Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

 

 
Dēmoni un atbrīvošana

Dēmoni un atbrīvošana
Cena (eur):3.55 3.20
Autors:Anselms Madabuko
Sērija:Atbrīvots
Temats:Atbrīvošana, dēmonizācija
Izdevniecība:Viņa Vārds Manī
Valoda:latviešu
Lpp. skaits:80
Formāts:14x20
Svars:92
Apraksts : Koncentrēts garīgās atbrīvošanas kurss Rīga, 2003.g. I daļa MUMS JĀLIETO ZINĀŠANAS PAR SVAIDĪJUMU, KAS IR MŪSOS. LAI KATRA PATIESĪBA VARĒTU IEIET JŪSU GARĀ, JUMS TĀ JĀKLAUSĀS VAIRĀKKĀRT. Atbrīvošanai būs liela loma Dieva darbā, ko Viņš veiks pēdējā laikā. 65% no Jaunās Derības māca par dēmonoloģiju un atbrīvošanu. Tieši tā ir tā atšķirība, ar ko Jēzus atšķiras no iepriekšējiem Dieva kalpiem. Mk. 1:22-23: “Un tie izbrīnījās par Viņa mācību, jo Viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un ne kā rakstu mācītāji. Un viņu sinagogā bija cilvēks ar nešķīstu garu, un tas brēca.“ ĻAUDIS IERAUDZĪJA DIEVA SPĒKA DEMONSTRĀCIJU. KAD DRAUDZĒ NEDARBOJAS DIEVA SPĒKS, VELNI JŪTAS LABI UN SEVI NEIZPAUŽ. 27.pants: “Un tie visi iztrūcinājās tā, ka tie savā starpā sprieda, sacīdami: ‘Kas tas ir? Jauna mācība ar spēku! Pat nešķīstiem gariem Viņš pavēl, un tie Viņam paklausa.’” “Jauna mācība ar spēku.” Neko tamlīdzīgu viņi nebija redzējuši. Sinagogā cilvēki katru sabatu nāca un gāja, un nekas tamlīdzīgs te nenotika. Šodien cilvēks tika atbrīvots. Cilvēks ieguva brīvību. leraudzījis Jēzu, viņš sauca: “Kas mums ar Tevi, Jēzu no Nācaretes? Vai Tu esi nācis mūs nomaitāt? Es Tevi pazīstu, kas Tu esi,- Dieva Svētais.” Ļaudis nekad neko tamlīdzīgu nebija redzējuši,- ka Dieva spēks dominē sātana spēka klātbūtnē. Pirmo reizi cilvēks pretojās dēmoniskajiem spēkiem. 3.Moz.20:27: “Bet ja jūsu vidū, lai tas būtu vīrs vai tā būtu sieva, ja tik jūs vidū būtu kāds pareģis vai kāds zīlnieks, tad viņiem ir mirtin jāmirst, tie ir ar akmeņiem jānomētā; un lai viņu asinis paliek uz viņiem.” Jaunajā Derībā Jēzus sacīja: “Nē! Tiem jātiek atbrīvotiem no tā, kas tos sasaistīja. Man tiem jāpasludina žēlastības gadu, Dieva pestīšanu.” Ir atbrīvojošais spēks. Mēs esam aicināti Dieva spēkā caur Svēto Garu atbrīvot burvjus, raganas un zīlniekus. Katru reizi, kad Jēzus Savus mācekļus izsūtīja, Viņš tiem neaizmirsa piekodināt: izdzeniet velnus (Mat. 10:1,5,8). NEVIENS SLUDINĀTĀJS NAV TIESĪGS RUNĀT VAI SLUDINĀT, JA VIŅĀ NAV DIEVA SPĒKS IZDZĪT ĻAUNOS GARUS. Draudzes uzdevums: 1) dziedināt slimos, 2) atbrīvot spitālīgos, 3) atdzīvināt mirušos, 4) izdzīt velnus. Jums jālūdz: vairāk spēka, vairāk žēlastības, vairāk svaidījuma, lai esat efektīvi un spējat izdzīt ļaunos garus no cilvēka. Dieva valstība ir tuvu pienākusi. Lai visā pilnībā Evaņģēlijs varētu tikt pasludināts- tev jābūt spēkam *izdzīt, *dziedināt, *atbrīvot. Daudzi ir vāji savā ticībā un nespēj izdzīt ļaunos garus no saistīta cilvēka. Jēzus sacīja: Dieva valstība ir tuvu pienākusi, sakiet,... dariet... Bet nemēģini sagraut to, kurā tu vēl nevari plūst. Neizārdi to, ko