Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

 

 
Apsūdzētājs

Apsūdzētājs
Cena (eur):3.25 2.95
Autors:Alsobruks Deivids
Temats:Ienaidnieks, sātans, apsūdzētājs, velns, sātana taktika, Kā uzvarēt apsūdzības
ISBN:9984-659-52-6
Izdevniecība:Viņa Vārds Manī
Valoda:latviešu
Lpp. skaits:80.0
Formāts:14X20
Svars:107
Apraksts : Sātana stratēģijas apraksts cīņā pret indivīdu, draudzi. Sātana bībelīgais apraksts kā kārdinātājs, krāpnieks un apsūdzētājs. Kā uzvarēt sātanu kā apsūdzētāju; kad tas apsūdz mani Dieva priekšā, citus manā priekšā un mani manā priekšā. Laiku pa laikam mēs visi tiekam apsūdzību uzvarēti vai vismaz tiekam nostādīti apsūdzības fakta priekšā. Kad sātans mums tuvojas apsūdzētāja izskatā, mēs ne tikai pieviļamies, neizšķirot sātana balsi, bet pat varam to kļūdaini noturēt par paša Dieva balsi! Tādā vietā nonākuši, mēs jau esam pievilti un visticamāk pakļausimies kārdināšanas spēkam, izdarīsim miesīgus spriedumus attiecībā uz blakus esošo brāli vai māsu. Un tā mēs visai viegli tiekam sasaistīti un pakļauti šī mūsu pretinieka trim uzbrukuma veidiem: kārdināšanām, pievilšanām un apsūdzēšanām. Mūsu vienīgais līdzeklis, kā gūt uzvaru, ir Jēzus Kristus taisnība. Tu nekad nespēsi visu izdarīt, lai izpatiktu sātanam. Viņš vienmēr atradīs iemeslu, lai tev teiktu: "Tu varēji to izdarīt. Tu varēji tā izdarīt. Tev bija tā jārīkojas." Tu vari pilnībā paļauties uz Jēzus Asiņu taisnību. Atbalsties uz objektīvo realitāti un uzvari velnu ar savas ticības apliecību. 1. NODAĻA SĀTANA TRĪS VISPAZĪSTAMĀKĀS LOMAS Sātans uzbrūk atšķirīgā izskatā Mūsu pretinieks, visai viltīgs un vērīgs, (1. Mozus 3:1), nav aprobežots, lai uzbruktu tikai ar vienu vienīgu uzbrukuma metodi. Rakstu izpēte atklāj daudzus viņa darbības izpausmes veidus cīņā pret Dieva ļaudīm. Ja viņiem izdodas sekmīgi sakaut pretinieku vienā no tā taktiskajiem plāniem, velns dosies uzbrukumā vēlāk, izmainījis savu taktiku. Jēzus aicināja Savus sekotājus būt “gudriem kā čūskām.” Mateja 10:16 rāda, ka čūskām ir dots zināms gudrības līmenis. Studējot Vārdu ar mērķi atrast kaut ko vairāk par pretinieku, attiecībā uz kuru Pāvils mūs brīdināja nebūt neziņā (1. Korintiešiem 2:11), es palēnām pārliecinājos, ka pamatā sātans ir apguvis trīs uzbrukuma veidus un tos iekļāvis savā arsenālā karā ar ticīgo. Ja viena metode negūst panākumus, to spēj kāds cits veids. Sātana karadarbības teātra trīs pamata lomas ir (1)kārdinātājs; (2)krāpnieks; (3)apsūdzētājs. Kārdinātājs Pirmo reizi mēs redzam sātanu sastopamies ar cilvēku, kad tas nonāca pie mūsu pirmajiem vecākiem kārdinātāja izskatā. Čūska kārdināja Ievu ar “Vai tad tiešām Dievs ir teicis?” (1. Mozus 3:1) Tieši šajā lomā mūsu Kungs Jēzus viņu nosauca pirmajā Bībelē reģistrētajā sadursmes mirklī. Un kārdinātājs piestājās pie Viņa un sacīja: Ja Tu esi Dieva Dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi (Mateja 4:3). Acīmredzot senie kristieši pazina šo terminu “kārdinātājs,” zināja arī viņa taktiku, jo Pāvils rakstīja: “Tāpēc arī es, nevarēdams to ilgāk paciest, nosūtīju viņu pie jums, lai dabūtu zināt, kā ir ar jūsu ticību, vai kārdinātājs nav jūs kārdinājis un vai mūsu darbs nesāk irt” (1. Tesaloniķiešiem 3:5). Kaut gan velna uzbrukums kārdinātāja izskatā ir ļoti reāls un dažreiz šādi tas kristieti visai viegli sakauj, kārdināšana ir velna pirmā un faktiski visvājākā no trim pamata metodēm, ko viņš izmanto, lai uzbruktu kristietim. Jēzus viņu visai viegli uzvarēja šādā izskatā ar vienkāršiem 5. Mozus grāmatas citējumiem. Kad kārdinātājs nostājās Jēzus priekšā, Viņš neizmantoja daudz Rakstu vietu. Daži Gara zobena dūrieni sakāva velnu viņa kārdināšanas trīs sfēras, ko tas nolika Jēzus priekšā. Krāpnieks un viltnieks Daudz vairāk ticīgo tiek ievainoti, kad pretinieks nāk pie tiem kā krāpnieks un viltnieks, nevis kā kārdinātājs. Tas ir jau savādāks uzbrukuma pavērsiens, daudz izsmalcinātāks nekā iepriekšējais. Pāvils runā par šo otro metodi 2. Korintiešiem 11:14-15, kad pēc fakta konstatācijas, ka daudzi no viņu apustuļiem faktiski bija viltvārži, ticīgie nokļuva izbīlī. Pāvils tiem teica: “Nav arī brīnums; jo pats sātans izliekas par gaismas eņģeli. Tad arī nav nekas sevišķs, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem; to gals būs tāds kā viņu darbi.” Saturs 1. nodaļa SĀTANA TRĪS VISPAZĪSTAMĀKĀS LOMAS Sātans uzbrūk atšķirīgā izskatā Kārdinātājs Krāpnieks un viltnieks Apsūdzētāja taktika 2. nodaļa KĀ UZVARĒT SĀTANU, KAD TAS MANI APSŪDZ DIEVA PRIEKŠĀ Apsūdzētājam ir pieeja pie žēlastības troņa Advokāts apklusina apsūdzētāju Jēzus iestājas mūsu labā Sātans apsūdzēja Sīmani un pieprasīja tiesības uz viņu Izlietās Asinis 3. nodaļa KĀ UZVARĒT SĀTANU, KAD TAS APSŪDZ CITUS MANĀ PRIEKŠĀ Spriediet taisnu spriedumu Pārbaudiet garus Netiesājiet pēc ārējām pazīmēm Vai es esmu sava brāļa sargs? Nespriediet... bet spriediet 4. nodaļa KĀ UZVARĒT SĀTANU, KAD TAS APSŪDZ MANI MANĀ PRIEKŠĀ Paaugstināšana un pazudināšana Vispārēji un specifiski Iekarot un pārvaldīt Pazudināšana - vainas apziņa / pārliecība - miers Pazudināšana - nasta / pārliecība - šķīstīšana Kā Dievs rīkojas ar mūsu grēku Kā migla, tik tālu kā rīti no vakariem Iemet jūras dziļumos Dievs novēršas no grēkiem un tos vairs neredz Šķiršanās un jauna laulība Aizmirsti pagātni

Lai pievienotu komentārus pašiem, ir nepieciešams autorizēties!


Sūtīt draugam