Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

 

 
Dziedināšanas un atbrīvošanas pamati

Dziedināšanas un atbrīvošanas pamati
Cena (eur):6.00 5.40
Autors:Toms Maršals
Temats:Dziedināšana, gars, dvēsele, miesa, emocijas
ISBN:978-9984-801-58-2
Izdevniecība:Viņa Vārds Manī
Valoda:latviešu
Lpp. skaits:192
Formāts:14x20
Svars:232
Apraksts : Grāmata liek pamatu izpratnei par Dievu un cilvēku un Dieva nodomiem pie cilvēka radīšanas. Autors dziļi un fundamentāli ielūkojas dabiskajā un pārdabiskajā dimensijā un māca par Dieva pieskārienu cilvēkam: viņa garam, dvēselei un miesai. Atbild uz daudziem neskaidriem jautājumiem. No satura: Dievs rūpējas par visu cilvēku, Dziedināšana un asins derība, Dziedināšana un Dieva valstība, Svētais Gars un dziedināšana, Dziedināšanas saņemšana, Emociju dziedināšana, Gara dziedināšana, Atbrīvošana, Attiecību dziedināšana, Kas notiek pēc dziedināšanas saņemšanas. Saturs Par Dieva pieskārienu tavam garam, dvēselei un miesai 1. Ticības pamats 2. Dievs rūpējas un gādā par visu cilvēku. 3. Dziedināšana un asins derība 4. Dziedināšana un Dieva valstība 5. Svētais Gars un dziedināšana 6. Dziedināšanas saņemšana un kalpošana ar dziedināšanu. (Dziedināšanas un kalpošanas modelis. Dziedināšanas kalpošanas iespējas. Metodes, kas pielietotas dziedināšanā. Soļi, kā saņemt dziedināšanu - vēlēšanās kļūt veselam, - gribēt nodarboties ar šķēršļu novēršanu, - meklēt atslēgas katrai situācijai. Ticība, apliecība, paklausība, Svētā Gara spēks, autoritatīvs Vārds, process, ticības cīņa, garu izdzīšana, emocijas - sagaidi savu dziedināšanu 7. Emociju dziedināšana. (Kas ir emocijas? Emocionāla sāpinājuma pazīmes. Iekšējā sāpinājuma avoti. Spēja izturēt stresu. Kas notiek emocionālā sāpinājuma brīdī. Dziedināšana no iekšējām sāpēm. Krusta un Gara darbs. Iekšējās dziedināšanas process - emociju atklāšana. Pienesot savus sāpinājumus Kristum. Emocionālā izaugsme. Dieva tēvišķība.) 8. Cilvēku gara dziedināšana. (Cilvēku gara funkcijas - atziņa, sirdsapziņa, kominikācijas spēja. Gara funkcionēšanas traucējumi - izkropļota izpratne, garīgs aklums un kurlums. Sakompromitējusies sirdsapziņa. Attieksmju iemājošanās. Cilvēku gara stāvoklis un nosacījumi - satraukts gars, izmisums, noskumis gars, bailīgs un kautrīgs gars, satriekts gars. Nepareizas gara attieksmes - lepnība, ķecerības un maldi, viltība. Pestīšana un mūsu gars. Krusta darbs. Svētā Gara darbs. Kalpošana) 9. Dziedināšana no dēmoniskā: atbrīvošana (Velns un viņa eņģeļi - viņu būtība, viņu spējas, viņu daba, viņu organizācija, viņu iespējas robežas. Dēmonu darbības mērķis. Dēmonu ietekmes veidi. Dēmonizācija kā apsēšana. Iemājošanas sekas. Vai kristietī var būt ļaunie gari. Dēmonizācija kā jūgs. Jūga izraisītāji. Velna un viņu eņģeļu saklaušana. Jēzus vārds pielietošana. Nosacījumi, lai šī autoritāte tiktu īstenota. Atbrīvošanas process. Ļauno garu izdzīšana. Važu saraušana. Okultās važas. Atbrīvošanas kalpotājs.) 10. Attiecību dziedināšana (Attiecību daba, kategorijas, elementi. Attiecību izjukšana. Attiecību izjukšanas sekas. Salauztu attiecību atjaunošana. salīzināšanas process. Nodarbošanās ar attiecību problēmām. Rakstu vietas) 11. Kas notiek pēc dziedināšanas saņemšanas. (Dziedināšanas nostiprināšana - paklausība un apliecība. Kā dziedināšana var tikt pazaudēta. Kā saglabāt savu dziedināšanu. Dzīve dievišķajā veselībā Ievads Šodien ir sajūtama visai zīmīga un aizraujoša interese par dziedināšanas kalpošanu. Mēs sākam saprast, cik pārsteidzoša dinamika slēpjas Evaņģēlijā dziedināt visu cilvēka dzīves salauztību. Tas ir sākums.... Ticības pamats Šīs studijas radās no dubultas pārliecības, pirmkārt, ka pavēle dziedināt slimos un izdzīt ļaunos garus nevar tikt atdalīta no pavēles sludināt Evaņģēliju; otrkārt, ka rīcībai, lai īstenotu Kristus pavēles, ir jābūt pilnīgi iegremdētai Dieva Vārdā. Cilvēki, kam vajadzīga ticība dziedināšanai, nav pamatā slimie, bet gan cilvēki, kam ir jādziedina slimos. Pirms mēs varam īstenot ticību, mums tomēr vajadzīgs zināt, ko māca Bībele. Mēs nevaram iesākt no saviem priekšapsvērumiem par to, kādam jābūt šim gadījumam, vai kas ir vēlams. Ticība pieprasa pierādījumu. Bet vienīgais pierādījums, ko Dievs ir devis, lai rastos ticība, ir Viņa Vārds. Mums ir jāsaprot, kāpēc tas ir tā. Ticība un atziņa Neskatoties uz to, kas tiek bieži mācīts, bībeliska ticība nekad nelēkā tumsā un tāpat arī netic bez pierādījuma. Bībeliska ticība vienmēr atbalstās uz atziņu, tāpēc arī tā vienmēr rada rezultātu (Ebrejiem 11:33). Vai tas tevi pārsteidz? Varbūt tu atceries, ka kā neticīgais tu reiz domāji: “Ja es tikai zinātu, es ticētu.” Vēlāk jau kā kristietis tu vari palabot šo skatu un sacīt: “Iesākumā tev jānotic, bet tad tu zināsi.” Faktiski tev bija taisnība pirmajā gadījumā. Tev vajadzīga atziņa vai informācija; tad tev ir likts pamats ticībai. Bet atziņa, uz kā pamata darbojas ticība, ir īpaša veida atziņa. Tas nav atziņas veids, kas mūs sasniedz caur mūsu maņu orgāniem. Tā ir atziņa par Dieva gribu un nolūku pie mums, kas nāk pie mums caur Svētā Gara atklāsmi, ko apstiprina Dieva Vārds.

Lai pievienotu komentārus pašiem, ir nepieciešams autorizēties!


Sūtīt draugam