Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

 

 
Dziedināšana caur atbrīvošanu, 2.daļa

Diemžēl, šī prece interneta veikalā šobrīd nav pieejama.

Dziedināšana caur atbrīvošanu, 2.daļa
Cena (eur):7.30 6.55
Autors:Horobins Pīters
Sērija:ATBRĪVOTS
Temats:Atbrīvošana, dziedināšana, Svētais Gars, kalpošana Gara dāvanās
ISBN:978-9984-857-13-8
Izdevniecība:Viņa Vārds Manī
Valoda:latviešu
Lpp. skaits:308
Formāts:13x20
Svars:303
Apraksts : Otrā no divu grāmatu sērijas par dziedināšanu uz atbrīvošanas pamata, ko sarakstījis labi zināmais dziedināšanas kalpotājs Pīters Horobins. Kristus Miesa – Draudze var būt pateicīga Pīteram Horobinam par šīs grāmatas sarakstīšanu. Tā ir saprotama, praktiska un balstīta uz Rakstiem. Tā aplūko aktuālu vajadzību Kristus Miesā visā pasaulē. Mēs dzīvojam apsolītajos beigu laikos, kad Dievs izlej savu Svēto Garu. Marka evaņģēlijā 16:17-18 Jēzus runā par piecām pārdabiskām zīmēm, kas sekos ticīgiem. Divas pirmās ir: „Tie ļaunus garus izdzīs” un „jaunām mēlēm runās”. Pagājušā gadsimtā īpašu uzsvaru lika uz otro zīmi - „jaunām mēlēm runās”. Par to sarakstītas milzum daudz grāmatu un liecinājuši neskaitāmi cilvēki. Salīdzinoši ļoti maz runāts par pirmo zīmi - „tie ļaunus garus izdzīs”. Dažādos manas kalpošanas periodos man ir bijusi darīšana ar dēmonu izdzīšanu. Esmu redzējis, kā daudzi cilvēki tiek brīnišķīgi atbrīvoti. Ikreiz, kad mums bija darīšana ar dēmoniem, redzējām divas izplatītas kristiešu reakcijas: nezināšanu un bailes. Es tās nosaucu tādā secībā ar nolūku, jo nezināšana ir galvenais iemesls bailēm. Man vairākkārt ir bijusi iespēja kalpot kopā ar ievērojamo holandiešu kristieti Koriju ten Boomu, kura, divus gadus pavadījusi gūstā Hitlera koncentrācijas nometnēs, uzsāka plašu kalpošanu Kristus Miesā visā pasaulē. Es bieži dzirdēju Koriju sakām: „Bailes no dēmoniem rada paši dēmoni.” Citiem vārdiem sakot, dēmoni iesēj bailes cilvēkos, kuriem vajadzēja zināt, kā ar tiem tikt galā, un tādā veidā attur kristiešus no bībeliskas rīcības pret tiem. Pīters aplūko dažādas kristiešu nezināšanas jomas, kas neļauj efektīvi gūt uzvaru pār dēmoniem. Autors sniedz pārskatu par garīgo pasauli un tajā mītošajiem dažādajiem gariem. Tālāk viņš skaidri analizē to, kā Evaņģēliji attēlo Jēzus rīcību pret dēmoniem. Viņš arī paskaidro citas Jaunās Derības rakstu vietas, kuras sniedz informāciju par garu pasauli kopumā. Pīters dod izsmeļošu sarakstu ar pazīmēm no savas pieredzes, kas liecina par iespējamām dēmoniskām aktivitātēm cilvēka dzīvē. Tam seko praktiski padomi, kuros pārrunātas divas jomas: pirmkārt, kā saņemt atbrīvošanu pašam, otrkārt, kā kalpot ar atbrīvošanu citiem. Autors uzsver rakstura īpašību nozīmi, kuras vajadzīgas šādā kalpošanā. Viņš īpaši brīdina sargāties no „vientuļajiem vilkiem”, kuri darbojas neatkarīgi un nevienam neatskaitās. Pīters un viņa līdzstrādnieki vienmēr darbojas kopā vismaz pa divi. Balstoties uz savu ilggadējo pieredzi, esmu nonācis pie secinājuma, ka atbrīvošana no dēmoniem šobrīd ir visvajadzīgākā kalpošana Kristus Miesā. Šī