Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

 

 
Dvēseļu saites

Dvēseļu saites
Cena (eur):4.95 4.45
Autors:Maikls S.Pitts
Sērija:Atbrīvots
Temats:Atbrīvošana, dvēseļu attiecības
Izdevniecība:Viņa Vārds Manī
Valoda:latviešu
Lpp. skaits:136
Formāts:14x20
Svars:152
Apraksts : Šī grāmata būs palīgs Dieva tautai, lai tā iegūtu brīvību no verdzības, maldiem un saistībām. Tajā sniegtās atziņas atbrīvos dvēseles no visa, kas kavē tām zelt un plaukt. SATURS Priekšvārds Ievads. Novelciet masku 1.”Dievs, kas ir šī nepareizā dvēseļu saistība?” 2. Parunāsim par “īsto” brīvību 3. Plaukstoša dvēsele 4. Persona, nevis apstākļi 5. Dievišķās derības attiecības 6. Dvēseļu saistība ir nepareizās derības attiecības 1) Nepareiza dvēseļu saistība noved pie neloģiskas domāšanas 2) Tāds cilvēks vērtē sevi un citus saskaņā ar notikušo pagātnē 3) Negatīvās dvēseļu saites liek cilvēkam slēpt savas emocijas 4) Dvēseļu nepareizās saistībās dzimst neveselīgas, nedabiskas vēlēšanās vai pieķeršanās cilvēkiem, vietām, lietām, pat cilvēka vājībām 5) Dvēseļu nepareizā saistība noved pie neapdomīgas rīcības 6) Šīs saites padara cilvēku nespējīgu veidot un turpināt nopietnas savstarpējās attiecības 7. Kā veidojas dvēseļu sakari. Ievads 8. Kā veidojas dvēseļu sakari ģimenē 9. Kā veidojas dvēseļu sakari laulībā un kopdzīvē 10. Kā veidojas dvēseļu sakari seksuālās attiecībās 11. Kā veidojas dvēseļu sakari, uzklausot balsis 12. Kā veidojas dvēseļu sakari nepareizos zvērestos 13.Kā veidojas dvēseļu sakari elku pielūgšanā 14. Atbilde: 1) Jums vajadzīga stipra griba kļūt brīvam 2) Atstājiet savu pagātni 3) Jums jānožēlo sava rīcība Lūgšana PRIEKŠVĀRDS Gribu apsveikt savu draugu Maiklu Pittu. Šajā grāmatā izpaužas viņa kā apustuļa Dieva dotā garīgā autoritāte. Ar šo darbu viņš reformē mūsu garīgo domāšanu, sniedzot tai jaunu ievirzi. Ļaužu dzīves veidu un vēstures gaitu izmainīt var vienīgi patiess Svētā Gara darbs. Savā grāmatā Maikls Pitts piedāvā konkrētu plānu, kā sevi sagatavot izmaiņām. Ja sekosit viņa pamācībām, jūsu dzīve pašos pamatos izmainīsies- par slavu Dievam. Līdz šim nekad neesmu lasījis līdzīgas grāmatas. Te ir tik skaidri izklāstītas negatīvo saistību vadlīnijas un to ietekme uz cilvēka dzīvi. Grāmatas beigās tiek dota atbilde, kā cilvēkam atbrīvoties no savas saistības. Lasot dažbrīd es smējos. Brīžiem no bailēm rāvos čokurā. Vietām, izrādot savu piekrišanu, es māju ar galvu. Man bija gan skumji, gan interesanti. Esmu pateicīgs Dievam par īpašām zināšanām un pieredzi, ko Maikls Pitts atklāj šai paaudzei. Ja jums ir skaidrība par Dieva plānu šīm dienām un laiku, kurā mēs dzīvojam, jūs sapratīsit, kāpēc šī grāmata ir tik svarīga. Šīs pēdējās dienas būs brīnišķīgas. Iepriekšējās paaudzes netika pagodinātas ar tādu īpašu privilēģiju- būt pēdējai paaudzei. Tikai agrīnās Draudzes paaudze dzīvoja tik brīnišķīgā laikā. Tā bija Draudzes rašanās dalībniece. Šis laiks būs tikpat iespaidīgs, kādi bija agrīnās Draudzes sākuma gadi. Un mēs esam daļa no šī laika. Apzinoties, kādā laikā mēs dzīvojam, jums jāsaprot, ka šodien Draudzei nav vajadzības pēc gudrām mācībām. Tai vajadzīga garīguma tālāk nodošana, kas mums palīdzētu līdz galam izpildīt Dieva plānu uz zemes. Šīs grāmatas lappusēs Maikls Pitts iepazīstinās jūsu