Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

 

 
Jauna uguns

Jauna uguns
Cena (eur):3.30 2.95
Autors:Mariljo Mario
Temats:Attiecības, Svētā Gara kristība, kļūdas, pravietiska.
ISBN:9984-659-73-9
Izdevniecība:Viņa Vārds Manī
Valoda:latviešu
Lpp. skaits:96.0
Formāts:14X20
Svars:124
Apraksts : Atjaunotas Svētā Gara kristības saņemšanas grāmata. Parādītas jauno draudžu kļūdas un novirzes ar mērķi ticīgos ievirzīt pareizajā vērsumā. Kā atgūt garīgo spēku cilvēces pēdējās dienās. Atjaunotas Svētā Gara kristības saņemšanas grāmata. Parādītas jauno draudžu kļūdas un novirzes ar mērķi ticīgos ievirzīt pareizajā vērsumā. Jauna uguns ir grāmata par nospiedošu krīzi, varenām iespējām un iespaidīgo Dieva atklāšanos cilvēces pēdējās dienās. Šī krīze ir harizmātiskajā un pentakostu kustībā. Šī kustība ir dominējusi vispasaules evaņģelizācijā 20. gadsimtā. Patiesības atklāsme par Svētā Gara kristību ir bijusi par pamatu vislielākajai cilvēku pamodināšanai jaunai dzīvei. Šī grāmata nav ciniska vai visu noliedzoša un tā par savu galveno mērķi nestāda atklāt mūsu nāvīgākās kļūdas. Citās zemēs Vasarsvētki plaukst un zeļ, jo caur Dieva žēlastību tajos atklājusies patiesība iet plašumā. Jebkurš sludinātājs, kam ir atvērta sirds un kas ir apmeklējis šīs citu zemju atmodas, beidzot atgriezies mājās, sastopas ar visai sāpīgu faktu: mēs esam vāji, miesīgi, ķildīgi un vispasaules Svētā Gara kustībai neaizsniedzami. Šī grāmata tiek izdota pēc astoņiem pārdomu un gaidīšanas gadiem un tās iesāktais, bet nepabeigtais tulkojums ir pārdzīvojis pārinstalēšanu vismaz četrās datoru paaudzēs un vairākus vīrusu uzbrukumus. Tas materiāls, ko jūs pašreiz turat rokās, ir beidzot sagaidījis savu Dieva nolikto laiku. Un es ticu, ka tas kalpos kā liecība mūsu Kunga pārdabiskai gādībai un rūpēm par mūsu laika kristiešu paaudzi- lai tā apzinātos gan savas vēsturiskās saknes, gan arī augsto mantojumu debesīs un prastu atšķirt īsto patiesību no meliem, ko caur modernisma virpuļiem piedāvā īstās patiesības ienaidnieks cilvēka izskatā. Manuprāt tajā tiek pasniegta īsteni pravietiska vēsts šai dienai un atklāti galvenie šķēršļi, kas nolaupa iespēju atklāties Kristum un iestāties visaptverošai atmodai. Ne bez iemesla šīs grāmatas vēstij bija jānogaida savas piedzimšanas mirklis. Kā sacījis evaņģēlists Bonnke, Dieva druvas visā pasaulē nenobriest vienlaicīgi. Tas, kas 1990 gadu sākumā redzīgām acīm bija novērojams Amerikā, tagad pilnīgā mērā izpaužas šeit- tā saucamās Gara pildītās kristietības dispersija un lejupslīde ir aptvērusi arī Eiropas krastus. Piebildīšu, ka visās vietās, kur grāmatā pieminēts Amerikas vārds, mēs droši varam to attiecināt arī uz mums. Un otrkārt, būsim pietiekoši gudri, lai visās tajās vietās, kur grāmatā pieminēta harizmātiskā/pentakostālā kustība, mēs nekļūstam par viltīgiem citu nomētātājiem ar akmeņiem. Dievs, dod, lai mēs nemeklējam skabargu otra cilvēka acī... Protams, neviena grāmata nesniedz pilnīgo ainu un nevar kalpot par dievišķu instrukciju kopumu, kā mūsdienu Noasiem uzbūvēt glābšanas šķirstu, kas tos spēs pasargāt strauji tuvojošos visatļautības un grēka plūdos, kas nāk pār pasauli. Bet Rakstu vieta no Pētera 1. vēstules “Jo noliktais laiks ir klāt, ka sods sākas pie Dieva nama” (4:17) lai dara mūs uzmanīgus. Dažās vietās grāmatas autors ir ieskatījies pat vēl dziļāk un ir aptvēris kristietības pamatproblēmu- vienotās vietējās draudzes sašķelšanos pēc atziņām un tās vēsturisko attīstību līdz pat dažādu vienu otrai pretīstāvošu bībelisku atziņu ēku un to grupu konstruēšanu un uzsliešanu, kur tas Kungs caur Svēto Garu nevar mājot visā pilnībā. Ir pienācis laiks, kad lietas noskaidrojas un tās tiek nosauktas to īstajos vārdos. Ir pienācis laiks saprast un ikvienam sapratīgam garīgam vadītājam atsacīties no bērnišķīgiem centieniem īsto un pilnīgo Gara darbību imitēt un radīt savas cilvēcīgas klišejas un kopijas, savas kustības, kuras pastāv savrupi un kuru Spēks neieplūst pilnīgajā Kristus Miesā, lai to celtu un attīstītu līdz īstenajai Kristus līdzībai. Lai arī kā būtu, Dievs turpina runāt uz izzinošo un sapratīgo kristiešu paaudzi šodien. Un mūsu augsto mērķu un aicinājumu vārdā ikvienam ir vajadzīga JAUNA UGUNS, lai iegūtu jaunu dievišķu ierosu un tās iespaidā tiktu pārkausēti kalpošanas motīvi, kamēr tā iegūs zelta tīrību un rūdījumu. Dosimies šajā jaunajā atdzimšanas un pārradīšanas kristībā ar noskaņotu sirdi un gaidu pilnā cerībā!

Lai pievienotu komentārus pašiem, ir nepieciešams autorizēties!


Sūtīt draugam