka šis apsolījums attiecas uz tevi un mani šodien! Dievs runā: "Ja Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta...." Tā tas skan latviešu Bībelē. Ebreju valodā tas skan: "Ja Mani ļaudis, kas saucas Manā vārdā." Dieva ļaudis sevī nes Viņa vārdu. Ja esi kristietis, ko gan tas nozīmē? Tas nozīmē tikai to, ka tev ir dots Kristus vārds. Tu ar Kristus vārdu esi saistīts. Šis apsolījums tiek dots tikai kristiešiem: Dieva ļaudis tiek saukti Kristus vārdā.

Dievs saka, ka, ja Viņa ļaudis darīs četras lietas, Viņš savukārt darīs trīs lietas. Dieva ļaudīm iesākumā ir jādara četras lietas, pirms Dievs darīs trīs lietas, ko ir apsolījis darīt. Tas ir no nosacījuma apsolījums. Dievs nesaka, ka tās darīs beznosacījuma kārtā, bet saka: "JA Mana tauta īstenos Manus nosacījumus, TAD Es darīšu šīs lietas."

Mums ir raksturīga tieksme sākt lasīt no beigām. Pēdējā lieta, ko Dievs darīs pie Saviem ļaudīm, būs- dziedinās viņu zemi. Ir skaidrs, ka tā ir zeme, kur viņi dzīvo. Dievs saka, ka Viņa tautas varā ir darīt tās lietas, kas liks Dievam dziedināt zemi, kurā viņi dzīvo. Palūkosimies uz zemi, kur dzīvojam mēs. Vai tai nav vajadzīga dziedināšana? Ir tikai viena atbilde. JĀ! Fakts, ka šai zemei ir vajadzīga dziedināšana, norāda, ka Dieva ļaudis neveic to, ko Dievs viņiem ir licis darīt. Atbildība gulstas uz mums- NEVIS uz slepkavu, NEVIS uz prostitūtu, NEVIS uz to cilvēku, kas nekad nav pieskāries baznīcas durvju rokturim. Atbildība gulstas ir ļaudīm, kas ir nosaukti Kristus vārdā!

Ja mūsu zeme vēl nav dziedināta, ir tikai viens iemesls. Mēs neesam darījuši tās lietas, ko pieprasa Dievs. Un es ticu, ka tā ir īstā atbilde mūsu problēmām. Tas ir tas pats, ko Jēzus teica Mateja 5:13: "Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama." Ja mūsu zeme caur mūsu klātbūtni vēl nav dziedināta, tas nozīmē, ka mūsu sāls ir pazaudējusi savu derīgumu.

Ko sāls dara? Pirmkārt, tā piedod garšu. Kamēr mēs esam uz zemes, mēs sālām zemi. Tā mūs redz Dievs. Citiem vārdiem, Dievs spēj paciest pasauli un tās grēku tikai tāpēc, ka uz tās ir kristieši, tu un es. Dievs attiecas pret pasauli ar žēlastību un nevis caur dusmām un sodu tikai tāpēc, ka uz tās esam mēs.

Es ticu: visur, kurp es dodos, rodas izmaiņas. Es to atklāju 2.Pasaules karā. Visur, kur es atrados, pārējie karavīri jutās drošāk. Neatpestītie kareivji to saprata. Kad atradāmies Ziemeļāfrikas tuksnešu smiltīs, kādi no mani zaimojošajiem kareivjiem pagriezās pret mani un teica: "Kaprāli Prins, esmu priecīgs ka tu tomēr esi ar mums." Ko Elīsa sacīja Elijam: "Mans tēvs, mans tēvs, Izraēla kaujas rati un jātnieki." Kur tie bija? Ne jau ap ķēniņiem un vadoņiem, bet ap pravieti.

Mēs kā kristieši esam iesaukti savas zemes aizsardzības spēkos. Mēs esam Dieva aizsargi katrā tautā. Padomā par Sodomu. Ābrahāms teica Dievam: "Ja tur būs desmit taisnu vīru, Tu taču pasargāsi šo pilsētu?" Un Dievs teica: "Jā." Bet Viņš nevarēja pasargāt pilsētu, jo nespēja atrast desmit taisnu vīru. Es nezinu, cik daudz vīru bija Sodomā, bet zinu, ka šī pati proporcija paliek spēkā. Desmit taisnu vīru spēj izglābt Sodomas izmēra pilsētu. Viens simts taisnu vīru spēj izglābt pilsētu, kas ir desmit reizes lielāka par Sodomu. Viens tūkstotis taisnu vīru spēj izglābt pilsētu, kas ir simts reižu lielāka par Sodomu. Un tā tālāk. Es sajūtu skumjas par šo zemi, kad Draudze to pametīs. Tur vairs nepaliks sāls. Tad tiks izlietas dusmas un sods bez mēra. Bet kamēr mēs vēl esam šeit, mēs esam zemes sāls.

