Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

 

 
Bībeles pašmācības kurss 14 nodarbībās

Bībeles pašmācības kurss 14 nodarbībās
Cena (eur):4.10 3.70
Autors:Dereks Prinss
Temats:Bībele, teoloģija
ISBN:978-9984-857-45-9
Izdevniecība:Viņa Vārds Manī
Valoda:latviešu
Lpp. skaits:80
Formāts:14x20
Svars:97
Apraksts : 1. Dieva pestīšanas plāns 2. Dieva pestīšanas plāns. Turpinājums 3. Dieva plāns miesas dziedināšanai 4. Dieva plāns miesas dziedināšanai. Turpinājums 5. Bībele - Dieva Vārds 6. Svētais Gars 7. Svētā Gara kristības sekas 8. Lūgšana 9. Ūdens kristība: Kā? Kad? Kādēļ? 10. Liecināšana un dvēseļu mantošana 11. Dieva plāns cilvēka labklājībai 12. Kristus otrā atnākšana 13. Kristus atnākšanas pazīmes 14. Atkārtojums 1. nodarbības ievads Romiešiem 6:23 Dieva pestīšanas plāns (Uz kartiņas otras puses uzraksti Rakstu vietas tekstu) Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīve Jēzū Kristū, mūsu Kungā. Lai tev vienmēr ir līdzi šīs atmiņu kartiņas. Kad būs brīvs brīdis dienas laikā, pārskati savās atmiņu kartītēs ierakstītās Rakstu vietas. Atmiņas veiksmīgas darbības ķīla ir atkārtota pārlasīšana. Tādā veidā tu ne tikai zināsi Vārdu no galvas, bet Vārds būs arī tavā sirdī. Tas tevi vadīs un tevi garīgi pabaros. Tas dos tev uzvarēt ļaunumu un tāpat arī sēt sēklu citu sirdīs. 1. Derīgi padomi 1.Katru stundu iesāc ar lūgšanu, lūdzot no tā Kunga vadību un saprašanu. 2.Strādājot nesteidzies. Necenties ar prātu satvert visu kursu. Izlasi katru vietu no Rakstiem vairākas reizes, kamēr esi pārliecinājies par tās nozīmi. Nav slikti vienmēr izlasīt dažus pantus pirms un pēc vajadzīgās vietas. Ir nepieciešams uztvert tās pilno nozīmi. 3.Raksti tīri un skaidri. Neatbildi vairāk, kā vajadzīgs. Lieto labi uzasinātu mīkstu zīmuli. 4.Pievērs sevišķu uzmanību atmiņas darbiem. 5.Katru dienu lūdz, lai tas Kungs tev palīdz iemācītās patiesības izvest dzīvē. 2. Mācību piederumi 1. Bībele 2. Labi uzasināts mīksts zīmulis 3. Dzēšgumija 4. Ātršuvējs 5. Blociņš un lineāls 6. 14 kartiņas no rasējamā papīra atmiņas darbam 1. nodarbība Dieva pestīšanas plāns Ievads Grēks ir iekšēja nosliece pret Dievu, kas ārēji izteicas nepadevības darbos. Tādā veidā mēs visi esam grēcinieki un mūsu grēcīgās dzīves rezultātā Dievam tiek atņemta Viņam pienākošā slava un gods. Grēka trīs galvenās sekas: 1.Iekšējās: šķirts no Dieva vai garīgā nāve 2.Miesīgās: fiziskā nāve 3.Noslēdzošās: mūžīga bēgšana no Dieva uz mūžīgo mocību tumšajām vietām Kristus ir nācis mūs izglābt no mūsu grēkiem. Būdams pats bez grēka, Viņš ņēma uz Sevis mūsu grēkus un nomira mūsu vietā. Viņš uzcēlās no mirušiem, tā mums izpirkdams piedošanu un mūžīgo dzīvību. Darbs atmiņai: Romiešiem 6:23 A. Grēks un tā sekas 1. Kas bija visas radības pirmsākums- pirmais iemesls? (Jāņa atklāsme 4:11) 2. Ko Viņš ir cienīgs ieņemt? (Jāņa atklāsme 4:11) 1)... 2)... 3)... 3. Kas, būdams atņemts, trūkst cilvēkiem grēka dēļ? (Romiešiem 3:23) 4. Kādi bija divi cilvēces galvenie grēki, kad tā novērsās no Dieva? (Romiešiem 1:21) 5. Novēršanās no Dieva sekas (Romiešiem 1:21): 1)cilvēku spriedums: ... 2)sirds neprāts: ... 6. Uzraksti divas patiesības par cilvēka sirdi (Jeremijas 17:9): 1) ... 2) ... 7. Kas vienīgi zina patiesību par cilvēka sirdi? (Jeremijas 17:10) 8. Uzraksti 13 ļaunuma izpausmes, kas iziet no cilvēka sirds. (Marka ev. 7:21-22) 9. Kā Dievs to nosauc, ja mēs saprotam labu darīt, bet to nedarām? (Jēkaba 4:17) 10. Ko mēs darām, sakot, ka mums nav grēka? (1.Jāņa vēst. 1:8) 11. Par ko mēs uzskatām Dievu, sakot, ka neesam grēkojuši? (1.Jāņa vēst. 1:10) 12. Kādas ir grēka sekas katram cilvēkam? (Jēkaba 1:15) 13. Kāds būs tāda cilvēka gals, kas nebūs nožēlojis savus grēkus? (Mateja ev. 25:41; Jāņa atklāsme 20:12-15) 14. Kāda veida ļaudīm būs daļa uguns jūrā? (Jāņa atklāsme 21:8

Lai pievienotu komentārus pašiem, ir nepieciešams autorizēties!


Sūtīt draugam