nesaproti, un nelien tur, kur vēl neproti orientēties! Neizsmej ļauno garu izdzīšanu vai atbrīvošanu! Protams, ja tev nav spēka, tad tu to nevarēsi izdarīt. Jēzus sacīja: ejiet, dziediniet, atbrīvojiet, izdzeniet- bez naudas to esat dabūjuši, bez naudas to dodiet. Jēzus izsūtīja nākošos 70 mācekļus, un tie darīja to pašu. Lūdz Dievu, lai Viņš tev dod šo spēku? Tas spēks nav paredzēts īpašiem ļaudīm. Tas ir priekš slāpstošiem. Tas ir Dieva spēks. Lūdz to no Dieva. Sātans baidās tikai no spēka pilniem kristiešiem. Mat.l0:77: “Un tie septiņdesmit pārnāca un ar lielu prieku stāstīja: ‘Kungs, pat ļaunie gari mums padodas Tavā vārdā!’” KĀPĒC MĒS NEVARAM TAM TICĒT UN TĀPAT DARĪT ŠODIEN? Viņi bija parasti cilvēki bez Bībeles skolas. Jēzus viņus izsūtīja, viņi gāja, un ļaunie gari viņiem padevās. Lūk. 10-18: “Bet Viņš sacīja: ‘Es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam!’” Sātans ir nokritis, sātans ir melis- tā sacīja Jēzus. Es ticu Jēzum! Aleluja! Lūk.10:19: “Redziet, Es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs.” Nekas, nekas, nekas, nekas jums nekaitēs un nenotiks! Nekas tev nenotiks- tā sacīja Jēzus! Katrs ļaunais spēks ir zem tevis, zem tavām kājām: vēzis zem tevis, katra slimība zem, zem tevis. Skaties, lai tie būtu zem tavām kājām! Aleluja! Sātans raud! Sātana spēks slēpjas mūsu nezināšanā. SĀTANA SPĒKS ATRODAS MŪSU NEZINĀŠANĀ. Tas ir noziegums, ka tu nezini savu varu Jēzus Vārdā pār viņu. Sātans par to rūpējas, lai tu šajā zinību grāmatā Bībelē to neatrastu. TIKKO TU VIŅU ATKLĀJ- VIŅA SPĒKS SABRŪK. Jņ.l0:10: “Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība.” Viņš darbojas neziņā un tumsā. “Sātan, atdod atpakaļ man manu sievu, naudu, prieku...” Viņš tev grib iestāstīt: tā nav tava sieva, novērs savu skatu no savas sievas. Tev jāredz, kas tas ir. Tev jāredz, ka tas ir sātans, kas izārdīja tavu dzīvi. Prasi viņam to atpakaļ. Tas nav tavs brālis, kas to izdarīja, tas ir sātans. “Sātan, atdod manu prieku, atdod manu mieru!” Ikvienu cīņu tavā dzīvē izprovocē tavs ienaidnieks- sātans. Neļauj sātanam aiznest tavu īpašumu! Tev ir vara, tev ir autoritāte! Daži domā, ka sātanam nav spēka. Neļauj sevi apmānīt. Viņam ir spēks. Sātans ir svaidīts ķerubs. Viņš vēl vienmēr ir zem svaidījuma. Dievs viņam nav atņēmis svaidījumu. Tāpēc viņš vēl vienmēr dara brīnumus. Visi brīnumi nav no Dieva. Nē! Nē! Viņš vēl vienmēr ir svaidīts. Viņam ir aģenti, kurus viņš izlieto. Ec.28:14: “Tu biji svaidīts ķerubs, kas sargā, Es biju tevi iecēlis, svētajā Dieva kalnā tu staigāji degošu akmeņu vidū.” Bet tev nav jāiet vājam, tev jābūt spēcīgam. Es pieņemu, ka man ir Jēzus spēks. Tev ticībā tas ir jāsatver! Tā tev jāpaņem Dieva spēks. Un tad ej un praktizē. Jo vairāk tu to praktizēsi, jo spēcīgāk tas strādās tevī. Fil.2:10-11: “Lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu.”

Lai pievienotu komentārus pašiem, ir nepieciešams autorizēties!


Sūtīt draugam