Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

 

 
Dziedināšana caur atbrīvošanu, 1.daļa

Diemžēl, šī prece interneta veikalā šobrīd nav pieejama.

Dziedināšana caur atbrīvošanu, 1.daļa
Cena (eur):7.10 6.40
Autors:Horobins Pīters
Sērija:ATBRĪVOTS
Temats:Atbrīvošana, dziedināšana, Svētais Gars, kalpošana Gara dāvanās
ISBN:978-9984-801-44-5
Izdevniecība:Viņa Vārds Manī
Valoda:latviešu
Lpp. skaits:288
Formāts:13x20
Svars:319
Apraksts : Pirmā no divu grāmatu sērijas par dziedināšanu uz atbrīvošanas pamata, ko sarakstījis labi zināmais dziedināšanas kalpotājs Pīters Horobins. Pirmajā daļā ietvertas atbrīvošanas vispārīgās tēmas, kas aplūkotas ciešā sakarā ar Bībeli un Jēzus kalpošanu uz zemes: cilvēka uzbūve, garu pasaule, kalpošanas piemēri Jaunajā Derībā, praktiskās kalpošanas iesākums. Vai Jēzus pavēle izdzīt ļaunos dēmonus bija vitāli svarīga Lielā uzdevuma sastāvdaļa? Jā tas tiešām bija tā, kāpēc gan Draudzē tik maz māca par dziedināšanu un atbrīvošanu? Divās grāmatās par šo tēmu Pīters Horobins aicina ticīgos pievērst uzmanību šai tik bieži neievērotai dimensijai. Piedāvājot dziļu un pamatīgu Rakstu mācību, viņš demonstrē, ka atbrīvošanas kalpošana patiešām ir svarīga Lielā uzdevuma sastāvdaļa Draudzei visos laikos. Dziedināšanas un atbrīvošanas pirmais sējums, liek pamatu dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanai. Horobins detalizēti izanalizē Jēzus un Pirmās draudzes kalpošanas piemērus, ieskatās eņģeļu un dēmonu pārdabiskajā līmenī un veic pētījumus, kā tumsības spēki spēj ietekmēt cilvēku dzīves. Viņš sniedz atbildes uz daudziem grūtiem jautājumiem, tā darīdams tevi par spējīgu atsaukties Dieva aicinājumam. Pīrers Horobins ir atzīts starptautiskais direktors Ellel ministries misijā. ~~~~~~SATURS. 1. Ievads 2. Cilvēce - Dieva īpašā radība. Dievs ir Gars. Dieva un cilvēka trīsvienība. Gars. Miesa. Ķermenis. Dvēsele. Prāts. Emocijas. Griba. 3. Eņģeļu sfēra. Mihaēls un karojošie eņģeļi. Gabriēls un eņģeļi - vēstneši. Kalpojošie eņģeļi. Eņģeļu darbības uzdevumi. 4. Sātans un viņa valstība. Sātana izcelsme, raksturs, mērķi, valstība. 5. Grēkā krišana un Dieva glābšanas plāns. Sacelšanās un grēkā krišana. Grēkā krišanas būtība. Grēka sekas. Demonizācijas sākums. Dieva glābšanas plāns. Ceļš pie Dieva. 6. Ļauno garu raksturs un darbība. Tumsības spēki. Kritušie eņģeļi. Dēmoni un ļaunie gari. Dēmonu raksturīgās iezīmes. Dēmoni ir dzīvi. Dēoniem nav ķermeņa. Viņi spēj runāt. Viņiem ir darba uzdevumi. Viņi zina savu galu. Viņiem var būt pŗdabisks spēks. Viņi darbojas organizētā struktūrā un ir pakļauti augstākai priekšniecībai. Dērmoni ir "burta kalpi". Dažiem dēmoniem ir dzīvnieciska daba. Viņi darbojas grupējumos. Viņi cenšas palikt nemanīti. Viņiem ir jāzemojas Jēzus Vārda priekšā. 7. Jēzus sastapšanās ar sātanu. Jēzus kristības. Kārdinājumi tuksnesī. Sātans Sīmanī Pēterī. Apskaidrošana. Krustā sišana. Sātans Jūdasā Iskariotā. 8. Dēmoniskie spēki evaņģēlijos. Nācaretē. Kapernaumā. Šīmaņa Pētera namā un notikumi vēlak. Jēzus sastop mēmo. Aklais un mēmais apsēstais. Zēns ar epilepsiju. Sievietes un Marija Magdalēna. Vētra uz ezera. Gadaras apsēstais. Kapu nozīme. Pārdabiskais spēks. Sevis ievainošana un kliegšana. Kailums. Konfrontācija ar Jēzu. Pretestiba atbīvošanas kalpošanai. Runāšana ar dēmoniem. Stipri saistitie. Siro-feniķieša meita. Pilnvarotā atbrīvošana. Atbrīvošanas kalpošana ārpus Izraēlas. Maize jūdiem. Neatlaidības svētības. Sieviete ar nespeka garu. Ticīgie var būt dēmonu saistīti. Citas rakstu vietas. 9. Dēmonislie spēki Apustuļu darbos. Ananija un Sapfīra. Filips Samārijā. Zīlnieks Elima. Čūskas Filipos. Notikumi Efezā un Skevas dēli. 10. Jēzus mācība par atbrīvošanas aspektiem. Belcebula sindroms. Jūdi - garu izdzinēji. Vai dēmoni var izdzīt dēmonus? Vispirms saistīt stipro vīru. Ar Mani vai pret Mani - tāds ir jautājums! Grēks pret Svēto Garu. Septiņi gari, ļaunāki par pirmo. Atteikšanās atzīt Jēzu par Kungu. Jūsu tēvs - velns! Lielā Pavēle. Kristības. Paklausība. Jēzus apsolījums. 11. Svarīgas doktrīnas par dēmonisko vēstulēs. Saruna ar korintiešiem. Gara dāvanas. Neprātīgie galatieši. Pāvila padoms efeziešiem - netot vietu velnam! Mācība par dēmoniem. 12. Kristiešu demonizācija. Vai kristietim var būt dēmons? Vai kristietis var būt apsēsts? Kā vienlaicīgi cilvēkā var mājot ļaunais gars un Svētais Gars? Biežākās lietotās Rakstu vietas atbrīvošanas kalpošanas apšaubīsanai. 13. Pēcvārds un otrās daļas ievads

Lai pievienotu komentārus pašiem, ir nepieciešams autorizēties!


Sūtīt draugam