Sāls arī pasargā no bojāšanās. Tā aiztur nelabvēlīgu procesu iestāšanos. Pirms sasaldēšanas gaļu iesāla. Tas to attur no tālākas bojāšanās. Kamdēļ mēs vispār esam šeit? Lai aizturētu pasaules bojāšanos. Bojāšanos visās tās formās- morālajā, sociālajā un politiskajā. Kamēr mēs esam šeit, mēs to darīsim. Jēzus teica: "Ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama." Kad Draudze izbeidz īstenot tās sāls funkciju, tā tiks izmesta un samīta zem cilvēku kājām. Šie cilvēki varēs būt komunisti vai nacisti vai kādi citi "isti," kas vēl pat nav parādījušies pie apvāršņa. Bet tie būs cilvēki, kas samīs Draudzi, ja tā neīstenos savu lomu pasaules vidū kā zemes sāls.

Kādas lietas Dievs pieprasa no Saviem ļaudīm darīt? Pirmkārt, "ja Mana tauta pazemosies." Tā ir visgrūtākā lieta attiecībā uz reliģioziem ļaudīm. Es nesaku to tikai tā, es to saku nopietni. Tu dzirdi kādus ļaudis čukstam: "Dievs, dari mani pazemīgu." Dievs to nekad negrasās darīt. Dievs saka: "Pazemojieties." Viņš neteica: "Es to darīšu jūsu labā." Dievs nevar tevi ar varu padarīt pazemīgu. Dievs var tevi pazemot un to drīkst darīt, bet vienīgā persona, kas spēj būt pazemīga, esi tu pats. Pazemībai ir jānāk kā tavas gribas darbības izpausmei. Tā nevar nākt kādā citā veidā. Ja tu neizvēlies pazemoties, tu vari tikt pazemots- pīšļos un pelnos,- bet joprojām palikt lepns kā gailis.

Pirmais nosacījums tātad ir pazemoties un sevi pakļaut Dievam. Ja mēs pakļaujamies Dievam, mēs arī pakļausimies Viņa Vārdam un Viņa autoritātei. Ir viegli sacīt, ka tu sevi pakļauj Dievam, bet Dieva Vārds saka: "Un esiet paklausīgi cits citam Kristus bijībā. Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam... Bērni, klausait saviem vecākiem, jo tā pienākas" (Efeziešiem 5L21-22; 6:1). Tieši šeit atklājas, ka tas nav viegli. Daudz ļaužu saka: "Es pakļaujos Dievam," bet, kad atnāk pārbaudījums viņu attiecībās ar citiem ļaudīm, kļūst redzams, ka viņi tik paklausīgi nemaz nav.

Ja tu vēlies pazemoties, tev tādam ir jābūt. Nav slikta lieta laiku pa laikam nokrist ceļos Dieva priekšā. Vai esi tā rīkojies? Vai esi teicis: "Dievs, šeit es esmu, un es vēlos Tev piederēt pilnīgi! Es neesmu nekas. Esmu nācis no zemes pīšļiem un pelniem un nonācis šeit, kur esmu pašreiz." Vai arī domā, ka tas ir fanātisms? Izlasi Bībelē un redzi vīrus, kas bija nokrituši Dieva priekšā: Ābrahāms, Mozus, Dāvids, Daniēls. Praktiski visi lielie Dieva svētie, par ko ir sniegts ieraksts Bībelē, atradās uz zemes Dieva priekšā. Ja tā rīkoties bija labi un pareizi Mozum, Dāvidam, Daniēlam un citiem, es nedomāju, ka tas būtu zem tavas cieņas.

"(Ja) Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies..." Šis ir pirmais solis, un tu nevari to ne izdzēst, ne arī apiet. Dievam ir garīga programma, kas sadalīta klasēs: 1.klase, 2.klase, 3.klase, 4.klase. Kamēr tu nepabeigsi 1.klasi, tu nevari nonākt 2.klasē. Pie kam nav svarīgi, vai tev jāmācās 1.klasē vienu dienu vai desmit gadus pēc kārtas,- Dievs būs Tas, kas tevi izvirzīs tālāk. Tāpēc daži no jums tik ilgu laiku paliek vienā un tajā pašā garīgajā pakāpē. Nedomājiet: "Kungs, es to nespēju panākt 1.klasē, bet cel mani augstāk. Es apsolu, ka to spēšu panākt 2.klasē. Tikai atļauj man to pabeigt, tālāk man ies labāk." Nē, tā tas neies!

