Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

 

Kategorijas/GRĀMATAS mīkstajos vākos latviešu valodā/Vidējā formāta brošūras latviešu valodā/Kalpošana draudzē, Dieva dziļāka iepazīšana, dažādi temati
 
Rokasgrāmata sekmīgam darbam ar jauniešiem

Rokasgrāmata sekmīgam darbam ar jauniešiem
Cena (eur):3.40 3.10
Autors:Leons de Hāns
Temats:Jauniešu vadīšana
ISBN:978-9984-857-99-2
Izdevniecība:Viņa Vārds Manī
Valoda:latviešu
Lpp. skaits:68
Formāts:14X20
Svars:150
Apraksts : Ievads Jauniešu darbs, iespējams, ir vispateicīgākais kristīgās draudzes darbībā. Tiem no mums, kurus Dievs ir aicinājis kalpot jauniešiem, ir tas gods ne tikvien pašreizējā brīdī kalpot draudzei, bet arī sagatavot nākošos draudzes vadītājus. Šī rokasgrāmata ir tapusi, lai palīdzētu jums tikt galā ar šo milzīgo atbildību. Tā sarakstīta ar lielu rūpību, un tā aptver četrpadsmit gadu pieredzi darbā ar jauniešiem. Tā uzrakstīta, ņemot vērā arī dažādu zemju atšķirīgo kultūru. Mūsu vēlēšanās ir, lai šī grāmata tiktu pārtulkota daudzās valodās un lietota visā pasaulē. Šajā grāmatā mēs apskatīsim visus jauniešu darba aspektus. Jūs mācīsieties, kā veidot jūsu pašu personīgās ilustrācijas, jauniešu darba pamatu, kā sadarboties ar mācītāju un daudzas citas lietas. Es lūdzu Dievu, lai šī rokasgrāmata palīdzētu jums, sekojot Tam Kungam. Pirmā daļa JAUNIEŠU DARBA PAMATPRINCIPI Pirmā nodaļa Kas ir jauniešu draudze? A.Jauniešu darbs ir kalpošana cilvēkiem vecumā no 13-19 gadiem. 1.Šai cilvēku grupai ir unikālas vajadzības.  Viņiem ir lielāka nepieciešamība pēc vadības.  Viņiem ir lielāka nepieciešamība pēc draudzības. 2.Viņi iekļūst vienreizējās situācijās. 3.Viņiem raksturīgas vēl citas īpašības, ar ko viņi krasi atšķiras no citām ļaužu grupām.  Viņi ir vieni (neprecējušies), taču viņiem ir ārkārtīgi liela interese par pretējo dzimumu.  Viņiem piemīt neaptverams enerģijas daudzums.  Viņi pārdzīvo peiaugušo problēmas.  Viņi vēl mācās skolā, tomēr jau plāno nākotni. B.Trīs vecuma grupas. 1.Intereses gadi.  Tas ir vecums no 13 līdz 15 gadiem.  Šajā laikā tīņi iziet cauri milzīgām pārmaiņām.  Tie ir nestabili gadu, pilni nedrošības.  Šai vecuma grupai jāveltī sevišķa uzmanība. 2.Augšanas gadi.  Tas ir laiks no 16 līdz 17 gadiem.  Šajā laikā sākas izšķirīgu lēmumu pieņemšana visai turpmākajai dzīvei.  Pārmaiņas ir pastāvīgākas.  Ļoti nepieciešama vadība (padoms).  Tiek apšaubītas vērtības un morāle. 3.Vadības gadi.  Tas ir laiks no 17 līdz 18 gadiem.  Dzīve iegriežas daudz nopietnākās sliedēs.  Tiek pārbaudītas profesijas iespējas un izdarīta izvēle. 4.Tīņiem jākalpo savādāk nekā divdesmitgadīgajiem.  Divdesmitgadīgie atšķiras no pusaudžiem.  Viņiem ir cita veida vajadzības.  Viņu interešu sfēras ir atšķirīgas. C.Jauniešu darbs ir kalposana. 1.Dieva nodoms nav, lai draudze apmierinātu tikai cilvēku sociālās vajadzības.  Sociālās vajadzības ir svarīgas.  Draudzei jāapmierina visas cilvēku vajadzības.  Bieži vien uzskata, ka jauniešu darbs ir tikai jauniešu sociālo vajadzību apmierināšana. 2.Jauniešu darbam ir augstāks mērķis; tas ir, apmierināt visas jauniešu vajadzības.  Garīgās vajadzības.  Sociālās vajadzības.  Fiziskās vajadzības.  Emocionālās vajadzības. D.Četras sekmīga jauniešu darba sastāvdaļas. 1.Dieva Vārds.  Dieva Vārds ir tas spēks, kurs izmaina dzīves. “...jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim” (Rom.1:16).  Dieva Vārdu jāpasniedz visur. Piezīme: Es esmu sarīkojis daudzas kristīgas kopā sanākšanas, kurās mēs izklaidējamies, taču vakara nobeigumā es sniedzu īsu evaņģēlija vēsti. Katru reizi cilvēki nodeva savas sirdis Kristum. 2.Lūgšana.  Tīņiem jāzina, kā lūgt.  Tīņiem jāredz, kā tu lūdz.  Tīņi jāaicina uz lūgšanu dzīvi. 3.Evaņģelizācija.  Jauniešus jāaicina nest evaņģēliju savā skolā un sabiedrībā.  Jauniešiem nepieciešams plašs skats uz pasauli.  Padari evaņģelizāciju par vienu no galvenajām darba sastāvdaļām. 4.Izklaidēšanās un sadraudzība.  Jauniešiem ir milzīga nepieciešamība pēc savstarpējas saskarsmes.  Ja to nenodrošināsim mēs, viņi to atradīs citur.  Uzturēt entuziasma garu savā grupā.  Esi konsekvents, be ne viegli atšifrējams.  Tev jānodibina mājas sadraudzības grupas jauniešiem. E.Jauniešu darbs ir mācītāja nodomu sastāvdaļa. 1.Jauniešu darbam jāatspoguļo mācītāja viedoklis.  Tas nozīmē ciešu savienību mācītāja un jauniešu darba vadītāja starpā.  Tas nozīmē, ka jauniešu darba vadītājam, iespējams, nāksies attiekties no saviem paša mērķiem un uzskatiem.  Mācītājiem un jauniešu vadītājiem jāieplāno regulāras tikšanās, lai apmainītos ar viedokļiem. 2.Viens no jauniešu darba mērķiem ir sagatavot draudzes vadītājus.  Jauniešu darbam jābalstās uz nākotni.  Jauniešu darbs, kas balstās uz “pašreiz,” beigs pastāvēt tuvāko 5 gadu laikā.  Tava garīgā ietekme nezudīs arī pēc tam, kad jaunieši atstās savu grupu, ja tu jau šodien audzināsi līderus.

Lai pievienotu komentārus pašiem, ir nepieciešams autorizēties!


Sūtīt draugam