Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

 

 
Cūkas viesistabā

Cūkas viesistabā
Cena (eur):5.80 5.20
Autors:Hemondi Frenks un Ida
Sērija:ATBRĪVOTS
Temats:Atbrīvošana, dēmoni, sātans, velns, dēmonizācija, garīgas slimības, šizofrēnija.
ISBN:978-9984-801-11-7
Izdevniecība:Viņa Vārds Manī
Valoda:latviešu
Lpp. skaits:160.0
Formāts:14X20
Svars:173
Apraksts : Praktiska atbrīvošanas rokasgrāmata, pamats atbrīvošanas uzsākšanai. Īpaši uzsvērta šizofrēnija un citas slimības ar dēmonisku izcelsmi. Kā ienāk dēmoni, vai ir vajadzīga atbrīvošana, kā atbrīvot sevi un citus, kā paturēt savu atbrīvošanu, dēmonu grupas. Ja tu tiešām tici, ka Jēzus atbrīvoja cilvēkus no ļaunajiem gariem, tad tev jāizlasa šī grāmata! Šajā grāmatā ir daudz praktiskas informācijas katram, kurš interesējas, plāno sākt vai jau aktīvi darbojas atbrīvošanas kalpošanā. Šī praktiskā rokasgrāmata sniedz vērtīgu informāciju par to: kā dēmoni ieiet cilvēkā; vai ir vajadzīga atbrīvošana; kā atbrīvot sevi un citus; kā paturēt atbrīvošanu; kādi ir dēmonu grupējumi. Grāmatā ir arī nodaļa, kas sniedz atklāsmi par šizofrēnijas problēmām, kas var radikāli mainīt tradicionālos, medicīniskos uzskatus par šo tēmu. Saturs - 1. Cūkas viesistabā 2. Mūsu garīgie ienaidnieki 3. Cīnies labo cīņu 4. Atbrīvošanas nozīme 5. Kā dēmoni iekļūst cilvēkā 6. Septiņi veidi, kā noteikt vajadzību pēc atbrīvošanas 7. Septiņi soļi ceļā uz atbrīvošanu 8. Septiņi soļi atbrīvošanas paturēšanai 9. Nama piepildīšana 10. Dēmonu izpausmes 11. Atbrīvošana: individuāli un grupā, privāti un publiski 12. Sevis atbrīvošana 13. Cīnīšanās aizlūdzot 14. Kalpošana bērniem 15. Saistīšana un atraisīšana 16. Paņēmienu un metožu izvērtējums 17. Atbrīvošanas komanda 18. Vai tev vajadzētu kalpot ar atbrīvošanu? 19. Praktiski ieteikumi atbrīvošanas kalpotājam 20. Dēmonu grupējumi 21. Šizofrēnija 22. Dažādi jautājumi 23. Beidzamais konflikts Priekšvārds Mūsdienās ir daudz materiālu un grāmatu par dēmoniem, bet tikai nedaudzās ir izsmeļoši aplūkoti atrbīvošanas praktiskie aspekti. Šī grāmata ir praktiska un tās mērķis ir palīdzēt ceļā uz atbrīvošanu. Draudze ir ātri aptvērusi atbrīvošanas kalpošanas nepieciešamību, un šobrīd atbrīvošana ir viens no Svētā Gara atjaunojošā darba aspektiem. Šī grāmata ir arī kā taures skaņa celties kopējai garīgai cīņai. Draudzei un kristiešiem individuāli nevajadzētu apstāties tikai pie savas personīgās atbrīvošanas, bet vajadzētu saprast arī garīgās cīņas nozīmi pret garīgām varām, ko Bībele dēvē par „garīgiem valdniekiem un ļaunajiem gariem pasaules telpā” (Ef. 6:12). Grāmatā sniegtas atbildes uz to, kā panākt atbrīvošanu un īstenot garīgo cīņu. Esmu ļoti pateicīgs doktoram Derekam Prinsam par viņa ietekmi uz manu kalpošanu. Daudzi šajā darbā atspoguļotie atbrīvošanas principi ir viņa veselīgās mācības augļi. Pateicos Derekam Prinsam par atļauju citēt „Atbrīvošanas lūgšanu”. 1. nodaļa Dēmonu gari var ienākt un dzīvot cilvēka ķermenī, un tieši tāds ir to mērķis. Iemājodami cilvēkā, tie gūst lielāku varu pār viņu, nekā strādājot no malas. Par cilvēku, kurā mīt dēmoni, saka, ka viņam „ir” ļauni gari, vai ka viņš ir dēmonu apsēsts. (Skat. Mk. 9:17; Lk. 4:33; Mk. 1:23, 5:2; Mt. 4:24). Mūsu Bībeles tulkojumā lietotais vārds „apsēsts” nāk no grieķu valodas vārda „daimonizomai”, kam, pēc daudzu speciālistu domām vajadzētu tikt tulkotam kā „dēmonizēts” vai „tāds, kuram ir dēmoni”. Vārda „apsēsts” lietošanas dēļ ir radies daudz pārpratumu, jo tas norāda uz pilnīgām īpašumtiesībām. Šādā nozīmē kristietis nekad nevar būt „dēmonu apsēsts”. Viņš nevar piederēt dēmoniem, jo pieder Kristum. Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām – sudrabu vai zeltu atpirkti .. bet ar Kristus .. dārgajām asinīm (1. Pēt. 1:18-19) Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem? Jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu [un ar savu garu, KAS PIEDER DIEVAM]! (1. Kor. 6:19-20) Dēmonu iemājošanu kristietim vienmēr vajadzētu uztvert kā nelikumīgu ielaušanos. Iebrucējs ir kāds, kurš nelikumīgi un slepeni ielaužas svešā teritorijā. Iebrucējs var savu nelikumīgo darbību īstenot tik ilgi, kamēr kāds tam nestājas pretī, aizstāvot savas likumīgās tiesības. Jēzus ir atpircis ticīgo ar Savām paša asinīm un iecēlis to par viņa dzīves pārvaldnieku. Velnam nav uz viņu nekādu tiesību. Tomēr kristietim savas tiesības ir jāaizstāv. Neviens dēmons nevar palikt kristietī, kurš nopietni vēlas, lai tas pazustu. „Stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums” (Jēk. 4:7b). Dēmoni uzskata par savu „namu” tā cilvēka ķermeni, kurā ir iemitinājušies: Kad nešķīstais gars no cilvēka ir izgājis, tad tas pārstaigā izkaltušas vietas, meklē dusu un to neatrod. Tad tas saka: es atgriezīšos SAVĀ NAMĀ, no kurienes es izgāju. (Mt. 12:43-44a)

Lai pievienotu komentārus pašiem, ir nepieciešams autorizēties!


Sūtīt draugam