Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

 

 
Mierinājuma vārdi katrai dienai

Mierinājuma vārdi katrai dienai
Cena (eur):1.00 0.90
Autors:Zeltiņš Miervaldis
Temats:Evaņģelizēšanai, stiprināšanai ticībā, garīgai uzturēšanai.
ISBN:9984-659-55-0
Izdevniecība:Viņa Vārds Manī
Valoda:latviešu
Lpp. skaits:40.0
Formāts:7X10
Svars:16
Apraksts : Dieva Vārda sakopojums viena mēneša lietošanai stiprināšanai un cerībai. Mierinājuma un iedrošinājuma vārdi katrai dienai
...lai mēs, izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami Rakstos, iegūtu cerību.
(Romiešiem 15:4)

Bībeles pantu apkopojums, par pamatu izmantojot Svēto Rakstu izplatīšanas biedrības izdevumu krievu valodā.
Copyright (c)2004 Viņa Vārds Manī
ISBN
Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu... (Ebrejiem 4:12)
Mans vārds, kas iziet no Manas mutes… neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju. (Jesajas 55:11)
Kad kļūst izprotami Tavi vārdi, tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus (Psalms 119:30)
Mierinājuma un iedrošinājuma vārdi

Kungs Jēzus Kristus saka:
Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. (Jāņa 14:1, 27)

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. (Mateja 11:28)

Pirmā diena

Kungs… es esmu grēcīgs cilvēks. (Lūkas 5:8)

Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. (Romiešiem 5:8)

Tas Kungs man parādījās no tālienes: "Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ Es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis Savu žēlastību. (Jeremijas 31:3)

Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir Viņa Dēlā. (1.Jāņa 5:11)

Otrā diena

Stiprini mani, lai es piedzīvotu palīdzību. (Psalms 119:117)

Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. (Psalms 46:2)

Mūžīgais Dievs ir patvērums, un pāri ir mūžīgas rokas; un Viņš aizdzen ienaidnieku no tevis. (5.Mozus 33:27)

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku! (Jesajas 41:10)

Lai pievienotu komentārus pašiem, ir nepieciešams autorizēties!


Sūtīt draugam