dzīvi ar koncentrētu garīgo mantojumu. Ja jūs šajās pēdējās dienās gribat virzīties uz priekšu Dieva plānā, jums ir nepieciešams izpildīt šajā grāmatā minētās prasības. Viens no svarīgākiem garīgiem nosacījumiem, kuram mēs bieži nepievēršam uzmanību, ir- pareizie draugi. Lai mums būtu stiprs gars, lai mēs virzītos ar īpašu precizitāti un izšķiršanas spējām, mums ir vajadzīgi pareizi draugi. Nepareizas attiecības var mūsu izredzes viegli pārvērst garīgā nāvē. Mūsu savstarpējās attiecības ir nepieciešams samērot ar savu nākotnes aicinājumu, nevis ar dvēselisku pamudinājumu vai sabiedrības viedokli. Es zinu, ka šī Maikla Pitta grāmata kalpos kā labs avots garīgām konsultācijām un atradīsies visu bibliotēku plauktos. Bet es redzu, ka ir vēl kaut kas svarīgāks,- šī grāmata būs jūsu dzīves garīgā rokasgrāmata. Es un mani draugi,- mēs izlēmām pieņemt šo garīgo izaicinājumu. Lai ko tas mums maksātu, mēs nokratīsim no sevis visu, kas mums traucē sekot Dievam. Bet kā būs ar jums? Roberts Laiardons Kristīgā centra EMBESSI gans/ dibinātājs IRVINĀ, KALIFORNIJĀ ASV IEVADS NOVELCIET MASKU Šodien Dievs Savai tautai grib iemācīt šķetināt vaļā samezglotos kamolus, kas radušies viņu dzīvēs. Tā ir patiesība, ka pasaule šodien ir dziļi demoralizēta un pārvērtusies par postažu un nāvi. Bet Dievs man nav licis uzrakstīt grāmatu par šīs pasaules problēmām. Man ir Dieva iedots uzdevums griezties pie Viņa tautas, pie tiem, kas tika uz mūžu taisnoti, apskaidroti, ar Kristus asinīm atpirkti un attīrīti, bet turpina dzīvot kā dzīvo pasaulē- depresijā, maldos un aizvainojumos. Es gribu, lai Dieva tauta saņemtu brīvību no jebkāda veida nospiestības. Lai tā pretotos visu veidu maldu mācībām, sātana slazdiem un dvēseliskiem kavēkļiem. Nepareizās dvēseļu saistības attur ticīgos no viņu izredzēšanas mūžīgai dzīvei un viņiem paredzētā Dieva plāna īstenošanās, tā izārdot plānus vēl daudziem cilvēkiem. Daudzi ticīgi cilvēki ir uzvilkuši garīgas maskas, lai zem tām paslēptu savas dvēseles vilšanos un savas reālās sāpes. Es saprotu, ka šādām dvēseļu saistībām var būt gan psiholoģiska, gan sociāla rakstura saknes. Bet manai grāmatai ir cits virziens. Es ticu, ka Dievs ir svaidījis mani atklāt savstarpējo attiecību garīgo pusi, lai tādā veidā izārdītu viņu maldinošo un postošo ietekmi uz jūsu dzīvi. Manī vienmēr radījuši izbrīnu ļaudis, kas, iziedami altāra priekšā, izlēma atgriezties pie Dieva, pieņēma Jēzu Kristu par savu Kungu un Glābēju, bet pēc tam Viņam nesekoja. Biju neskaidrībā par to tik ilgi, kamēr to nepajautāju Dievam. Gan jūs, gan es esam bijuši liecinieki, ka daudzi ticīgie, dzīvodami sadraudzībā ar Dievu, atrazdamies Viņa Dēlā Jēzū Kristū, sasniedz attiecīgu līmeni, bet pēc tam vispār aiziet no draudzes, tā arī nepiepildījuši savas dzīves aicinājumu. Lasot šo grāmatu, jūs varbūt varēsit ieraudzīt ap sevi cilvēkus, kuri cieš no nepareizas dvēseļu saistības. Dievs jūs lietos, lai viņus atbrīvotu. Šo nepareizo sakaru iznīcināšanai ir vajadzīga maksimāla precizitāte. Šinī grāmatā es runāšu atklāti, nosaucot lietas īstos vārdos. Iespējams, jūs izlasīsit sev kaut ko nepatīkamu. Bet, ja turpināsiet lasīt līdz galam, jūs iegūsit īstu brīvību.

Lai pievienotu komentārus pašiem, ir nepieciešams autorizēties!


Sūtīt draugam