Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

 

Kategorijas/GRĀMATAS mīkstajos vākos (MV)/A-5 (standarta)/Dieva meklēšana, kristieša pirmie soļi, svētums, Dieva iepazīšana, attiecības ar Dievu un cilvēkiem, kristieša identitāte
 
Aiz šaurajiem vārtiem

Aiz šaurajiem vārtiem
Cena (eur):2.00 2.00
Autors:Fetters Johanness u.c.
Temats:Ceļa iesākums, izaugsme, padomi, jauns kristietis
ISBN:9984-659-53-4
Izdevniecība:Viņa Vārds Manī
Valoda:latviešu
Lpp. skaits:88.0
Formāts:14X20
Svars:96
Apraksts :
Grāmata satur rakstu kopumu, kas noderīgi jauna kristieša dzīves ceļa iesākšanai. Garīgi padomi, sevis pašpārbaudes testi, svētīgas kalpošanas atslēgas. Padomi jaunatgrieztajiem Ciānas ceļiniekiem.

SATURS:

1.Aiz šaurajiem vārtiem (padomi jaunatgrieztajiem Ciānas ceļiniekiem) 2.Pārbaudi mani, ak Dievs! Kā iegūt šķīstu sirdi kalpošanai (sevis un sava garīgā stāvokļa izpētes un pārbaudes tests) 3. Kā būt sekmīgam Dieva kalpam (21 sekmīgas kalpošanas atslēgas) - Dr. P.G.Verģis 4.Jautājumi un atbildes Kristus Līgavas mīlestības pārbaudei- Bazileja Šlinka

Šī grāmata “Aiz šaurajiem vārtiem” ir vienīgais šāda veida materiāls latviešu valodā. Tā ir domāta katram vienam, kas ir atgriezies no grēkiem, katram ticīgajam. Daudzi ir paraduši domāt, ka, kad cilvēks ir atgriezies, viss ir padarīts un mērķis sasniegts. Bet saskaņā ar Bībeles mācību tas ir tikai iesākums svešniecības ceļam. Pēc atgriešanās no grēkiem cilvēks nokļūst līdz šaurajiem vārtiem un, pa tiem iegājis, caur ticības skatu uz Kristus krustu top atpestīts. Tad nu iesākas dzīve viņpus “šaurajiem vārtiem.” Ko darīt tālāk? Kā izturēties? No kā atgriezties? Pēc kā tiekties? Kā kalpot tam Kungam? Šādi un tamlīdzīgi jautājumi raisās ikvienā jaunatgrieztā sirdī. Uz šiem jautājumiem atbildi sniedz šī svarīgā grāmata, ko sarakstījis pazīstamais Vācijas telts misiones evaņģēlists F.Fetters. Šī grāmata ne tikai jālasa, bet nopietni jāstudē katram mācītājam, svētdienas skolotājam, dziedātājam, jauniešu vadītājam un bez izņēmuma katrai jaunatgrieztai un ticīgai dvēselei. Būtu ieteicams, ja draudze pasniegtu šo grāmatu kā īpašu dāvanu katrai dvēselei, kura draudzē nāk pie pestīšanas atzīšanas. Lai Dievs svētī šo svarīgo materiālu individuālai garīgajai izaugsmei un attīstībai!

V.Fetlers Pestīšanas Templī Lāčplēša ielā 117, Rīgā 1930. gada 9.jūlijā.

Tikai Jēzum dzīvot Sirds man ilgojas, Šauro ceļu ejot, Mīļais Jēzu, lūdzu, Nāc man palīgā! Tikai Tu spēj mani Mūžībai- gatavot/briedināt Aiz šaurajiem vārtiem Sevī skatīties- šaubu ceļš Skatīties uz citiem- nelaimes ceļš Skatīties uz Jēzu- uzvaras ceļš

Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. (Jēzus Kristus)

Ikviens no jauna atdzimis Dieva bērns ir ceļinieks uz debesu Ciānu. Savus grēkus nožēlojis un ticot uz Kungu Jēzu Kristu (Apustuļu d.20:21), viņš ir izgājis cauri šaurajiem vārtiem un tagad iet pa šauro ceļu. Viņš vairs neatrodas nāves ēnas ielejā, viņš vairs neatrodas tumsības zemē, viņš vairs nebauda indīgos Sodomas vīna ķekarus no Gomoras laukiem (5.Mozus 32:32), nē, viņš ir izbēdzis nākamajai dusmībai, jo savu sirdi uzticējis Dievam un savu miesu atdevis krustam. Viņš ir izrāvies no maldinātāja rokas, no bezvērtīgas pasaulīgas prātošanas un kļuvis par dievišķās dabas iemiesojumu (2.Pētera 1:4). Un tā, tagad viņš dodas tālāk dzīvē- atstumts, neviena nepazīts un nicināts- kopā ar citiem tā Kunga izredzētajiem Ciānas ceļiniekiem pa šauro ceļu: pāri brīvas žēlastības kalnājam, uz mīlīgajiem Ciānas augstumiem, uz Jauno Jeruzālemi ar tās pērļu vārtiem, jaspīda mūriem un tīra zelta ielām. Viņš steidzas, jo vēlas ātrāk skatīt vaigu vaigā To, ko, šeit neredzēdams, tā mīlējis... lai Tur pāri kā ķēnišķīgs priesteris ar Jēru valdītu mūžīgi mūžam. (Jāņa atkl.22:5) Bet aiz šaurajiem vārtiem jaunais Ciānas ceļinieks drīz vien sastop necerētas grūtības; blakus šaurajam ceļam atrodas daudz bezdibeņu un slepenu alu, kuros slēpjas sātana leģioni. Šis ļauno garu karaspēks Ciānas ceļiniekam uzbrūk ar indīgām bultām... Tad vēl- dažas takas nogriežas uz izmisuma ieleju, citas uz šaubu pili u.t.t. Daži ceļinieki šeit aiziet bojā tikai tādēļ vien, ka tiem nebija ne jausmas par draudošajām briesmām. Uz šī šaurā ceļa ir arī oāzes ar dzīvības ūdens avotiem (Jāņa atkl.22:17), bet nereti gadās, ka jaunie ceļinieki iet garām šiem atspirdzinošajiem, veselīgajiem ūdeņiem un- mirst no slāpēm... Es labi pazīstu šīs briesmu vietas, tāpēc vēlos saviem jaunajiem draugiem dot dažus aizrādījumus. Draugi, ir iespējams pārvarēt visas šīs grūtības un sasniegt Ciānu! Lūdzu to Kungu, lai Viņš svētī šos vārdus un ieraksta katra lasītāja sirdī...

Lai pievienotu komentārus pašiem, ir nepieciešams autorizēties!


Sūtīt draugam