Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

 

Kategorijas/GRĀMATAS mīkstajos vākos (MV)/A-5 (standarta)/Pravietiskās, Izraēls, mesiāniskās, nākotne, debesis un elle
 
Jēzus nāk!

Jēzus nāk!
Cena (eur):6.65 6.00
Autors:V.E.Blekstons
Temats:pravietiska
ISBN:978-9934-515-40-8
Izdevniecība:Viņa Vārds Manī
Valoda:latviešu
Lpp. skaits:258
Formāts:13x20
Svars:284
Apraksts : Šo grāmatu mēs veltām visiem tiem, kuri mīl “mūsu Kunga atnākšanu.” Mūsu lūgšanu pilnā vēlēšanās ir bijusi izdot maza apmēra grāmatu, kura būtu derīga šīs patiesības studēšanai, kā arī ļaužu iepazīstināšanai ar to. Ar pateicību sirdī mēs liecinām par svētībām, kuras gūlušās uz šo grāmatu, tā ka tā ir izdota jau daudzos metienos trīsdesmit tautu valodās. Mums nav ne mazākās vēlēšanās celt strīdu, bet gribam tikai apliecināt mūsu pārliecību attiecībā uz šo svarīgo tematu, lai tā palīdzētu patiesajiem Dieva meklētājiem iegūt līdz ar mums tik “dārgo ticību.” Pēc ilgākām ar lūgšanām aptvertām studijām mēs vairāk kā jebkad agrāk esam pārliecināti par tā Kunga atnākšanu pirms Tūkstošgadu miera valsts, un tāpēc vēlamies pasvītrot šī jautājuma vissvarīgāko daļu – ja iespējams, ar pirmo apustuļu dedzību, kuri atkārtoti mācīja gaidīt Viņa atnākšanu (Filipiešiem 8:20; Titam 2:13; Ebrejiem 9:28; 2.Pētera 3:14). Mēs nebūsim dogmātiski attiecībā uz notikumiem, kuri grupējas ap mūsu Kunga atnākšanu; ja kāds pieturas pie citādiem uzskatiem nekā no mums priekšā liktiem, mēs sirsnīgi tiem sniedzam roku, ja tikai viņi var vienoties ar mums lielajā skatā, ka Viņa atnākšana notiks pirms Tūkstošgadu miera valsts un ka šis laiks mums nav zināms (Mateja 24:24). Bez tam šī cerība (“mūžīgās cerības labums” - Titam 2:13) rada sirdī spēku, kurš nošķir no pasaules un grēka, bet pieved svētumam, mīlestībai un garīgam darbam. “Bet pats miera Dievs lai jūs svētī caur cauri, un viss jūsu gars un dvēsele, un miesa lai bezvainīgi top pasargāti uz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanu!” “Uzticīgs ir Tas, kas jūs aicina, - Tas to arī darīs” (1.Tesaloniķiešiem 5:23–24). V. E. Blekstons

Lai pievienotu komentārus pašiem, ir nepieciešams autorizēties!


Sūtīt draugam