Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

 

 
40 naktis ellē

40 naktis ellē
Cena (eur):5.65 5.10
Autors:K.M.Bakstere
Sērija:Brīnišķīgais stāsts
Temats:Nāve, dzīvība, liecības, evaņģēlistiska
ISBN:978-9984-801-95-7
Izdevniecība:Viņa Vārds Manī
Valoda:latviešu
Lpp. skaits:112
Formāts:14x20
Svars:126
Apraksts : 40 NAKTIS ELLĒ K.Bakstere TAS JĀZINA KATRAM! Tas nevienu neatstās vienaldzīgu! Grāmata sarakstīta, par pamatu izmantojot ierakstu magnetofona lentē. SATURS IEVADS Esmu pateicīga Dievam par iespēju ierakstīt magnetofona lentē "Elles parādīšanu," ko man deva Svētais Gars pēc Kristus no Nācaretes pavēles. Mani draugi un mīļotie, pirms visa cita es vēlos dot godu un slavu Dievam par to, ka šīs kasetes var apceļot pasauli un var izvest daudzus mocekļus brīvībā. Kaut šis darbs, šis Dieva darbs varētu tikt paaugstināts! Viņam vienīgajam ir gods un slava. Kad es dzīvoju Mičiganā, Dievam labpatika atvērt manā priekšā elles mocību dziļumus. Viņš tāpat man parādīja atklāsmi par zvēru, parādīja dažādus elles nostūrus un arī mazuļus, kas nomirst un kas ar tiem notiek tālāk. Tas Kungs tāpat man atklāja patiesību par Dieva kalpiem, kas nepaklausa savam aicinājumam. Viņš man deva dzīvības Vārdu, lai es varētu nodot to jums caur atklāsmi un Svēto Garu. Viss, ko jūs tagad dzirdēsiet, patiesi ir no Dieva, lai atbrīvotu gūstekņus un sniegtu atziņu un sapratni šīs pasaules cilvēkiem. Nezinu, kāpēc Dievs šai lomai izvēlējās tieši mani- sievu un mājsaimnieci, lai šīs lietas atklātu tautām? Bet ticiet, šis stāsts noteikti apstaigās pasauli. Noteikti būs arī vajāšanas, bet es teikšu jums, draugi: ja kaut viena dvēsele, tikai viena vienīga dvēsele nonāks debesīs caur šo manu liecību, tas ir tā vērts. O, ja tikai jūs redzētu tās ugunī degošās dvēseles ellē- liesmās un mocībās!? Sekundi pēc sekundes, minūti pēc minūtes, stundu pēc stundas- liesmas un mocības. Ja jūs to apzinātos, jūs stātos ellei pretī, jūs šausmās skaļi kliegtu- pret grēku, pret šaubām un neticību, mani draugi. Tāpēc, mīļotie, ticiet, ka es jūs mīlu. Mani ne mazākā mērā neuztrauc notiesāšana, kas sekos pēc šīs grāmatas publicēšanas. Man vienalga, ko cilvēki runā par mani. Kaut tikai šī vēsts ar visiem iespējamiem paņēmieniem tiktu izplatīta pa visu pasauli. Man ir dota dalība pie šīs Dieva vēsts par Jēzu Kristu izplatīšanu- esmu Viņa kalpone, un es jau iepriekš pateicos Kristum par jūsu uzmanību. Pāri visam pateicos Viņam par to, ka jūs tajā iedziļināties. Es ierunāšu kādus izvilkumus no savas grāmatas kasetē, tāpat kādas no manām vīzijām un pravietojumiem par pēdējo laiku. Visu redzēto es nedrīkstu teikt- tāpēc, ka Tas Kungs to man neļāva darīt, tomēr daudz kas tiks atklāts jūsu glābšanās dēļ. Sākumā es padalīšos ar kādām vietām no Svētajiem Rakstiem. Nezinu, vai Tas Kungs man atļaus tās pasniegt jums mana vēstījuma gaitā, tāpēc es jums tās nododu jau iepriekš. Rakstos ir teikts- būsim uzmanīgi, jo mums uzglūn ienaidnieks. Visuvarenais Jēzus Kristus Atklāsmē 20:10-15 apraksta uguns jūru. 1. DAĻA LIECĪBA Elle ir ciešanu vieta (Lūkas 16:22-24). Elle ir vieta, kur dvēsele nekad nemirst un kur uguns nekad nebeidz degt. Ticiet, mani draugi, tā ir patiesība (Marka 9:43-48). Esmu izaugusi Dieva namā, bet nekad neesmu dzirdējusi sludinām par elli tā, kā Dievs man to parādīja. Esmu dzirdējusi dārgā Keneta Heigina atklāsmi, kas runāja par elli, tāpat citus Dieva kalpus, kas redzēja elli. Bet, mani draugi, kamēr Tas Kungs nenolaida mani tur lejā, es nesaprastu, es netiktu satriekta, jā, es nespētu pat uztraukties par neredzamās pasaules realitāti, ko piedzīvo dvēsele, kad tā nomirst. Kas notiks pēc tam, kad grāmatas tiks atvērtas? Kad mūžīgās Dzīvības Grāmata tiks atvērta Jēzus Kristus priekšā, Viņam vienam piederēs vara un spēks iemest tavu miesu un dvēseli ellē. No jauna atcerējos Rakstu vietu: "Viņu uguns nebeidz degt" (Marka 9:43-48). Tā būs uguns, ko pavadīs zobu trīcēšana un drebēšana (Mateja 25:30). "Un nelietīgo kalpu izmetiet galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana." Visas Rakstu vietas, kas šeit tiks pieminētas, ir nepieciešams izlasīt. Zinu, ka daudzi no jums, mīļotie, negribēs ne dzirdēt par šīm Rakstu vietām, bet man tās ir jāpasaka. Bērniņi, vēl nedaudz pacietieties. Lūdzu. Tā ir vieta, kur grēcinieki un neticīgie dzer Dieva dusmu vīnu (Atklāsme 14:9-11). Mani draugi, ir laiks uzmosties, kamēr nav par vēlu un mēs visi vēl neesam nostājušies Dieva taisnās Tiesas priekšā. Jūs teiksit- kāpēc neviens mūs nebrīdināja par to agrāk? Kāpēc neviens man neteica par elli? Kāpēc mums nepaziņoja par to agrāk? Jēzus teica, ka visus laulības pārkāpējus, meļus un elku kalpus iemetīs uguns jūrā; tā būs otrā nāve (Atklāsme 21:8 un 22:15). Uzmostieties, uzmostieties, kamēr vēl nav par vēlu! Ļaudis, es patiesi ticu un zinu, ko jums saku. Es ticu: ja jūs tikai no visas sirds nožēlosit savus grēkus un sāksit ticēt Kungam Jēzum Kristum kā savam Pestītājam un Viņam sekosit, ja būsit Viņam paklausīgi visās savas dzīves dienās, jūs tiksit izglābti. Bībele saka: "Ja jau taisnais tik tikko tiek izglābts, kāds sods sagaida grēciniekus un bezdievjus?" Padomājiet par to. Kas tālāk? Kad tiks atvērta Dzīvības Grāmata, kas notiks tālāk? Kas notiks tālāk? Mēs nevaram sagaidīt to dienu, kad tiks atvērta Grāmata. Šī Grāmata kalpos jūsu galējās izdziedināšanas pasludināšanai, jūsu atziņas nostiprināšanai, jūsu garīgās izaugsmes apstiprināšanai, un es slavēju Dievu arī par šo man atklāto elli. Dievs mājo debesīs. Viņš ir radījis debesis un zemi. Viņš ir arī radījis visus cilvēkus uz zemes. Viņš ir Svētais Dievs- mīlestības Dievs, taisnības un taisnās tiesas Dievs, bet Viņš arī ir debesu Dievs, kas atmaksā grēciniekam par katru grēku. Dievs nevar paciest grēku. Dievs tagad pavēl katram cilvēkam nožēlot grēkus un ticēt vienīgajam Dieva Dēlam Jēzum Kristum kā savam Pestītājam un Kungam. Jēzus Kristus nokāpa no debesīm zemes virsū un piedzima no jaunavas Marijas. Viņš nodzīvoja svētu dzīvi un beigu beigās nomira uz Golgātas krusta un izlēja Savas dārgās asinis mūsu grēku izpirkšanai. Ja jūs tikai noticētu Viņam! Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš uz mūžīgo dzīvību. Ļaudis, tie, kas klausāties šo kaseti (vai lasāt šo grāmatu), bet kas neesat piedzimuši no augšienes! Es jums vaicāju: vai esat gatavi pieņemt šo atklāsmi par elles mocību dziļumiem, par nebeidzamām ciešanām un moku pakāpēm, par ko jums līdz šim nav nācies dzirdēt? Jo vairāk es kalpoju un sarunājos ar cilvēkiem, jo vairāk sastopos ar ļaudīm, kas sevī slēpj atklāsmes, bet baidās par tām stāstīt, jo baidās tikt izsmieti. Bet mana pestīšana nav atkarīga no cilvēku uzskatiem. Mana pestīšana ir atkarīga tikai no Jēzus Kristus, mana Kunga, un cilvēku izsmiekls mani neuztrauc. Es tikai cenšos jūs uzmundrināt ar to, ko Kristus caur mani ir teicis attiecībā uz jums. Mani draugi, mums ir jāatjauno attiecības ar Dievu un jāatmet spriedelējumi, ko par mums nodomās- mums ir jābūt patiesiem debesu Ķēniņa bērniem. Un tagad dosimies pie manis pierakstītā faktu materiāla. Esmu atzīmējusi vairākas nodaļas, kas spēj mūs īpaši uzrunāt. Tas Kungs atbrīvoja manu garu no miesas ietvara un pārcēla to soda izciešanas vietā, kurai es 40 naktis devos cauri kopā ar Nācarieti Jēzu un par ko vēlos ar jums dalīties. Pirms šiem notikumiem es paliku mājās vairākas nedēļas lūgšanās. Es lūdzu pēc Svētā Gara un ilgojos saņemt kristību ar Svēto Garu. Tas Kungs pagodinājās un mani svētīja ar Svētā Gara dāvanu. Kādā dienā, kad es tā izmisīgi lūdzos, Svētais Gars nonāca pār mani un Dievs man atklājās, rādot man Savu noslēpumu dziļumus. Dievs man atklājās mana dzīves aicinājuma pašā iesākumā un sāka runāt ar mani apžilbinošā gaismā. Viņš teica, ka ir aicinājis mani būt par Patiesības liecinieci, un teica, ka es esot Viņa kalpone, Dieva izredzēta un Viņa nozīmēta atklāt pasaulei Jēzu Kristu. Es Viņu slavēju un Viņam ticēju. Kā jau teicu, es lūdzu mājās vairākas nedēļas. Un tad pienāca tā liktenīgā nakts. Bija 2 naktī. Mans vīrs gulēja, arī visi mani bērni gulēja. Kad bērni vēl bija mazi, es vienmēr gāju gulēt vēlu, jo man patika lasīt Bībeli un lūgt. To es varēju darīt tikai tad, kad bērni bija aizmiguši. Tā piepeši pie savas gultas kājām es ieraudzīju spilgtu gaismu. Gaismas lokā atradās Jēzus Kristus. Viņš bija cilvēka lielumā, apmēram 6 pēdas 4 collas (1,93 metrus) garš, ļoti platiem pleciem, acis Viņam bija kā divas mūžības upes, sejas panti un mati kā ebrejiem. Tieši ebrejiem, mani draugi. Viņš parādījās man caur Savu Garu, Viņš izstiepa Savu roku no gaismas centra un man teica: "Nāc Man līdz." Tūlīt pat mans gars atstāja gulošo ķermeni uz gultas blakus gulošajam vīram. Jēzus man teica: "Tu dosies ceļojumā kopā ar Mani. Mēs nolaidīsimies soda dziļumos, un visu, ko tu tur redzēsi, tu tālāk nodosi pasaulei." Iespējams, kad es jums stāstīšu par redzētajām vīzijām, es nespēšu jums nodot visu vārds vārdā tā, kā tas ir rakstīts manās piezīmēs. Šādos gadījumos es jums nocitēšu pierakstīto tekstu. Visos gadījumos es centīšos turēties maksimāli tuvu tam tekstam, kas ir ierakstīts manā dienasgrāmatā.

Lai pievienotu komentārus pašiem, ir nepieciešams autorizēties!


Sūtīt draugam