grāmata sniedz atbildes. Sirsnīgi iesaku to izlasīt! Dereks Prinss Autora priekšvārds Grāmatas „Dziedināšana ar atbrīvošanu” jaunais izdevums publicēts laikā, kad Draudze daudz vairāk nekā agrāk atzīst atbrīvošanas kalpošanas lomu. Pirms desmit gadiem, kad pirmoreiz izdeva grāmatas pirmo daļu, situācija bija pavisam citāda, bet vēl atšķirīgāka tā bija 1986. gadā, kad dzima kalpošana Ellel Ministries. New Age izplatība, okultisma bums, straujais sabiedriskās un personīgās morāles pagrimums, dažādu reliģisko uzskatu pārņemšana un terorisma bieds pasaules mērogā – visi šie faktori ir izraisījuši lielas izmaiņas sabiedrībā. Tas viss ir licis Kristus Miesai saprast, ka mēs dzīvojam pavisam citādā pasaulē nekā bija tā, kurā uzauga manas paaudzes cilvēki. Daļa šo cilvēku, kuri vēl pirms desmit gadiem būtu novērsušies no katra, kam ir kāds sakars ar atbrīvošanu, tagad vēršas pēc palīdzības. Viņu ikdienas pastorālajā darbā nākas saskarties ar jautājumiem un garīgām problēmām, kas krietni pārsniedz tradicionālās padomdošanas un lūgšanu kalpošanas iespējas. Mēģinot apmierināt plašu pieprasījumu pēc mācības šajā jomā, Dievs ir ievērojami paplašinājis mūsu kalpošanas apvāršņus. Esmu pilnībā pārliecināts, ka atbrīvošanu ir nepieciešams pieņemt un praktizēt kā normālu kristīgās kalpošanas daļu, bet es arī saprotu, ka pastāv briesmas pārlieku aizrauties ar dēmonisko. Tādēļ es gribu uzsvērt, ka atbrīvošana nekad nedrīkstētu būt pašmērķis – tā ir tikai līdzeklis saistīto atbrīvošanai, lai viņi varētu pilnīgāk un brīvāk kalpot tam Kungam. Visu uzmanību veltot tikai atbrīvošanai vai kādam citam kristīgās kalpošanas aspektam, izslēdzot citas nozīmīgas kristīgās māceklības daļas, draud briesmas pazaudēt līdzsvaru. Šī iemesla dēļ mēs Ellel Ministries ietvaros nekad nemācām par atbrīvošanu, pirms cilvēku uzmanība nav vērsta uz Krustu un ielikti ticības pamati. Jo vislielākā nozīme ir mūsu attiecībām ar to Kungu un staigāšanai ar Viņu. Šo grāmatu nevarētu uzrakstīt bez visu to atbalsta, kuri ir kopīgi darījuši darbu, kuru Dievs ir devis Ellel Ministries. Lai gan uz šīs grāmatas vāka ir lasāms mans vārds, tomēr tai ir daudz autoru, kuru dzīve ir atspoguļota šajās lappusēs. Esmu dziļi pateicīgs ikvienam no viņiem. Tāpat šo grāmatu nebūtu iespējams sarakstīt bez tiem daudzajiem tūkstošiem cilvēku, kuri ir meklējuši Dieva palīdzību pie Ellel Ministries un, to darīdami, ir ļāvuši komandu locekļiem kalpot viņu dzīvē un ieaicināt tajā Jēzu. Dievs mums ir mācījis ļoti daudz, kopīgi apgūstot nezināmo, un es vēlos pateikties ikvienam par viņu nenovērtējamo ieguldījumu. Sarežģītās kalpošanas situācijās komandas locekļi atkal un atkal ir izjutuši savu atkarību no tā Kunga, un Svētā Gara svaidījumā Raksti ir ieguvuši jaunu nozīmi. Ir gadījies pašiem piedzīvot Evaņģēliju stāstu dramatisko saviļņojumu. Citos gadījumos mēs vairāk esam izjutuši to spiedienu un problēmas, par ko Pāvils raksta saviem draugiem Korintā (2. korintiešiem 11:22-29).

Lai pievienotu komentārus pašiem, ir nepieciešams autorizēties!


Sūtīt draugam