Otrais solis ir pielūgšana. "(Ja) Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs..." Neiesāc pielūgt, kamēr neesi pazemojies un sācis iet pazemības ceļu. Pazemībai jānāk pirms lūgšanas.

"...pielūgs un meklēs Manu vaigu..." Trešais solis ir meklēt Dieva vaigu. Ko tas nozīmē? Es saprotu, ka tas nozīmē nonākt tiešā Visuvarenā Dieva tuvumā. Kur katra barjera un katrs šķērslis tiek noņemts un tu esi nonācis vaigu vaigā ar Visuvareno Dievu. Tu, protams, vari noturēt lūgšanas sapulci, un tas būs labi un apsveicami, bet tā nebūs Dieva vaiga meklēšana.

Pie manis atnāca kāds jauns cilvēks kas meklēja kristību Svētajā Garā. Viņš bija jauns strādnieks draudzē. Es viņam teicu, ka redzēju viņu trešdienas vakara dievkalpojumā. Viņš piekrita un teica, ka viņam bijis jāpiedalās lūgšanas sapulcē tajā vakarā. Es teicu: "Man šķiet, tas tev neko šajā lietā nepalīdzēja." "O, nē," viņš teica, "mēs taču lūdzām no 8:00 līdz 9:00." Tā bija lūgšanu sapulce, bet nebija Dieva vaiga meklēšana. Kad tu meklē Dieva vaigu, tu nebeidz to darīt, kamēr neesi nonācis Dieva tuvumā- pat ja tas tev prasītu visu nakti. Ir daudz tā saucamo lūgšanu, kas nav Dieva vaiga meklēšana. Tās izbeidzas, nemaz nenonākušas līdz kontakta vietai ar Dievu.

Ceturtais solis: "...atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem..." Ko? Vai tie ir alkoholiķi- jauni ļaudis, kas neapmeklē baznīcu? Nē, KRISTIEŠI- LABI CILVĒKI! Šķērslis atmodai atrodas pašā Draudzē, nevis tās ārpusē. Tas nekad nav bijis ārpus Draudzes.

Vai zini, kur iesākas sods? Dieva namā. Pēteris teica: "Jo noliktais laiks ir klāt, ka sods sākas pie Dieva nama" (1.Pētera 4:17). Lai to padarītu divreiz tik skaidru, viņš piebilst: "Bet, ja papriekš pie mums..." Tad viņš jautā: "... tad kāds gals būs tiem, kas neklausa Dieva evaņģēlijam?" Dievs vienmēr ir darbojies šādā veidā. Viņš iesāk ar ļaudīm, kas visvairāk zina. Kam daudz dots, no tā daudz arī atprasīs. Tu teiksi: "Brāli Prins, man nav ļaunu ceļu." Bet es tev atteikšu: "Tu nekad neesi tik cieši pietuvojies Dievam, lai tos ieraudzītu. Ja tu būtu nonācis Dieva tuvumā, tu spētu ieraudzīt savus ļaunos ceļus. Tikai tas pats fakts vien, ka tu saki, ka tev nav ļaunu ceļu, jau norāda, cik tālu tu patiesībā atrodies no Dieva."

Pēc šiem četriem soļiem Dieva saka: "...tad Es viņus no debesīm uzklausīšu..." Dievs nav apsolījis uzklausīt katru lūgšanu. Vai tu to zināji? Esmu pārliecināts, ka daudzās draudzēs lūgšanas neuzkāpj augstāk par telpas griestiem. Dievs nav noskaņots uzklausīt visas lūgšanas. Faktiski Dievs saka: "Ja zinām, ka Viņš mūs dzird, mēs zinām, ka mūsu vēlēšanās tiks paklausītas." Grūtības sagādā nevis saņemt no Dieva atbildi, bet gan likt Dievam mūs sadzirdēt.

"...tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus..." Kādus grēkus? Prostitūtas, alkoholiķa grēkus? Nē, DRAUDZES grēkus!

"...un dziedināšu viņu zemi." Attiecībā uz mani šis jautājums ir skaidrs. Ja zeme nav dziedināta, tā ir Dieva ļaužu vaina. Esmu to pārdomājis, par to lūdzis un meditējis. Atbildība par mūsu pasaules stāvokli ir jāuzņemas Baznīcai. Es ticu, ka tā ir īstā atbilde. Ja mūsu zeme vēl nav dziedināta, uz mums gulstas visa atbildība. Es tajā dalos ar jums. Un es jums nesaku neko, kas līdzīgi neattiektos tāpat uz mani.